Page 1

Ferramenta de Xesti贸n de Pr谩cticas Manual Empresa

2009


ACCESO Dirección (URL): 1. http://193.146.47.9/xestion_ofertas/ 2. Ou a través da páxina web da facultade, na sección de docencia  practicum

Íngreso na Ferramenta de Xestión de Prácticas. Na ferramenta poderemos ingresar se xa estamos rexistrados previamente e dispoñemos de usuario (CIF) e contrasinal suministrado pola ferramenta vía correo electrónico. En caso de precisar o contrasinal, deberá pórse en contacto coa administración das prácticas na dirección de email practicas.eto@uvigo.es Se setrata dunha empresa que queira darse de alta na ferramenta, deberá porse en contacto coa administración das prácticas no email que xa comentamos, practicas.eto@uvigo.es

2


Formulario de rexistro de un nova oferta da empresa Todos os campos son obrigatorios, salvo a descrición, aínda que é moi recomendable explicar a oferta o mellor posible. Importante: o Poderase dar de alta a oferta en unha, dúas ou as tres titulacións simultaneamente se así se considera.

Notificación de alta da empresa: Realizarase vía correo electrónico cos datos da oferta publicada, para comprobar se os datos son correctos e si non é así entrar de novo na oferta e modificala. En caso de querer eliminar a oferta por estar duplicada ou non querer que continúe a oferta, deberá pórse en contacto coa administración para dala de baixa. Como paso previo deberá asignarlle 0 prazas para evitar que ningún alumno se inscriba nela antes de que sexa eliminada

3


Ofertas da empresa Unha vez nos inscribamos as ofertas, no apartado de ofertas poderemos ver todas as nosas ofertas, e ver estado das mesmas, se estamos pendentes de resolución, aceptados ou rexeitados e se a oferta está todavía está aberta ou se xa está pechada.

Suxerir Empresa Suxerir unha empresa por parte da propia empresa para a realización das prácticas, ésta será dada de alta tras comprobacións por parte da administración.

4


Detalles Empresa Neste apartado poderá comprobar os datos da empresa e modificalos cando o precise..

Aceptación dos alumnos nas prácticas A empresa será notificada vía mail/teléfono das prazas que sexan asignadas pola administración da xestión das prácticas

5

Manual Empresa  
Manual Empresa  

Manual para a Empresa do Xestor de Prácticas da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense