Page 1

Qüestionari sobre Il·lustració i Liberalisme                  

EL LIBERAL ISME  Que és l’Enciclopèdia i per a que la varen utilitzar els il·lustrats? L’Enciclopèdia és una obra formada per un conjunt de 21 volums, dirigida pels filòsof francesos Diderot i D’Alambert, que pretenia recollir tot el coneixement de l’època sobre diferents disciplines: art, ciències, filosofia, tècnica, etc., per a que aquests arribaren a una major part de la població.

 Quin va ser el paper de la premsa i de l’opinió pública durant aquest temps? Gràcies a l’aparició de la premsa es podien fer més llibres, amb això augmentà la producció i el nombre de lectors, a més es crea l’opinió pública. Aquesta va permetre a les persones de la societat de l’època discutir i assabentar-se de molts temes, amés va augmentar la sociabilitat i aparegueren ela salons i cafés, on es compartien i debatien idees i valors.

 Despotisme Il·lustrat, que significa aquesta frase, on es va ficar en practica? El despotisme il·lustrat és un nou sistema de govern que va sortir al segle XVIII i que aparegué amb l’adopció de les idees de la Il·lustració per part d’alguns monarques absoluts, per tant, constituïa una variant de l’absolutisme. Aquest nou sistema començà a utilitzar-se per primera vegada a Europa.

 Quin significat té la frase “Tot per al poble però sense el poble”? La frase “Tot per al poble, però sense el poble” era la màxima de l’absolutisme il·lustrat. Totes les reformes i millores que es feren es varen dur a terme des de l’absolutisme, és a dir, sense permetre la participació ni tenir en compte l’opinió del poble.

 Què entenem per liberalisme?


El liberalisme és la doctrina que defensa tant la llibertat política com econòmica.

 Quines son les idees principals del liberalisme polític? Les principals idees del liberalisme són: - LA SEPARACIÓ DE PODERS: Els liberalisme detecta l’existència de tres tipus de poder principals: el legislatiu, l’executiu i el judicial; i defensa que han d’estar separats per tal d’evitar l’acumulació i l’abús de poder d’un únic òrgan públic. - LA SOBIRANIA NACIONAL: El liberalisme també defensa que el poder polític d’un estat correspon a la nació. - EL PRINCIPI D’IGUALTAT DE LES PERSONES: Segons el liberalisme, jurídicament i políticament, tots els ciutadans d’un estat són iguals.

 Les idees més importants liberalisme econòmic son?

del

Les idees més importants del liberalisme econòmic són: - La creença de que l’economia s’equilibra per si mateixa, sense necessitat de que l’Estat hi intervingui, segons la “llei natural” de l’oferta i la demanda. - La llibertat de comerç i la recerca del benefici propi s’autoregulen i condueixen als ciutadans a la prosperitat econòmica, ja que la suma de benefici propis porta al benefici comú.

 Que significa la frase “Deixar fer, deixar passar” ? La frase “ Deixar fer, deixar passar” era la màxima de la fisiocràcia, una teoria econòmica, que va sorgir durant la Il·lustració i que supedita la indústria i el comerç a l’agricultura, considerada el centre del desenvolupament d’un país i que defensava la no-intervenció de l’Estat que s’ha de limitar a garantir la llibertat econòmica individual.

Cuestionario sobre la Il·lustración y el Liberalismo  

la Il·lustración y el Liberalismo