Page 1

REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA I VOCALS DIA 4 De maig DE 2011 Assistents: Glòria Paradell Carmina Balcells Àngela Navarro Teresa Queralt Montserrat Pons Antoni Torres Núria Martínez Montserrat Nolla Consol Ferreri Personal.Degut a la situació econòmica no estem en situació de tenir personal contractat i s’acorda cobrir la feina amb voluntaris. Es decideix l’acomiadament de la Cecília Martorell que comportarà un cost de 1785€ segons el nostre gestor Es buscaran becaris en escoles de Formació Professional per feines administratives . Es proposa reduir l’horari d’obertura que es donarà a conèixer properament. Situació econòmica .El juny s’ingressaran 6000 € de la subvenció de l’Ajuntament Nou Horitzó a la xarxa. S’acorda programar xerrades sobre l’ús de la pàgina Web i blog a càrrec de la Consol Ferreri Comentaris diversos: La idea bàsica és continuar amb totes les activitats Els formularis per suggeriments per l’ordre del dia estan a la disposició dels membres de la Junta en el calaix de la secretària S’organitzarà`el llistat de les adreces del membres de la junta per repartir una còpia a cadascú. Es parlarà amb als monitor per redistribuir els espais i unificar els horaris. Es farà un llistat de voluntaris per cobrir les hores de despatx. S’organitzarà el control dels rebuts de cobrament d’activitats.


Es controlarà la capacitació dels monitors per impartir classes. Es faran fulls de programació per mesos.D’aquí el curs que ve es programaran trobades per aprofundir en les finalitats de l’Associació i debatre on es vol anar.Les reunions de Junta es programen per el primer dimecres de cada mes. La Junta vinent serà el dimecres dei 1 de juny a les 9:00. Vist i Plau

En dono fe

Glòria Paradell Presidenta

Cpnsol Ferreri Secretària

Junta 04-05-11  

REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA I VOCALS DIA 4 De maig DE 2011 Els formularis per suggeriments per l’ordre del dia estan a la disposició dels memb...

Junta 04-05-11  

REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA I VOCALS DIA 4 De maig DE 2011 Els formularis per suggeriments per l’ordre del dia estan a la disposició dels memb...