Page 1

Friðbjörg J. Sigurjónsdóttir Sóley Björk Stefánsdóttir Sölmundur Karl Pálsson


Hvað er mat? "  Mat getur bæði verið formlegt og óformlegt. Hér verður aðeins rætt um formlegt mat  Mat er skipulögð söfnun upplýsinga um starfsemi, einkenni og útkomu einhvers verkefnis eða þáttar í starfsemi  Ekki má alhæfa út frá niðurstöðunum heldur bera niðurstöður saman við markmið, viðmið eða staðla.


Til hvers að meta? "  Til að vera betur í stakk búin til að sinna hlutverki okkar í síbreytilegum heimi  Greina veikleika og styrkleika  Aðal markmiðið er þó að gera kennurum mögulegt að bæta skólastarfið enn frekar


Mikilvægir þættir "  Þekking á mati  Viðhorf kennara  Þátttaka kennara  Viðhorf stjórnenda  Mikilvægt að taka ekki of marga þætti í einu  Skýr markmiðasýn


12 víddir faglegs námssamfélags

"

  Skýr sameiginleg sýn með skýra áherslu á gæði náms   Samábyrgð á námi nemenda   Lausnamiðað samstarf um nám og kennslu   Metnaðarfullar væntingar um árangur   Öflug starfsþróun og stöðugt nám einstakra kennara og hópa   Áhersla á faglega ígrundun og rannsóknir í starfi


12 víddir - framhald "   Góð tengsl við umhverfið og jákvæðni gagnvart nýjum hugmyndum   Aðild allra að námssamfélaginu   Samskipti sem byggja á trausti, hreinskilni, virðingu og hjálpsemi   Sjálfsmat og ígrundun sem hreyfiafl breytinga   Öflug forysta og góð stjórnun   Skýrar áætlanir, gott skipulag og nýting verðmæta


Að meta stöðuna "  Eitt af því mikilvægasta er að meta hvar við stöndum miðað við framtíðarsýn okkar  Hægt er að fara ýmsar leiðir til að meta stöðuna  Með þessu getum við séð hvernig skólamenningin er og hvernig starfsfólk hugsar um starf sitt  Er megin forsenda þess að geta gert áætlanir um hvernig ná eigi settum markmiðum


Að meta framvindu mála "  Þegar unnið er eftir áætlunum, er afar mikilvægt að meta hvernig gengur  Ígrundum vel hvað hefur verið gert, hvað hefði mátt gera betur – Sjáum þar með hvort að skólinn sé á réttri leið  Eigum alltaf að stoppa og skoða hvort við séum á réttri leið – Áframhaldandi vinna byggist á stöðugu endurmati


Áhrif breytinganna "  Eitt af því sem skólar eru gjarnir á að gleyma er að meta áhrif breytinganna sjálfra  Við viljum sjá hvort að þær breytingar sem við gerðum eru að skila tilætluðum árangri  Markmiðasetning hefur einhver áhrif á hvernig við metum árangur breytinga


Framhald "  Ef stefnt var á að þróa skólann í átt að faglegu námssamfélagi væri hægt að skoða áhrif breytinganna með því að mæla t.d.   Áhrif breytinga á faglega menntun, frammistöðu og starfsanda kennara   Skoðað hvaða áhrif breytingarnar höfðu á námi nemenda   Frammistöðu skólans sem faglegt námssamfélag


Umræður "  Þau gögn sem koma út úr mati á breytingum er gott að nota til að sjá hvernig er hægt að nota breytingarnar til að auka gæði kennslunar enn frekar  Aðal spurningin er þó, hvort það séu til einhver betri mælitæki til að mæla áhrif breytinga á skólastarfi?

glaerur  

fyrir málstofu í skn0155

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you