Page 1

REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA I VOCALS DIA 5 D’ABRIL DE 2011 Assistents:

Glòria Paradell Carmina Balcells Ferran Lloret Àngela Navarro Assumpta Altés Teresa Queralt Montserrat Pons Antoni Torres Manel Neyra Núria Martínez Montserrat Nolla

Informa la Presidenta que per la propera reunió estarà preparada la relació de les diferents comissions que formaran la Junta. De les primeres coses que s’han de fer és organitzar un equip per posar al dia l’arxiu i resta de feines d’oficina: - aclarir el nom del correu electrònic - reorganitzar ordinadors (en tindrà cura en Ferran) - revisar papers També muntar les diferents comissions tant responsables com ajudants i voluntaris Butlletí: es comenta que seria millor enviar-lo per correu electrònic als socis que en tinguin i la resta fer-ho per correu ordinari, no fent la distribució a ma Tresoreria: és el principal problema que hi ha en aquests moments. El saldo dels comptes és de 3.000€. Personal administratiu: es deixa pel proper mes de juny, quan acabi del curs actual, la solució d’aquest tema. Subvencions: s’encarregarà a la Consol Ferreri que miri a Internet les possibles subvencions que es puguin demanar. És comenta la convocatòria de XI premi Barcelona Associacions 2011. Comenta la Susi...... que es poden adaptar els projectes als títols de la convocatòria, encara que els treballs siguin els mateixos. Comentaris diversos: - Fer constar que som una Entitat d’utilitat pública. - Recordar als socis i empreses que les donacions es poden desgravar de la declaració de renda. - Estar representats a totes les organitzacions del barri i procurar que no tingui que assistir una persona sola a les reunions. - No es pot tornar als inicis de l’Associació, les principals necessitats estan cobertes per Benestar Social. - Una de les tasques podria ser detectar i ajudar a les persones que estan soles - GAS: La Susi s’encarregarà de recuperar informació.


- Poder informar a la gent que vingui a preguntar a on poden dirigir-se per fer alguna activitat, rebre informació, fer gestions, etc. La Carmina informa de: - Reunió de Consell de la Gent Gran - Inauguració del Mas Guinardó. Queda pendent entregar bases i conte 17ena convocatòria a la Directora. - VII Trobada de Corals - Xarxa antirumors

Vist i Plau

En dono fe

Glòria Paradell Presidenta

Montserrat Nolla Vocal i secretària suplent

Junta 05-04-11  

Tresoreria: és el principal problema que hi ha en aquests moments. El saldo dels comptes és de 3.000€. Personal administratiu: es deixa pel...

Junta 05-04-11  

Tresoreria: és el principal problema que hi ha en aquests moments. El saldo dels comptes és de 3.000€. Personal administratiu: es deixa pel...

Advertisement