Page 1

PORTFOLIO

Sol Diéguez 2019


I

II

III

IV

Experimental Inhabit the heritage

Equipment Tri -cicle

Equipment Factory in La Ral

Housing Co-housing CAN 70

CONTENT

59 Blyth Street, Brunswick VIC 3056, Melbourne, AUS +61411691440 (calls) +34618884299 (whatsapp) soldieguezgar@gmail.com


Continuitat biològica entre el parc agrari del Llobregat i Collserola

Continuitat urbana entre municipis

V

Continuitat urbana entre municipis

VI

VII

VIII

IX

Urbanism The fall of the wall

Urbanism Residential mixture

Urbanism The new face of St. Vicenç

Urbanism Green arteries

Vista des del parc agrari

Vista des de la ronda

Urbanism Continues through the canal Vista des de la plaça de Joan Miró

Continuitats a travès del Canal de la Infanta L’exercici es localitza entorn el Canal de la Infanta, situat en la zona del Baix Llobregat. El canal es va construir a l’any 1820 amb l’objectiu de abastir els camps de conreu situats a la vora del Llobregat. Amb el temps, el canal es va convertir en un punt de referencia pels pobles del Baix Llobregat, fins el punt en el que tan el creixement dels nuclis urbans, com l’assentament de la nova industria es va focalitzar al voltant d’aquest eix. L’arribada de les noves tecnologies va fer que el canal entrés en des ús, això va provocar la desaparició de una gran part del canal. En aquest exercici ens qüestionem quina es la millor manera de tornar la identitat a aquest eix, tenint en compte les necessitats de la societat actual. Al analitzar l’entorn del Canal de la Infanta i la seva repercussió en els teixits de les ciutats metropolitanes del Baix Llobregat, trobem tres grans eixos transverals amb oportunitat de connexió biològica amb el parc agrari del Llobregat: aquests es situen entre Molins de Rei i Sant Feliu, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí i finalment, sobre el que ens hem centrat, entre Cornellà i l’Hospitalet, concretament al barri d’Almeda. Trobem grans oportunitats en aquest barri ja que hi ha una clara discontinuitat tant natural com ciudadanal. En canvi, la continuitat territorial està molt present, ja que la Ronda de Dalt juga un paper molt interessant a Almeda: divideix i connecta alhora. El projecte pretén donar continuitat natural (estratègia de plantació) al parc agrari del Llobregat amb el parc de Can Mercader, on es situa el Canal de la Infanta, connectant així amb una succeció d’espais naturals que arriben fins Collserola. Per altra banda, busca connectar els centres de les dues ciutats colindants, Cornellà i l’Hospitalet, i alhora, que hi hagi una bona convivència amb el teixit industrial, que avui en dia margina al barri.


EXPERIMENTAL

I INHABIT THE HERITAGE Subject: Design Studio V Project location: Chambord, France Climate change is a global problem, and it is of no-return. The project arises as the answer to a problem taken to the limit, which makes living the way we have lived until now difficult. We propose to use the patrimony as the foundation of these new societies, applying a model based on vertical growth. The engine of the project is the Chambord Castle. The use of a regular module of the structure allows the adaptation of the area to the different needs of the community. Starting from the idea of the existence of a town on the decks of the castle, we propose a structural system whose geometry contains the rules of its extension in vertical. This project deals in an experimental way with public areas as well as with private ones. The role of the individual and the community influence directly in the creation of a dynamic and adaptable area in a vertical community shape.


EQUIPMENT

II

TRI-CICLE Subject: Design Studio VI Project location: Plaça Ildefons Cerdà, Barcelona

This project consists on designing a hub for a new concept of mobility that will take part in the future. The plot is situated between two suburbs with differing social class statuses and also city scales, which means that the project should give an answer for both parts. The intervention, which maintains the existing structure, tries to generate a new connexion between the public space, the basement and La Gran Via avenue. “Hortus Conclusus” concept and green-public connecions, are some of the main ideas of the project.

PR


ROJECTES VI

Taller: Toni Barceló | Fèlix Solaguren

Vista exterior

Sol Diéguez | Xavier P


PROJECTES VI

Taller: Toni Barceló | Fèlix Solaguren

Alçat 1:250

Sol Diéguez | Xavier Poley

Taller: Toni Barceló | Fèlix Solaguren

Emplaçament

1:3000


PROJECTES VI

Maqueta

Maqueta

Taller: Toni Barceló | Fèlix Solaguren

1:200

1:200

Sol Diéguez | Xavier Poley

Sol Diéguez | Xavier Poley

PROJECTES VI

Taller: Toni Barceló | Fèlix Solaguren

Planta B

E 1:200

Sol Diéguez | Xavier Poley

PROJECTES


EQUIPMENT III

FACTORY IN LA RAL Subject: Design Studio II Project location: La Ral, Girona The Project starts from having already stablished a big compound of 2.82 ha, with an eight-meter-high wall. The industry to be projected consists of a factory of constructive elements due to the wood exploitation activity existing in the region. The aim is to achieve that the place remains nor busy nor full, but virtually free since the compound hides a major part of the construction that will be at the interior. The organising element is the chimney, from which two axes are generated connecting the interior of the factory with the exterior of the compound. The square ground, beyond functionality, seeks to represent earth, firmness, stability and resistance, symbolising the workers of the industry.


HOUSING IV

CO-HOUSING CAN 70 Subject: Design Studio IV Project location: Poblenou, Barcelona The project starts with the understanding that it was necessary to generate a filter of transition to the interior of the superblock where the industrial complex “Can Ricart” lays. Therefore, the ground floor opens to the neighbourhood and marks and perpendicular direction to the tissue of L’Eixample. A mesh made of concrete cores is generated that is a priori rigid but at the same time generates flexible areas that in the future they could contain a different programme. Being a building of intergenerational co-housing, we can distinguish three types of areas; the cores are the ones which contain the most intimate and private areas, the galleries, semiprivate, are the ones in charge of offering these spaces and the common areas are those which are generated between cores and promote relationships and life in the community.


Continuitat urbana entre municipis URBANISM V

Vista des del parc agrari

Continuitat urbana entre municipis

CONTINUES THROUGH THE CANAL Subject: Urbanism VI

Analising the soroundings of Infanta Canaland its reperscussion on the urban structures of Baix Llobregat villages we detect three main axes and an opportunity of beoligical connection with agricultural field of Llobregat. In the Almeda suburb we find many oportunities due to clear discontinuety Vista des de la ronda at natural and social levels. On the other side, the connectivity with the city is suficient due to Dalt heighway which divides and connects at the same time.

municipis

Project location: Almeda, CornellĂ de Llobregat


.0 m

Vista des de la ronda

Vista des de la plaça de Joan Miró

Continuitat biològica entre el parc agrari del Llobregat i Collserola

Continuitats a travès del Canal de la Infanta L’exercici es localitza entorn el Canal de la Infanta, situat en la zona del Baix Llobregat. El canal es va construir a l’any 1820 amb l’objectiu de abastir els camps de conreu situats a la vora del Llobregat. Amb el temps, el canal es va convertir en un punt de referencia pels pobles del Baix Llobregat, fins el punt en el que tan el creixement dels nuclis urbans, com l’assentament de la nova industria es va focalitzar al voltant d’aquest eix. L’arribada de les noves tecnologies va fer que el canal entrés en des ús, això va provocar la desaparició de una gran part del canal. En aquest exercici ens qüestionem quina es la millor manera de tornar la identitat a aquest eix, tenint en compte les necessitats de la societat actual. CANAL DE LA INFANTA

Sol Diéguez | Paula Navarro Urbanística IV

Al analitzar l’entorn del Canal de la Infanta i la seva repercussió en els teixits de les ciutats metropolitanes del Baix Llobregat, trobem tres grans eixos transverals amb oportunitat de connexió biològica amb el parc agrari del Llobregat: aquests es situen entre Molins de Rei i Sant Feliu, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí i finalment, sobre el que ens hem centrat, entre Cornellà i l’Hospitalet, concretament al barri d’Almeda.

PB+2

PB+2

PB+4

Isocrones, discontinuitat xarxes ferroviàries

PB+2

PB+4

PB+2

PB+2

e 1:15000

Trobem grans oportunitats en aquest barri ja que hi ha una clara discontinuitat tant natural com ciudadanal. En canvi, la continuitat territorial està molt present, ja que la Ronda de Dalt juga un paper molt interessant a Almeda: divideix i connecta alhora. CANAL DE LA INFANTA

PB+2

PB+2

PB+4

PB+4

Sol Diéguez | Paula Navarro Urbanística IV

PB+2

PB+2

PB+4

PB+4

29.0 m

14.5 m

Per altra banda, busca connectar els centres de les dues ciutats colindants, Cornellà i l’Hospitalet, i alhora, que hi hagi una bona convivència amb el teixit industrial, que avui en dia margina al barri.

PB+1

22.7 m 45.0 m

22.7 m 31.0 m

7.0 m

5.7 m

6.6 m

3.6 m

7m

5.5 m

PB+4

PB+2

29.0 m

14.5 m

PB+1

PB+1

PB+2

PB+6

29.0 m

14.5 m

PB+2

PB+4

81.2 m 22.7 m 46.4 m

45.0 m 31.0 m PB+6

7.0 m 7.0 m

12.6 m 5.7 m

6.6 m

29.3 m

22.7 m 3.6 m

7m

5.5 m

PB+2

14.5 m

PB+2 PB+4

29.0 m

PB+6

PB+2

El projecte pretén donar continuitat natural (estratègia de plantació) al parc agrari del Llobregat amb el parc de Can Mercader, on es situa el Canal de la Infanta, connectant així amb una succeció d’espais naturals que arriben fins Collserola.

PB+4

Continuitat urbana entre municipis

Continuitat urbana entre municipis

Vista des del parc agrari

CANAL DE LA INFANTA Sol Diéguez | Paula Navarro Urbanística IV

Vista des de la ronda

Vista des de la plaça de Joan Miró

Continuitats a travès del Canal de la Infanta L’exercici es localitza entorn el Canal de la Infanta, situat en la zona del Baix Llobregat. El canal es va construir a l’any 1820 amb l’objectiu de abastir els camps de conreu situats a la vora del Llobregat. Amb el temps, el canal es va convertir en un punt de referencia pels pobles del Baix Llobregat, fins el punt en el que tan el creixement dels nuclis urbans, com l’assentament de la nova industria es va focalitzar al voltant d’aquest eix. L’arribada de les noves tecnologies va fer que el canal entrés en des ús, això va provocar la desaparició de una gran part del canal. En aquest exercici ens qüestionem quina es la millor manera de tornar la identitat a aquest eix, tenint en compte les necessitats de la societat actual. Al analitzar l’entorn del Canal de la Infanta i la seva repercussió en els teixits de les ciutats metropolitanes del Baix Llobregat, trobem tres grans eixos transverals amb oportunitat de connexió biològica amb el parc agrari del Llobregat: aquests es situen entre Molins de Rei i Sant Feliu, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí i finalment, sobre el que ens hem centrat, entre Cornellà i l’Hospitalet, concretament al barri d’Almeda. Trobem grans oportunitats en aquest barri ja que hi ha una clara discontinuitat tant natural com ciudadanal. En canvi, la continuitat territorial està molt present, ja que la Ronda de Dalt juga un paper molt interessant a Almeda: divideix i connecta alhora. El projecte pretén donar continuitat natural (estratègia de plantació) al parc agrari del Llobregat amb el parc de Can Mercader, on es situa el Canal de la Infanta, connectant així amb una succeció d’espais naturals que arriben fins Collserola. Per altra banda, busca connectar els centres de les dues ciutats colindants, Cornellà i l’Hospitalet, i alhora, que hi hagi una bona convivència amb el teixit industrial, que avui en dia margina al barri.


Anàlisi teixits i continuitats urbanes Anàlisi teixits i continuitats urbanes Anàlisi teixits i continuitats urbanes

PB+2 PB+2 PB+2

e 1:10000 e 1:10000 e 1:10000

PB+4 PB+4 PB+4

PB+2 PB+2 PB+2

PB+2 PB+2 PB+2

PB+2 PB+2 PB+2

Isocrones, discontinuitat xarxes ferroviàries Isocrones, discontinuitat xarxes ferroviàries Isocrones, discontinuitat xarxes ferroviàries

PB+4 PB+4 PB+4

PB+2 PB+2 PB+2

PB+2 PB+2 PB+2

PB+4 PB+2 PB+4 PB+2 PB+4 PB+4 PB+2 PB+2 PB+2 PB+4 PB+2 PB+4

PB+4 PB+4 PB+4

PB+4 PB+4 PB+4

35.5 m 8.5 m

5.0 m

35.5 m 35.5 m

3.1 m

5.0 m 8.5 m 5.0 m 8.5 m

3.1 m 3.1 m

18.4 m

7.0 m

14.5 m

29.0 m

18.4 m 61.8 m m 18.4 61.8 m 61.8 m

7.0 m 7.0 m

14.5 m 14.5 m

29.0 m 29.0 m

PB+1 PB+1 PB+1

125.5 m

22.7 m

125.5 m

45.0 m

94.5 m 94.5 m

31.0 m

22.7 m

45.0 m

125.5 m 31.0 m 31.0 m

22.7 m

22.7 m

31.0 m 45.0 m 31.0 m

94.5 m

7.0 m 7.0 m

31.0 m

5.7 m 5.7 m

22.7 m 3.6 m

6.6 m 6.6 m

7.0 m

7m 5.5 m 22.7 m 7m 5.5 m

3.6 m

5.7 m

6.6 m

3.6 m

7m

5.5 m

PB+4 PB+4 PB+4

PB+2 PB+2 PB+2

35.5 m 5.0 m 8.5 m 5.0 m 8.5 m 5.0 m 8.5 m

35.5 m 35.5 m

3.1 m

3.1 m 3.1 m

29.0 m

18.4 m

7.0 m

14.5 m

18.4 m 61.8 m m 18.4 61.8 m 61.8 m

7.0 m 7.0 m

14.5 m 14.5 m

29.0 m 29.0 m

PB+1 PB+1 PB+1

PB+1 PB+1 PB+1

PB+2 PB+2 PB+2

PB+6 PB+6 PB+6 35.5 m 8.5 m

5.0 m

35.5 m 35.5 m

3.1 m

3.1 m 5.0 m 8.5 m 3.1 m 5.0 m 8.5 m46.5 m

22.0 m 22.0 m

46.5 m

22.0 m 3,54.0 m m 7.0m 7.5 m

46.5 m 24.4 m

11.0 m

3,54.0 m m 7.0m 7.5 m 11.0 m 31.0 m 3,54.0 m m 7.0m 7.5 m 11.0 m

125.5 m 11.0 m

24.4 m

14.5 m

29.0 m

14.5 m 14.5 m 81.2 m

29.0 m 29.0 m

11.0 m

31.0 m

46.4 m

81.2 m

12.6 m

22.7 m 7.0 m

45.0 m

PB+4 PB+4 PB+4

29.3 m

22.7 m

12.6 m

29.3 m

22.7 m

31.0 m 7.0 m 5.7 m 6.6 m 3.6 m 7m 5.5 m 12.6 m 7.0 m 29.3 m PB+6 45.0 m 22.7 m 31.0 m 7.0 m 5.7 m 6.6 m 3.6 m 7m 5.5 m PB+6 31.0 m 7.0 m 5.7 m 6.6 m 3.6 m 7m 5.5 m PB+6

46.4 m

94.5 m 31.0 m

22.7 m 7.0 m

45.0 m

46.4 m 15.2 m

PB+2 PB+2 PB+2

22.7 m

81.2 m

15.2 m

125.5 m 15.2 m 94.5 m

11.0 m 24.4 m

7.0 m 7.0 m 7.0 m

18.4 m 18.4 m 61.8 m m 18.4 61.8 m 125.5 m 61.8 m

94.5 m

PB+4 PB+4 PB+4

PB+2 PB+4 PB+2 PB+4 PB+2 PB+4

PB+2 PB+2 PB+2 35.5 m 8.5 m

5.0 m

35.5 m 35.5 m

3.1 m

5.0 m 8.5 m 5.0 m 8.5 m

3.1 m 3.1 m

18.4 m

7.0 m

14.5 m

29.0 m

18.4 m 61.8 m m 18.4

7.0 m 7.0 m

14.5 m 14.5 m

29.0 m 29.0 m

61.8 m 61.8 m

125.5 m

22.7 m

45.0 m

125.5 m

45.0 m

94.5 m 94.5 m

31.0 m

7.0 m 7.0 m

22.0 m

46.5 m 24.4 m

11.0 m

7.5 m

11.0 m

3,54.0 m m 7.0m

7.5 m

15.2 m

11.0 m

24.4 m 11.0 m

15.2 m

11.0 m 24.4 m 72.5 m

11.0 m

7.2 m

10.5 m

7.2 m 7.2 m

12.6 m

22.0 m

11.0 m

24.5 m

PB+8 11.0 m PB+8 11.0 m PB+8

15.0 m 17.0 m

11.0 m

24.5 m 24.5 m

81.2 m

46.5 m 24.4 m

11.0 m 7.5 m

15.2 m

11.0 m

24.4 m 11.0 m

46.4 m

15.2 m

11.0 m 24.4 m

81.2 m

46.5 m

3,54.0 m m 7.0m

11.0 m 7.5 m

81.2 m

46.5 m 24.4 m

11.0 m

7.5 m

3,54.0 m m 7.0m

15.2 m

11.0 m

24.4 m 11.0 m

46.4 m

15.2 m

11.0 m 24.4 m

72.5 m 9.7 m

5.0 m

9.7 m

5.0 m

7.2 m

7.2 m

10.5 m

7.2 m

9.7 m

7.2 m

46.5 m

29.5 m

10.5 m

5.0 m

7.0 4.0m m

7.0 4.0m m 3.5 m

7.0 4.0m m

PB+2 PB+2 PB+2

17.0 m

46.5 m

29.5 m 10.5 m

7.0 m

12.6 m

29.3 m 29.3 m

12.6 m

PB+6 PB+6 PB+6

PB+2 PB+2 PB+2

29.3 m PB+6 PB+2 PB+6 PB+2 PB+6 PB+2

21.8 m 21.8 m 21.8 m

11.0 m

15.0 m 17.0 m

24.5 m

11.0 m 15.0 m

11.0 m

24.5 m 11.0 m

7.3 m

11.0 m 24.5 m

7.3 m

3.5 m

3.5 m

11.0 m

7.0 4.0m m

7.0 4.0m m

7.3 m

3.5 m

7.0 4.0m m

72.5 m

21.8 m

72.5 m

9.7 m 9.7 m

7.2 m

5.0 m 5.0 m

9.7 m

7.2 m

10.5 m

7.2 m 5.0 m

29.5 m

10.5 m 7.2 m

21.8 m

46.5 m

72.5 m 7.2 m 7.2 m

21.8 m

46.5 m

17.0 m

46.5 m

29.5 m 10.5 m

15.0 m

17.0 m

29.5 m

11.0 m

15.0 m 17.0 m

24.5 m

11.0 m 15.0 m

11.0 m

24.5 m 11.0 m

7.3 m

11.0 m 24.5 m

7.3 m

Seccions proposta Seccions proposta Seccions proposta

5.0 m 5.0 m

9.7 m

7.2 m 7.2 m

5.0 m

10.5 m 10.5 m

7.2 m

e 1:1500 | Planta proposta 1:2000 e 1:1500 | Planta proposta 1:2000 e 1:1500 | Planta proposta 1:2000

3.5 m

7.0 4.0m m

21.8 m

29.5 m

46.5 m

29.5 m 10.5 m

7.0 4.0m m

7.0 4.0m m

7.3 m

21.8 m

46.5 m

72.5 m 9.7 m 9.7 m 7.2 m

3.5 m

3.5 m

11.0 m

72.5 m 72.5 m

7.2 m 7.2 m

PB+4 PB+4 PB+4

PB+2 29.3 m PB+4 PB+2 PB+2 29.3 m PB+4 PB+2 PB+2 29.3 m PB+4 PB+2

PB+2 PB+2 PB+2

12.6 m 7.0 m

15.0 m

17.0 m

29.5 m

12.6 m

7.0 m

PB+8 PB+8 PB+8

PB+8 PB+8 PB+8

46.5 m

12.6 m

7.0 m

7.0 m 46.4 m

72.5 m

7.2 m

81.2 m

46.4 m 15.2 m

11.0 m

72.5 m

7.2 m

3.5 m

3.5 m 7.3 m

PB+6 PB+2 PB+6 PB+2 PB+6 PB+2

PB+8 PB+8 PB+8

PB+8 PB+8 PB+8

81.2 m

46.5 m

22.0 m 3,54.0 m m 7.0m 7.5 m

12.6 m

7.0 m

PB+6 PB+6 PB+6

46.4 m

PB+6 46.4 m PB+6 PB+6

15.2 m

11.0 m

PB+2 PB+2 PB+2

22.0 m 22.0 m

7.3 m 11.0 m

81.2 m

46.5 m 11.0 m

7.5 m

3,54.0 m m 7.0m

7.3 m

11.0 m

15.0 m

46.5 m

22.0 m 22.0 m 3,54.0 m m 7.0m 7.5 m

PB+4 PB+4 PB+4

29.3 m

12.6 m

7.0 m

15.0 m

17.0 m

29.5 m

PB+6 PB+6 PB+6

3,54.0 m m 7.0m

5.5 m

PB+4 PB+2 PB+4 PB+2 PB+4 PB+2 PB+2 PB+2 PB+2

PB+2 29.3 m PB+6 29.3 m PB+2 21.8 m PB+6 PB+2 21.8 m PB+6

12.6 m

7.0 m

17.0 m

46.5 m

29.5 m 10.5 m

7m

21.8 m

46.5 m

29.5 m

10.5 m

5.0 m

46.4 m

46.5 m

72.5 m 5.0 m 5.0 m 9.7 m

7.0 m

46.4 m 15.2 m

72.5 m

9.7 m 9.7 m

7.2 m

7m 5.5 m 22.7 m 7m 5.5 m

3.6 m

PB+6 PB+2 PB+6 PB+2 PB+6 PB+2

PB+6 PB+6 PB+6

PB+6 81.2 m PB+6 81.2 m PB+6 46.4 m 81.2 m

94.5 m

46.5 m

22.0 m 3,54.0 m m 7.0m 7.5 m 3,54.0 m m 7.0m

7.2 m

6.6 m

45.0 m

94.5 m

7.2 m

22.7 m 3.6 m

3.6 m

5.7 m

45.0 m

125.5 m

94.5 m 46.5 m

6.6 m 6.6 m

7.0 m

PB+2 PB+2 PB+2 PB+2 PB+4 PB+2 PB+2 PB+4 PB+2 22.7 m PB+2 PB+4 PB+2 22.7 m 22.7 m 22.7 m PB+8 22.7 m 31.0 m 7.0 m 5.7 m 6.6 m 3.6 m 7m 5.5 m PB+8 45.0 m 22.7 m 31.0PB+8 m PB+6 7.0 m 5.7 m 6.6 m 3.6 m 7m 5.5 m 31.0 m 7.0 m 5.7 m 6.6 m 3.6 m 7m 5.5 m PB+6 PB+6

125.5 m 125.5 m

22.0 m m 31.0

5.7 m 5.7 m

31.0 m

PB+6 PB+6 PB+6

31.0 m

22.7 m

22.7 m

31.0 m 45.0 m 31.0 m

94.5 m

31.0 m

PB+2 PB+2 PB+2

PB+6 PB+6 PB+6

22.7 m

125.5 m 31.0 m 31.0 m

29.5 m

46.5 m

21.8 m 17.0 m 17.0 m

15.0 m 15.0 m

17.0 m

11.0 m 11.0 m

15.0 m

24.5 m 24.5 m

11.0 m

11.0 m 11.0 m

24.5 m

7.3 m 7.3 m

11.0 m

3.5 m

3.5 m 7.3 m

7.0 4.0m m

7.0 4.0m m 3.5 m

7.0 4.0m m

Planta proposta e 1:5000 Planta proposta e 1:5000 Planta proposta e 1:5000

e 1:15000 e 1:15000 e 1:15000


CANAL DE LA INFANTA Sol Diéguez | Paula Navarro Urbanística IV

des del agrari L’exercici es localitza entornVista el Canal de laparc Infanta, situat en la zona del Baix Llobregat. El canal es va construir a l’any 1820 amb l’objectiu de abastir els camps de conreu situats a la vora Continuitat urbana municipis del Llobregat. Ambentre el temps, el canal es va convertir en un punt de referencia pels pobles del Baix Llobregat, fins el punt en el que tan el creixement dels nuclis urbans, com l’assentament de la nova industria es va focalitzar al voltant d’aquest eix. L’arribada de les noves tecnologies va fer que el canal entrés en des ús, això va provocar la desaparició de una gran part del canal. En aquest exercici ens qüestionem quina es la millor Continuitat urbana manera de tornar la identitat a aquest eix, tenint en compte les necessitats de la societat actual.

entre municipis

Al analitzar l’entorn del Canal de la Infanta i la seva repercussió en els teixits de les ciutats metropolitanes del Baix Llobregat, trobem tres grans eixos transverals amb oportunitat de connexió biològica amb el parc agrari del Llobregat: aquests es situen entre Molins de Rei i Sant Feliu, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí i finalment, sobre el que ens hem centrat, entre Cornellà i l’Hospitalet, concretament al barri d’Almeda. Trobem grans oportunitatsVista en aquest barri ja que hi ha una des de la ronda clara discontinuitat tant natural com ciudadanal. En canvi, la continuitat territorial està molt present, ja que la Ronda de Dalt Vista des del parc agrari juga un paper molt interessant a Almeda: divideix i connecta alhora. El projecte pretén donar continuitat natural (estratègia de plantació) al parc agrari del Llobregat amb el parc de Can Mercader, on es situa el Canal de la Infanta, connectant així amb una succeció d’espais naturals que arriben fins Collserola. Per altra banda, busca connectar els centres de les dues ciutats colindants, Cornellà i l’Hospitalet, i alhora, que hi hagi una bona convivència amb el teixit industrial, que avui en dia margina al barri.

Vista des de la plaça de Joan Miró

Continuitats a travès del Canal de la Infanta

Vista des de la ronda CANAL DE LA INFANTA Sol Diéguez | Paula Navarro Urbanística IV

L’exercici es localitza entorn el Canal de la Infanta, situat en la zona del Baix Llobregat. El canal es va construir a l’any 1820 amb l’objectiu de abastir els camps de conreu situats a la vora del Llobregat. Amb el temps, el canal es va convertir en un punt de referencia pels pobles del Baix Llobregat, fins el punt en el que tan el creixement dels nuclis urbans, com l’assentament de la nova industria es va focalitzar al voltant d’aquest eix. L’arribada de les noves tecnologies va fer que el canal entrés en des ús, això va provocar la desaparició de una gran part del canal. En aquest exercici ens qüestionem quina es la millor manera de tornar la identitat a aquest eix, tenint en compte les necessitats de la societat actual.

Al analitzar l’entorn del Canal de la Infanta i la seva repercussió en els teixits de les ciutats metropolitanes del Baix Llobregat, trobem tres grans eixos transverals amb oportunitat de connexió biològica amb el parc agrari del Llobregat: aquests es situen entre Molins de Rei i Sant Feliu, Sant Just Desvern i Sant Joan Vista des de la plaça de Joan Miró Despí i finalment, sobre el que ens hem centrat, entre Cornellà i l’Hospitalet, concretament al barri d’Almeda. Trobem grans oportunitats en aquest barri ja que hi ha una clara discontinuitat tant natural com ciudadanal. En canvi, la


URBANISM VI

THE FALL OF THE WALL Subject: Urbanism V Project location: St. Feliu de Llobregat The exercise arises with the news regarding the undergrounding of the train tracks which divide the city of Sant Feliu de Llobregat in two parts. “The fall of the wall” leaves within an enormous quantity of empty urban spaces which just reaffirm the disconnection between the North-South neighbourhoods of Sant Feliu. This project aims at joining both neighbourhoods, in order to guarantee a better functioning of the city (commerce, mobility, and social) and within, an important improvement in the citizens ‘quality of life. The new plan proposed at the axe, seeks turning Sant Feliu in a polycentric city, through the regulation of the current free spaces at the axe. By this, not only we homogenise the spaces, but in addition we reduce the existing social polarization of the city.


URBANISM VII

RESIDENTIAL MIXTURE Subject: Urbanism IV Project location: Carrer Prim, Sagrera, Barcelona The construction shape of the complex arises searching the connection between the neighbourhood “La Verneda” and “La Sagrera” It is intended to create a changing path in all the complex. Different construction shapes and green areas are combined in order to prioritise spaces and bring diversification, understanding that the complexity in a neighbourhood generates richness and a mixture between different social classes. To arrange the space, we create two road axes which cross the complex and some secondary streets with limited access to vehicles. A central area appears with the farmhouse pre-existing as main square and some commercial axes which promote the activity.


URBANISM VIII

THE NEW FACE OF ST. VICENÇ AMB (Area Metropolitana de Barcelona) Project location: St. Vicenç dels Horts It is an analysis of the metropolitan city of Sant Vicenç dels Horts where three areas of performance can be identified. On one hand, the aim is to give the city a new centrality in the junction of “4 camins”, turning it, like this, in a polycentric city and rich in activity. On the other hand, we rethink about the boundaries of the municipal area and in which way these could relate to the agricultural park of the Llobregat river. Finally, we find an industrial obsolete area that borders Cervelló’s dry river which, being turned into an area of commercial and residential use, would be the nexus between the current city centre of Sant Vicenç and the one which could exist in “4 camins”.


B+9 B+4

B+4

B+4

B+4

B+6 B

B+4

B+4

B+4

B+3

B+4

B+2

B

B+6

B+5

B

B+4

B+4

B+6

B

B+3 B+6 B+2

B+4

B+4

B+6

B+2

B+6

B+3 B+3

B+4

B+4

B+5 B B+4

B+4 B+7


URBANISM IX

GREEN ARTERIES AMB (Area Metropolitana de Barcelona) Project location: Molins de Rei The project is an opportunity for connecting Molins de Rei and El Papiol through a green area. Continuing with the structure of Molins, the park generates different areas depending on its limits. Due to it being situated in the north gate of the city, we also consider a park and ride and an urban market garden.


Profile for Sol Diéguez

Sol Diéguez Portfolio  

Sol Diéguez Portfolio  

Advertisement