Page 1

SOLAFSKÆRMNING

Drifts- & vedligeholdelsesanvisning – lamelafskærmning

L A N G levetid


Solafskærmning til byggeri – på højt niveau SOLAFSKÆRMNING

Lamelafskærmning - kort systembeskrivelse Lamelafskærmning er afskærmning med lameller hovedsageligt udført i aluminium. Skærmen kan udføres vandret, skrå eller lodret. Den lodrette skærm kan udføres med både lodrette eller vandrette lameller. Skærmen kan i øvrigt helt eller i sektioner udføres oplukkelig. SKÆRMENS LAMELLER Solatek lamelafskærmning kan designes med aluminiumlameller, i bredder fra 100 til 300 mm – og i mange forskellige profiler. Sortimentet af de elegante, lukkede vinge-, bue- eller kasseformede lameller er mangfoldigt. Valget af lamel har meget stor indflydelse på facadens udseende og funktionalitet. Solatek rådgiver gerne i det optimale valg. Såfremt det ønskes, leverer Solatek gerne vareprøver af lamellerne. Ud over det brede sortiment af lamelprofiler, er Solatek altid parate til at deltage i undersøgelse og udvikling af nye profiler og løsninger. SKÆRMENS BÆREPROFILER OG BESLAG Solatek lamelafskærmning udføres med rammeprofiler

– vandrette bæreprofiler eller lodrette søjler - i ekstruderet aluminium. Profilets størrelse er en funktion af den aktuelle konstruktion, skærmens størrelse og afstanden mellem bæreprofilets forankringspunkter. Af æstetiske årsager ønskes dog ofte et kraftigere profil end det nødvendige i forhold til statikken. Bæreprofilet kan være firkantet eller rundt og er altid med glidespor til fastgørelse. Bæreprofilerne fastgøres til husets bærende bygningsdele med standard- eller specialbeslag. Standardbeslag jvf. Solateks produktoversigter kan leveres som en integreret del af løsningen. Specialbeslag kan også leveres af Solatek, men altid efter en specificeret aftale om beslagenes udformning og styrke. Samme aftale skal klart placere ansvaret for den valgte forankringsløsning, samt for dimensionering og produktion af de aktuelle specialbeslag. Beslagene til bæreprofilernes fastgørelse dimensioneres altid som en funktion af såvel underlagets art og beskaffenhed, som de deraf følgende forankringsproduk ter i form af plugs, bolte eller skruer.


Drifts- og vedligeholdelsesanvisning For at bibeholde lamelafskærmningens attraktive udseende, stabile drift og funktion, skal der foretages regelmæssig rengøring og justering. Rene og veljusterede produkter giver et præsentabelt udseende samt bedre holbarhed og funktion - med andre ord lang levetid. KONSTRUKTIONSDELE Det er vigtigt, at der ved regelmæssigt tilsyn sikres fri bevægelighed for lamellerne. Snavs og andre elementer skal fjernes - ligesom der ikke må opstå hindringer for fri bevægelighed af motor, trækstænger og andre bevægelige dele. Smøring af lejer og bøsninger bør foretages minimum 1 gang årligt. Hvor lamelafskærmningen er med faste lameller er det ligeledes vigtigt at sikre at der ikke ligger snavs eller andre elementer utilsigtet på lamelafskærmningen. Sker der skade i form af påkørsel eller lign på lamelafskærmningen kan dette medføre skævheder, buler m.m. I sådanne tilfælde skal lamelafskærmningen øjeblikkelig sættes ud af drift. Tilkald herefter faglig assistance for tilsyn og evt. udbedring af skade. Skruer til beslag skal kontrolleres for fastspænding, og det kontrolleres ligeledes, at beslag er i korrekt position. Anvend aldrig alkalier ved rengøring! Aluminiumprofiler er følsomme over for alkalier og må derfor aldrig udsættes for påvirkning af sådanne. Hvis der er kommet f.eks. betonvand eller kalkpuds på anodiserede eller lakerede overflader, er det vigtigt omgående at vaske forureningen væk med almindeligt vand samt svamp eller klud. Anvend ikke rengøringsmidler med slibemidler eller slibende svampe, som f.eks. Scotch Brite, da risikoen for mekaniske slibeskader i overfladen er for stor. Rengøring foretages bedst med almindeligt vand og en svamp. Der kan eventuelt anvendes et neutralt rengøringsmiddel.

L A N G levetid

JUSTERING Jævnlig kontrol og justering af produkterne bør foretages af hensyn til fortsat god funktion og lang levetid. Lamelafskærmning med bevægelige lameller, bør betjenes mindst 1 gang om ugen – vær opmærksom på, at der ikke sidder noget i vejen for lamellernes frie bevægelighed. Lamelafskærmninger er som regel dimensioneret til at kunne have solafskærmende funktion ved høje vindpåvirkninger. Men ved vind over 25 meter/sekund anbefales det at åbne alle lameller i bevægelige afskærmninger. Dette for at skåne de bærende konstruktioner for unødig overbelastninger. Se evt. i manualen for den leverede styring, hvilken indstilling, der svarer til disse vindhastigheder. VINTERFORANSTALTNINGER Hvis anlægget skal virke under vinterlige forhold, skal man sørge for, at der ikke ligger nævneværdige mængder sne eller is på lameller, da dette kan hindre lamellernes frie bevægelighed. – Dette vil i værste fald resultere i ødelæggelse af afskærmningen. Hvis det ikke er muligt, af friholde lameller, skal man slukke for anlægget, når der er fare for, at der kommer sne eller is på lamellerne. REDNINGSÅBNING Solatek lamelafskærmninger kan anvendes i forbindelse med redningsåbninger. Dette kræver dog i nogle tilfælde specialtilpassede løsninger. Kontakt os for yderligere rådgivning. Ved redningsåbninger SKAL man sørge for, at der ikke er hindringer for åbning af redningsåbning. Ved genopstart, hold øje med, om lameller bevæger sig frit. FINISH OG TILBEHØR Solatek lamelafskærmning er en skærm, der opfylder alle krav til den professionelle løsning, både hvad angår kvalitet, funktionalitet og finish.


Solafskærmning til byggeri – på højt niveau SOLAFSKÆRMNING

DATA OG EGENSKABER Solatek skærmsystemer leveres efter ordre. Solatek udvendige screens fremstilles af udvalgte specialproducenter med mange års erfaring i den pågældende skærmtype. Det betyder, at skærmens egenskaber og ydeevner altid er underlagt en løbende kvalitetskontrol, både hos producenten selv og hos Solatek A/S. DOKUMENTATION Beregninger, testresultater og godkendelser af Solatek produkternes egenskaber kan rekvireres ved henvendelse til Solatek. SERVICEAFTALER Solatek tilbyder individuelt tilpassede serviceaftaler på såvel nye som eksisterende solskærme. Alt efter ønske og behov kontraheres om inspektion, vedligeholdelse og eventuel reparation. GARANTI Solatek er for leverancer til byggeri i Danmark tilsluttet byggeleveranceklausulen. Se i øvrigt vore standard salgs- og leveringsbetingelser.

SOLAFSK ÆRMNING SOLATEK Markskellet 4, Bønnerup Strand 8585 Glesborg Telefon 86 99 88 28 Telefax 86 99 88 27 www.solatek.dk

Drift- og vedligeholdelse - Lamelafskærmning  

Drifts- og vedligeholdelsesanvisning

Advertisement