Page 1

Over Solar Insurance & Finance Solar Insurance & Finance is een internationaal werkende, onafhankelijke verzekeringsmakelaar met volledige focus op verzekeringen voor zonnestroominstallaties. Onze uitgebreide kennis van de zonnestroommarkt resulteert in verzekeringsproducten die perfect aansluiten bij de wensen van onze klanten, bijvoorbeeld onze Zonnepanelenverzekering. Solar Insurance & Finance biedt zonnestroomverzekeringen voor eigenaren, fabrikanten, installateurs, projectontwikkelaars en investeerders. Onze dekking wordt volledig gedragen door toonaangevende Europese verzekeringsmaatschappijen met een A-rating.

Bezoekadres:

Postadres:

Contact:

Mr. B.M. Teldersstraat 11G 6842 CT Arnhem Nederland

1. Bedrijfsprofiel Solar Insurance & Finance

Postbus 4192 6803 ED Arnhem Nederland

3. Zonnepanelenverzekering Online

+ 31 (0)26 711 50 50 info@solarif.com

5. Optie ‘Eigen gebrek en garantie’

2. Zonnepanelenverzekering

4. Zonnepanelenverzekering Servicecontract

www.solarif.com

Zonnepanelenverzekering Online


Uw zonnestroominstallatie is een waardevol bezit. Uiteraard wilt u het maximale uit uw investering halen. Helaas kan het gebeuren dat uw installatie beschadigd raakt of gestolen wordt. Het vervangen of repareren van uw installatie brengt kosten met zich mee die u mogelijk zelf niet wilt of kunt opbrengen. Bovendien ligt in de reparatieperiode uw installatie stil en loopt u inkomsten mis. U kunt uw investering en inkomsten zeker stellen met een Zonnepanelenverzekering van Solar Insurance & Finance. De verzekering dekt schade door weersomstandigheden, brand en diefstal en vergoedt productieverlies. Duizenden zonnestroominstallaties zijn met een verzekering van Solar Insurance & Finance verzekerd van een continue opbrengst en adequate afhandeling bij schade. Wij zijn er trots op dat wij op deze manier, samen met u, werken aan betaalbare en schone energie voor iedereen.

Zonnepanelenverzekering Online

Opruimings- en transportkosten naar het dichtstbijzijnde recyclepunt

De Zonnepanelenverzekering Online is voor installaties tot € 250.000.

Alles wordt online geregeld. Daarom kunnen we onze premie voor klei-

Transport en verblijf van beschadigde onderdelen die elders worden gerepareerd, tot maximaal € 25.000

nere systemen beperkt houden, namelijk slechts 2,25‰ van de installa-

tiewaarde, met een minimumpremie van € 45,00, exclusief assurantiebelasting en administratiekosten. De verzekering vergoedt:

Technologische veranderingen om het niet samengaan van bestaande en vervangende apparatuur op te heffen, tot maximaal € 25.000

1. Kosten van beschadiging door van buitenkomend onheil, o.a.

Natuurkrachten zoals hagel, sneeuwdruk, bevriezing, overstroming, aardbeving, wind en storm

Waarom kiest u voor onze verzekering?

Diefstal en vandalisme

Solar Insurance & Finance is de grootste zonne-energiespecialist in de

Blikseminslag, overspanning, inductie en brand

Aanvreten van kabels door dieren

Wij vergoeden nieuwe materialen, arbeidskosten en voorrijkosten.

verzekeringssector. Wij bieden u de beste verzekeringsoplossingen voor uw zonnestroominstallaties. Onze Zonnepanelenverzekering Online:

Kunt u eenvoudig en direct afsluiten via www.solarif.nl

Geeft in één keer een volledige dekking voor uw zonnestroominstallatie (panelen, omvormers, kabels, hekwerk en bevestigingsmaterialen)

2. Productieverlies Als uw installatie stil ligt door een schade krijgt u een vergoeding

Heeft een laag eigen risico van € 125 per gebeurtenis

voor het productieverlies gedurende maximaal 26 opeenvolgende

Heeft geen afschrijving

Zorgt ervoor dat u nooit onderverzekerd bent, zoals soms bij een

weken.

April - september € 2,50 per kilowattpiek geïnstalleerd vermogen

Oktober - maart € 1,50 per kilowattpiek geïnstalleerd vermogen

3. Bijkomende kosten per gebeurtenis, o.a.

Het opsporen en lokaliseren van de beschadiging

Het de- en hermonteren van de installatie als deze in de weg staat bij een reparatie van een beschadiging aan de opstal, tot maximaal € 15.000

opstal- of inboedelverzekering

Geeft een optimale zekerheid en een veilig gevoel, omdat alle invloeden van buitenaf die ervoor kunnen zorgen dat uw installatie beschadigd raakt, gedekt zijn

20121220 NL Brochure 3 Zonnepanelenverzekering Online  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you