Page 1

stadsv met 'waerkenning ter' als kompas

Van Afvoer tot Zeespiegel PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


tot r e o v f Van A iegel Zeesp ’ t ‘water

en en alde park a p e b n a is v t wel en eschieden en watertoren, he nkele g je k tu s e e en arom van maakt kennis met Je leert e oe en wa h e zetten. J t e . in h k c n , e ij n huize Waelw et Zuid h n a n v e r m u le il atu r leering e m wee van W die zich voor de n rtom, “te o g K . n e i e m n es es ken n zouden organisati enkele leuke weetj deleeuwe id M stadsver as je e n d e v e in e We g p dat ”, zoals z vermaeck in? Wist je jk e tu d als kom n le e a ic n een vert nitatie zo belangri ze bij zeggen. anat is? E q n e e et arom sa t zeggen t h a a a w D w je n r. n op deze E je te e t K t? la e We komt nken? ? bestaa oor alles t ri v A t s d s W re jk rij R li L e te n is d e a e d t w r, ig a en ok dat er een Ro Eerst wate . Maar het geldt e je gsm? W ioen fless s water. O n p n e m o g a an t o k e rl m o ië n e o d d e en’? ef sluit a is? Is Belg en water, coltan, brandwon et gaat niet zo go it initiati ig zwemm D il . e n ‘h s e s k m h k tu a n verband t benadru r de Pomp?!” hemelsna wereld. E deze toch en en n je nu in in u in k le e p e op naa w o , h n n le n E wil roject “Lo e strate p s r. f la e e ik e ti N a m c tl u in ee bij het ed or onze S nreiken. En nog v ute deling do a n ro a a n n w e e e ig rd z e o e D je two l je de an nooppunten stel je rochure een parken za k b 6 e z 1 e n d je in and va unt vind Aan de h p p o o n k ij elk dracht. samen. B en een op g le it u woordje n je

r! o va Veel plezie r een originele fot e e. Stuur zek nning naar -niklaas.b t in s e @ k r g e werkin stadsv ngssamen li e k ik w t on

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


iklaas?

n Sint-N Water? i

Gent of n zoals in re ie v ri n chten en Gee je denkt! ie naar gra Kleibeek. d n a n d e r m e a e M de aatn elbeek en e “wasu”, n. Wel str Antwerpe zen, zoals de Kokk ns a a rm ij het Ge beken verw an ‘Waas’ vind je dv In dit Lan grond betekent. e ig s wat dras weinig lucht? Te e d it u k oo net aan komt toch ten; te veel als je n ze r te a w n E oe ld hebbe het zou m in de were ommen. De rs soms, als e ld E t. oorzw n ben ller atertjes d het fietse w e d n lt slaan: fe le ti il r h u c tu rs a e n v ook al doet de dalend randering droogtes, re e g n klimaatve la olgen l, r regenva ijn de gev met zijn en hevige ... In het Zuiden z is r, aar water grondwate aar dan bij ons. M nden. o b e g n nze elb sneller vo atsen niet aan gre e fr grenzen humeurig andeling rw te a w ruggen deze en. Met b g n we met g le ru il w rb e v m Daaro oet je o . Water m verleggen ariteit. van solid

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


laas

-Nik t n i S g elin d n a w r wate unten op een rij opp

Alle kno

t 212 hoolstraa c S : n re o rt n 117 1. Wate d: Parklaa a b m e w z Parklaan t 35 2. Het idtspark: V e D lburgstraa in a a W m o ’: R rg t u e 3. H f van Walb urcht ‘Ho 37 rb e t a W urgstraat 4. lb a W : is u straat Koetsh okkelbeek K 9 r: e t 5. Het a w met anstraat 4 m m a a Z a , n s rk t a a useump 6. Pla spomp: m d a t s e d u arkt briel 7a. O : Grote M mp: Hout s o t p a s la d p a t k s n rdendre 7b. Oude en en paa t h at c ra g e molenstra n o raat 8. Oud ro K : s Kasteelst huisje : rs m laan ie ru t p n m e o sielc raat, Park t A 9. P ls is e e ru w K ru e en Rod enweg, T 10. VLOS erpse Ste w t n A : ls ldekse plein 11. Rioo : Stations k ie 44 t p ri t kerstraat n A 12. De : it e t m Solidari nstraat 13. Oxfa roonmole K l: at 81 e v e g n ercatorstra M : 14. Groe w z v nweg jde Wereld erpsestee w t n 15. Bevri A : id e ielnijverh 16. Text

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


12

15 16 11

11 7a 13 10

7b 8 14 9

4 6

5

3 11

1

2

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


: rtoren 1. WatTReAAT 212

slaan om elkaar te voorzien. in n e d n ater te n de ha gemeente rs van drinkbaar w elangrijk deel in SCHOOLS e b n o n t w e a e a in lstr n is n erg hun de Schoo ren was e bovendie het rtoren in was 32 meter e waterto rhuishouding. En op D te a d w ij lt te a ij de eers immers le wate 926. H Maar t e t 1 a h ³. a in e m st d d d 0 n w 0 n u 8 re e e we o aar: de to t hoogteverschil ige druk werd geb d een inhoud van om de steeds tb h ic z a unt. He n de nod hoog en h oren werd te klein te voorzien. hoogste p artekracht creëre idingen te r rt te te a a w w a n ele e w a z ti v r de . distribu van de z toren doo bevolking ter in de t naar onze kranen a w t groeiende rving men de oude og, met een e h m h o c re t o . e a h men .. ren? D In 1984 v Die is 43 meter ren voorziet doen stro r de grond vervoe nken. In e. to e de s d a n u la o o de huidig 2.500 m³. Deze z r ik N Wate enland n Sintn er dan je inhoud va in het centrum va rt al lang oals het tweestrom het u e b e g z n in e n iz e n d u e g ie alle h droge geb ië legden de konin rgrondse r. n in tam nde e o o van wate ll p s o u so b ch e st e M ri p h knap óór C et Arabis slaagden in buizen lennium v aan - ‘qanat’ in h naal’ w r il u te m e a e w e d m alen rd ‘ka in de 19 n Frankrijk erin o erplaatsen. waterkan t je waar ons woo quaducten v e a e e se w Engeland te zetten en zo te was, besloten in o e z m n (e over k gie . De Ro t) m e grond, o d k n n onder dru en dure technolo e a v a ó d b n a r v te a e n het w Omdat dit vervoerde nden. ta fs a grote n. it de kraa , water u Eén op n o o w e g et il. we zijn h r nog amper bij st tot zes e en e n a s a n e st st e W oet min an zo’n veilig m n se n e om a foto vijf m en. Op de r stappen kilomete een bron te gerak 0 mensen een Belg gebruikt 0 f kraantje o atertoren die 17.0 t van 18 gemiddeld 110 rzie mil o een w o v je m k ie z k ind joen liter water per dag l was een an 12 ere n straal v roject in Diourbe ld en de e e w in a n rechtstreeks uit de t waterp e Were (vo erdra zijn water. Dit ing tussen Bevrijd kraan a o rk e g r w n e a en sam l m ster id. se overhe doo gaan eisje senegale s d r sch niet aar- ) ool naa r

n voor a a t s n i ij moeatter per dagu,ur j , l e t S liter w ens een n. 60 moet telk ter te hale water en je pen om wa t één liter ke stap je weet da eegt. Wel ing En kilogram w e dagindel één iteiten in j eten laten activ je dan mo zou en? vall

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


ad:

wemb z t e H . 2 117 Parklaan

en het leven tsoord bron voor ch e lu d v e k o to o te are Zij is laats het vloeib nlijk het waarschij ns.” Het water en vaak met het e ek voor de m e poëzie van Sno n duidelijk d e worden in verbonden, met e e jk li e w u vro knipoog. seksuele

bad is in embad Sin t herbergt een w z jk li e Het sted ig vernieuwd. He tiebad en een c nd 2006 gro rijdbad, een instru bouw dateert e st g d t e e H -w . m je 5 rige 2 uterbad e p nd het vo ad o st a st p t e a a iter. tr b aang fs n o e H e is een ru mdat r . In de e m m rtelend e w van 1956 gericht in 1922. O mensen naar en z E en in spa p p a o n sl e , is m ig m u a d h n aaro bad s, kw n is losba wassen. D roduct wa Zwemme porie, een luxep laatsen om zich te grijke sociale bruikbare vieren. g n p o r, la n re e te a e b a b lk n w n e ope k ee ndig zege ben met adhuis oo is liefheb s vrij zijn en inwe heilig zijn. was het b splaats. o a lo n ng is einde is een beetje bij ontmoeti gedicht n t van het n e Zwemme m oor g a fr ers zijn d n je een ruiter’ van Sintu k n e n uitvind tografen n . e n e rs Bin n z a e le a e n ) is 1 fo ste mer -198 Vele kun ineerd. Moderne n water ‘Een zwem r Paul Snoek (1933 r, beeldend aliteit va efasc ie it g a c v r a n n e a te e h a m z c w la is ro ts Nik l ie ter, de dynam ft wel zijn ij had we owel dich proberen en. Elke stad hee De oude Hij was z als ondernemer. H hten verwijzen gg ur. ic ar akt. vast te le ntein-architectu kunstena water. Talloze ged 1960 fo lok gema e rk k e it te n a u e ifi w c e s’ . e e e n le e e sp u z e e d rc l n e a met z e m ‘H n o n ikt adde e bundel urelementen: zo icht, Grieken h rechtszaken gebru n je de ‘vallende ernaar. D r-ged e natu e e e in k m tw rd n m je e E e lt . w w e z n d e ie D behan een ka? Moet mt het egrenz bundel ko egel ‘Zwemmen is ktijd te b e Japanse stad Osa e e z re e d sp it U tr ’ van d kende slo waterklok len! met de be a heilig zijn’. it u r e e g jv o o ri n g h eens beetje bij rview legde de sc mbool water te sy in t e n h aan In ee van kenis hij rondstof welke bete Het water is de g rbeelding e :“ toekende lding, omdat de v zijn aan een n ee mijn verb ijd moet gebonde en onmetelijke e lt a ft e ij e m h r zee voo en ment. De ontstaan natuurele an oceanen doen k macht, zij ijnen. w doen verd

Maak zelf een gedicht over water.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


omain: R t e H . 3 spark t d i V e D

ampagne er’ is de c appij, die d n o z e g h ‘Zonder is mse Milieumaatsc aanzet tot n a Parklaan re la u V st t e van d are be op uur he en openb . Ook Milieuzorg stadsbest nt 4) t n e e h n t in p z o e u o g g n p k e ra p e d 9 o e 4 o r g n o 9 j o K 1 tv nvri ook en Eind pesticide S) vraagt aandach laats en tuin alburg (zie vers, park, tuinen n. W l e e O lp st e a ij k e School (M derhoud van spe n spoelen horende v Van Naem te on met de bij en van de familie el als stadspark ‘groener’ Chemische produc e in de riolen. ie rd me boomgaa n later is het offic t kasteel als r ool. h te a sc w p n o e e re et reg ater, de Enkele ja . In 1972 wordt h omgeving als ers met h het oppervlaktew cht. Onze m im ld e e k en in ter tere opengest en de onmiddellij kkiosk die Of ze kom o in het grondwa ds t zie z eten stee rgen n o e monumen beschermd. De mu ist in 1983 m m s e n d o o ti b zo ta u s te p s rh ering nd, ve en om landscha waterzuiv chnieken toepass roducten niet Markt sto ordt het stadspark aar te ro G e te kp op d 87 w rk, n duurdere en en hun afbraa . Pas in 19 e Vidtspa icid men naar hier. tot het Romain D o st e tk p h t c a re d pt nkwater te omgedoo ge burgemeester. l grondig in het dri a ali ons erg de voorm de voorbije jaren eleidelijk ia zijn we ische n g is n e is c rk s e a o d p b m et Het uken De laatste orden van de che en kunnen loofbos. H t. Het be gew zinn aangepak tot een gemengd diversiteit alle e st g u n w e n. e b n e k d io maar loze Fabrie omgevorm angelegd dat de b insecten en rvuiling. afvalwater niet zo gd. Ook e v a le e o v z ild fgele bos is voelen den er hun vervu al een hele weg a n in te zien jgt. Hier ogels vin e n n e b kansen kri h perfect thuis. V in b g e e h b n e W ic gslanden n op korte termij r n li e k spinnen z overvloed. ik e tw oo id n v ic o e st z e ke p r dat voedsel in ienst het t gevaarlij st opleveren, maa zware prijs d a d n e ro g e win een ebruik oudt d misschien p mens en milieu zonder g 09 onderh o e d Sinds 20 hele grondgebied iddelen. a h sc e d et m park én h che bestrijdings moeten betalen. is 4 1 m 0 e 2 h r c e n b a m v e c e n d te 1 p3 ruim Uiterlijk o n alle openbare rden. o ere w d n n a e la d V u o in rij onderh v n e id ic pest

Wel produkcetecnhemische tegen onkrugebruik je thuis Welke mil id en plagen? alternatieveieuvriendelijke n ken je?

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


urchtrg' b r e t a 4. W van Walbu 'Hof 35

van het bezit alburg in een rijke W m a w k In 1846 aemen, zoon van igenaar Walburgstraat N e e in d w u Jozef Van kant. De nieuwe een modernere o b k ns abri e Waelwijc t. Gentleman lf lg n e o a v ti v l x e m te ille rch id tot kaste Ridder W prachtige waterbu eel naar zijn uwde het lling werd uitgebre n legde o rb e v st e 1550 dez noemde hij het ka een ontvanger’ smaak. De omwa rmaak’. Van Naeme en mooi s em n, dat e r van ve als hij wa urgis. Hij was ‘alg keizerlijke een ‘wate ot zuiderterras aa et groen. In de lb de a n W a n v w h a ro u ) v g n n ro d e e v g n een ijver ook een an het La n belastin t op de v chtte Van Naemen ek. d ie b t (inner va n hoofdschepen v van de oudste h ic ri z o t d it a il u e ra z e st n n k n é tie va eildoe domeine waterburcht is é nele huidige Z op voor de produc mein plaatste e in traditio o ts ld a e Waas. Dez van de stad en is kken. Nu is er la e p st rk we het ka an zijn o rand van oor de gezinnen v gebouwen ksteenstijl opgetr e d n a A ba huizen v zand- en evestigd. hij wevers den. urant in g le ls e e een resta person is weinig t kasteel rdien e h n a v voo ouw Over de b l staat vast dat er ond, met e st W n . a d n lm e e liet bek n ed Waelwijck is van ee al een hu en al. Willem van p dezelfde o g ophaalbru reken en bouwde burcht omvatte fb n het huis a nieuw verblijf. Zij Enkel de n plaats ee of en een neerhof. gel met de u rh oordervle p de een oppe n en de n tiende-eeuws. O dt re to n e iv s e in du z v e g b o l n e gev zijn traptoren ieping van de west ster. De n e rd eerste ve n origineel kruisv alburgstraat is ee eW zich nog f. rk langs d in het pa voormalige neerho j ri n e iz u h t e h n a nt v een resta

Si jarenndhse een honder een recr eft water dtal gekrege eatieve fu ook plezier- n. Voor nctie gebruik activiteite welke Gaat h en we drinn hoeveelh et om gro kwater? eden dr te inkwate r?

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


shuis: t e o K t 5. He 37

’ van zaken one gang en: w e ‘g e d ren ook rganism We versto eve diertjes en o de natuurlijke Walburgstraat li n e e z k n re o geving voor doorb n het dammen ing tast de leefom tshuis va aat van e n o e k n e e g g e li w de uil orma retari gen, verv tert naar In het vo urg is nu het sec n gehuisvest. verbindin leeft en niet luis ht. Zoek thuis lb a re W e l d e n t e a ic a st Vla ka ild aan. Al w , raakt uit evenw edreigde cherming e in het w B ns’ Vogelbes et zich in voor all ogdieren. naam ‘me e ‘Rode Lijst’ van aan. Ongeveer o z z st ld aar d Deze vzw gels en inheemse ndere diergroep n it te s rs n e e v e a o storven, d e zult levende v ls geven als geen ieu aan. oorten. J oorten is al uitge ngetroffen rs ie D e il a g eer a e diers Vooral vo van natuur en m oort, dan is 7 % van d sinds 1980 niet m tverandering ls nd : a n a e m g de toesta echt met een voge is met zijn li g k e z wil dat de en kan sl is verwacht een miljoen soort Gaat het naal dat er iets m eschermen n e M . .. n b g a v t si e n h n e e rv dat e ur en k heeft het uitste . t op natu ving. Vaa leefomge een positief effec rzaken o ro e v ls bij van voge Dan zit je it p. a h sc d n n or actie! en als de vzw in d te la o c v se d ij in T i, e g je lo in t b ig is n in W re ats. r eller omen natuurve juiste pla vide onde omen sn kvogels k Planten k eger in actie, tre ering zorgt voor Koetshuis op de je met een mussen gskansen d t in vro schieten g, de klimaatveran ze biodiversiteit bijvoorbeeld da ssen meer overlev je hier n t ru e mu o n m e n n n a a d eerder te rschuivingen die o we dat het hele p je dak weten, r e ssen e e u v n m m le e e r ig je o e . d e st ern rmee be steem verschraalt eeft? Wil springen. Laat m a g a D . n e en aantast e ecosy eens binn evarieerd de aarde ’! n re rijke en g elheid waarmee rten zich niet te it w ‘t sn o Gezien de ullen nogal wat so z opwarmt, nen aanpassen. n op tijd ku

ark p t i in del- of en. ? k e o z vog soort naam 10 secten hun in en je K

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


m atsna:a 6. Plaw ter met a

rgrondse over onde en n e b b e h ook ev t toch Nu we he beken. Misschien eer mensen in Kokkelbeekstraat n e m r n d o ij o te v eland. reldw n is grach dat er we n dan op het platt ken of bekijke heid. Wie n n e re ld e e d rm tu e e v bes bezig d won ppenwij Een kaart n een aangename atsnamen als lijk gebie sen komen in slo nlijk open e d e st la se en eige die men veel men g nooit weg bij p ladivostok? Veel van r grachten en bek ijn afval in, en no fV a z a r w e droomde m, Timboektoe o llen over hoe t it h c o tere a e reen go plek. Dar el Sala nnen ook veel vert am draagt zijn. Iede t een onleefbare n le o ri e a u h k n is ts n e a d in Kaart mt af en pla aan het e russel sta er was. E l? het vroeg etekenis in zich. B nd), wat op met afva b ij hier om hebben we drasla . ’ w o = c n k a ra vaak een e a ‘b g ro e n Hoe zake r eltisch csele’ (b iënische uild wate van ‘Broe erwijst naar het K gelegen De onhyg toiletten en verv wat met het v ij b rt a u n e t b r t: als zijn an he aangepak p rioleringen. Maa f en de CO2? oet lezen denken v sto uit o Of wat te waarbij je ‘donk’ m en moerassig jn n fi e v t nbare e e g h e , afval: in de ope Haasdonk erde heuveltop in e langs de zichtbare e picknickplekken fters op n o le m o m onz n re een geïs m’, denk aan Ha aar een Laten wij e speelplaatsen e Werp eens een a verwijst n z n r? o te , gebied. ‘H en toponiem dat h n c e a rk es pa e ijd zo netj Durme, is een rivier. school alt je. in r e d n m a me n blik rondo r te zoeke niet zo ve r je in de t e h ft e o ee Maar je h Wedden dat wann iklaas loopt, . N natuurlijk straat hartje Sint- ing van de k d e d e e lb b e e k k eld Ko overtunn je over de wandelt? k Kokkelbee

Som een aa in Sint-Nikntal plaatsnamen water verwij laas op die naar zen. PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


pomp: s d a t s e T 49 7a. OuPd ANSTRAA ARK, ZAM

en dat we it de kran . In de u t n e id v ‘recht’ is mt zo e water ko an dat water een plaatsen in de MUSEUM a le g e it v u Op ring ervan t stedelijk t niet zo. aterzuive in van he ng) staat de ktijk is da en bedrijven de w r te nemen. tu ra p m u e s u a g n e ov gin in de m echts van de in liepen wereld be g van de overheid aarvoor moet (r . Vroeger n w li t e c d u museum iklase stadspomp ater te halen. e d -b ro p ... n e N w dan een t geld heeft rd n o e w oude Sint- naar de pomp om ompwater e r g te ie a w W n n E p e n orden. rgers e de mense nken al lang geen kt zelfs liever betaald w rtten Europese bu horen: via ri n a r e st v Maar we d middelde Belg dri goed voor o m n Daaro zulle ese ge ingwater, e de vierde ar we nog richt aan de Europ r a id meer. De w le e n ti a c d a e r te e g a te rm w a m t ie w u a h n d d n n flesse ë, We zijn een refere willen ze vermijde . Water is per jaar. rdrinkers, na Itali ten. r te li n e e 8 si 4 1 a te Commis atiseerd kan word elgië ijveren flessenwa de Arabische Emir r B v grootste de nig in re e m V ooit gepri r iedereen. Ook in g die van water is e r d te voo evin Mexico en nlijk, kraantjeswa e kwaliteit n tg e e w n a n v e d e ? or e Zonde eig oor het milieu. En uden. Eerherstel organisaties vo aakt. Evident toch v o m h d t e n h g e c st n e la sr te e a si b g een ba erp in de wordt sch ranen! k e voor onz oordat n water v e s n e m e In de lden d waar haa ingen bestonden? rputten. Die id e te a rl w te a n er w f me anaf wen groe e later - v Middeleeu nhygiënisch dat z rzien van o oo waren zo en afgedekt en v water vond rd nk 1650 - we en. Eerder dan dri en oorlog was e p a m n o : p d jk gri d kon han ater belan ie een sta men blusw e grootste ramp d eds vroeg een d een brand Ieper bestond er re ter begonnen In t, la . treffen naar eidingsne en waterl idingen te leggen eind d lo rt o so le t n e e h d f Vana re ste ook ande n privéfonteinen. emeenten e g n re e a n b n n o e g op . De euw be e e erniseren . d d 9 o 1 m e te g ik van d n ru li e b n in on aterbed de hele w aterpunten raakte w openbare

Wat van devisntedllje “mensen die ing: waterfactuuhun betalen, mo r niet de watervooet je van afsluiten”? rziening

900 miljoen mensen hebben nog steeds geen toegang tot drinkbaar water

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


omp:

tadsp s e d u O 7b.

n elaten hu esturen to iensten op b le a k lo Dat moet ructuur en waterd zetten. Houtbriel ast ment u n o m waterinfr rante manier op te ureaus, t e a l waar h r sp e e n ri g a e studieb tr tb ro u n v o e e eH ond van lokale stechnici. Zo zijn t e z Hier op d strijders staat, st nu in de in e d Mét ud ie m de derhoud ers en on beter uitgerust o voor de o lase stadspomp d museum staat m e n n a a n ik jk N re li n e u td te st in e h e b n. rac t st de S die lokale ingen aan te gaa in van he pompen b museumtu ooppunt 7a). Die de mensen. Later dag it ru te a w n jde Wereld (zie ook k t water dichter bij oerden het water S en Bevri or een O T O v e R h P ie r n d e n en 15) vo vroeg undele e leidinge In Mali b n (zie knooppunt samen met d n e m a w k . te dit ze huizen hun krach gramma. Ze doen rheid. tot in on ro gebreid edselzeke onale lp it o u V se r e d o e ic o o v v rv rs e s e s ati d id n N e e o z e F sl e d g d h r c o e regerin dden we het Belgis ordt gesteund do t koopt, gaat Graag ha laneetbewoners. D het jaar w je il s b d o n tt p in Dat Fo dus een lo ject ... naar àlle nden hebben dat n dan om de rij. Als je eetje naar dit pro rde la te te o is e L ll sl a e e d b n b a e n v klein verbete beloofd. Z n 2015 va een heel voor een mités op e e 2000 ook ldproblemen tege beloften in m t rg o re PROTOS z t water en start co ntrole ergste we lpen. Zij goten die e millennium’ g to n w e a u h g ie rhoud, co e ld te n e to t e n e a ba voor onde moeten het later n n voor h doel zei bijvoorb a e a g st in ll in te die t, sen sen . Eén ‘doels owermen r. De men iljard men mdoelen en behee lléén kunnen. Emp e Wereld Millenniu 2015 meer dan 2 m aterbron a jd w tenslotte het Engels. Bevri aar rekening. dat tegen t een verbeterde ing komt wel h in ll heet dat tuinbouwluik voor oorten) toegang toebben. Die doelste og niet af. In de (s t r e n h e h e n is t e e m m w rk st e t: e e n e n n mo beteke ar het w er in Afrika - zij r a e voor het m o , v n e ij e o e rb ll rt te Wate dichte , niet a it den - zek u ie fr b de markt e n g e p e o groenten ik maar ook om landelijk g niet. ru n er nog la eigen geb . n ties als PROTOS e a p is o n n a rk a v e v rg lijven o rk maken Daarom b e Wereld vzw we rale gebieden in ru jd ri in v en Be vooral iervoor rziening, . PROTOS werkt h al o o rv te a w a en ten. “Lok lingsland ontwikke n met de gemeen iek die PROTOS e d m o e meth nauw sa chap” is d bouwheers tte. e op punt z

S tel, je secretaris-bgenet de nieuwe van de Ver neraal Naties. We enigde wereldproblelk direct als to em zou jij aanpakken? pprioriteit

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


n chtenaaets: a r g e d 8. Ou endrenkpl paard

nog t gooien’ l op straa et duurt 20 a fv ‘a t a or d ... H Stel je vo ewoonte zou zijn gom volledig is grote markt g w l u e a a d k r s e d n g e e e e e st duurt oraleer werd vro Waar o t v r rk en blikje a a e ja M n a 5 v te 2 . k t ro a rd G to e lf nooit ra e e e z fb is d n. De a l breekt e Hier op se markt georgan Onze-Lievek se k ro e b d e m fg a iu e jk et alumin de wekeli het stadhuis en d volledig 50 jaar. H loosden a el n ij te b n e n e m e 70-1980 ter o e 9 d m g 1 n la n e , re n ss a ja f. a tu a st rd in de fvalwa Vrouwkerk ene zone. Die we eide voor het , tot diep ken bij ons hun a at is ja u N ro w g k fabrie ek ... D omwalde de eeuw als blee e brede duizenden de beek om de ho t in de 9 hts van d nie in 16de en 1 ikt. Links en rec . g n o o n o gew Rivieren bru en zij het den tijd, e industrielanden. anges linnen ge en zich graasweid was- en e rl e v u n d n Indiase G de nieuw wal bevon lgrachten leverde lijk ook dienst zogenaam ese Yangtze en de ter wereld. a e e d in De twee w en deden vermoed paarden. Deze il h lige als de C t de meest vervu r n grootscha to n bluswate atsen voor vee e al voor op de e n re ls e o g h e re b e la g p m n k . a n n or stre j kere als dre rden kw mse Alleen do tations kan het ti de voorbeeld. e van pee n de Vlaa ss oe wateringh e-eeuwse kaart va g g n d t ri e e h zuiv d zustersta alvast zeventien toricus Sanderus. ad geeft Sint-Niklaas haar Men st e z n O is erking. l steunt priester-h de In Senega da in de afvalverw ie zorgt voor de rs hebben ilen. e m n d ra u p o tk c o die atie Tamba afvalku en mark n organis karren en Inwoners ellicht gebruikt als Middeleeuwen. htte er ee het vuil met ezels c ri w e d n te in rt. van . Dat elijk grach ophaling olking sensibilisee at gegooid rij gebruik v e Dat was v rd gewoon op stra Enkele steden b e d k o o ’! e grachten. Het vuil w eens ‘nestbevuilers en epidemieën t-Niklase lledig in S e z n s o g a waren no t dit gevaarlijk w vuil op te halen Maar terug naar rd de hele wal vo is en e da uis et stadhu s 1840 w zagen in rooien. nen het h Omstreek or de bouw van h ijn voorgoed Zij begon als mest uit te st isch! . k o tr o n v a s a d otje z gedempt nog organ plattelan inkende p st ie D en op het was al het huisvuil nsen straten . rk de ke e In die tijd ele jaren bleven m Ook de gedekt. v . r n o e o ik v , r ru Maa ol geb lververs o e ti ri x ls te a e n d en beke e leerlooiers en d roepen. slachters, eer vervuilende be z s nochtan

B zin eodfenk zelf e die een en cartoboij deze slogan n past .

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


isjes:

ershu i p m o P 9.

ok rzien zij o jding voo evallen, bij ri st e b d n bra ong Naast de rkeers- en andere . Ze bevrijden Kroonmolenstraat e n ater v e w g k ij in n b ri m lp d o u tr n h ren eeuwe n overs e re e g n, ze spo g n e e ij ffi ro b lo v h f ic e o tp z d n n o e e in st sp t a e a w ige w Wist je d ngrijk was? Men gevonden je van last e bronnen op, ... nnen als it ela v e ti l ma c niet zo b iëne moest nog u liever licht a radio dat zowe Ze n yg overigens r kunnen worden? alde minder, h de mensen dronke kwater vonden je t is W e a g p n e li n ri b e il d n n jw n worde water n en aa rder da wen vri water. Ee uwse steden blus rs een vrou n proeven aflegge ls minstens 1,60m n a d r ie b e n zoa moete kon imme t-)Middele voldoen, ldiging va onze (laa Eén brandend huis van een stad rwaarden rijgt een uurbezo undig o o v . n . Je k - desk belangrijk zelfs grote dele de gilde van groot zijn ro. “Behulpzaam an het Sint, ja u v e o ,5 hele wijk . Je had in die tijd door de stad tt 9 o . m g on n aar ” is het verwoeste akers’, mensen die hielden. dkrachtig eb je een onblusb te a a d w w n H d u n te s. ro a ra v g rp / de de ‘b Niklase ko om brandweerman de boel in re e g n e e g ro liepen en ev verlan je aan! ndreef, d in de Mole raat, zes woningen worden? Meld n e rd e w rshuisjes In 1910 de Kroonmolenst ie werden e pompie bezegelde de d r D n o a i. o v v u r rl e m e . De naa dwe En wat is Op 21 maart 1986 van dat jaar noodsein voor bran i ? gebouwd et een telefonisch het stadhuis. geworden ad hun lot. In jun m ra te n uitgerust huisde toen nog in kregen de kans e e m e g s r gesloopt. brandwee het brandweerkorp 2,5 frank werden zij n a n a a v n n re e u Led den te h ndweerlie e huizen de nieuw per week. De bra ls compensatie ) a (0,06 euro e lage huurprijs af plichten, d le dwongen lrijke professione aten zonder ta erl v n u te h d r a o vo od de st bber. rb e v t e h zoals velhe van de be toelating udsher uit aat van o in Sintst e b s rp oneel, dweerko Het bran n vrijwilligerspers anschappen. e m 0 s 0 p 1 e veer bero men onge Niklaas sa

Om toegela bij de brand ten te worden aantal proevweer moet je een en doorstaan .

• Draag iemand over een van 50 m afstand bij arm e n been binnen d e 30 seco nden ove • Loop 6 r 00 meter in 2 minute en 45 sec n onden • Spring vanuit sti lstand 2 meter ve r

Welke uitda gin

g ga jij aan

?

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


: 10. VLOS 4 Kasteelstraat is Kru + Rode ntrum: Asielce 8

e Sahel aak aan d is v ’ te g o en bij ‘dro ika. Maar eigenlijk We denk , Kasteelstraat n e rn van Afr nomeen. Marokko g o n o li fe r of de H Vluchte e d , e ij S m O w s L ld k V e ij re t ti voor he s. Deze organisa t een we ië verliezen jaarl d aan de r e h ie h n a n Lib gron Niklaa We sta hun Tunesië e d km² vruchtbare - met een ning Sintoekers in n d e Ondersteu telingen en asielz ële hulp en ie iz b u e d g n e da h azon ri - kende helpt vluc aar opvang, mate ts verderop n. Het Am ldwatervoorraden ij st e gen. o w n Ie t e were ort aan re zoektoch eve begeleiding. ruis en haar fde van d ren een groot tek ne kunnen ij v ti K a e tr d is e ja azo het Ro admin etting de voorbij e delen van de Am China rukt de imale bez at vind je In ig . in de stra um, met een max komen uit een m n m re a so v p O ntr e end km² t meer opvangce chtelingen. Dez lleenstaande hepen nie rlijks met tienduiz oordsc e d a lu v r aan N ijn jaa van 190 nden. Steeds mee 8 jaar - komen Gobiwoest watervoorraden st htst voor. 1 la c e e k dertigtal en - tussen 14 en milie. sl a z t er he op. In van de g r fa West-Azië an 75 % minderjari ië terecht, zonde Afrika en t er reeds meer d lg e B in ik hier Men gebru es. hun land kken uit omwille rv re se e rt n rr e v te a n w ral nge chtelinge Vluchteli erse redenen, voo f politieke gische vlu n lo o c e t iv o e d e n leem m hteling om zeer arre tijde ook ‘ecologische’ Het prob t als ‘échte’ vluc dus ook niet de omisch b ie n e z van econ aar wist je dat er l wordt e z t a t d a is d gen of n. En ta M wd worde olitieke vluchtelin nami, gevaren. en zijn? Hun aan chillende u o h sc e b u rs ng n. Een ts en zoals p vluchteli vijftig miljoen. Ve hun regio weg: hulp krijg van natuurrampe is spectaculair p rs g e geschat o gen de mensen uit de bodem, ff in ev slachto n ja een aardb hulp. Wie oorzaken vruchtbaarheid va ... Maar ook orkaan of rootschalige nood jke n e e , e g d n de leideli voor g tbossin afneme en zorgt wordt van een ge geving, krijgt water, on verdrijft mensen: l n a a k re r m ter geb anta slachtoffe ang van zijn leefo el’ aan wa nemend a itg een ‘te ve eespiegel, het toe rmanente ru te h c a e z p ndacht. stijgende gen zorgen voor zelden aa in overstrom romen. st migratrie

In de editi e 2011 van M u s i c Life werd for ‘diareeprob het aangepakt. leem’ Wa de linakr mziett hier water?

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


en op g n i t r o 11. Afk eksels d l o o i r de

een ren we in n investe In heel wat re e d n a vla el. t het en in scheiden rioolstels ld is dat nog nie den afkorting re e e e g e st w d t e se a d n w a rika en in krijg raagd grootsted er in Latijns-Ame steem voldoet oit afgev betekenen? Hier o je je is sy b He iden ksels geval. Zo olering, maar het etpapier mag kselse de en gesche ri Toil op die de an de sluier. In e ter afzonderlijk vaak wel e noden. et gooien, v a de huidig il n to je een tip voeren we regenw idingen. We a t a e t h ie n om el le rgens in e n a je ernaast gaan. . n k A a ij rioolstels ter af, in aparte W b b R r is e n il r je u e v o te a n fv t in ee r tegen van afvalw over regenweera raatdeksels maar moe gen van de afvoe oners!) worden st an w in in p p n spreken d fkorting die je op iet naar een e to vers 0 miljo nog langs a n ico Stad (2 ervlaktewater ook uderde Het is die regenwater spoelt wel naar een x e M In e, t met vero r en opp vindt. Da uiveringsinstallati elwater kan zo rioolwate analen afgevoerd, n de vorige m rz e te h a t e lw k v H o e o ri ier. n ‘40 a dezelfd cht of riv uit de jare ie g e lo beek, gra tuur in. d o n s h u tec oer, d na terug de voor droogweerafv og weer. eeuw. ro t d a ijn niet ij a b st DWA olering mensen z f rk ri e n rd st e ja e A il n W a m D 2,6 erk o inhoud v lling tot RWA is meer dan n op een rioolnetw sanitaire e . n te e o tt In tegenst eerd afvalwater. sl e e il g n aa tr t over to ns essentieel om ie n r n te e a k geconcen mer ochta afvalw beschik en zijn n rzaak num water en orziening diarree - doodsoo epsimpel te an regen penbaar domein. o v v n e id e als . Po Het sch h niet tot het o ook ziektes zo ren - te bestrijden verplicht ic e d in beperkt z milieuwetgeving . Dit betekent k ij b 1 s. se ein , nochtan De Vlaam n op privaat dom ater van je bestrijden e lw a id e fv h a sc n er het ter e van zodra t regenwa dat je he rt moet afvoeren l in je straat e a p woning a iden rioleringsstels enaamde e og een gesch elegd. Dit is het z g n a a t rd wo len’. ‘afkoppe

bijna r e t f j i m bl en op Waatrosneeuw lig?g nooi iooldeksel een r

2 op 5 mensen zijn niet aangesloten op riolering of toiletafvoer

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


:

riptiek t e D . 2 1

jke vermijdeli met de on trouw (wil e rd u e b e e tie g ekg De projec en maar is wel ho zoals ‘in het stationsplein g s os in ie lo c rm te re o h p c rv a e is v aart erg kaart je het e p d o p lo e scheepv ijke e o d d : t, r t n e o a e e o a g v w st g l t e z e ra in u h o le o avontu rl was v , p het p Voor je cht’). Dat ndelijk. Zo konden ntdekking aar hier o aar Marin Kasimir e M . ij rb o o vo rie en gebruiksv kooplui verder op ereld een heel van kunst w ‘triptiek’ uit drie luiken: en e d rs e n a ig v iz st re e t tot op de re chts als bestaand en kwam eze projectie word r tot in schijf, re an de n a n a le g ta s D grote lfs doo d je a terbij. • Op een ation uitstapt, vin Niklaas. Op stuk dich bruikt en werkt ze e tst g t in g e S a h a n je d va vand ill, de sta een foto . ene zijde ijde ligt Invercarg an de onze GPS we het z a s re e ie d c n re a t. p zie je dat n door g e li d ie n l d o le d b e n n rd a la a ee ea fotop hebbe in Nieuw-Z estelde kant van d Op de 24 water vervangen e wegen rg e r v e nz o v 4 O n o 2 . e r n n g e e le te idde tvervoer. staan , reiz vervoersm oor het vele vrach oor acomplex reis met de trein re m e e ll in e c sn t e utes v icht d • Aan h elen op palen. De eegt, start ben ook d en rivier- en zeero el van onze ib w sl n e a b p rt o to fo vo k de kunn t-Niklaas en al wat Nochtans goederen een flin ssen. vliegtuig atormuseum in Sin de van de n lo a p v o r e n o e ij rc rv lp ve he in het Me or tot de andere z roblemen do verkeersp en loopt l. tion wereldbo n het sta ingang va passanten, le a tr n e c e • Aan de n halve bol die all ekers, zie je ee emabezo ikers, cin treingebru sen weerspiegelt. is gebeurten t, denk je llen denk nze knapste o b ld re e no nw Als je aa r. Hij was één va Kremer to aan Merca Geboren als Gerard van een . n geleerden het Waasland, zoo vinder van de it in 1512 in er, cartograaf en u e erin om de p d p g a la a n sl e o CO2 Hij sch e kaart. rojectie”. een platt “Mercatorp weer te geven op e bolle aard

K vooernb je twee ve eeld oplrovsoer viaen hoe voor sing ka water en de het file n zijn een p u ? itstoot vraonbleem

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


fam it: 13. Oxa ite Solid RArAT 44

dat tristesse ijzondere mrijkdom, b n e e n Het is va een enorme bode tot de armste ANKERST , et e d lf e landen m ngo en Guatemala de grond, z e d r Co oort tot e h R jk e n D ri b le ls e il it a o w o H te z el. lidari els. Ze horen. e b jkt het w li ld , o re n z e oxfam so Oxfam Wereldwink ter w erg uitroeie olking, v s e ld n b a ls re a a e e d rg w ie o r e il e o in d fam anier. hoe arm bedrijven zijn d spect voor armoede illende m n allebei de dat op een versch in Vlaanderen grote mij ven met weinig re metalen de t n maar doe ldwinkels verkoop ijke handel p: ze gra uilen met zware m lo le rl re verv n de loka Oxfam We artisanaat van ee laas 3 de natuur, den en behandele zakelijk kwaad. ik n N e tg d a in o in rr S o d o voe ten ft in watervo n arbeiders als n producen e) en hee eem nu (fair trad rlijke handel biedt komen: vrijuit? N oners e l w e e b w lf e z e in lle gsm’s n we winkels. E een menswaardig en dekt en Maar: gaa mineraal dat in a stof was je st p o o k s e lf en ducti de kan , coltan, e rdt. Zonder die de fles cola. Als en dat pro onderdak een inkom voedsel, kleding, kan ruikt wo t als een familie b e g ongo de k n even groo n coltan uit Oost-C we dan verder oo n medische zorge rkoopt Oxfam sm g a e e gst v bben onderwijs . In het Noorden v elen om de opbren meefinanciert, he handen? En n ik r e a z a n d o g bekostige tweedehandsart ar projecten. o in rl oo en? bieltjes’ a it ‘bloedmo aaraan kunnen do Solidarite te zamelen voor h lidariteit n e e g d o e S in w n m n e fondse nt Oxfa wat zoud an haar iden steu In het Zu kelingsprojecten v ik o.a. ontw nisaties. a rg ro e it n rt a p Solidarite nt Oxfam nd het u te rs e d n elva ro mala o in guate rganisatie Madre S en zorgen er g o in le n a in k ater. de lo nontg water. Mij ing van het rivierw ijn recht op z il u t, rv a e a v rv e ig ese voor ernst abal, een natuurr het drinken Iz r Aan Lago ers gestorven doo Selva r. Madre g tot n o te a w e w b d il u n vele a rv g e e v to et en tere van besm agnes voor een be zich kritischer id p e voert cam agt dat de overh tginners. vra on water en aanzien van mijn n te lt e st op

Bespaar je op water als je tweedehandskledij koopt? Hoe dan?

7400 dat v liter… e een B rbruikt elg g emid deld p je oo er dag al s k het nodig wate r voeds voor e en to l, kleding e meer stellen ekent

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


ngevel e o r G . 14 uis: poort ( Politieh

)

gengaan. arding te gevel is rh e v e d n dus groen We moete r een groendak of hting. Een deel c o ri o v e d n e e o z Kie de g chillende ellen ine stap in r wordt in de vers sel n voorsp es krijgen, le te k s li n e ia e c od pe als voed emelwate Klimaats rmere peri erdroging. Wat van het h ehouden en dient orgen voor een ere en wa g st n a veel drog neerslag en dus v uw natuurlijk! plante z lagen v o er nten. Die het hemelwater. la p met mind d is voor de landb herfst- en e d r o vo an e ere e afvoer v niet zo go en ook veel natt rstromingen ar vertraagd m e o v k ehuis, wa o r r e e r e Maa het politi olenstraat, , met m n n a e v d l n e a v a e m rzijg roon winterm ingen De rechte kijkt vanuit de K groengevel. . overstrom en an e a tot gevolg rijke oorzaak van hemelwater n t e e g m te t je h g et t bedek lf e h esthetisc is e n d e Een belan manier waarop h oor de vele e r is voo is het dak r D e e t ll e t. m e h o m z sn t o n a e e m tk v d d ch is roo Vooral in staaltje. Een deel resterende vieren tere anderen st n t in onze ri pervlakten in Vla ngen in, en zo mooi groe een groendak. He ordt gebruikt p ri o w et w m verharde ater recht de riole e oppervlaktes u t o k b e e d g e uto’s b w ard an het v r n en de a oor le te e a het regen ieren. Mocht ‘verh line zijn, dan o lw sp e m te e d r h o rd o ip e v d c evo en naar de ri n Olympische dis aanstad de de toilett laatste wordt uitg parking m o e c e ti ’ a n V e it .D f. D bezitte aco en te wassen alternatieve stra ngelegd in e na Mon aa n als is hadden w daille. re w e u g o n b jo Beiden e het ge st a rasdalen. oet a g n bronzen m n n e e r e ls o e o in g v m le te t k ie e n ater n op va n rlatend urlijke lo zijrivieren kunne waterdoo or dat het hemelw atste in de tu a n e d o la Ook jes en zorgen erv evoerd, maar ter p nde beek van die afg meandere vasthouden. Veel okken of n e rd o w . r tr n dringen veel wate en echter rechtge t water bij bodem ka den’ een e rd r vasthou heuvels beken we id. Vroeger vond h natuurlijke te a ‘w is o r et Zuiden orgen op dichtgego nval zijn weg naa Vlaanderen Ook in h de zorg. Bomen z eter in de ge aar M . n b n e d re n hevige re te u grond voortd het wa r ingsgebie l beton! E nken dat r geen vruchtbare n is a fl overstrom ngs’-ziek. Alles vo rt’ zal het wel rg e b n e e e t ss a li a o e d a b v o ‘v a Z g van ngt. , zo’n is ‘verk grond dri ld wordt. De aanle l. gen? Ach in m o tr rs e e ove weggespo ma water-maatreg n ... ri niet lope dus een p

Kroonmolenstraat en parking tussen sportterrein dat we

Vooraleer hemelwnaatarer wordt afgevoerd et het de waterloop, mo maximaal hergebefrut ikt is worden. Wie hetank thu / een regenwater enwater? waterput met reg Waarvoor worduitktdit? regenwater gebr

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


:

ereld W e d j i 15. Bevr 81 Mercatorstraat

h ensen zic ien hoe m En ik vind z te k ij fl st. eloo Het is ong n voor hun toekom nen.” (Fien uit e u tt e e z st in n r te a e o da n daarin m dat we he 17 jaar) s, a Sint-Nikla jde erkt Bevri gebouw w rzame toegang e d lf e tz u e Vanuit h een betere en du ren n 0.000 boe Wereld aa en water voor 25 ilippijnen. l F tot voedse West-Afrika en de n - vind je re , o ia rt v li te in Bo ok een de wa punt 1 - ld. De ngo heeft o ers, p o o n k ij B e off en voorbe eken, lesk hiervan e tiecentrum vol bo d mondiale n documenta spelen en dvd’s ro p dinsdag van , o n n le e a p ri o mate tot 17u. um is Het centr oensdag van 14u thema’s. w 7u en op 15u tot 1

k was, is tielfabrie gebouwd x te e d u een o ers om Wat ooit hulp van vrijwillig efatelier voor le e d in t n e e m e p nr nu en traat is o orruimtes tot kanto ier in de Mercators Deze ngo voor H . kinderen. Wereld gevestigd rhuisde in e e 81 Bevrijd gssamenwerking v at naar deze n ra li st e k w u ik ie tw eN on 012 van d r de februari 2 alsbasis. deren naa itv grotere u men zo’n 1.500 kin met het leven ko te maken jgen Jaarlijks er kennis Ook jongeren kri n m o rs e li l. va a ate g n e e n v e e S ro en te p in Gambia eizen de kans om hien ken je fr . Missc via inlee est-Afrika hool die hieraan W in n e v het le an je sc erlingen v le le e k n e n? n deelname ou kunne t wat ik z reotiep zou ch a d e g a n te l. S ens “Ik heb e er water in Senega een waterput. n ov a a n e k n e vertellen d e stad leven in d ien direct je missch hool waar wij verb n met stromend a sc Maar, de el degelijk een kra hoolplein. w sc t d e a h h s p Thie ven dan o tou verble ze stond water. De we in het dorp Bo terput. Maar, a n Later, toe wel water uit de w oren in bouw e rt haalden w ok dat er een wate het dorp o at we zagen ook dit betekent d kennen. s a u z D water l stond. stromend rt o k n e n bin

Is het d vandaag oocpumentatiecentrum en snuister e en? Ga binnen Is het niet oens rond. dan drie ma pen? Bedenk wereld kan nieren hoe jij de honger en dobevrijden van suggesties in rst en stop je de brievenbu s.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


rheid:

elnijve 6.Texti

n t op in ee eze straa t de hele d e w n e a md nem waarom eling’? Dat komt o iekend ANTW d elr weg n w n a e n e o rw r st te e a e se z wordt ‘w Antwerp rie een e st d water die u , d id n n se e e li a e lh W to ti e a e x e k d v te e ie l, n o d o a h v w ducten vlas, t hart laas eft: de kantje he de chemische pro emiddeld enlang hé s Sint-Nik n g was eeuw rheid. Na Gent wa industriestad. e n , e e sd o t gelo ve n. Me textielnij jkste Oost-Vlaamse en tijd. Van de r vervuile 60 liter per kilo te a jk w t e d ri h van et eigenli de belang ondertussen verle er nog amper rverbruik xtiel doet België h delde ligt te a w n is ij t z a d n het Maar gemid brieke eerd te geproduc ed. Het Europese tielbedrijf een reigoedfa euveld op o 6 à 700 b m. De rest is gesn ingezet na WO x g l te e e lk , h e a nog , realiseren r kg. Als 10 werkza n de globalisering elindustrie zit 2 liter pe an 1 procent zou r dan 0 1 p a o ti v x aring v slagveld ot deel van de te pe lonen. U an mee waterbesp t een besparing v ko a II. Een gro nden met de goed ne wel. d t n ar! g beteke la ater per ja nu in de one Kleren Campa voor 1 katoenen .000 m³ w 0 0 h 1 c S e d kent fé a c t-shirt is 2.700 rt u u b je het eiders liter water nodig, r 39 vind ier kwamen de arb e m m u n H op voor 1 jeans is Daksken”. nog Café oogte “‘t Glazen pakken toen het oor ter h l rd 10.000 liter a e t rd e in v p e ven hun and heette. E r opensta water nodig Velodroom r 27 vind je achte n. Stille e ke van numm oude textielfabrie erleden. v e d l e n dustrie poorte an een in v n e ig tu de ge onnen. In mooi beg enrijkse voogdij s n ta h c o st n Het was en later onder Oo art in onze a w 17de eeu s en wol voor welv rond 1870 la d v e e n d e d id rg e zo jk breinijverh anvankeli streek. De in Sint-Niklaas. A inschalige e le d zijn intre ductie plaats in k en later uit tot ro id vond de p rs. Sommige groe gen. in e li ig te st e a v is u le ë th industri te ro lg e midd

1

ENWEG ERPSESTE

Hoeveel kilogram textie l schat je in hu is te he bb (alle gezinsleden samenen) En bereken nu het aant ? liter water dat voor de al productie werd gebruikt .

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


V.U. Marc Joolen, Mercatorstraat 81, 9100 Sint-Niklaas

Deze wate rw Bevrijde W andeling kwam to t stand d ereld vzw oor een s ,K Wereldwin amenwerk kel Sint-N leur Bekennen, M ing O iklaas, PR Stad SintOTOS en S S, Mundo Loco, Ox tussen Niklaas, V fa tad Sint-N AIS en De iklaas. Me m Belgische t steun v Ontwikke an lingssame nwerking .

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Waterwandeling