Page 1

SALIPEBRE Nº 6

14/5/07

17:00

Página 1

Solidança Associació d’Economia Social • maig 2007 • número 6

Salipebre 

10 anys pel canvi climà.TICSolidança Treball EI, SL10 anys de Solidança

Els actuals treballadors i col .laboradors de Solidança.

SOLIDANÇA


SALIPEBRE Nº 6

14/5/07

17:00

Página 2

SUMARI

Maig 2007

Índex Revista de l’associació Solidança Maig 2007, número 6 Editat: Solidança c/ Disseminats, 25 (Les Begudes) 08970 Sant Joan Despí Tel. 93 685 44 34 Fax 93 632 71 83 www.baixinsercio.cat solidan@baixinsercio.cat Edició electrònica: Edilínia, sl Josep Cuxart, 53 baixos 2a 08940 Cornellà | Tel. 93 377 97 03 Impressió: Nou Color Sant Lluc, s/n | 08755 Castellbisbal Tel. 93 772 06 53 © Copyright Solidança

SOLIDANÇA

3 4

Editorial • 10 anys pel canvi climà.TIC Activitats • Solidança Treball EI, SL • 10 anys de Solidança • Gestió, recuperació i venda de roba usada • Buidatge d’immobles i trasllats. Recollida i recuperació de voluminosos • Gestió i recuperació de residus d’aparells elèctrics i electrodomèstics (RAEE) • Lloguer de material i espais escènics

10

Notícies breus

12

Entrevista • Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Despí, parla per la revista Solidança

14 15

Balanç de materials recollits

Balanç econòmic

Feu-vos socis de Solidança Truqueu al 93 685 44 34 El nostre compte és: 2100-0449-05-0200058129

2


SALIPEBRE Nº 6

14/5/07

17:00

Página 3

EDITORIAL

Salipebre

Un compromís amb les persones i una aposta pel medi ambient

10 anys pel canvi climà.TIC

D

eu anys és un bon espai de temps per mirar el passat, valorar el present i enfocar correctament el futur. És a dir, fer balanç del que hem aconseguit i corregit durant aquests anys. Començar un projecte d’envergadura com aquest només es podia tirar endavant si hi havia persones que ho veiessin possible i s’hi impliquessin, com així va ser. Des dels treballadors, fins als que ens donaven ànims i col·laboraven de diverses maneres. No vam poder aconseguir que la fabricació del cartró fos rendible, però hem mantingut tota la maquinària del procés a punt perquè un dia pugui funcionar, si més no a nivell pedagògic. I l’activitat de recollida i venda s’ha pogut sistematitzar i comercialitzar cada vegada millor. S’han obert tres botigues. S’ha fet una classificació de la roba molt professional. S’ha adequat la nau d’acord amb les necessitats de cada moment. S’han obert noves activitats en el procés de reciclatge. S’ha potenciat l’organització interna. S’han presentat projectes de millora en la contractació de persones d’inserció. S’ha pogut comprar, amb l’ajut de subvencions i convenis, un camió, gàbies de roba, eines de treball per al desballastament. Hem acondicionat una part de la casa per a reunions i oficines. En aquests deu anys hem tingut la pressió fortíssima d’un pla d’ordenació que posava en risc la nostra activitat. Gràcies a les al·legacions que vam

presentar i la defensa jurídica dels interessos del projecte, per part de professionals amics que hi han esmerçat molts esforços i dedicació, vam poder firmar un acord entre la Propietat, el Barça, com a promotor de la Ciutat Esportiva, i Solidança. Aquest acord ens permet mirar el futur amb més confiança, perquè es poden arribar a altres acords que facin possible els objectius finals, que des d’un començament ens vam proposar i pels quals ens heu recolzat durant tots aquests anys: el treball de recuperació com a mitjà de reinserció social, la defensa d’un patrimoni industrial extraordinari que és un tresor de futur per a la ciutat de Sant Joan Despí i la comarca, i la sensibilització i la pràctica mediambiental, en recuperar i reutilitzar un volum important de materials que, d’altra manera, serien considerats rebuig. Ara que és tant viu i tant actual el debat pel CANVI CLIMÀ.TIC... nosaltres ens manifestem en aquests criteris de sostenibilitat que han marcat el camí de l’entitat. Un treball que sigui una plataforma per aquelles persones que en una etapa de la seva vida necessiten recolzament sociolaboral. Un treball i una activitat econòmica que cerqui com a valor primordial el bé de les persones. És a dir, que sigui educatiu, que ajudi a adquirir hàbits i confiança amb un mateix, i que pugui ser productiu per tal que també sigui sostenible com a treball. Unes relacions laborals, d’organització, de relació amb clients i

benefactors i amb altres entitats com la nostra, que potencïin un altre clima, una altra manera de fer les coses, lluny de la comunicació enrarida i lluny de la crispació ambiental. Creiem que les empreses d’economia social han de poder ser un referent en la manera de gestionar els seus propis recursos començant per les persones, tal i com diu el lema: Un compromís amb les persones i una aposta pel medi ambient. Per tant, continuar treballant perquè poguem reduir el risc d’un canvi de clima que malbarati els recursos i l’equilibri del planeta. Continuar treballant pel canvi de CLIMA en les relacions humanes, especialment pel que fa en les relacions Nord-Sud i Primer Món-Quart Món entre nosaltres. I, si em permeteu el joc de paraules –CLIMA.TIC– també una aposta per les TIC, per les noves tecnologies de la informació i la comunicació, la pàgina web que estrenarem volem que sigui un portal d’informació i diàleg en tots els aspectes que ens preocupen. Encara que no sempre hem sabut ser agraïts amb tots els col·laboradors i amics, una vegada més us diem gràcies i ens comprometem a fer madurar el projecte amb les vostres aportacions tant diverses, però que han estat, en cada circumstància, fonamentals. Gràcies! Josep M. Fisa President de Solidança

3


SALIPEBRE Nº 6

14/5/07

17:00

Página 4

ACTIVITATS

Maig 2007

Solidança Treball EI, SL

S

OLIDANÇA TREBALL EI, SL és una empresa d’inserció fundada l’any 2006 i promoguda per l’Associació Solidança, segons la Llei 27/2002, de 20 de desembre de la Generalitat de Catalunya. La filosofia de l’associació s’ha transmès a la de l’empresa d’inserció. Així, a Solidança Treball, s’acullen persones que es veuen excloses del món laboral normalitzat i, que

difícilment poden tornar a accedir-hi degut a la pèrdua o falta d’habilitats personals i laborals, manca de preparació o qualificació professional. Aquestes competències no es poden adquirir de nou si no és a través d’un programa d’inserció personalitzat. La inserció de les persones amb risc d’exclusió social se centra en les activitats de recollida selectiva de

Un compromís amb les persones amb risc d’exclusió social. residus sòlids urbans, transport i trasllats d’immobles i la venda de roba de segona mà de qualitat a preus assequibles en les nostres botigues de Moda Amiga.

10 anys de Solidança

Q

ue us podem explicar nosaltres que ja no sabeu tots vosaltres? El llarg camí que hem caminat conjuntament ha permès forjar una iniciativa innovadora. L’Associació Solidança, des de la seva fundació el 1997 a Sant Joan Despí (Baix Llobregat), treballa per donar suport als més desfavorits de l’entorn; la iniciativa va sorgir de ciutadanes i ciutadans procedents de diferents col·lectius vinculades a la parròquia del Carme, però motivades per un mateix interès, el de constituir una empresa d’inserció que aculli a les persones amb risc d’exclusió

4

social dels municipis de Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i rodalies. La seva empenta, fermesa i decisió en la llavor va permetre que avui, Solidança sigui una entitat consolidada i reconeguda al Baix Llobregat. L’objectiu és el de treballar per assolir que la persona aconsegueixi l’autonomia personal suficient per incorporar-se a l’empresa ordinària i pugui tenir una participació social activa. Moltes persones han estat involucrades en el projecte,

permetent el rodatge de l’entitat. A les fundadores i a totes les altres persones que han estat i les que hi estan, aquest és el nostre homenatge. Entre tots fem Solidança i és només així, com podem dur a terme el nostre lema: ”Solidança, un compromís amb les persones i una aposta pel medi ambient”.


SALIPEBRE Nº 6

14/5/07

17:00

Página 5

10 anys de Solidança

Salipebre

Gestió, recuperació i venda de roba usada

Serveis

Beneficis socials i ambientals

• Recollida de roba a través de contenidors de la xarxa Roba Amiga. • Tria i recuperació de la roba en bon estat per a la seva comercialització a un preu assequible. • Venda al detall i a l’engròs de roba de segona mà, a través de quatre botigues: la central La Nau i tres més de la xarxa Moda Amiga. • Exportació. • Gestió correcta del rebuig: transferència a les deixalleries i a les empreses recicladores.

Aquesta activitat permet que diverses persones desenvolupin el seu itinerari d’inserció per incorporar-se a l’empresa normalitzada. I, alhora, dóna servei de recollida de roba a una població de 250.000 habitants.

Programa dona i roba

El percentatge de reutilització és del 65% de la roba recollida a través dels 60 contenidors distribuïts a la comarca del Baix Llobregat.

Destinataris: majoritàriment dones. Col·laboracions: Serveis socials dels Ajuntaments de Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat; Fundació Un Sol Món de l’Obra Social de Caixa Catalunya, Associació Lluc 4, Aires, Institut Català de la Dona i els ajuntaments de Sant Just Desvern, Molins de Rei, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Martorell i Masquefa.

5


SALIPEBRE Nº 6

14/5/07

17:00

Página 6

ACTIVITATS

Maig 2007

Buidatge d’immobles i trasllats. Recollida i recuperació de voluminosos Serveis Solidança ofereix als particulars, a les administracions, a les entitats i a les empreses un servei integral de buidatge de locals i recollida i recuperació de mobles i voluminosos. Aquest servei es complementa amb una tasca de recuperació de mobles, parament i estris de la llar per a la seva posterior reintroducció en el mercat, a preus econòmics, a través de la botiga La Nau.

• Desmuntatge i muntatge de mobles. • Trasllats. • Recuperació de mobiliari i parament de la llar, per a la seva reutilització i reintroducció en el mercat. • Gestió del rebuig a les deixalleries i a les empreses recicladores. • Transport autoritzat (codi: T-2333). El servei de buidatge d’immobles s’ofereix en l’àmbit territorial de les comarques del Baix Llobregat i del Barcelonès.

Beneficis socials i ambientals Aquesta activitat permet que diverses persones puguin desenvolupar el seu procés d’inserció i incorporar-se a l’empresa normalitzada.

6

El percentatge de recuperació de residus tractats per Solidança assoleix una xifra anual del 60 %. La resta es gestiona mitjançant les deixalleries i les empreses recicladores.

Programa RECIVOL Destinataris: homes. Col·laboracions: Àrea de Serveis a les Persones dels ajuntaments de Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat; i Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.


SALIPEBRE Nº 6

14/5/07

17:00

Página 7

10 anys de Solidança

Salipebre

Gestió i recuperació de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) El Reial Decret 208/2005, obliga els productors d’aparells elèctrics i electrònics a gestionar i reciclar els residus d’aquests aparells, RAEE, al final de la seva vida útil de forma respectuosa amb el medi ambient. Solidança aposta per aquest camp com a nou filó d’ocupació i activitat ambiental. El 2005, es va posar en marxa un projecte pilot de recollida capil·lar a través de les botigues i deixalleries per a la posterior recuperació i venda de petits aparells elèctrics i electrònics (PAEE) en els municipis de Molins de Rei i Sant Just Desvern. Aquesta iniciativa ha permès la creació d’un taller de reparació d’electrodomèstics de línia

blanca i l’elaboració d’un manual de desballestament i recuperació de RAEE per a les empreses d’inserció.

Serveis Solidança ofereix serveis logístics de recollida i transport d’aquests residus a les empreses i entitats gestores de Sistemes Integrats de Gestió de RAEE.

• Venda d’aparells de segona mà a preus assequibles. • Gestió correcta i sostenible del rebuig i del seu trasllat a les empreses recicladores. • Campanya de sensibilització i educació ambiental. • Transport autoritzat (codi: T-2333).

• Recollida de RAEE als punts de recepció i transports a indústries recicladores. • Recuperació de RAEE i dels seus components per a la seva reutilització i reintroducció en el mercat. Tots els aparells són revisats i reparats.

Programa electrodomèstic verd Destinataris: joves i adults. Col·laboracions: Fons Social Europeu, Servei d’Ocupació i Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Obra Social de La Caixa, agrupacions de comerciants i ajuntaments de Molins de Rei i Sant Just Desvern, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Aires i Fundació ECOLEC.

7


SALIPEBRE Nº 6

14/5/07

17:00

Página 8

ACTIVITATS

Maig 2007

Lloguer de material i espais escènics • Lloguer de material escènic procedent de donacions i buidatge de pisos: mobiliari, estris, joguines, roba, etc. • Transport de material escènic.

Beneficis patrimonials i econòmics L’activitat i el compromís de Solidança vers la conservació d’aquest patrimoni ha permès el seu manteniment i la seva preservació per a un futur museu de paper a la comarca del Baix Llobregat. Solidança està ubicada en les instal·lacions industrials d’un antic molí paperer de finals del segle XIX, conegut com «El salt de l’Erasma». Es tracta d’un exemple extraordinari d’arquitectura industrial modernista, amb elements de Josep Maria Jujol. S’hi conserva tota la maquinària i els estris, catalogats dins del patrimoni industrial de Catalunya.

1.000 m 2, amb maquinària i estris d’època. • Lloguer de material escènic d’època i propi de la indústria paperera.

Els beneficis econòmics obtinguts amb aquesta activitat es destinen íntegrament al finançament de l’entitat i als seus programes d’inserció sociolaboral.

L’activitat principal de Solidança és la recuperació de tota mena d’articles per a la seva reutilització. Per aquest motiu ofereix multitud de recursos per a les arts escèniques.

Serveis Solidança posa a disposició de productores i estudis de cinema i fotografia aquest patrimoni per al seu ús escènic. • Lloguer d’espais escènics: edifici industrial d’estil modernista, de

8

Gestora de Residus Autoritzats Nº E.825.03 c/. Narcís de Monturiol 10, nau 3 | 08754 El Papiol | BCN T. 93 673 18 23 | F. 93 673 15 20 | M. infocatalunya@refeinsa.com


SALIPEBRE Nº 6

14/5/07

17:00

Página 9

Salipebre

EL MOLÍ PAPERER

El molí paperer és una joia Espai de rodatge Durant el 2006 a Solidança hem comptat amb la presència d’artistes i models reconeguts/des com Jordi López de Plats bruts, Sílvia Marsó i Assumpció Balaguer, el motiu ha estat el rodatge d’una pel·lícula ambientada als anys 50, les escenes s’han rodat al patí i a l’interior de la masia. El molí i el seu entorn s’està consolidant com espai per a la realització de sessions fotogràfiques. Cada vegada són més els fotògrafs que valoren aquest espai per als seus treballs de publicitat. L’any 2006 s’hi han realitzat tres reportatges per a revistes de prestigi.

Visites internacionals El molí paperer és una joia que comença a ser molt apreciada sobretot per associacions internacionals que vetllen pel patrimoni arquitectònic industrial d’arreu del món. Des de l’any 2005 unes tres-centes persones provinents del Canadà i dels EUA l’han visitat i han quedat meravellades. Totes estan d’acord que és una peça única a Europa i que cal vetllar per tal de conservar-la i rehabilitar-la.

9


SALIPEBRE Nº 6

14/5/07

17:00

Página 10

NOTÍCIES BREUS

Maig 2007

Notícies breus EMAS La direcció de Solidança Treball EI, SL ha considerat adient i una aposta de futur, iniciar l’activitat empresarial sota criteris de gestió i gestió ambiental encertats com és l’acompliment de la norma EMAS i ISO 14001:2004. La implantació d’aquest SGA és també un instrument per aconseguir una formació i sensibilització ambiental als treballadors de Solidança i simultàniament a la resta dels seus interlocutors. La política ambiental de l’empresa conté uns compromisos ètics i respectuosos amb el medi ambient i que són els que han caracteritzat la trajectòria de l’empresa des de la seva constitució. Vetllar per la conservació i preservació del medi ambient i reduir l’impacte ambiental de les seves activitats.

• Reduir la generació de residus, la contaminació de l’aire, l’aigua i el sòl i reduir el consum de recursos naturals no renovables als mínims necessaris. També assegurem que els residus que s’hagin produït de forma inevitable seran gestionats correctament, segons la normativa vigent. • Augmentar el nivell de motivació i participació del personal de Solidança Treball EI, així com també obtenir un bon nivell de formació, per tal d’aconseguir aquests objectius i assegura-los una millora continuada. • Implantar i mantenir operatiu un Sistema de Gestió Mediambiental d’acord amb el Reglament Europeu EMAS, de manera que es garanteixi la millora contínua de gestió mediambiental de Solidança Treball EI.

Cooperativa Roba Amiga Els compromisos ambientals es concreten en els següents objectius: • Augmentar el nivell de satisfacció de la societat i de les entitats col·laboradores de les nostres activitats, tant a nivell de recollida, reutilització, reciclatge i venda de productes, com a nivell d’inserció sòciolaboral de persones amb risc de exclusió. • Garantir el compliment de la legislació ambiental vigent i afavorir la prevenció de la contaminació de les nostres activitats.

10

L’any passat, Solidança va ser una de les quatre entitats impulsores per

constituir la Cooperativa de Roba Amiga. Aquesta cooperativa té el suport de la Fundació Un Sól Món amb la qual s’està negociant el conveni que ha de garantir la gestió de la infraestructura endegada ara fa quatre anys i que inclou contenidors, marca i publicitat. A la vegada també és un fòrum de treball i d’intercanvi de les experiències i de formació en gestió de la roba. La pertinença a aquest grup ha permès a Solidança poder efectuar un balanç, ambiental i econòmic de l’activitat, permetent identificar els punts forts i febles i aplicar les mesures correctores en aquells aspectes més dèbils i alhora potenciar les oportunitats de millora; per aquesta activitat que amb una bona gestió podrà consolidar-se tot i l’entrada del competidor asiàtic.


SALIPEBRE Nº 6

14/5/07

17:00

Página 11

NOTÍCIES BREUS

Salipebre

Primera experiència pilot recollida PAEE En el 2005, Solidança va apostar per iniciar la primera experiència estatal de recollida capil·lar de PAEE (petits aparells elèctrics i electrònics) com a resposta a l’entrada en vigor del RD 208/2005 de febrer que obliga a crear un sistema de recollida i tractament per a tots aquests residus. Experiència que conta amb el suport d’Agència de Residus de Catalunya, Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, AIRES, Obra social de La Caixa, Caixa Catalunya i Caja Madrid, ECOLEC i ECOTIC. A través de recollir els PAEE en les botigues de dos municipis col·laboradors, Molins de Rei i Sant Just Desvern, aquests aparells es reutilitzen o es valoritzen les peces en el taller de reparació i desballestament de línia blanca i PAEE creat com a nou filó d’ocupació per a persones en risc d’exclusió social. Aquesta activitat ha aportat nova informació sobre la logística, viabilitat i estratègies d’implantació, difusió i sensibilització per a gestionar els RAEE com de la generació de PAEE. Atenent als excel·lents resultats aconseguits, socials i ambientals, i l’obertura d’un escenari positiu de treball, per a realitzar la logística, recollida i reutilització, Solidança ha apostat per consolidar aquesta línia

d’activitat però amb l’ampliació a un servei integral de recollida del RAEE i de les persones d’inserció.

Nova entrada i remodelació de la Nau El polígon on es localitza La Nau ha sofert un conjunt de canvis. El Pla parcial s’ha desenvolupat integrant la nostre seu en la zona de passeig que enllaça Sant Joan amb Sant Feliu. Si bé Solidança ha estat afectada perquè ha perdut espai, a la vegada ha guanyat amb centralitat. Ara la façana principal dóna al nou passeig el qual és molt concorregut; s’ha aprofitat aquest fet per remodelar l’accés a la Nau optimitzant les noves perspectives comercials que se’ns obren. Una aposta que té el vistiplau de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

Fundació Levi’s Enguany Solidança ha estat seleccionada per la Fundació Levi’s per a què gairebé una cinquantena dels treballadors/es d’aquesta empresa realitzin el seu dia del voluntariat a la nostra entitat. Així, el 24 de maig a Solidança serà un dia d’intercanvi amb un seguit d’activitats que van des d’ajudar a remodelar internament la botiga a rehabilitar unes sales de la masia, així com donar formació en aspectes com l’atenció al client, tècniques de màrketing, etc.

Premi El Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat va atorgar a Solidança el premi a la millor iniciativa social de l’any 1999 a la nostra comarca.

Solidança i el programa Incorpora Solidança conjuntament amb Recibaix, Recollim i Marianao som les entitats que l’any 2006 hem signat conveni amb la Fundació «la Caixa» per a desenvolupar a la nostra comarca, el Baix Llobregat, el programa Incorpora. Aquest programa té com a objectiu facilitar l’accés al món laboral a col·lectius especialment fràgils, és a dir, persones en situació de risc o d’exclusió social. Per a poder desenvolupar aquest programa comptem amb un educador/a per entitat, un psicòleg i tres prospectors laborals compartits, tots ells finançats pel programa Incorpora.

11


SALIPEBRE Nº 6

14/5/07

17:00

Página 12

ENTREVISTA

Maig 2007

L’alcalde de Sant Joan Despí

ANTONI POVEDA parla per a la revista Salipebre Com valora el servei d’inserció que du a terme Solidança amb les persones derivades de l’àrea de serveis socials de Sant Joan? A la nostra societat, les activitats dedicades a la inserció de les persones amb necessitats específiques són fonamentals perquè, dissortadament, encara hi ha gent en situacions de dificultats. Aquestes accions, com les que desenvolupa Solidança, són indispensables i, en aquest sentit, la feina que desenvolupeu és molt important.

Considera que la tasca que realitza Solidança tant a nivell social com ambiental és prou coneguda i valorada a Sant Joan? Sant Joan Despí és una ciutat amb una especial cura en els temes de sostenibilitat ambiental i l’equilibri social. Aquesta situació és possible també gràcies a la feina de Solidança en matèria de sostenibiliat i de lluita contra la marginació. Totes les actuacions són importants, la ciutat és la suma de totes aquestes accions i tinc la sensació que la feina de Solidança és força valorada i té un important nivell d’acceptació.

Considera que les mesures de foment que potència el Govern de la Generalitat envers la contractació d’empreses d’inserció per part de

12

l’administració pública s’aplicaran en breu a Sant Joan? És evident que qualsevol mesura que fomenti la contractació és ben rebuda. També hem de considerar les diferents realitats. En el cas de Sant Joan Despí, a través del Servei de Promoció Econòmica, com bé sabeu vam realitzar un treball coordinat amb els Serveis Socials i amb vosaltres, per a poder inserir en els nostres programes aquelles persones que entre tots valorem que són susceptibles d’aquesta contractació. És a dir, som un

complement al vostre treball, un pas més en el camí de la inserció laboral i la normalització d’aquells col·lectius que els necessiten.

Quin futur veu per Solidança? El futur és guanya amb la feina diària i Solidança s’ha demostrat, amb una tasca constant i efectiva, necessària per a moltes persones. És aquesta la millor garantia de futur.

Un dels objectius de Solidança és la sensibilització per al medi ambient i ara potser s’ha pres més consciència que mai del problema per l’alarma generada entorn del canvi climàtic. Què en pensa vostè? A Sant Joan Despí treballem per tenir un municipi equilibrat, respectuós amb el medi ambient. Vam ser el primer municipi en aplicar una ordenança municipal per a la instal·lació d’energia solar (ja tenim més de 800 habitatges amb plaques solars i una planta fotovoltàica). A més, permanentment estem ampliant les zones verdes i plantant arbres. Això, sumat amb accions de reciclatge, polítiques d’estalvi d’aigua, etc. demostren que el tema del medi ambient ens preocupa, i molt. I en aquesta línia continuarem.


SALIPEBRE Nº 6

14/5/07

17:00

Página 13

ENTREVISTA

Salipebre

Els temes de reinserció són molt importants per a la cohesió social a Catalunya, i les empreses d’economia social són un instrument i una plataforma idònia per a donar resposta a aquesta necessitat. Com veu aquesta aposta arreu de Catalunya? L’empreses d’inserció compleixen un paper social del què no podem prescindir. Hem de ser conscients que les persones amb les quals es treballa en les empreses d’inserció, tenen altres dèficits que els impedeixen una incorporació sense més en el mercat laboral. Sense aquest treball afegit, que es realitza en les empreses dedicades a l’economia social seria molt dificil donar una atenció adequada a aquelles persones que més ens necessiten.

Fa almenys quatre anys que l’Ajuntament de Sant Joan Despí, d’acord amb la Generalitat, va posar al catàleg municipal aquelles edificacions més emblemàtiques del Molí Paperer. Com veu que en un futur es pugui visitar com a part d’un projecte de museu per a la ciutat? El patrimoni modernista de la ciutat cada dia és més conegut, gràcies en part per l’aposta de recuperar per a la ciutat algunes d’aquestes cases modernistes per a l’ús ciutadà. Crec que seria important que, en aquesta

mateixa línia, es puguéssin visitar totes les cases catalogades amb interés per a la població.

favor d’una més gran integració i ajudin a assolir una més gran igualtat d’oportunitats.

Ara que el patrimoni industrial comença a revaloritzar-se creu que el molí paperer pot ser un altre edifici insigne per Sant Joan?

La nostra entitat, formada per treballadors/es, socis, voluntaris/es i simpatitzants, desenvolupem un servei professional i eficient en les activitats que desenvolupem i que vostè ja coneix i per les quals esperem que les administracions i l’Ajuntament en particular ens continuïn donant el seu suport. Que demanaria vostè a la nostra entitat, amb motiu del nostre desè aniversari?

Seria important donar-lo més a conèixer, sobretot als nens i nenes, als centres d’educació, per tal que vegin com es treballava fa alguns anys i com es feia abans el paper. És la millor manera d’entendre la Història. Hi ha un important molí paperer a Capellades i crec que aquest podria, fins i tot, ser un punt d’atenció per a la població de la comarca.

Deu anys són ja una etapa important en el desenvolupament d’un projecte social i solidari com el nostre. Quins són els aspectes que caldria tenir en compte de cara a la nostra comarca i a la nostra societat en general?

Desitjo que continueu treballant com fins ara, donant servei a les persones que més ho necessiten i posant en marxa nous projectes que ajudin a tenir una vida millor a més gent i participant en la construcció d’una ciutat més justa socialment i més equilibrada socialment. Vull donar-vos l’enhorabona per la feina feta i molts ànims per continuar treballant!

Cal continuar treballant en polítiques socials, no hi ha cap mena de dubte. L’administració catalana ara té més sensibilitat envers aquests temes, prova d’això és que ha augmentat en un 50% el pressupost en polítiques socials. A la nostra comarca, a més, per les seves caractarístiques, calen més projectes socials i mediambientals que vagin en

13


SALIPEBRE Nº 6

14/5/07

17:00

Página 14

Maig 2007

Balanç de materials recollits Tèxtil

PAEE-RAEE

Mobles i articles de la llar

Amb la incorporació de Sant Andreu de la Barca, són 11 els municipis en els quals realitzem el servei de recollida de residu tèxtil, des dels contenidors al carrer o a les parròquies. En total durant l’any 2006 s’han recollit 349.035 kg, fet que significa un increment del 20 % respecte l’any 2005. D’aquest se n’ha reutilitzat un 60%, la resta s’ha retornat a les deixalleries de cada municipi de procedència per gestionar adequadament el rebuig.

Amb la recollida capil·lar de PAEE a les botigues de Molins de Rei i Sant Just Desvern, s’han recollit més de 8 tones de material, dels quals el 70 % s’ha recuperat mitjançant la reparació de l’aparell o bé s’ha valoritzat amb la recuperació de materials i/o components d’aquests a un gestor autoritzat.

Comptabilitzar els totals de quilos reutilitzats en aquesta activitat és un tema complex, doncs els tipus de fraccions que es troben en un habitatge o local són molt variats. Cal remarcar que un 75% del total dels articles que obtenim es reutilitzen a través de la venda com article de segona mà o com a material recuperable a través de gestors autoritzats (ferralla, fusta, etc.). La resta es gestiona correctament a través de les deixalleries.

Agraïments Volem expressar el nostre agraïment a totes aquelles persones i empreses que han confiat en Solidança per a la gestió dels seus serveis i donatius, així com la nostra gratitud als treballadors/es i voluntariat doncs el seu esforç és clau per desenvolupar el projecte de Solidança.

Visita de l’Obra Social i signatura de conveni amb la Fundació «La Caixa», l’any 2005.

14

Signatura del Conveni amb l’Obra Social de Caja Madrid, l’abril del 2007.


SALIPEBRE Nº 6

14/5/07

17:00

Página 15

Salipebre

Ingressos 2006 Ingressos activitats .............................. Subvencions privades .......................... Subvencions públiques........................ Total ingressos ..................................

Balanç econòmic

Subvencions privades 20%

Subvencions pœbliques 11%

395.967,70 117.463,00 62.700,00 576.130,70

Ingressos activitats 69%

INGRESSOS 2006

Evolució i gestió econòmica 2001-2006 2001 216.866,98

2002 272.785,02

2003 295.331,73

2004 302.355,81

2005 445.674,58

2006 576.130,70

600.000,00

500.000,00

400.000,00

Despeses 2006 Despeses personal inserció i estructura Despeses lloguer ................................. Despeses diverses ................................ Materials i aprovisionaments............... Provisions ............................................ Total despeses................................... Materials i aprovisionaments 4%

300.000,00 Provisions 5%

Despeses diverses 5%

Despeses lloguers 9%

447.338,00 52.900,80 27.935,00 25.434,00 26.587,70 580.190,00

Despeses personal, inserci— i estructura 77 %

200.000,00

100.000,00

0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

DESPESES 2006

Suports Durant aquesta dècada Solidança s’ha consolidat com una entitat social a la nostra comarca, per dur a terme aquesta tasca hem obtingut el suport de l’administració pública i privada. Les administracions que ens han donat suport són:

• Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya. • Institut Català de la Dona. • Diputació de Barcelona. • Ministerio de Trabajo i Asuntos Sociales.

Administracions públiques • Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. • Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. • Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Administracions privades • Fundació Un Sól Món de Caixa Catalunya • Fundació la Caixa • Fundació Caja Madrid • Fundació Luis Vives

Voluntariat En aquest déu anys són molts els voluntaris /es que han passat per Solidança i que han aportat el seu esforç per tirar endavant aquest projecte. Durant aquest recorregut alguns ens han hagut de deixar, d’altres encara són entre nosaltres i d’altres s’han incorporat més recentment, a tots ells, els agraïm la seva col·laboració i participació.

15


SALIPEBRE Nº 6

14/5/07

17:00

Página 16

10 anys, desena jornada de portes obertes

SOLIDANÇA Benvolguts amics i amigues, El proper 20 de maig celebrarem la DESENA JORNADA DE PORTES OBERTES de SOLIDANÇA. Deu anys d’activitat i de treball. Deu anys de projecte solidari. Deu anys de lluita en la construcció d’una economia social. Deu anys per esbossar processos d’inserció i d’integració. Deu anys de contribució al reaprofitament i el reciclatge. Deu anys de complicitat en la protecció del Patrimoni Industrial. Deu anys de sensibilització pel medi ambient. Deu anys de coordinació amb altres empreses i iniciatives d’economia social. Deu anys de col·laboració amb les administracions des de l’iniciativa social. Deu anys de relació, de servei i de treball conjunt amb moltes persones i entitats. Deu anys de fer camí junts amb socis i simpatitzants. Deu anys de promoure llocs de treball i de facilitar la transició al mercat laboral. Deu anys de treball en equip. Deu anys d’il·lusions renovades. No cal dir que no han sigut 10 anys sense problemes. Però els problemes i les crisis també ens han fet madurar i han estat la prova que el projecte no cercava cap altre interès que no fos el social. I cap interès social ha menystingut les persones que són les protagonistes del Projecte. No cal dir que també s’han comès errors i es podrien haver corregit debilitats... però també és veritat que tot el conjunt de persones i d’entitats involucrades han volgut treballar i col·laborar en els objectius proposats. Per això tenim també la satisfacció d’haver superat una etapa important i que ens cal de començar-ne una altra que ens ha de portar més lluny. Més lluny en la consolidació dels objectius i valors aconseguits. Més lluny en les capacitats de professionalitat en el treball de recollida, triatge i comercialització. Més lluny en la qualitat dels processos de reciclatge i reutilització. Més lluny en la organització interna. Més lluny en la comunicació amb els clients i simpatitzants. Més lluny en la cohesió interna, lligada a la autoexigència de la qualitat del treball. Més lluny en la formació professional i capacitació en la transició a nous llocs de treball. Més lluny en les relacions personals laborals i amb els voluntaris. Més lluny en la participació de tots els que se senten també seu el projecte de SOLIDANÇA. ELS 10 ANYS són una fita però són un canvi de rasant per a encarar el futur d’ara i de més enllà. Comencem una nova etapa en què haurem de vèncer inèrcies, pors i dificultats. Des d’ara ens comprometem a no dimitir de la responsabilitat que ens heu donat tanta gent col·laborant de mil maneres: com a socis, a nivell professional, amb donacions en moments clau, en la defensa del projecte davant dubtes o tergiversacions, fent donacions de material, venint a comprar, animant personalment a treballadors i caps de de les diverses activitats, fent propaganda, extenent els valors del projecte... Sense aquest treball i aquesta actitud i col·laboració de tots plegats no hauríem pogut celebrar aquests 10 ANYS! Segurament rebreu altres informacions i propostes que esperem que tinguin el vostre ressò i suport, però ja des d’ara us animem a donar-nos aquelles observacions que creieu oportunes per a la bona marxa del projecte SOLIDANÇA i de la celebració del desè aniversari, més enllà de les PORTES OBERTES del 20 DE MAIG. Cordialment Josep Maria Fisa

Salipebre, núm. 6 - maig 2007  

Butlletí informatiu de SOLIDANÇA