Page 1

A vista – čitanje sa lista Accelerando – ubrzati Accompagnato – rečitativ Ad libitum – po želji Adagio – vrlo sporo, otegnuto Agitato – nemirno Al fine – završetak, kraj Alla – kao Allegretto – okretno Allegro – brzo Andante – umjereno (lagano) Andantino – malo brže od andantea Animato – živahno Attaca – udar (akcentno) Ben marcato – istaknuto Brillante – sjajno, blistavo Cantabile – raspjevano Con – sa, prema Con grazia – sa ljepotom Con spirito – sa dušom Con tutta la forza – iz sve snage Cresc. – postepeno pojačavati Decresc. – postepeno utišavati Dolce – slatko, ljupko Energico – energično Espressivo – izrazito f – jako (glasno) ff – vrlo jako (glasnije) fff – najjače (najglasnije) fp – nagli prelazak iz f u p Giusto – tačno, odmijereno Grandioso – veličanstveno Grave – teško Grazioso – graciozno Leggiero – lako, ležerno L'istesso tempo – isti tempo Maestoso – uzvišeno, veličanstveno Marcia – koračnica (marš) Meno – manje Meno mosso – manje brzo

Moderato – umjereno Molto – mnogo, više mp – srednje tiho mf – srednje jako non – ne Parlando – govoreći (tečno) Patetico – patetično (osjećajan,dirljiv) Pesante – težak,silan Più – veće, više Poco – malo Poco a poco – malo po malo p – tiho pp – vrlo tiho (još tiše) ppp – najtiše Prestissimo – najbrže Presto – hitro Prima vista – na prvi pogled Rapido – brže (brz, nagao) Recitativo – izgovorljivo (rečitativ) Risoluto – odlučno Ritardando – usporavanje Rubato – sloboda u sviranju Rustico – priprosto, seoski Sempre – uvijek, svagda Sensibile – osjećajno sfz – odjednom jako na ton ili akord Sine – bez Smorzando – prigušeno (oslabljeno) Sonoro – zvučan Sostenuto – zadržavajuće(zatežući) Sotto voce – prigušeno, falset Stringendo – požurujući (od laganog do brzog) Subito – odmah Tacet – šutnja Tranquillo – smireno,ravnodušno Tremolo – drhtanje Voce – glas (govor, izraz) Unisono – jednozvučno, složno Vibrato – treperenje Vivace – živo;živahno

Muzicki izrazi za V razred  
Muzicki izrazi za V razred  

Music theory

Advertisement