Page 1

1 Sol63C:solvv 05/03/2013 10:25 ΠΜ Page 1

publicacion TRimesTRal de la comunidad laTino-helenica ΤΡιμηνiaio ενΤyΠο ΤηΣ λαΤινοελληνικηΣ κοινoΤηΤαΣ

Τ.Θ. 77334, 175 10 Παλαιό Φάληρο, aθήνα, eλλάδα Kωδικός: 6511 • nο. 63 atenas • aθήνα ιανουάριος-Φεβρουάριος-μάρτιος 2013

95

UN PUNTO DE ENCUENTRO CULTURAL ENTRE GRECIA, AMERICA LATINA, ESPANA Y PORTUGAL embajadas y asociaciones paRTicipanTes

argentina | Βrasil | chile | colombia | cuba | españa | méxico | nicaragua | panamá| perú | portugal | uruguay | Venezuela | abanico | asclaye | asociación colombo-helénica | asociación aspe | instituto cervantes

Fernando iwasaki El humor ha sido eficaz en todos los tiempos «Το χιούμορ ήταν ανέκαθεν αποτελεσματικό, σε όλους τους καιρούς»

Constantino CavaFis, julio Cortazar, josE maria morElos, josE marti, simon Bolivar, roBErto vidal Bolano, martin lutHEr King, viniCius dE moraEs, FErnando PEssoa, juan PaBlo duartE,... liBros dE los quE EnamorarsE: ultimas notiCias dEl sur, dE luis sEPulvEda y daniEl mordzinsKi

Αφιερώματα

Ορόσημα και πρωταγωνιστές της Ιστορίας μας

santiago roncagliolo

C “ uando dEjas dE EvoluCionar, Estas muErto”

«Όταν παύεις να εξελίσσεσαι, έχεις πεθάνει»


2-3 sol63:Sol Latino 04/03/2013 6:36 ΜΜ Page 2

Una oportunidad de trabajo y crecimiento “Llegué a Grecia por amor hace más de tres años. Después de un año busqué trabajo y en mi lengua para poderme adaptar mejor a la vida de este país y sentirme en casa. Afortunadamente en Teleperformance me abrieron las puertas inmediatamente. El ambiente en la compañía es multicultural, comparto mi trabajo con personas de diversas nacionalidades y nunca me imaginé que hubiera tanto latino en Atenas. En esta empresa se puede ascender, si se quiere, en los diversos cargos y ver oportunidades a corto y largo plazo. Afortunadamente son María Huerta flexibles y tienen en cuenta tus Mexicana necesidades y prioridades. Soporte técnico Profesionalmente es una buena opción para los hispanohablantes en Grecia en especial en estos momentos de crisis porque además son muy puntuales. Teleperformance ofrece a su vez actividades, como clases de griego y eventos culturales y deportivos para tí y tus hijos, que te hacen sentir muy bien”.

¿Buscas trabajo?

"Ήρθα στην Ελλάδα από αγάπη πριν από τρία χρόνια. Μετά από ένα χρόνο αναζήτησα εργασία στη γλώσσα μου, ώστε να μπορώ να προσαρμοστώ καλύτερα στη ζωή αυτής της χώρας και να αισθανθώ σαν στο σπίτι μου. Ευτυχώς, η Teleperformance μου άνοιξε αμέσως την πόρτα. Η ατμόσφαιρα στην εταιρεία είναι πολυπολιτισμική, συνεργάζομαι με ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων και δεν ήξερα ότι υπήρχαν τόσοι λατινοαμερικάνοι στην Αθήνα. Σε αυτήν την εταιρία, υπάρχει η δυνατότητα προαγωγής σε ποικίλες θέσεις, καθώς και ευκαιρίες είτε σε βραχυπρόθεσμο, είτε σε μακρυπρόθεσμο επίπεδο. Ευτυχώς, είναι ευέλικτοι και λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τις προτεραιότητές σου. Επαγγελματικά, είναι μια καλή επιλογή για τους ισπανόφωνους στην Ελλάδα ειδικά σε αυτούς τους καιρούς της κρίσης και επειδή είναι συνεπής. H Teleperformance προσφέρει δραστηριότητες, όπως μαθήματα ελληνικών, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις για εσένα και τα παιδιά σου που σε κάνουν να νιώθεις πολύ καλά".

Si lo que buscas es... utilizar el español como herramienta de trabajo salario mensual fijo (salario básico más beneficios legales) cobertura social completa (IKA) inducción y entrenamiento continuo un ambiente de trabajo placentero, agradable y moderno oportunidad de crecimiento profesional contacto y aprendizaje de nuevas tecnologías horario parcial (4 horas) o completo (8 horas)

¡Envíanos ya tu cv!

¡¡¡aquí lo obtendrás!!! No dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Si te interesa este puesto laboral y manejas un inglés básico, por favor envíanos tu CV (anotando el código – APSL) por correo a Teleperformance Hellas, Departamento de Recursos Humanos, Avenida Thiseos, 330. Kallithea, 176 75, o por fax al número 210-9403383, o por correo electrónico a hr@teleperformance.gr. Para más información, llama al 210-9468186/ 9490500.


2-3 sol63:Sol Latino 04/03/2013 6:36 ΜΜ Page 3

EditoriaL Dirección-eDición ιδιοκτητPiA-εκδοτPiA

Adriana Martínez-Farsari

Tel: 210 9859682. Dirección: PO Box 77334, 175 10 P. Fáliro, Atenas, Grecia e-mail: info @solatino.gr www.solatino.gr DirecTOrA De ArTe ArT DirecTOr

Valentina Villegas-nika cOnsejerA De eDUcAción συμβουλοσ εκΠAiδeYσHσ

Margarita Guerrero cOnsejerO De eDición συμβουλοσ εκδοσησ

juan camilo Martínez cOrrecciOnes διοΡΘΩσεισ

Leonora Moreleón Dafni Kuruklí TrADUcción MeTAφΡαση

sapfó Diamanti cOLABOrADOres συνεΡγατεσ

Linda Baseggio rosario carrillo nicky economu Vitalia Hernández Marcela de la Torre juanita La Quejica Pedro Olalla Colaboradores Social Media: Liza Boura Marta cañete Colaboradores Online: Alex Ponce Manos symeonakis www.solatino.gr Responsable en el Norte de Grecia: stamatis christoforidis iMPresión - eκτυΠΩση

stilvoPress

Tηλέφωνο: 210 5781638

«Sol Latino»

revista cultural trimestral de la comunidad latino-helénica, sin ánimo de lucro. email: info@solatino.gr Τριμηνιαίo πολιτιστικό περιοδικό της λατινοελληνικής κοινότητας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τ.Θ.77334, 175 10, Π. Φάληρο, Aθήνα, Eλλάδα

De efemérides y otras historias A la vez que se habla del “fin del mundo” de los mayas (que vaticina el advenimiento de una nueva era) y que Grecia y el mundo atraviesan por una difícil e intrincada situación económica con el temor generalizado de un deterioro adicional, se vislumbra ya una recuperación de valores, una actitud más humana, más solidaria y una mayor sensibilización respecto a temas sociales. Las múltiples actividades que se vienen realizando en pro de los más necesitados son prueba de ello. Tal es el caso de la Fiesta de Navidad 2012 organizada por Sol Latino en las instalaciones del Instituto Cervantes con la participación de la comunidad iberoamericana. Se logró reunir una cantidad considerable de material didáctico destinado a los niños de la Aldea Infantil SOS que, por su parte, agradeció a Sol Latino su iniciativa, que no hubiera podido encauzarse sin la generosidad, buena disposición y entusiasmo de los padres y niños hispanohablantes. En esta edición de Sol Latino encontrará el lector un ameno recuento de las efemérides del 2013, año en el que se conmemoran diversos homenajes a protagonistas e hitos de la historia y de la cultura iberoamericana y griega (José Martí, Constantino Cavafis, Fernando Pessoa, etc.). Podrá leer la reseña de LindaLaqueLEA del libro de Luis Sepúlveda y Daniel Mordzinski “Ultimas noticias del sur” y se deleitará con las recetas de Juanita La Quejica, que fusionan la cocina mexicana con la griega. El lector de Sol Latino disfrutará asimismo de las entrevistas a la traductora y escritora Cleti Sotiriadu y al escritor peruano Fernando Iwasaki, entre otros artículos de interés. Recuerde que V Festival Iberoamericano de Literatura en Atenas LEA se llevará a cabo del 12 al 23 de junio. En esta edición, como en las anteriores, nos honrarán con su presencia y participación importantes escritores, intelectuales y artistas del mundo luso-hispano.

Περί αφιερωμάτων και άλλων… Ενώ γίνεται λόγος για το "τέλος του κόσμου" των Μάγιας (που προαγγέλλει την ανάδυση μιας νέας εποχής) και η Ελλάδα και ο κόσμος ολόκληρος διανύουν μια δυσχερή και πολύπλοκη οικονομική κατάσταση, εν μέσω του γενικευμένου φόβου μιας περαιτέρω επιδείνωσης, διαφαίνεται ήδη μια επιστροφή στις αξίες, μια στάση πιο ανθρώπινη και πιο αλληλέγγυα, και μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση απέναντι στα κοινωνικά ζητήματα. Οι πολυάριθμες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται υπέρ των πλέον ενδεών αποτελούν απόδειξη γι' αυτό. Έτσι συνέβη και με τη Γιορτή των Χριστουγέννων 2012 που διοργάνωσε το Sol Latino στο χώρο του Ινστιτούτου Θερβάντες, με τη συμμετοχή της ιβηροαμερικανικής κοινότητας. Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε σημαντικές ποσότητες διδακτικού υλικού με προορισμό το παιδιά του Παιδικού Χωριού SOS, το οποίο, από την πλευρά του, ευχαρίστησε το Sol Latino για την πρωτοβουλία του, η οποία δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί δίχως τη γενναιοδωρία, την καλή διάθεση και τον ενθουσιασμό των ισπανόφωνων γονέων και παιδιών. Στο παρόν τεύχος του Sol Latino, ο αναγνώστης θα βρει έναν κατάλογο των αφιερωμάτων του 2013, έτος κατά το οποίο εορτάζονται διάφορες επέτειοι και πραγματοποιούνται αφιερώματα σε πρωταγωνιστές και ορόσημα της ιστορίας και του πολιτισμού της Ιβηρικής, της Λατινικής Αμερικής και της Ελλάδας (Χοσέ Μαρτί, Κωνσταντίνος Καβάφης, Φερνάντο Πεσσόα, κλπ.). Επίσης, Η Λίντα-Που-Διαβάζει μάς παρουσιάζει το βιβλίο του Λουίς Σεπούλβεδα και του Ντανιέλ Μορτζίνσκι «Τελευταία Νέα από το Νότο», ενώ η Juanita La Quejita μάς χαρίζει τις απολαυστικές συνταγές της όπου η μεξικάνικη μαγειρική συνδυάζεται με την ελληνική. Θα χαρούμε ακόμα τις συνεντεύξεις της μεταφράστριας και συγγραφέως Κλαίτης Σωτηριάδου και του Περουβιανού συγγραφέα Φερνάντο Ιβασάκι, ανάμεσα σε άλλα ενδιαφέροντα άρθρα. Να υπενθυμίσουμε ότι το 5ο Φεστιβάλ Ιβηροαμερικανικής Λογοτεχνίας εν Αθήναις - ΛΕΑ θα διεξαχθεί από τις 12 ως τις 23 Ιουνίου. Στη φετινή διοργάνωση, όπως και στις προηγούμενες, θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους σημαντικοί συγγραφείς, άνθρωποι του πνεύματος και καλλιτέχνες από τον ισπανόφωνο και τον πορτογαλόφωνο κόσμο.

Adriana Martínez-Farsari, Editora - Directora

UN PUNTO DE INFORMACION Y ENCUENTRO ENTRE AMBAS CULTURAS

CRÉDITOS

TAYTOTHTA

Latino

3


4-5 Sol63:Sol Latino 05/03/2013 12:55 ΜΜ Page 2

Δραστηριοτητεσ

actividades futuras De lecturas y exposiciones Περί αναγνώσεων και εκθέσεων

Latino

4

Marzo y abril 2013

Μάρτιος και Απρίλιος 2013

Abanico • Sábado 2/III, 20:30 h.: Patrocinador en Concierto Como numa casa de Fado em Lisboa. Centro cultural Parnasós. Plaza Karitsi. • Sábado 9/III, 19:00 h.: Proyección Febrero. Cuando la vida es Carnaval de Nacho Sacaluga. Presenta Nikos Livathinós. Entrada libre. En Abanico. Kolokotroni 12, 1er piso, Síndagma. Tel. 21032351214 www.abanico.gr • Viernes 15/III a partir de las 23:00 h.: Fiesta de Carnaval de Abanico. En Booze Cooperativa Upstairs. Kolokotroni 57, 1er piso. www.abanico.gr Instituto Cervantes de Atenas • 6/III a 13/IVl: Exposición El cómic y la crisis, en la sala de exposiciones. • Miércoles 20/III, 19:30 h.: Mesa redonda El arte analógico en la época digital. • Miércoles 10/IVl, 19:30 h.: Mesa redonda El cómic y las crisis, en griego. • Cada martes (12/III a 16/IVl) 18:00 h.: Festival de Lecturas dramatizadas Teatro iberoamericano contemporáneo en la sala de actos. • 18 a 28/IV: VII Festival Internacional de Cine OUTVIEW. Mitropóleos 23, Syntagma. 2103634117 Sol Latino y Padres hispanohablantes • Sábado 16/III de 17:00 a 20.00 h.: Fiesta infantil iberoamericana Fiesta infantil iberoamericana “Carnavalito”. Con grupo de padres hispanohablantes, Abanico, asociaciones iberoamericanas y Fuego Latin Club. En apoyo a los niños de To Jamóyelo tu Pediú. En Fuego, Omirou 69, Nea Smyrni. Τ: 698 2448997 Embajada de España • Oct/2012 a mayo/2013: Ciclo de música clásica España. Viernes 15/III, 20:30 h.: Concierto. Conferencia introductoria gratuita en griego para asistentes con entrada, a las 19:45. Mégaro Musikís. www.megaron.gr • Oct/2012 - marzo/2013: Ciclo conferencias Arquitectos españoles. Museo Benaki. • Miércoles 20/III, 19:30 h., Conferencia de Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano. www.benaki.gr Asclaye • Sábado 16/III, 21:00 h.: II Fiesta del Brasil. Comida típica y baile. • Domingo 21/IV, 17.00 h.: Celebración del Día del Libro. • Sábado 27/IVl, 21:00 h.: Aniversario de ASCLAYE. Acto conmemorativo. Cena, espectáculo y baile. Falirou 47A, Koukaki. Tel: 210 9232204 - asclaye@gmail.com Asociación Colombo-Helénica • Viernes 8/III: Día de la Mujer. En Delirio Latino. Karaiskaki 17, Psirí. • Sábado 6/IV: Visita al convento de la madre Teresa. Información: Mercedes Fernández: 6974362359.

Abanico • Σάββατο 2/3, χορηγός συναυλίας Como numa casa de Fado em Lisboa. Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός. Πλ. Καρύτση • Σάββατο 9/3, ώρα 19:00: Προβολή ντοκιμαντέρ Febrero. Cuando la vida es Carnaval του Nacho Sacaluga Στο Abanico, Κολοκοτρώνη 12, 1ος ορ. Σύνταγμα. Τηλ. 2103251214 www.abanico.gr • Παρασκευή 15/3, από τις 23:00: Fiesta de Carnaval de Abanico στο Booze Cooperativa Upstairs, Κολοκοτρώνη 57, 1ος ορ. www.abanico.gr Ινστιτούτο Θερβάντες • Από 6/3 έως 13/4: Έκθεση Το κόμικ και η κρίση στην αίθουσα εκθέσεων. • Τετάρτη 20/3 ώρα 19:30 h:. Στρογγυλό τραπέζι Η αναλογική τέχνη στην ψηφιακή εποχή. • Τετάρτη 10/4, ώρα 19:30: Στρογγυλό Τραπέζι Το κόμικ και οι κρίσεις στα ελλ. • Κάθε Τρίτη από 12/3 έως 16/4, ώρα 18:00: Φεστιβάλ θεατρικού αναλογίου Σύγχρονο ισπανόφωνο θέατρο στην αίθουσα εκδηλώσεων. • Από 18 έως 28/4: 7º Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου OUTVIEW. Μητροπόλεως 23, Σύνταγμα. Τηλ. 210.3634117. Sol Latino και Ισπανόφωνων Γoνέων • Σάββατο 16/3 από 17:00 έως 20:00: Παιδικό πάρτυ “Carnavalito”. Συμμετέχουν: Oμάδα Ισπανόφωνων Γoνέων, Abanico, Σύλλογοι και το Fuego Latin Club. Yποστηρίζουμε το Χαμόγελο του Παιδιού. Στο Fuego Latin Club. Ομήρου 69, Νέα Σμύρνη. info@solatino.gr • 6982448997 Πρεσβεία της Ισπανίας • Οκτ/2012 - Μάιος 2013: Κύκλος κλασικής μουσικής «Ισπανία». Παρασκευή 15/3 ώρα 20:30: Συναυλία. Δωρεάν εισαγωγική ομιλία για τους κατόχους εισιτηρίων στις 19:45, στο Μέγαρο Μουσικής. www.megaron.gr • Οκτ/2012-Μάρ/2013: Κύκλος διαλέξεων Ισπανοί αρχιτέκτονες. Τετάρτη 20/4 ώρα 19.30: Διάλεξη Fuensanta Nieto-Enrique στο Μουσείο Μπενάκη. www.benaki.gr Asclaye • Σάββατο 16/3, ώρα 21:00: II Γιορτή της Βραζιλίας. Παραδοσιακό φαγητό και χορός. • Κυριακή 21/4, ώρα 17:00 Εορτασμός Ημέρας του Βιβλίου. • Σάββατο 27.04 και ώρα 21:00: Εορτασμός Επέτειος της ASCLAYE. Δείπνο, χορός. Φαλήρου 47Α, Κουκάκι. 210 9232204 Ελληνο - Κολομβιανός Σύλλογος • Παρασκευή 8/3: Ημέρα της Γυναίκας στο Delirio Latino. Καραϊσκάκη 17, Ψυρρή. • Σάββατο 6/4: Επίσκεψη στο μοναστήρι της μητέρας Τερέζας. Πληροφορίες: Mercedes Fernandez: 6974362359

Dίa del libro Preparándonos para el V Festival LEA Ετοιμαζόμαστε για το 5º Φεστιβάλ ΛΕΑ Durante el mes de abril (mes internacional del libro) y en espera del V Festival LEA, que se llevará acabo del 12 al 23 de junio del 2013, se realizarán diversas actividades dedicadas a la literatura y la lectura. Στη διάρκεια του μηνός Απριλίου (Διεθνής Μήνας Βιβλίου), και περιμένοντας το 5º Φεστιβάλ ΛΕΑ, που θα διεξαχθεί από τις 12 ως τις 23 Ιουνίου του 2013, θα πραγματοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις γύρω από το βιβλίο και τη λογοτεχνία. Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil: Taller “Fabricando libros” Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου Φτιάχνοντας ένα βιβλίο La revista cultural Sol Latino, el Instituto Cervantes y la editorial Gabrielidis organizan con motivo del Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil dos talleres para los más pequeños. A partir de la lectura de un cuento, niños y niñas realizarán e ilustrarán manualmente su propio libro. Posteriormente tendrán la posibilidad de ver los diferentes pasos de la fabricación de un libro en la imprenta de Gabrielidis. Datos prácticos Lugar: Poems & Crimes (editorial Gabrielidis), Ag. Irinis 17, Monastiraki Grupo 1: Sábado 30 de marzo, de 11:30 a 13:30. Veinte niños y niñas de 6 a 8 años Grupo 2: Sábado 6 de abril, de 11.30 a 13.30: Veinte niños y niñas de 9 a 12 años Taller en griego y español Actividad gratuita Inscripción: bibate1@cervantes.es Grupo 1: hasta el 27 de marzo incluido. Grupo 2: hasta el 3 de abril, incluido. El personal de la biblioteca le confirmará por correo electrónico la participación en el taller. Celebración del Día Internacional del Libro Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου La revista cultural Sol Latino, el Instituto Cervantes y la editorial Gabrielidis organizan con motivo del Día Internacional del Libro y por segundo año consecutivo, una celebración helena y panhispánica con tema central la obra “Cien años de soledad” del escritor colombiano y Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Datos prácticos Lugar: Poems & Crimes (editorial Gabrielidis), Ag. Irinis 17, Monastiraki Fecha: Martes 23 de abril, a partir de las 20:00 h. Música con Martha Moreleón Lecturas en griego y español. Entrada libre. Lectura de poesía lusófona Βραδιά πορτογαλόφωνης ποίησης La revista cultural Sol Latino, Abanico, la Embajada de Portugal y la librería To Lexikopoleío organizan una noche de lecturas de poemas de diversos escritores portugueses, entre ellos, de José Luis Peixoto, traducidos por Nikos Pratsinis y por el grupo de estudiantes participantes al taller de traducción durante la visita del autor al IV Festival LEA. Datos prácticos Lugar: To Lexikopoleío, Stasinou 13, Atenas Fecha: Jueves 25 de abril de 2013 a las 19:00 h. Lecturas en griego y portugués. Entrada libre. Πληροφορίες: www.solatino.gr


4-5 Sol63:Sol Latino 05/03/2013 12:55 ΜΜ Page 3

nuestros escritores

santiago roncagliolo ´ muerto” “Cuando dejas de evolucionar, estas "Όταν παύεις να εξελίσσεσαι, έχεις πεθάνει." por Adriana Martínez

Της Αδριάνα Μαρτίνες

Los pasados 13 y 14 de febrero, el reconocido escritor peruano Santiago Roncagliolo visitó Atenas y Salónica. Sol Latino conversó con él acerca de su reciente obra “El amante uruguayo: una historia verdadera”, traducida al griego por la editorial Kastaniotis y presentada en la librería Ianós en el ciclo de Escritores del mundo, “En este libro pretendo presentar las inquietudes del ser en un libro histórico. En el fondo, se trata de la historia del arte del siglo XX: Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Pablo Picasso, Federico García Lorca, vistos por el que nunca sale en la foto, el segundón, Amorim, que es el único que los conoce íntimamente, y que te puede contar la historia como nadie lo ha hecho antes. “Todo lo que el libro dice está documentado: las fuentes aparecen citadas. Incluso tengo fotos. Pero a mucha gente en Uruguay le enfureció que sacase a luz la homosexualidad de Amorim. Es normal. Lo mismo ocurrió con García Lorca en su momento. Amorim sabía que sería un escándalo, así que lo mantuvo oculto en vida. Así que dejó las cartas íntimas y sus memorias para que alguien las publicase después de su muerte. Le habría sorprendido saber que, cincuenta años después, su condición sexual seguía siendo un escándalo. “No sé si Amorim robó o no robó el cadáver de Lorca para llevárselo a Salto. Yo quería abrir la caja, pero la familia de Amorim me odia. La familia García Lorca se niega a buscar el cuerpo. Las autoridades de Salto, donde está enterrada la caja, prefieren evitar el lío político y diplomático que podría plantearse. Y a estas alturas, si el cuerpo estaba ahí, cualquiera podría habérselo llevado. El contenido de esa caja será un misterio por siempre. "Soy un sicario de los libros, la gente que tiene historias reales sabe que estoy dispuesto a meterme en líos, pero espero no tener líos este año. Publico una novela cómica llamada "Óscar y las mujeres", sobre la vida amorosa de un guionista de telenovelas. Está basada en gente real, pero les he cambiado los nombres, y no creo que esta vez me denuncien, ni me retiren el libro de las librerías, ni me amenacen de muerte, ni me descalifiquen en público. O eso espero. “Me gusta cambiar de género, de escenario e incluso de aspecto con cada libro. Admiro a artistas que lo hacen, como David Bowie, Stanley Kubrick o Pablo Picasso. Y creo que en literatura debería haber más de ellos. Enrique Amorim era así, y por eso me fascinó como personaje. Cuando dejas de evolucionar, estás muerto”. Santiago Rafael Roncagliolo Lohmann (Miraflores, Lima, 29 de marzo de 1975) escritor, dramaturgo, guionista, traductor y periodista peruano. Ganador de diversos premios, entre ellos el Premio Alfaguara (2006). Entre sus novelas más importantes se encuentran: “Abril Rojo”, “Memorias de una dama”, “Tan cerca de la vida” y “El amante uruguayo. Una historia real”.

Στις 13 και 14 του περασμένου Φεβρουαρίου, ο αναγνωρισμένος Περουβιανός συγγραφέας Σαντιάγο Ρονκαλιόλο, επισκέφθηκε την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το Sol Latino συζήτησε μαζί του σχετικά με το πρόσφατο έργο του «Ο Ουρουγουανός εραστής- Μια αληθινή ιστορία», που μεταφράστηκε στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Καστανιώτη και παρουσιάστηκε στο Βιβλιοπωλείο Ιανός στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων "Οι Συγγραφείς του Κόσμου". «Σ’αυτό το βιβλίο φιλοδοξώ να παρουσιάσω τις ανησυχίες της ύπαρξης σε ένα ιστορικό βιβλίο. Κατά βάθος, πρόκειται για την ιστορία της τέχνης του 20ού αιώνα: Πάμπλο Νερούδα, Χόρχε Λουίς Μπόρχες, Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, ιδωμένοι από εκείνον που δεν βγαίνει ποτέ στη φωτογραφία, τον δευτεραγωνιστή, τον Αμορίμ, ο οποίος είναι ο μοναδικός που τους γνωρίζει πολύ καλά και μπορεί να σου διηγηθεί την ιστορία όπως κανείς πριν από αυτόν». «Όλα όσα λέγονται στο βιβλίο είναι τεκμηριωμένα, και οι πηγές αναφέρονται. Έχω ακόμα και φωτογραφίες. Αλλά πολλοί άνθρωποι στην Ουρουγουάη έγιναν έξαλλοι γιατί έφερα στο φως την ομοφυλοφιλία του Αμορίμ. Φυσικό είναι. Το ίδιο έγινε και με τον Γκαρθία Λόρκα την ανάλογη στιγμή. Ο Αμορίμ ήξερε ότι θα γινόταν σκάνδαλο, γι' αυτό και το κράτησε κρυφό εν ζωή. Κι έτσι άφησε τις προσωπικές επιστολές και τα απομνημονεύματά του για να τα δημοσιεύσει κάποιος μετά το θάνατό του. Θα τον εξέπληττε αν ήξερε ότι, πενήντα χρόνια αργότερα, οι σεξουαλικές του προτιμήσεις θα εξακολουθούσαν να γίνονται αιτία σκανδάλου». «Δεν ξέρω αν ο Αμορίμ έκλεψε ή όχι τη σορό του Λόρκα για να την πάρει μαζί του στο Σάλτο. Εγώ ήθελα να ανοιχτεί το σεντούκι, αλλά η οικογένεια του Αμορίμ με μισεί. Η οικογένεια του Γκαρθία Λόρκα αρνείται να αναζητήσει τη σορό. Οι Αρχές του Σάλτο, όπου έχει ταφεί το σεντούκι, προτιμούν να αποφύγουν το πολιτικό και διπλωματικό ζήτημα που θα μπορούσε να εγερθεί. Κι ύστερα απ' όλ' αυτά, αν η σορός βρισκόταν εκεί, ο οποιοσδήποτε θα μπορούσε να την έχει πάρει. Το περιεχόμενο αυτού του σεντουκιού θα παραμείνει μυστήριο εσαεί». «Είμαι ένας πληρωμένος δολοφόνος βιβλίων, οι άνθρωποι που έχουν αληθινές ιστορίες να διηγηθούν ξέρουν ότι είμαι διατεθειμένος να μπω σε μπελάδες. Ελπίζω να μην μπω σε μπελάδες φέτος. Δημοσιεύω ένα χιουμοριστικό μυθιστόρημα με τίτλο «Ο Όσκαρ και οι γυναίκες», σχετικά με την ερωτική ζωή ενός σεναριογράφου τηλεοπτικών σειρών. Βασίζεται σε υπαρκτά πρόσωπα, αλλά τους άλλαξα τα ονόματα, και πιστεύω πως τούτη τη φορά δεν θα με καταγγείλουν, ούτε θα αποσύρουν το βιβλίο μου από τα βιβλιοπωλεία, ούτε θα δεχτώ απειλές κατά της ζωής μου, ούτε θα με διασύρουν δημοσίως. Ή τουλάχιστον έτσι ελπίζω». «Μου αρέσει να αλλάζω είδος, σκηνικό, ακόμα και μορφή, με κάθε βιβλίο. Θαυμάζω τους καλλιτέχνες που το κάνουν αυτό, όπως ο Ντέιβιντ Μπάουι, ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ ή ο Πάμπλο Πικάσο. Και πιστεύω ότι στη λογοτεχνία θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότεροι απ' αυτούς. Ο Ενρίκε Αμορίμ ήταν έτσι, γι' αυτό και με συνάρπασε η προσωπικότητά του. Όταν παύεις να εξελίσσεσαι, έχεις πεθάνει». Για ολόκληρη τη συνέντευξη: www.solatino.gr

Latino

5


6-7 Sol63:Sol Latino 05/03/2013 10:39 ΠΜ Page 2

ESPANA

_ Actividades con toque espanol

Δραστηριότητες με μια ισπανική πινελιά 15.03.2013, 20:30 H.

20.03.2013, 19:30 Η.,

CiCLo DE MUSiCA CLASiCA ΚυΚΛοΣ ΜουΣΙΚΗΣ

CiCLo DE ConfEREnCiAS CiUDAD EURoPA. ARQUiTECToS ESPAñoLES En ATEnAS ΚYΚΛοΣ δΙΑΛEξΕωΝ ΠoΛΗ ΕυρωΠΗ. ΙΣΠΑΝοΙ ΑρΧΙΤΕΚΤοΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ciclo «¡España!» IV

Latino

6

Κύκλος «¡España!» (IV) Οκτώβριος 2012-Μάιος 2013 La Embajada de España y la orquesta Estatal de Atenas, en colaboración con el instituto Cervantes, continúan la presentación de obras de música clásica española o inspirada en España. En el cuarto concierto del ciclo, tras la ligera introducción “a la Rossini” del español Juan Arriaga, el joven virtuoso Rubén Mendoza colabora con la orquesta Estatal de Atenas en una de las obras más impresionantes del repertorio para violín, la Sinfonía española de Lalo. El reconocido director Loukas Karytinós dirige también dos obras de Gluck y Strauss inspiradas en el mítico Don Juan. Η Πρεσβεία της Ισπανίας και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες, συνεχίζουν την παρουσίαση έργων κλασικής ισπανικής μουσικής ή μουσικής εμπνευσμένης από την Ισπανία. Στην τέταρτη συναυλία του κύκλου, μετά την ανάλαφρη α λα Rossini εισαγωγή του Ισπανού Χουάν Αρριάγα, ο νεαρότατος δεξιοτέχνης Ρουμπέν Μεντόθα συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα του ρεπερτορίου του βιολιού, την Ισπανική Συμφωνία του Λαλό. Ο καταξιωμένος αρχιμουσικός Λουκάς Καρυτινός διευθύνει επίσης δύο εντυπωσιακά έργα των Γκλουκ και Στράους εμπνευσμένα από τον θρυλικό γόη Δον Ζουάν. Εισιτήρια 30, 25, 20, 15 €, μειωμένο εισιτήριο 5€ (φοιτητές, νέοι έως 25, άνεργοι, ΑΜΕΑ), μειωμένο εισιτήριο κατά 20% για τους κατόχους κάρτας της Βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Θερβάντες Σημεία πώλησης εισιτηρίων Ταμεία Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, τηλ.: 210 7282333 Μέγαρον Μουσικής Αθηνών (Λ. Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη), αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης. www.megaron.gr www.koa.gr

FuEnsanta nIEto-EnrIquE sobEjano La Embajada de España en Atenas, el instituto Helénico de Arquitectura y el Museo Benaki, en colaboración con el instituto Cervantes, continúan la presentación del ciclo de conferencias Ciudad Europa. Arquitectos españoles en Atenas. El miércoles 20 de marzo el ciclo concluirá con los arquitectos fuensanta nieto y Enrique Sobejano, que hablarán sobre su obra, en la que destacan proyectos como el Museo Joanneum en Graz y el Museo Madinat al Zahara en Córdoba, y sobre la relación entre su arquitectura y la identidad del lugar. El arquitecto Vaggelis Stylianidis presentará a los invitados y moderará el coloquio. Η Πρεσβεία της Ισπανίας, το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και το Μουσείο Μπενάκη, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες, συνεχίζουν την παρουσίαση του κύκλου διαλέξεων Πόλη Ευρώπη. Ισπανοί αρχιτέκτονες στην Αθήνα. Την Τετάρτη 20 Μαρτίου ο κύκλος θα ολοκληρωθεί με τους αρχιτέκτονες Fuensanta Nieto και Enrique Sobejano οι οποίοι θα μιλήσουν για το έργο τους, στο οποίο διακρίνονται οι αρχιτεκτονικές συνθέσεις Μουσείο Joanneum στο Γρατς, Μουσείο Madinat al Zahara στην Κόρδοβα, κ. α., και για τη σχέση της αρχιτεκτονικής με την ταυτότητα του τόπου. Παρουσιαστής και συντονιστής της συζήτησης που θα ακολουθήσει, θα είναι ο αρχιτέκτονας Βαγγέλης Στυλιανίδης. Με ταυτόχρονη μετάφραση • Είσοδος ελεύθερη Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα προσφερθεί ισπανικό κρασί Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138). • www.benaki.gr www.heliarch.gr

12.04.2013, 19:00 h. VELADAS MUSiCALES En EL MUSEo DE LA ACRóPoLiS ΒρΑδΙΕΣ ΜουΣΙΚΗΣ ΣΤο ΜουΣΕΙο ΤΗΣ ΑΚροΠοΛΗΣ

Viaje musical con destino España Μουσικό ταξίδι με προορισμό την Ισπανία Ana Belén Tejedor de la iglesia (mandolina) y Yanis Sofós (guitarra) interpretarán obras originales y arreglos para mandolina y guitarra desde el barroco hasta el siglo XX, con énfasis en la música española. Οι Ana Belén Tejedor de la Iglesia (μαντολίνο) και Γιάννης Σοφός (κιθάρα) θα ερμηνεύσουν αυθεντικά έργα και μεταγραφές για μαντολίνο και κιθάρα από το Μπαρόκ μέχρι και τον 20º αιώνα με έμφαση στην ισπανική μουσική. Μουσείο της Ακρόπολης (διονυσίου Αρεοπαγίτου, Mετρό Ακρόπολης) www.theacropolismuseum.gr/el/content/vradies-moysikis-toy-kosmoy Mayor información: Dionysiou Areopagitou, 21. 11742 Atenas Tfno: +30 210 9213123 Fax: +30210 9213090 www.emb-esp.gr • www.facebook.com/embespate

Ganador del premio Ruta Quetzal - BBVA 2013 La Embajada de España en Atenas felicita a Anna Tzortzi Νte Path, residente en Lárisa, seleccionada para participar por Grecia en la edición 2013 de la Ruta Quetzal-BBVA (www.rutaquetzalbbva.com). En este viaje de estudios y aventura por Panamá y España, que lleva por título De la Selva del Darién a la Europa de Carlos V. “La Gran Aventura del Descubrimiento del Mar del Sur”, participarán jóvenes de más de 50 países entre el 19 de junio y el 23 de julio de 2013. Η Πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα θέλει να συγχαρεί την Άννα Τζώρτζη ντε Πάθ, κάτοικος Λάρισας, η οποία θα συμμετέχει εκ μέρους της Ελλάδας στη Ruta Quetzal-BBVA 2013 (www.rutaquetzalbbva.com). Σε αυτό το ταξίδι μελέτης και περιπέτειας στον Παναμά και την Ισπανία που έχει ως τίτλο «Από τη ζούγκλα του Νταριέν στην Ευρώπη του Καρόλου Ε’. Η Μεγάλη Περιπέτεια της Ανακάλυψης της Θάλασσας του Νότου», θα συμμετάσχουν νέοι πάνω από 50 χώρες, και θα διαρκέσει από τις 19 Ιουνίου έως τις 23 Ιουλίου 2013.


6-7 Sol63:Sol Latino 05/03/2013 10:39 ΠΜ Page 3

INStItuto CErvANtES De comics, teatro y cine Περί κόμικς, θέατρου και κινηματογράφου 12.03-16.04.2013, 18:00 h. fESTiVAL DE LECTURAS DRAMATiZADAS ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤρΙΚου ΑΝΑΛογΙου

teatro iberoamericano contemporáneo

06.03-13.04.2013 EXPoSiCión Y MESAS REDonDAS EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤρογγυΛA ΤρΑΠEζΙΑ “El cómic y la crisis” - «ΙΣΠΑΝΙΑ» Grecia y España son dos de los países afectados por la crisis financiera en los últimos años. El instituto Cervantes, enlace entre Grecia y el mundo hispánico, abre un diálogo sobre este tema entre artistas del cómic de los dos extremos mediterráneos del continente europeo y Argentina, que es uno de los países latinoamericanos que ha sufrido también una profunda crisis. Tres griegos, dos españoles y un argentino inmortalizan en el papel, con sus dibujos e historias, sus puntos de vista sobre la crisis, utilizando medios y técnicas variadas. Los participantes son: Bernardo Vergara y Manel Fontdevila de España, Bernardo Erlich de Argentina y Constantinos Papamijalópulos, Mijalis Dialinás y Petros Jristúlias de Grecia. Comisaria: Lida Tsené, Directora Artística de Comicdom Con Athens. Η Ελλάδα και η Ισπανία είναι δύο από τις χώρες που υφίστανται την επίθεση της οικονομικής κρίσης τα τελευταία χρόνια και το Ινστιτούτο Θερβάντες, ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Ελλάδα και στον ισπανόφωνο κόσμο, ανοίγει τον διάλογο πάνω σ’ αυτό το θέμα μεταξύ καλλιτεχνών του κόμικ από τα δύο ευρωπαϊκά άκρα της Μεσογείου και από την Αργεντινή, η οποία είναι μια από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής που υπέφερε πρόσφατα κι αυτή μια βαθιά κρίση. Τρεις έλληνες, δύο ισπανοί κι ένας αργεντινός αποθανατίζουν στο χαρτί με τα σχέδια και τις ιστορίες τους, τις απόψεις τους για την κρίση, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα και τεχνικές. Οι καλλιτέχνες αυτοί είναι οι: Μπερνάρντο Βεργκάρα και Μανέλ Φοντεβίλα από την Ισπανία, Μπερνάρντο Έρλιχ από την Αργεντινή και Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος, Μιχάλης Διαλυνάς και Πέτρος Χριστούλιας από την Ελλάδα. Επιμελήτρια: Λήδα Τσενέ, καλλιτεχνική διευθύντρια του Comicdom Con Athens. Σε συνεργασία με το Comicdom Con, την Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Πρεσβεία της Αργεντινής στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της έκθεσης διοργανώνονται δύο στρογγυλά τραπέζια με ειδικούς στο κόμικ και στην επικοινωνία: 20.03.2013, 19:30. Η αναλογική τέχνη στην ψηφιακή εποχή 10.04.2013, 19.30 Το κόμικ και οι κρίσεις Στα ελληνικά. Horario: Lunes-viernes: 10:00-13:30 h. y 16:00-21:00 h., sábado: 10:00-13:30 h. Cerrado: Los domingos, el 18 y el 25.03.2013. Sala de exposiciones. Entrada libre.

Fuga de Jordi Galcerán

Σύγχρονο ισπανόφωνο θέατρο El Teatro Pasión en colaboración con el instituto Cervantes y la Embajada de España en Atenas, organizan desde el 12 de marzo hasta el 16 de abril un festival de lecturas dramatizadas en cuyo marco se presentarán obras de teatro iberoamericano. Más concretamente se presentarán seis comedias – cinco de España y una de Chile – que se han estrenado con éxito en los escenarios tanto de su país como del extranjero. Traducción de las obras: María Jatziemanuil y/o Dimitris Psarrás. To Teatro Pasión σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες και την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα, παρουσιάζει, από τις 12 Μαρτίου ως τις 16 Απριλίου 2013, ένα Φεστιβάλ από θεατρικά αναλόγια με έργα από το ισπανόφωνο θέατρο. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν έξι κωμωδίες, πέντε από την Ισπανία και μία από τη Χιλή, που γνώρισαν επιτυχία στις σκηνές όχι μόνο της χώρας τους, αλλά και του εξωτερικού. Μετάφραση των έργων: Μαρία Χατζηεμμανουήλ και/ή Δημήτρης Ψαρράς. ProGraMa - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 12.03.2013: “¡Que no se entere nadie!... (hasta que pasen las elecciones)” de Ignacio del Moral. Dirección: Nicoleta Vlavianú. Να μην το πάρουν είδηση! (πριν γίνουν οι εκλογές!) του Ιγνάθιο ντελ Μοράλ. Σκηνοθεσία: Νικολέτα Βλαβιανού. 19.03.2013: “Fuga” de Jordi Galcerán. Dirección: Zoí Xanthopulu. Fuga του Τζόρντι Γκαλθεράν. Σκηνοθεσία: Ζωή Ξανθοπούλου. 26.03.2013: “Esta noche no estoy para nadie” de Juan Carlos rubio. Dirección: Barara Duca. Απόψε δεν είμαι για κανέναν του Χουάν Κάρλος Ρούμπιο. Σκηνοθεσία: Βαρβάρα Δούκα. 02.04.201.: “oé, oé, oé” de Maxi rodriguez. Dirección: Pandelís Dendakis. Οέ, οέ, οέ, οέ! του Μάξι Ροντρίγκεθ. Σκηνοθεσία: Παντελής Δεντάκης 09.04.2013: “La tierra prometida” de Guillem Clua. Dirección: Dimitris Plionis. Η γη της επαγγελίας του Γκιλιέμ Κλούα. Σκηνοθεσία: Δημήτρης Πλειώνης. 16.04.2013: “Monogamía” de Marco antonio de la Parra. Dirección: Jristos Sapuntsís. Μονογαμία του Μάρκο Αντόνιο ντε λα Πάρρα. Σκηνοθεσία: Χρήστος Σαπουντζής. En griego. Sala de actos. Entrada libre. Στα Ελληνικά. Αίθουσα Εκδηλώσεων. Είσοδος ελεύθερη.

18-28.04.2013 Vii fESTiVAL inTERnACionAL DE CinE 7º δΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤογρΑΦου

ΟutVIEw Este es el séptimo año que el festival internacional de Cine “outview” de Atenas apoya, a través del séptimo arte, el proyecto cultural de una ciudad sin homofobia, sin prejuicios y sin racismo. El festival, al que asisten invitados famosos, incluye más de 50 proyecciones de películas con temas LGBT, grandes estrenos, homenajes especiales y documentales. Además, este festival pondrá en contacto al público ateniense con las obras maestras del cine que fueron proyectadas en los más importantes festivales de cine de todo el mundo y mostrará no solo la fuerza de la “imagen diferente” sino también la semejanza de las vidas de la gente, independientemente de su orientación sexual. Για 7º συνεχόμενη χρονιά τo Outview Film Festival μέσα από την 7η τέχνη εμπλουτίζει την πολιτιστική προσπάθεια για μια πόλη χωρίς ομοφοβία, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς ρατσισμό. Το Φεστιβάλ με πάνω από 50 προβολές ταινιών με LGBT θεματολογία μεγάλες πρεμιέρες, ειδικά αφιερώματα, ντοκιμαντέρ και φυσικά διάσημους φιλοξενούμενους, θα φέρει το Αθηναϊκό κοινό σε επαφή με αριστουργήματα της 7ης τέχνης που έχουν προβληθεί στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ του κόσμου και αναδεικνύει όχι μόνο την δύναμη της «διαφορετικής εικόνας» αλλά και την ομοιότητα στις ζωές των ανθρώπων ξέχωρα από τις σεξουαλικές τους ταυτότητες. www.outview.gr

Mitropóleos 23, Síndagma Μητροπόλεως 23, Σύνταγμα, Τ.Κ. 10557 0030 210 3634117 - Fax: 0030 210 3647233 e-mail: cenate@cervantes.es http://atenas.cervantes.es

Latino

7


8-9 Sol63:Sol Latino 01/04/2013 8:26 ΜΜ Page 2

libros de los que enamorarse

LindaLaqueLea

Luis Sepύlveda y Daniel Mordzinski: ΄ “Ultimas noticias del Sur”

Por Linda Baseggio

Latino

8

Este libro llevaba mirándome desde las estanterías hacía ya un rato: la edición italiana desde Milán, la española desde Madrid y ahora la griega desde Atenas. Cuando un libro te mira con insistencia es como una mujer que cruza sus ojos con los tuyos en una milonga: tienes que invitarla a bailar. Y yo, que soy mujer, pero también un verdadero caballero, no dejé escapar la ocasión de invitar a este libro a un giro de pista. Lo abrí con delicadeza, olí su perfume, deslicé mis manos sobre su piel de papel. Y bailé con él toda la noche. Pronto las paredes desaparecieron, la oscuridad se tornó en luz indefinida y la blanca ciudad de Atenas la bella había dejado lugar a la interminable vastedad del Sur del mundo. Los autores: Luís Sepúlveda es el autor de las palabras, y Daniel Mordzinski de las fotos. El primero es chileno, el segundo argentino. El primero tiene pelo negro y tez morena y el segundo es pelirrojo de piel clarita. Ambos aman vestirse de negro. Puestos uno frente al otro, miden más o menos igual, y a nivel de anchura uno es más preponderante que el otro, pero no voy a ser yo quien diga quién es quién. Ambos le tienen un gran apego a la vida, a la aventura, a la cultura, a la naturaleza, al arte y al amor. Ambos viajan muchísimo, son muy conocidos y queridos por sus admiradores en todo el mundo, y tienen a muchos amigos que piensan que la vida sin ellos sería más triste. Y van "armados". El primero de su memoria, de su inventiva, de su habla y de una moleskine/ordenador portátil en los que no pierde ocasión de anotarlo todo. El segundo de sus ojos, de sus oídos, de su genialidad y de unas cámaras de fotos que pesan un quintal y con las que caza imágenes como un niño cazaría mariposas. Son muy amigos desde hace mucho tiempo. O, por lo menos, desde que decidieron que, si el arte forma parte de la vida, es porque la vida misma es un arte. De qué va: Del viaje a la Patagonia que Luis Sepúlveda, escritor, y Daniel Mordzinski, fotógrafo, realizaron cuando el navegador era ciencia ficción y los móviles eran "hermosos" (léase abultados, pesados y caros). Como el mismo Sepúlveda explica en la introducción, el viaje empezaba en San Carlos de Bariloche, a partir del paralelo 42 Sur (quizás en homenaje a Dos Passos que, en 1930, escribió “El paralelo 42 -Norte-”), para bajar, siempre en territorio argentino, hasta el Cabo de Hornos, y regresar por la Patagonia chilena hasta la Isla Grande de Chiloé. Unos tres mil quinientos kilómetros en más o menos un mes. Para hacerme una idea inserté en Google maps las tres ciudades: el desconsolado programa me dijo, caso más único que

raro, que no era posible calcular ninguna indicación de carretera. Da igual. La historia de la literatura está llena de diarios de viajes y aventuras, desde Robinson Crusoe de Daniel Defoe hasta “Los Autonautas de la Cosmopista” de Julio Cortázar y Carol Dunlop, en los que el punto no es la meta, sino el viaje. Y éste, narrado con palabras e imágenes, es un viaje donde el tiempo y las distancias tienen otro sentido, donde las personas son parte del paisaje y el paisaje es el verdadero protagonista, donde los encuentros se destilan, azotados por el viento del límite extremo de las tierras. Por qué lo he leído: Porque es un libro bellísimo, en el que cada capítulo es un cuento aparte, una pequeña joya, y en el que las palabras del escritor se vuelven imágenes para que las imágenes del fotógrafo puedan hablar, y viceversa. Porque tiene el ritmo lento y elegante de un vals, cuando el vals se vuelve ranchera. Porque, en fin, después de haber leído de todos los asados que se meten entre pecho y espalda los dos, ¡me siento menos culpable comiendo suvlakia! Qué me ha gustado: Que este libro entre en el corazón por los ojos, como la luz, y se transforme en sonido, como el viento. Me he enamorado de Tano, el buscador de violines en la estepa patagónica; de Doña Delia, la Demetra del sur del mundo que hace florecer todo lo que toca con sus manos arrugadas; y de Koquito, el Duende de orejas puntiagudas e inclinación a la borrachera dionisíaca. He amado participar en el último viaje del Patagonia Express, sentarme en las butacas del cine del fin del mundo (una Mirada de Ulises en salsa austral), o volar sobre el estrecho de Magallanes, donde la tierra acaba y los océanos se abrazan… Qué no me ha gustado: ¡Que acabara demasiado pronto! Uno nunca dejaría de leer y admirar las aventuras de la pareja de "socios". Deseamos que estos dos artistas sigan viajando y relatando, con tinta y con luz, para que sigamos disfrutando del egoísta placer de la huida que solo dan las buenas historias. En efecto, como decía Osvaldo Soriano, el gran escritor argentino a quien dedican el libro: "cuando leemos o escribimos, realizamos un acto de fuga, la más pura y legítima de las evasiones. De ella salimos más fuertes, renovados y acaso mejores". La frase: En la Patagonia aseguran que dar vuelta atrás y retroceder trae mala suerte, así que, fieles a las costumbres de los lugareños, seguimos adelante porque el destino está siempre delante y a nuestras espaldas sólo debemos cargar la guitarra y los recuerdos. Info: Sepúlveda, Luis - Mordzinski, Daniel, “Últimas noticias del Sur”, Barcelona: Espasa Narrativa, 2011. 217 páginas, 19,90 euros. ¡Felices libros y lecturas a tod@s!

- de Texto El nuevo diccionario griego-espanol Igual de GRANDE pero… ¡más pequeño! *El diccionario de los griegos que aman el español sale en formato reducido. Para ser aún más útil. El NUEVO DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL es el diccionario más completo en su género: más de 42.000 entradas, más de 60.000 acepciones, más de 7.000 expresiones, frases hechas, refranes y arcaísmos, y un amplio vocabulario de terminología jurídica, médica, económica y técnica, así como de especies zoológicas y botánicas acompañadas de sus correspondiente nombres científicos. Autor: Alexandros Magridis • En colaboración con: Pedro Olalla • Diseño de edición: Georges Bréhier • Dirección editorial: Odile Bréhier • Disponible con un descuento del 20% en Lexikopoleio Εξίσου ΜΕΓΑΛΟ αλλά… πιο μικρό! *Το λεξικό που αγαπούν οι ισπανομαθείς Έλληνες κυκλοφορεί τώρα σε πιο μικρό μέγεθος. Για να είναι ακόμα πιο εύχρηστο. Το ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ είναι το πιο ολοκληρωμένο στο είδος του, με πάνω από 42.000 λήμματα, 60.000 έννοιες, περισσότερες από 7.000 εκφράσεις, φράσεις, ιδιωματισμούς, αρχαϊσμούς και παροιμίες, εκτενή νομική, ιατρική, οικονομική και τεχνική ορολογία, τοπωνύμια, κύρια ονόματα, και αντιπροσωπευτικά είδη ζώων και φυτών συνοδευόμενα από την επιστημονική τους ονομασία. • Διατίθεται με έκπτωση 20% από το Λεξικοπωλείο TO LEXIKOPOLEIO • Stasinu 13, Ambelokipi • Τel.: 210 7231201 • www.lexikopoleio.com


8-9 Sol63:Sol Latino 01/04/2013 8:26 ΜΜ Page 3

Η Λίντα-Που-Διαβάζει - βιβΛία να τα ερωτευτείς!

«Τελευταία νέα από το Nότο» Της Λίντα Μπασέτζο Τούτο το βιβλίο με κοίταζε κάμποσο καιρό κιόλας από τα ράφια: η ιταλική έκδοση απ' το Μιλάνο, η ισπανική απ' τη Μαδρίτη, και τώρα η ελληνική απ' την Αθήνα. Όταν ένα βιβλίο σε κοιτάζει επίμονα είναι σαν μια γυναίκα που σε καρφώνει με τα μάτια σε μια μιλόνγκα: πρέπει να την καλέσεις να χορέψετε. Κι εγώ, που ναι μεν είμαι γυναίκα, πλην όμως κι ένας πραγματικός κύριος, δεν άφησα να χαθεί η ευκαιρία να καλέσω αυτό το βιβλίο για μια βόλτα στην πίστα. Το άνοιξα απαλά, μύρισα το άρωμά του, άφησα τα χέρια μου να γλιστρήσουν πάνω στο χάρτινο δέρμα του. Και χόρεψα μαζί του όλη νύχτα. Πολύ γρήγορα οι τοίχοι χάθηκαν, η σκοτεινιά έγινε ακαθόριστο φως κι η λευκή πόλη της ωραίας Αθήνας άνοιξε τόπο στην αχανή απεραντοσύνη του Νότου του κόσμου. Οι συγγραφείς: Ο Λουίς Σεπούλβεδα έγραψε το κείμενο, και ο Ντανιέλ Μορτζίνσκι έκανε τη φωτογράφιση. Ο πρώτος Χιλιανός, ο δεύτερος Αργεντινός. Ο πρώτος μαυρομάλλης με μελαχρινή θωριά, ο δεύτερος κοκκινομάλλης με ανοιχτόχρωμο δέρμα. Και στους δυο αρέσει να ντύνονται στα μαύρα. Αν σταθούν ο ένας πλάι στον άλλον, έχουν σχεδόν το ίδιο ανάστημα, ενώ ο ένας είναι πιο γεροδεμένος απ' τον άλλον, αλλά δεν είμαι εγώ αυτή που θα πει πώς είναι ο καθένας. Κι οι δυο τους έχουν μεγάλη αδυναμία στη ζωή, στην περιπέτεια, στον πολιτισμό, στη φύση, στην τέχνη και στον έρωτα. Κι οι δυο τους ταξιδεύουν πολύ, είναι πολύ γνωστοί κι αγαπητοί στους θαυμαστές τους σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ έχουν και πολλούς φίλους που πιστεύουν ότι η ζωή χωρίς αυτούς θα ήταν πιο θλιβερή. Και κυκλοφορούν "οπλισμένοι". Ο πρώτος με τη μνήμη του, με την επινοητικότητά του, με το λόγο του και με ένα σημειωματάριο/ Notebook όπου δεν χάνει ευκαιρία να σημειώνει τα πάντα. Ο δεύτερος με τα μάτια του, τα αφτιά του, την ιδιοφυΐα του και κάτι φωτογραφικές μηχανές που ζυγίζουν έναν τόνο και τις χρησιμοποιεί για να κυνηγάει εικόνες όπως ένα παιδί κυνηγάει πεταλούδες. Είναι πολύ φίλοι εδώ και πολύ καιρό. Ή τουλάχιστον, από τότε που αποφάσισαν ότι αν η τέχνη είναι κομμάτι της ζωής, είναι γιατί η ίδια η ζωή είναι τέχνη. Για τι πρόκειται: Για το ταξίδι που έκαναν ο Λουίς Σεπούλβεδα, συγγραφέας, και ο Ντανιέλ Μορτζίνσκι, φωτογράφος, στην Παταγονία, όταν το GPS ήταν επιστημονική φαντασία και τα κινητά ήταν "όμορφα" (βλέπε χοντροκομμένα, βαριά και ακριβά). Όπως εξηγεί ο ίδιος ο Σεπούλβεδα στην εισαγωγή, ξεκίνησαν το ταξίδι από το Σαν Κάρλος δε Μπαριλότσε, στον 42ο νότιο παράλληλο (ίσως ένας φόρος τιμής στον Ντος Πάσσος που έγραψε το 1930 το 42ος -βόρειος- Παράλληλος), για να κατέβουν, πάντοτε σε αργεντινό έδαφος, ως το Ακρωτήριο Χορν, και να επιστρέψουν από τη χιλιανή Παταγονία ως τη Μεγαλόνησο Τσιλοέ. Κάπου τρεις χιλιάδες πεντακόσια χιλιόμετρα σε περίπου ένα μήνα. Για να πάρω μια ιδέα, έβαλα τις τρεις πόλεις στο Google maps: το πρόγραμμα μού απάντησε απαρηγόρητο, περίπτωση όχι απλώς σπάνια αλλά μάλλον μοναδική, ότι δεν ήταν δυνατό να υπολογίσει καμία ένδειξη κύριων δρό-

Daniel Mordzinski y Luis Sepύlveda Foto exclusiva para Sol Latino de Daniel Mordzinski μων που να τις συνδέουν. Δεν πειράζει. Η ιστορία της λογοτεχνίας βρίθει ταξιδιωτικών και περιπετειών, από τον Ροβινσώνα Κρούσο του Ντάνιελ Ντεφόε μέχρι τους Autonautas de la Cosmopista του Χούλιο Κορτάσαρ και της Κάρολ Ντάνλοπ, όπου το θέμα δεν είναι ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Και τούτο το ταξίδι, αφηγούμενο με λόγια και εικόνες, είναι ένα ταξίδι όπου ο χρόνος και οι αποστάσεις αποκτούν άλλη έννοια, όπου τα πρόσωπα αποτελούν μέρος του τοπίου και το τοπίο είναι ο πραγματικός πρωταγωνιστής, όπου οι συναντήσεις ξεπηδούν μαστιγωμένες από τον άνεμο της εσχατιάς της γης. Γιατί το διάβασα: Γιατί είναι ένα υπέροχο βιβλίο, που το κάθε του κεφάλαιο είναι μια ξεχωριστή νουβέλα, ένα μικρό κόσμημα, και όπου τα λόγια του συγγραφέα γίνονται εικόνες έτσι ώστε οι εικόνες του φωτογράφου να μπορούν να μιλούν, και τούμπαλιν. Γιατί έχει τον αργό και κομψό ρυθμό ενός βαλς, όταν το βαλς γίνεται ραντσέρα. Και τέλος γιατί, αφού διάβασα για όλα εκείνα τα κοψίδια που περιδρομιάζουν οι δυο τους, αισθάνομαι λιγότερο ένοχη να τρώω σουβλάκια! Τι μου άρεσε: Το ότι αυτό το βιβλίο μπαίνει στην καρδιά από τα μάτια, σαν το φως, και γίνεται ήχος, σαν τον άνεμο. Ερωτεύτηκα τον Τάνο, τον θηρευτή βιολιών στη στέπα της Παταγονίας, τη Δόνια Δέλια, τη Δήμητρα του Νότου του κόσμου, που κάνει ό,τι αγγίζουν τα ζαρωμένα της χέρια ν' ανθίζει, και τον Κοκίτο, τον Νάνο με τα μυτερά αφτιά και την έφεση για διονυσιακά μεθύσια. Μου άρεσε που πήγα κι εγώ στο τελευταίο ταξίδι του Παταγονία Εξπρές, που κάθισα στα καθίσματα του σινεμά της άκρης του κόσμου (ένα Βλέμμα του Οδυσσέα σε ρυθμό νοτινής σάλσα), και πέταξα πάνω απ' το Στενό του Μαγγελάνου, εκεί που η γη τελειώνει κι οι ωκεανοί αγκαλιάζονται… Τι δεν μου άρεσε: Που τέλειωσε πάρα πολύ γρήγορα! Η φράση: Στην Παταγονία λένε με βεβαιότητα ότι το να κάνεις μεταβολή και να πας προς τα πίσω φέρνει κακοτυχία, κι έτσι, τηρώντας κι εμείς τα έθιμα των ντόπιων, συνεχίσαμε προς τα εμπρός, γιατί η μοίρα βρίσκεται πάντοτε εμπρός και στις πλάτες μας πρέπει να φορτώνουμε μόνο την κιθάρα και τις αναμνήσεις. Info: Στα ελληνικά: Λουίς Σεπούλβεδα, φωτογράφιση Ντανιέλ Μορτζίνσκι, Τελευταία νέα από το Νότο, μτφ. Αχιλλέας Κυριακίδης, Εκδ. Οpera, Αθήνα 2012, 175 σελ., 14,91 ευρώ. Καλή @νάγνωση σε όλους/ες!

Español, portugués y catalán (todos los niveles)

Preparación a diplomas DELE, PLE, KΠγ y Certificats de Català

Traducción e interpretación de español y portugués

Literatura

Arte

Conversación

Historia

Cocina del sur de España

Kolokotroni 12, Atenas • info@abanico.gr • Tel: 210 3251214 /5

www.abanico.gr

Latino

9


10-13 Sol63:Sol Latino 05/03/2013 10:27 ΠΜ Page 2

οι ανθρωποι μας nuestra gente

Fernando Iwasaki “El humor siempre ha sido eficaz en todos los tiempos” Por Adriana Martínez Fernando Iwasaki es un escritor peruano multifacético que se ha robado el corazón de los griegos durante su participación en el Festival LEA. Su obra literaria es bastante peculiar con un humor elegante y sin tapujos. Es una persona muy sencilla que sorprende con sus conocimientos, ya que, además de narrar historias que te trasportan a lugares recónditos y cercanos, toca la guitarra y canta de todo un poco. En esta edición de Sol Latino nos cuenta sobre su vida y obra. Sol Latino: ¿Qué hace un peruano-japonés trabajando por el legado del flamenco en España? Fernando Iwasaki: Lo mismo que hace un hawaiano-keniata en la presidencia de los Estados Unidos, trabajar duro y parejo para sacar a las hijas adelante. Mi abuelo de Hiroshima y el abuelo keniata de Obama, estarían tan perplejos como mi abuela huaracina y la abuela hawaiana de Obama, aunque no más que esos niños atenienses que descubren intrigados que uno de sus compañeritos lleva en la fiambrera una vaina que se llama sancocho.

Latino

10

SL: ¿Cuáles son tus lecturas preferidas? FI: Hasta hace unos quince años leía de todo. Es decir, ficción escrita originalmente en español y obras de ficción traducidas de otros idiomas. Sin embargo, ahora reconozco que me concentro especialmente en leer ficción escrita por autores españoles e hispanoamericanos y sobre todo muchísimo ensayo, memorias y recopilaciones de artículos. Creo que mi prioridad debería ser conocer mejor a los escritores de mi lengua y especialmente a mis contemporáneos españoles y latinoamericanos. Luego están quienes considero mis clásicos, a quienes no dejo de releer. A saber, Borges, Tolstoi, Chesterton, Stendhal, Melville, Nabokov, etc., así como a los autores del «Boom» y sus aledaños, verbi gratia Jorge Ibargüengoitia y Guillermo Cabrera Infante. SL: ¿Desde cuándo empezaste a escribir? FI: Siempre he escrito. De niño hacía el periódico de mi casa y también el periódico del colegio. En la secundaria y en la universidad consolidé la vocación y a los veinte años colaboraba en prensa, reseñaba libros para la revista de historia de mi universidad y escribía mis primeras ficciones. Todo ocurrió al mismo tiempo, entre los 18 y los 20. De hecho, mi primer libro de cuentos se publicó en 1987 y ahí pude incluir un relato de 1981, que tuvo una mención honrosa en un premio literario peruano. SL: ¿Crees que el humor es una herramienta para comprender los problemas sociales de nuestro tiempo? FI: El humor siempre ha sido así de eficaz en todos los tiempos. Muchas personas olvidan que existe un antiguo poema épico que parodia la Ilíada y que narra la guerra entre las ranas y los ratones: la Batracomiomaquia. ¿No es una maravilla que hace más de dos mil años un poeta griego se tomara la molestia de regalarnos esa joya humorística? Para mí es obvio cómo aquel erasmista llamado Miguel de Cervantes escribió una novela que parodiaba las novelas de caballería para poder describir los disparates sociales de su tiempo.

SL: ¿Qué ha representado España para ti? FI: Siempre digo que «patria» significa la tierra de los padres y que no existe sustantivo alguno que nombre a la tierra de los hijos. España es eso para mí: la tierra de mis hijos. Y la considero tan esencial y propia como la otra. SL: Eres autor de más de 15 títulos de novelas, ensayos, relatos y crónicas. ¿Cuál es el estilo que más te gusta y por qué? FI: No puedo quedarme con uno solo. Un escritor lo es hasta cuando escribe cartas, correos electrónicos y mensajes en el teléfono móvil. Mi ambición es la misma cuando escribo una novela o una conferencia, una presentación o una columna, un ensayo o un prólogo. Con la edad he aprendido a concederle el mismo nivel a la ficción y a la no ficción. A Montaigne nunca le hizo falta escribir una novela. Y a Borges tampoco. SL: En el Festival LEA nos contaste de algunas palabras del flamenco que no están en el diccionario, ¿nos podrías hacer una breve reseña sobre el tema? FI: En el Diccionario de la Real Academia no aparece la voz «seguiriya», a pesar de figurar en la obra de Lorca y en los discos de Paco de Lucía, por citar dos ejemplos de españoles universales. Tampoco se recoge la acepción musical del sustantivo «saeta», que es un canto extraordinario que se interpreta durante la semana santa andaluza y desde los balcones al paso de las procesiones. ¿Qué pensarán esos turistas alemanes o japoneses cuyas guías los exhortan a no perderse las saetas de la semana santa de Sevilla y Granada, después de descubrir aterrados la traducción del diccionario? Fernando Iwasaki Cauti (Lima, 1961) es narrador, ensayista, crítico e historiador. Autor de más de 15 títulos de novelas, cuentos y ensayos, entre ellos, las novelas “Neguijón” (Alfaguara, 2005) y “Libro de mal amor” (RBA, 2001), los libros de cuentos “España, aparta de mí estos premios” (Páginas de Espuma, 2009), “Helarte de amar” (Páginas de Espuma, 2006), “Ajuar funerario” (Páginas de Espuma, 2004), “Un milagro informal” (Alfaguara, 2003), “Inquisiciones Peruanas” (Páginas de Espuma, 2007), “A Troya, Helena” (Los Libros de Hermes, 1993) y “Tres noches de corbata”, entre otros.


10-13 Sol63:Sol Latino 05/03/2013 10:27 ΠΜ Page 3

«Το χιούμορ ήταν ανέκαθεν αποτελεσματικό, σε όλους τους καιρούς» Της Adriana Martínez Ο Φερνάντο Ιβασάκι είναι ένας Περουβιανός πολυσχιδής συγγραφέας που έκλεψε την καρδιά των Ελλήνων κατά τη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ ΛΕΑ. Το λογοτεχνικό του έργο είναι αρκετά ιδιόμορφο, και χαρακτηρίζεται από ένα χιούμορ κομψό και άδολο. Είναι ένας πολύ απλός άνθρωπος που σε εκπλήσσει με τις γνώσεις του, αφού, εκτός από το να διηγείται ιστορίες που σε μεταφέρουν σε μέρη απόκρυφα και προσιτά, παίζει κιθάρα και τραγουδάει λίγο απ' όλα. Στο παρόν τεύχος του Sol Latino μάς μιλάει για τη ζωή και το έργο του. Sol Latino: Τι κάνει ένας Περουβιανο-Ιάπωνας που δουλεύει πάνω στην κληρονομιά του φλαμένκο στην Ισπανία; Φερνάντο Ιβασάκι: Ό,τι κάνει κι ένας Χαβανεζο-Κενυάτης στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, δουλεύω σκληρά και συγχρόνως μεγαλώνω τις κόρες μου. Ο παππούς μου απ' τη Χιροσίμα κι ο Κενυάτης παππούς του Ομπάμα θα ένιωθαν αμήχανοι όσο κι η γιαγιά μου απ' την Ουαράς του Περού και η Χαβανέζα γιαγιά του Ομπάμα, αν και όχι περισσότερο από εκείνα τα παιδιά της Αθήνας που ανακαλύπτουν σαστισμένα ότι κάποιος συμμαθητής τους έχει μέσα στο τάπερ για μεσημεριανό ένα περίεργο φαΐ που το λένε σανκότσο. S. L.: Ποια είναι τα αγαπημένα σου αναγνώσματα; Φ. Ι.: Μέχρι πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια διάβαζα απ' όλα. Δηλαδή, μυθοπλασία γραμμένη στα ισπανικά στο πρωτότυπο καθώς και έργα μυθοπλασίας μεταφρασμένα από άλλες γλώσσες. Ωστόσο, τώρα αναγνωρίζω ότι επικεντρώνομαι ιδιαίτερα στην ανάγνωση μυθοπλασίας που έχει γραφτεί από Ισπανούς και Ισπανοαμερικανούς συγγραφείς και κυρίως πολλά δοκίμια, απομνημονεύματα και συλλογές άρθρων. Πιστεύω ότι προτεραιότητά μου θα έπρεπε να είναι να γνωρίσω καλύτερα τους συγγραφείς της γλώσσας μου και ιδίως τους συγκαιρινούς μου, Ισπανούς και Λατινοαμερικανούς. Ύστερα είναι κι εκείνοι που εγώ θεωρώ κλασικούς, που δεν παύω να τους διαβάζω και να τους ξαναδιαβάζω, και εννοώ τον Μπόρχες, τον Τολστόι, τον Τσέστερτον, τον Σταντάλ, τον Μέλβιλ, τον Ναμπόκοφ, κλπ., καθώς και τους συγγραφείς του [Λατινοαμερικάνικου] "Μπουμ" και τους συναφείς, λόγου χάριν τον Χόρχε Ιμπαργουενγοϊτία και τον Γκιλιέρμο Καμπρέρα Ινφάντε. S. L.: Από πότε άρχισες να γράφεις; Φ. Ι.: Ανέκαθεν έγραφα. Όταν ήμουν μικρός, έφτιαχνα την εφημερίδα της οικογένειάς μου καθώς και την εφημερίδα του σχολείου. Στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο εδραίωσα αυτήν την κλίση και στα είκοσι χρόνια μου συνεργαζόμουν με τον Τύπο, έκανα παρουσιάσεις βιβλίων για το περιοδικό Ιστορίας του πανεπιστημίου μου και έγραφα τις πρώτες μου μυθοπλασίες. Όλα έγιναν συγχρόνως, ανάμεσα στα 18 και τα 20. Πράγματι, το πρώτο μου βιβλίο με νουβέλες δημοσιεύτηκε το 1987 και σε αυτό μπόρεσα να συμπεριλάβω και ένα διήγημα του 1981, που είχε πάρει τιμητική διάκριση σε κάποια περουβιανά λογοτεχνικά βραβεία. S. L.: Πιστεύεις ότι το χιούμορ αποτελεί ένα μέσον προκειμένου να κατανοήσουμε τα κοινωνικά προβλήματα του καιρού μας; Φ. Ι.: Το χιούμορ ήταν ανέκαθεν τόσο αποτελεσματικό, σε όλους τους καιρούς. Πολλοί άνθρωποι λησμονούν ότι υπάρχει ένα αρχαίο επικό ποίημα που παρωδεί την Ιλιάδα καθώς διηγείται το πόλεμο ανάμεσα στους βατράχους και τα ποντίκια: η Βατραχομυομαχία. Δεν είναι θαύμα που πάνω από δυο χιλιάδες χρόνια πριν ένας Έλληνας ποιητής έκανε τον κόπο να μας χαρίσει αυτό το χιουμοριστικό κόσμημα; Για μένα είναι προφανές το πώς εκείνος ο οπαδός του Εράσμου με το όνομα Μιγκέλ δε Θερβάντες έγραψε ένα μυθιστόρημα που παρωδεί τα ιπποτικά μυθιστορήματα προκειμένου να μπορέσει να περιγράψει τα κακώς κείμενα της κοινωνίας του καιρού του. S. L.: Τι αντιπροσωπεύει για σένα η Ισπανία;

Φ. Ι.: Πάντα λέω ότι "πατρίδα" σημαίνει η γη των γονιών και ότι δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό που να ορίζει τη γη των παιδιών τους. Αυτό είναι για μένα η Ισπανία: η γη των παιδιών μου. Και τη θεωρώ τόσο ουσιαστική και δική μου όσο και την άλλη. S. L.: Έχεις συγγράψει πάνω από 15 τίτλους, ανάμεσα σε μυθιστορήματα, διηγήματα και χρονικά. Ποιο στυλ σου αρέσει περισσότερο και γιατί; Φ. Ι.: Δεν μπορώ να αρκεστώ σε ένα και μόνο. Ένας συγγραφέας είναι συγγραφέας ακόμα κι όταν γράφει επιστολές, ηλεκτρονική αλληλογραφία και μηνύματα στο κινητό. Η φιλοδοξία μου είναι η ίδια είτε γράφω ένα μυθιστόρημα είτε μια ομιλία, μια παρουσίαση ή μια στήλη, ένα δοκίμιο ή έναν πρόλογο. Με τα χρόνια, έμαθα να βάζω στο ίδιο επίπεδο τη μυθοπλασία και τη μη μυθοπλασία. Ο Μονταίν ποτέ δεν ένιωσε την ανάγκη να γράψει μυθιστόρημα. Ούτε και ο Μπόρχες. S. L.: Στο Φεστιβάλ ΛΕΑ μάς εί«Ένας συγγραφέας πες για ορισμένες λέξεις του φλαμένκο που δεν υπάρχουν είναι συγγραφέας λεξικό, θα μπορούσες να ακόμα κι όταν γράφει στο μας πεις μερικά ακόμα σχετικά με αυτό; επιστολές, Φ. Ι.: Στο Λεξικό της [Ισπανιηλεκτρονική κής] Βασιλικής Ακαδημίας δεν αλληλογραφία και υπάρχει η λέξη "seguiriya", μοεμφανίζεται στο έργο μηνύματα στο κινητό. λονότι του Λόρκα και στους δίσκους Η φιλοδοξία μου είναι του Πάκο δε Λουθία, για αναη ίδια είτε γράφω ένα φέρω δυο παραδείγματα Ισπανών παγκόσμιου βεληνεκούς. μυθιστόρημα είτε μια Επίσης, δεν περιλαμβάνεται η έννοια του ουσιαστικού "saeta" ομιλία, μια στη μουσική, η οποία ορίζει παρουσίαση ή μια ένα εξαιρετικό άσμα που ψάλλεται στη διάρκεια της Μεγάλης στήλη, ένα δοκίμιο ή Εβδομάδας στην Ανδαλουσία, έναν πρόλογο». από τα μπαλκόνια, την ώρα που περνούν οι λιτανείες. Τι θα σκεφτούν άραγε εκείνοι οι Γερμανοί ή Ιάπωνες τουρίστες που οι ξεναγοί τους τούς προτρέπουν να μην χάσουν τις saetas της Μεγάλης Εβδομάδας στη Σεβίλλη και τη Γρανάδα, όταν ανακαλύπτουν με συντριβή την ερμηνεία του λεξικού; Ο Φερνάντο Ιβασάκι Καούτι (Λίμα, 1961) είναι συγγραφέας μυθιστορημάτων, διηγημάτων και δοκιμίων, κριτικός και ιστορικός. Συγγραφέας περισσότερων των 15 τίτλων, μυθιστορημάτων, διηγημάτων και δοκιμίων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα μυθιστορήματα Neguijón (Alfaguara, 2005) και Libro de mal amor (RBA, 2001), και οι συλλογές διηγημάτων España, aparta de mí estos premios (Páginas de Espuma, 2009), Helarte de amar (Páginas de Espuma, 2006), Ajuar funerario (Páginas de Espuma, 2004), Un milagro informal (Alfaguara, 2003), Inquisiciones Peruanas (Páginas de Espuma, 2007), A Troya, Helena (Los Libros de Hermes, 1993) και Tres noches de corbata (AVE, 1987). www.solatino.gr

Latino

11


10-13 Sol63:Sol Latino 05/03/2013 10:27 ΠΜ Page 4

EFEmErIdE Hitos y protagonistas de nuestra historia Argentina - Αργεντινή

Latino

12

50 años de la publicación de la novela Rayuela de Julio Cortázar Julio Florencio Cortázar Descotte (1914 – 1984) escritor, traductor e intelectual argentino. Se le considera uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general. Su obra maestra, “Rayuela”, es una de las obras centrales del boom latinoamericano. Posee un estilo variado que alude al surrealismo. Es considerada una de las 100 mejores novelas en español del siglo XX. 50 χρόνια από τη δημοσίευση του μυθιστορήματος Το Κουτσό του Χούλιο Κορτάσαρ. Χούλιο Φλορένσιο Κορτάσαρ Δεσκότε (1914-1984), Αργεντινός συγγραφέας, μεταφραστής και άνθρωπος του πνεύματος. Θεωρείται ένας από τους πλέον καινοτόμους και πρωτότυπους συγγραφείς του καιρού του, δεξιοτέχνης του διηγήματος, της ποιητικής πρόζας και της σύντομης διήγησης εν γένει. Το αριστούργημά του, Το Κουτσό, είναι ένα από τα καίρια έργα του λατινοαμερικάνικου λογοτεχνικού "μπουμ". Έχει ένα ποικιλόμορφο στυλ που θυμίζει υπερρεαλισμό. Θεωρείται ένα από τα 100 καλύτερα μυθιστορήματα του 20ού αιώνα στην ισπανική γλώσσα. (Κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Εξάντας).

Brasil - Βραζιλία Centenario del nacimiento de Vinícius de Moraes (1913-1980). Marcus Vinícius da Cruz de Melo Morais fue un poeta, músico y diplomático brasileño, figura principal de la música popular contemporánea del Brasil y de la bossa nova. Entre sus principales obras encontramos “Garota de Ipanema” (música: Tom Jobim), “A felicidade“ (música: Tom Jobim) y “Água de beber” (música: Tom Jobim), entre otras. Επέτειος των Εκατό Χρόνων από τη γέννηση του Βινίσιους ντε Μοράες (19131980). Ο Μάρκους Βινίσιους ντα Κρους ντε Μέλο Μοράες, Βραζιλιάνος ποιητής, μουσικός και διπλωμάτης, υπήρξε μια από τις θεμελιώδεις μορφές της σύγχρονης λαϊκής

μουσικής της Βραζιλίας και της μπόσα νόβα. Μεταξύ των σημαντικότερων έργων του ξεχωρίζουν Garota de Ipanema (μουσική: Tom Jobim), Canto a Lucía de Yoan (μουσική: Tom Jobim), A felicidade (μουσική: Tom Jobim) και Água de beber (μουσική: Tom Jobim).

Cuba - Κούβα 160 Aniversario del natalicio de José Martí (La Habana, Cuba 28/1/1853 - Dos Ríos, Cuba, 19/5/1895). Héroe nacional de la Rpública de Cuba. Centenario de la fundación del Museo Νacional de Bellas Artes (1913). El Museo Nacional de Bellas Artes desde su fundación promueve, conserva y protege los más significativos exponentes nacionales y universales de las artes plásticas. 160ή Επέτειος από τη γέννηση του Χοσέ Μαρτί, Εθνικού Ήρωα της Δημοκρατίας της Κούβας. Επέτειος των Εκατό Χρόνων από την ίδρυση του Εθνικού Μουσείου Καλών Τεχνών (1913). Το Εθνικό Μουσείο Καλών Τεχνών, από την ίδρυσή του, προωθεί, διατηρεί και διαφυλάσσει έργα των σημαντικότερων ντόπιων και ξένων εκπροσώπων των Πλαστικών Τεχνών. http://www.museonacional.cult.cu

España - Ισπανία Homenaje por parte de la Real Academia Gallega en 2013 a Roberto Vidal Bolaño Roberto Vidal Bolaño (1950 – 2002). Máximo representante del teatro gallego, cuya obra está marcada por la estética de la derrota y la crítica de la modernidad. La Real Academia Gallega celebra el Día de las Letras Gallegas (17 de mayo) un homenaje a la figura de este multipremiado autor teatral que nació y murió en Santiago de Compostela, España. Αφιέρωμα 2013 της Βασιλικής Ακαδημίας της Γαλικίας στον Ρομπέρτο Βιδάλ Μπολάνιο. Ρομπέρτο Βιδάλ Μπολάνιο (19502002). Ο μεγαλύτερος εκπρόσωπος του γα-

λικιανού θεάτρου, του οποίου το έργο έχει σημαδευτεί από την αισθητική της ήττας και την κριτική της νεωτερικότητας. Η Βασιλική Ακαδημία της Γαλικίας, κατά τον εορτασμό της Ημέρας των Γαλικιανών Γραμμάτων (17 Μαΐου), θα πραγματοποιήσει αφιέρωμα στη μορφή αυτού του πολυβραβευμένου θεατρικού συγγραφέα, που γεννήθηκε και πέθανε στο Σαντιάγο δε Κομποστέλα, στην Ισπανία. http://www.centrodramatico.org/cdg/?lg= gal.

Estados Unidos de América - H.Π.Α. Cincuentenario del discurso de Martin Luther King “Tengo un sueño” (1963): El 28 de agosto de 1963 delante del monumento a Abraham Lincoln en Washington, DC, durante una histórica manifestación de más de 200,000 personas, Martin Luther King dio su discurso “Tengo un sueño” en pro de los derechos civiles para los negros en los EE.UU. Acto que marcó la lucha por la igualdad en el mundo entero. Επέτειος των πενήντα χρόνων από την ομιλία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ "Έχω ένα όνειρο" (1963). Στις 28 Αυγούστου του 1963, μπροστά στο μνημείο του Αβραάμ Λίνκολν, στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, και στη διάρκεια μιας ιστορικής διαδήλωσης περισσότερων από 200.000 ανθρώπων, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ εξεφώνησε την ομιλία του "Έχω ένα όνειρο", υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων των νέγρων στις ΗΠΑ, μια πράξη που σηματοδότησε τον αγώνα για ισότητα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Grecia - Ελλάδα 150 aniversario del nacimiento de Constantino Cavafis, poeta (1863-1933): Se trata de uno de los poetas más importantes de la literatura griega moderna. Su poesía se caracteriza por una intensa tendencia simbolista e intemporal. Su estilo peculiar -denominado la “ironía de Cavafis”y su trágica realidad han sido punto de referencia para muchos poetas posteriores. Su obra, profusamente traducida a otros


10-13 Sol63:Sol Latino 05/03/2013 10:28 ΠΜ Page 5

Αφιερώματα dEs 2013 Ορόσημα και πρωταγωνιστές της Ιστορίας μας idiomas, ha sido objeto de estudios en todo el mundo. Durante el año 2013, el Ministerio de Cultura de Grecia apoyará diversas actividades en el país y el mundo para rendir homenaje a este poeta universal. 150η επέτειος από τη γέννηση του ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη (1863-1933). Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους ποιητές των ελληνικών γραμμάτων. Η ποίησή του χαρακτηρίζεται από μια έντονη συμβολιστική τάση, με ένα μοτίβο ακριβές και απλό, μα άχρονο. Το ιδιόμορφο στυλ του, που πολλοί αποκαλούν "καβαφική ειρωνεία", σε συνδυασμό με την τραγική πραγματικότητα, υπήρξε σημείο αναφοράς για πολλούς κατοπινούς ποιητές. Το έργο του αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης σε ολόκληρο τον κόσμο και μεταφράστηκε σε πολυάριθμες γλώσσες. Το 2013 το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού θα υποστηρίξει διάφορες εκδηλώσεις εντός και εκτός συνόρων, ως αφιέρωμα σε αυτόν τον παγκόσμιο ποιητή.

México - Μεξικό Bicentenario de la Declaración de Independencia de la América Septentrional (6 de noviembre de 1813): En el Congreso de Chilpancingo, el sacerdote José María Morelos declara formalmente la independencia del dominio español el 6 de noviembre de 1813, al promulga el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. Επέτειος των Διακοσίων Χρόνων από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Βόρειας Αμερικής (6 Νοεμβρίου 1813). Στο Συνέδριο του Τσιλπανσίνγκο, ο ιερέας Χοσέ Μαρία Μορέλος διακηρύσσει επισήμως την ανεξαρτησία από την ισπανική κυριαρχία, στις 6 Νοεμβρίου του 1813, οπότε και εκδίδεται η Επίσημη Πράξη της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Βόρειας Αμερικής.

Portugal - Πορτογαλία 125 años del nacimiento de Fernando Pessoa, poeta (1888-1935): Pessoa es uno de

los mayores poetas y escritores de la lengua portuguesa y de la literatura europea. Reconocido como uno de los genios del siglo XX. Murió por problemas hepáticos a los 47 años dejando una obra inédita que todavía suscita análisis y controversias. Entre sus obras más importantes encontramos “O Guardador de Rebanhos” (firmado como Alberto Caeiro), “35 Sonetos”, “Antinous” y “English Poems”, entre otras. A lo largo del año en Ferias de Libro y Festivales se celebrarán un homenajes a su vida y obra. Para mayor información sobre la biblioteca particular de Pessoa, que ya ha sido digitalizada. Επέτειος των 125 χρόνων από τη γέννηση του ποιητή Φερνάντο Πεσσόα (1888-1935). Ο Πεσσόα υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές και συγγραφείς της πορτογαλικής γλώσσας και της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Έχει αναγνωριστεί ως μια από τις μεγαλοφυΐες του 20ου αιώνα. Πέθανε συνεπεία ηπατικών διαταραχών στα 47 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του ένα ανέκδοτο έργο που σήμερα ακόμη αποτελεί αντικείμενο αναλύσεων και αμφισβητήσεων. Μεταξύ των σημαντικότερων έργων του ξεχωρίζουν: Ο Βοσκός (O Guardador de Rebanhos) (με την υπογραφή Αλμπέρτο Καέιρο), 35 Σονέτα, Αντίνοος και English Poems. Σε όλη τη διάρκεια του έτους θα διεξαχθούν αφιερώματα στη ζωή και το έργο του σε Εκθέσεις Βιβλίου και Φεστιβάλ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιδιωτική βιβλιοθήκη του Πεσσόα, που βρίσκεται πλέον σε ψηφιακή μορφή: http://casafernandopessoa.cm-lisboa.pt/bdigital/index/index.htm

República Dominicana - Δομινικάνικη Δημοκρατία Bicentenario del nacimiento de Juan Pablo Duarte Díez (1813-1876): Es considerado históricamente como el Padre de la Patria, fue un liberal, visionario y activista dominicano quien durante su exilio supervisó y financió la guerra de independencia. Ideó y presidió la organización político-militar clandestina La Trinitaria, creada para luchar contra la invasión haitiana. Después de derrotar al presidente haitiano Charles Herard y tras conseguir la independencia dominicana

en 1844, se formó una Junta que designó a Duarte para presidir la nación, pero él declinó la invitación a asumir tal cargo y en su lugar fue investido Tomás Bobadilla. Duarte murió exiliado en Venezuela en 1876. Επέτειος των Διακοσίων Χρόνων από τη γέννηση του Χουάν Πάμπλο Δουάρτε Δίας (1813-1876). Θεωρείται από την Ιστορία ο Πατέρας της Πατρίδας. Ένας φιλελεύθερος, οραματιστής και ακτιβιστής Δομινικανός, ο οποίος, στη διάρκεια της εξορίας του, επέβλεψε και χρηματοδότησε τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Εμπνεύστηκε την παράνομη πολιτικο-στρατιωτική οργάνωση La Trinitaria, που ιδρύθηκε με σκοπό τον αγώνα κατά της αϊτινής εισβολής, και της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος. Μετά την ήττα του Αϊτινού Προέδρου Σαρλ Εράρ και τη διακήρυξη της δομινικανής Ανεξαρτησίας το 1844, σχηματίστηκε ένα Συμβούλιο που όρισε τον Δουάρτε Πρόεδρο του έθνους, εκείνος όμως απέρριψε την πρόταση και καθήκοντα Προέδρου ανέλαβε ο Τομάς Μπομπαδίλια. Ο Δουάρτε πέθανε εξόριστος στη Βενεζουέλα το 1876.

Latino

13

Venezuela - Βενεζουέλα 200 años de la Batalla de Taguanes y nombramiento a Simón Bolívar con el título de “El Libertador” (6 de agosto de 1813): Después de diversas batallas, el 6 de agosto de 1813 entró triunfalmente a Caracas el pequeño ejército comandado por Bolívar, fecha en la que culminó la Campaña Admirable y comenzó la gloria para Simón Bolívar, lo que conllevó a que el 14 de octubre de ese mismo año (1813) le dieran el titulo de “Libertador”. Επέτειος των Διακοσίων Χρόνων από τη Μάχη του Ταγουάνες και την απόδοση στον Σιμόν Μπολίβαρ του τίτλου "Ο Ελευθερωτής" (6 Αυγούστου 1813). Μετά από πολλές μάχες, στις 6 Αυγούστου του 1813 μπήκε θριαμβευτής στο Καράκας ο ολιγάριθμος στρατός με επικεφαλής τον Μπολίβαρ, ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε η "Θαυμαστή Εκστρατεία" και ξεκίνησε η εποχή της δόξας για τον Σιμόν Μπολίβαρ, με συνέπεια στις 14 Οκτωβρίου του ίδιου έτους (1813) να του αποδοθεί ο τίτλος του "Ελευθερωτή".


14-15 Sol63:Sol Latino 04/03/2013 4:22 ΜΜ Page 2

Cuba 160 Aniversario del natalicio de José Martí, héroe nacional Con el apoyo de la Embajada de Cuba en Grecia José Martí Pérez (La Habana, Cuba 28/1/1853 - Dos Ríos, Cuba, 19/5/1895) Héroe Nacional de la República de Cuba y Apóstol de la Independencia, por sus méritos personales y su contribución decisiva a la gesta emancipadora cubana del siglo XIX. En su corta pero intensa vida fue también un atento y certero periodista que publicó más de cuatrocientas crónicas sobre Hispanoamérica, Estados Unidos y Europa, así como un centenar de acertados y bellos retratos. Como diplomático representó los intereses de diferentes países latinoamericanos y defendió con pasión la unidad e integración de todos los países de la región. Martí dedicó su vida a la independencia de Cuba. En 1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano como factor aglutinador y guía para el desarrollo de lo que llamó la “guerra necesaria” contra el colonialismo español. En ese empeñó cayó combatiendo gloriosamente el 19 de mayo de 1895. Hoy el pensamiento y la obra de José Martí constituyen ingredientes fundamentales de la ideología de la Revolución Cubana, y su memoria una fuente de inspiración permanente en la lucha heroica del pueblo cubano por la defensa de la independencia y soberanía de la Patria. Los ideales de José Martí, junto a los de Simón Bolívar y otros próceres de la independencia Latinoamérica, iluminan el proceso de integración que se desarrolla en estos momentos en América Latina y el Caribe, que condujo a la fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), cuya Primera Reunión Cumbre concluyó exitosamente en Chile el pasado 28 de enero, justamente, al cumplirse el 160 Aniversario del Natalicio del Apóstol cubano.

Latino

14

160ή Επέτειος από τη γέννηση του Χοσέ Μαρτί, Εθνικού Ήρωα της Κούβας Με τη συνεργασία της Πρεσβείας της Κούβας στην Αθήνα Χοσέ Μαρτί Πέρες (Αβάνα, Κούβα, 28.01.1853 - Δος Ρίος, Κούβα, 19.05.1895), Εθνικός Ήρωας της Δημοκρατίας της Κούβας και Απόστολος της Ανεξαρτησίας, λόγω της προσωπικής του αξίας και της αποφασιστικής συμβολής του στο έπος της χειραφέτησης της Κούβας τον 19ο αιώνα. Στη σύντομη μα έντονη ζωή του, υπήρξε επίσης ένας προσεκτικός και ακριβής δημοσιογράφος και δημοσίευσε περισσότερα από τετρακόσια χρονικά για τη Λατινική Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, καθώς και εκατό περίπου εύστοχα και καλοφτιαγμένα πορτρέτα. Ως διπλωμάτης, εκπροσώπησε τα συμφέροντα διαφόρων λατινοαμερικανικών χωρών και υπερασπίστηκε με πάθος την ενότητα και την ολοκλήρωση όλων των χωρών της περιοχής. Το 1892 ίδρυσε το Κουβανικό Επαναστατικό Κόμμα ως παράγοντα συσπείρωσης και καθοδήγησης εν όψει της διεξαγωγής αυτού που αποκάλεσε "απαραίτητο πόλεμο" κατά της ισπανικής αποικιοκρατίας. Έπεσε υπέρ πατρίδος ηρωικά μαχόμενος στις 19 Μαΐου του 1895. Σήμερα, η σκέψη και το έργο του Χοσέ Μαρτί αποτελούν θεμελιώδεις συνιστώσες της ιδεολογίας της Κουβανικής Επανάστασης, και η μνήμη του μια πηγή διαρκούς έμπνευσης στον ηρωικό αγώνα του κουβανικού λαού για την προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας της Πατρίδας. Τα ιδεώδη του Χοσέ Μαρτί, μαζί με του Σιμόν Μπολίβαρ και των άλλων πατέρων της Λατινοαμερικανικής Ανεξαρτησίας, φωτίζουν τη διαδικασία ολοκλήρωσης που αναπτύσσεται τη στιγμή αυτή στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Η εν λόγω διαδικασία οδήγησε ήδη στην ίδρυση της Κοινότητας Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC), της οποίας η πρώτη Σύνοδος Κορυφής ολοκληρώθηκε με επιτυχία στη Χιλή στις 28 του περασμένου Ιανουαρίου, ημέρα όπου συμπληρώνονταν ακριβώς 160 χρόνια από τη γέννηση του Αποστόλου της Κούβας.

ASPE - ΣΕΚΙ Año 2013 de innovaciones y sede nueva La ASPE celebra la llegada del año 2013 en su nueva sede, ubicada en la calle Mavrokordatu 1- 3, 7º piso, oficina 3, donde el día sábado 23 de febrero a las 19:30 h, espera compartir gratos momentos con socios y amigos de la Asociación, con motivo del festejo de la tradicional “kopí pitas”. Con ánimos innovadores, la J. D. de la ASPE tomó la decisión de mudarse a un local en mejores condiciones a fin de poder llevar cabo todo tipo de actividades orientadas principalmente a satisfacer las necesidades de formación de sus socios en la propia sede. De hecho, la primera actividad de formación que ofrece ASPE en su propio local está ya a sus puertas: el martes 19 de marzo, de 19:00 a 22:00, el traductor y profesor Constantinos Paleologos, agregado de Traductología de la Universidad Aristóteles de Salónica impartirá el taller de traducción literaria “Cruzando fronteras”. El espíritu de renovación igualmente podrá apreciarse en la organización de las Jornadas Didácticas de este año, programadas para abril, que se servirán de formatos modernos de presentación con los que se pretende cubrir las expectativas de los participantes (tanto oyentes como ponentes) a mayor escala y con mayor calidad. La ASPE en su nueva casa aspira a poder ampliar la gama de actividades que la Asociación viene llevando a cabo en todos sus años de vida; de ahí que, entre sus proyectos a mediano plazo, se incluya la realización de tertulias y otros actos culturales, etc. La ASPE desea informar a todos de que la sede cuenta con un nuevo número de teléfono: 302155407835. El programa de atención al público aparece periódicamente en su página web (www.aspe.edu.gr). Se puede también contactar con la ASPE en la siguiente dirección electrónica aspe.edu.asociación@gmail A. Papadopoulou ASPE - ΣEKI Mavrokordatou 1-3, 7º, oficina 3 aspe.edu.asociacion@gmail.com http://www.aspe.edu.gr http://www.facebook.com/aspegr https://twitter.com/ASPEgr


14-15 Sol63:Sol Latino 04/03/2013 4:22 ΜΜ Page 3

MEXICO Homenaje Nacional a José Guadalupe Posada Αφιέρωμα στον Χοσέ Γουαδαλούπε Ποσάδα Por la Embajada de México en Grecia Con casi cien actividades a lo largo del 2013, entre exposiciones, publicaciones, conferencias, coloquios, ciclos de cine, programas literarios, concursos, un programa de cursos de verano y educativos, talleres, música y teatro se realizará un Homenaje Nacional al célebre ilustrador y grabador mexicano, José Guadalupe Posada en el marco del centenario de su aniversario luctuoso. El homenaje fue dado a conocer el pasado 17 de enero por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Instituto Nacional de Bellas artes, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal. El Presidente del Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa, aseguró que “José Guadalupe Posada (...) recoge el imaginario mexicano, el imaginario colectivo, donde mezcla la fantasía y la realidad, la vida y la muerte, lo cómico y lo trágico y en donde de un modo genial destaca aspectos que son permanentes en la idiosincrasia y la identidad mexicana (...) Esta celebración será un acontecimiento no sólo para recordar a Posada sino para recordar la valoración social que se hace de una época con un genio único, además de mostrar y llevar a distintos lugares del país la presencia de una figura fundamental que fuera antecedente de creadores como Diego Rivera y José Clemente Orozco”. Por su parte, el Estado de Aguascalientes ha declarado el 2013 como el año de José Guadalupe Posada cuyo programa de actividades incluye 68 eventos de los cuales se destacan la I Bienal Internacional de Grabado José Guadalupe Posada, el libro “José Guadalupe Posada, a cien años de su partida” de Helia Emma Bonilla, el “rally Posada 100”, así como el inicio del programa “Posada y sus creaciones” en las escuelas participantes de PROARTE durante todo el ciclo escolar. Entre las exposiciones internacionales se encuentran una exhibición de 97 piezas en Gatineau, Canadá, del 24 de enero al 15 de marzo y una exposición de grabados en la Embajada de México en Alemania del 8 de marzo al 20 de abril. Además de publicaciones, sellos, representaciones teatrales en diversos foros, talleres plásticos, de narración oral, apreciación artística y de dibujo, se presentará la exposición “Circo, maroma y teatro” del Archivo Histórico del Distrito Federal que mostrará en el Museo de la Ciudad de México carteles originales nunca antes vistos, en donde Posada anunciaba obras de teatro o espectáculos. La cartelera completa de actividades conmemorativas del Homenaje Nacional a José Guadalupe Posada podrá consultarse en el portal http://www.inba.gob.mx.

Grabados de José Guadalupe Posada Tης Πρεσβείας του Μεξικού στην Ελλάδα Με περίπου εκατό εκδηλώσεις και δρώμενα σε όλη τη διάρκεια του 2013, μεταξύ των οποίων εκθέσεις, δημοσιεύσεις, διαλέξεις, συνέδρια, κύκλοι κινηματογραφικών ταινιών, λογοτεχνικά προγράμματα, διαγωνισμοί, καλοκαιρινά μαθήματα και εκπαιδευτικά εργαστήρια, θέατρο και μουσική, θα πραγματοποιηθεί σε όλη την επικράτεια ένα Αφιέρωμα στον διάσημο Μεξικανό εικονογράφο και χαράκτη Χοσέ Γουαδαλούπε Ποσάδα, επ' ευκαιρία της συμπλήρωσης των εκατό χρόνων από το θάνατό του. Το εν λόγω Αφιέρωμα ανακοινώθηκε στις 17 του περασμένου Ιανουαρίου από το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτισμού και Καλών Τεχνών (Conaculta), το Εθνικό Ινστιτούτο Καλών Τεχνών, την Κυβέρνηση της Πολιτείας της Αγουασκαλιέντες, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Πολιτισμού της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Ο Πρόεδρος του Conaculta, Ραφαέλ Τοβάρ υ δε Τερέσα, δήλωσε: "Ο Χοσέ Γουαδαλούπε Ποσάδα είναι ο πρώτος που ασχολείται με το επί μέρους Μεξικό. Ανατρέχει στο μεξικάνικο φαντασιακό, στο συλλογικό φαντασιακό, αναμειγνύει φαντασία και πραγματικότητα, ζωή και θάνατο, κωμικό και τραγικό, και με ιδιοφυή τρόπο διανθίζει πτυχές που είναι πάγιες στη μεξικάνικη ιδιοσυγκρασία και ταυτότητα". Και συμπλήρωσε: "Οι εορτασμοί αυτοί θα αποτελέσουν την ευκαιρία όχι μόνο για να θυμηθούμε τον Ποσάδα, αλλά και για να θυμηθούμε την κοινωνική αξιολόγηση μιας εποχής ενός μοναδικού πνεύματος και θα χρησιμεύσουν επίσης για να παρουσιαστεί σε διάφορα μέρη της χώρας μια θεμελιώδης μορ-

φή, που υπήρξε πρόδρομος δημιουργών όπως ο Διέγκο Ριβέρα και ο Χοσέ Κλεμέντε Ορόσκο." Από την πλευρά της, η Πολιτεία της Αγουασκαλιέντες κήρυξε το 2013 Έτος Χοσέ Γουαδαλούπε Ποσάδα. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων περιλαμβάνει 68 δρώμενα, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν η πρώτη Διεθνής Μπιενάλε Χαρακτικών "Χοσέ Γουαδαλούπε Ποσάδα", η έκδοση του βιβλίου Χοσέ Γουαδαλούπε Ποσάδα - εκατό χρόνια από το θάνατό του, της ΄Ελια Έμα Μπονίλια, το "Ράλλυ Ποσάδα 100" και η έναρξη του Προγράμματος "Ο Ποσάδα και οι δημιουργίες του", στα σχολεία που συμμετέχουν στο PROARTE, που θα διαρκέσει ολόκληρο το σχολικό έτος. Μεταξύ των διεθνών εκθέσεων, επισημαίνουμε μία όπου εκτίθενται 97 έργα, στο Γκατινώ, στον Καναδά, από τις 24 Ιανουαρίου ως τις 15 Μαρτίου, και μία Έκθεση Χαρακτικών στην Πρεσβεία του Μεξικού στη Γερμανία, από τις 8 Μαρτίου ως τις 20 Απριλίου. Εκτός από τις δημοσιεύσεις, τα γραμματόσημα, τις θεατρικές παραστάσεις σε διάφορους χώρους, τα εργαστήρια πλαστικών τεχνών, προφορικών διηγήσεων, καλλιτεχνικής και εικονογραφικής εκτίμησης, θα παρουσιαστεί στο Μουσείο της Πόλης του Μεξικού και η έκθεση "Τσίρκο, ακροβασία και θέατρο" που ανήκει στο Ιστορικό Αρχείο της Πρωτεύουσας και όπου θα εκτίθενται για πρώτη φορά αφίσες, πρωτότυπα έργα, όπου ο Ποσάδα διαφήμιζε θεατρικά έργα και θεάματα. Το πλήρες πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων του Αφιερώματος στον Χοσέ Γουαδαλούπε Ποσάδα βρίσκεται στην ιστοσελίδα: http://www.inba.gob.mx

Latino

15


16-17 Sol63ESP:Sol Latino 01/04/2013 8:16 ΜΜ Page 2

Biblioteca Juan Carlos Onetti

γαστρονομια

Griego

Tamales al estilo

Της Juanita La Quejica

Sobreviviendo: http://juanitalaquejica.blogspot.com/

Latino

16

Ciudades andaluzas en la historia da nombre a la colección con la que la Fundación Jose Manuel Lara (Sevilla) pretende recrear los momentos estelares de las poblaciones más importantes de Andalucía. En nuestra biblioteca podrá iniciar este viaje que recorre, entre otros tiempos y lugares, la Andalucía ibérica y romana, la Córdoba de los Omeyas, la Sevilla del Siglo de Oro, la Cádiz romántica de finales del siglo XVIII, la Baeza de Machado, el Jerez de los bodegueros o la Costa del Sol de los 60. Combinando calidad literaria y rigor histórico, de la mano de Juan Bonilla, Fanny Rubio, Antonio Muñoz Molina, Juan Eslava Galán, Antonio Orejudo y Caballero Bonald podremos conocer los momentos en que estas ciudades brillaron con luz propia. Πόλεις της Ανδαλουσίας στην ιστορία είναι το όνομα της συλλογής, με την οποία το Ίδρυμα Χοσέ Μανουέλ Λάρα (Σεβίλλη) φιλοδοξεί ν’ αναβιώσει τις λαμπρές στιγμές των σημαντικότερων οικισμών της Ανδαλουσίας. Στη Βιβλιοθήκη μας μπορείτε να ξεκινήσετε αυτή τη διαδρομή που διατρέχει , μεταξύ διαφορετικών εποχών και τόπων, την ιβηρική και την ρωμαϊκή Ανδαλουσία, την Κόρδοβα των Ομεγιαδών , την Σεβίλλη του Χρυσού Αιώνα, την Κάδιθ του Ρομαντισμού στα τέλη του 18ου αι., την Μπαέθα του Ματσάδο, την Χερέθ των οινοπωλών και την Κόστα ντελ Σολ της δεκαετίας του 60. Την λογοτεχνική ποιότητα και την ιστορική αυστηρότητα εγγυώνται οι Χουάν Μπονίγια, Φάνι Ρούμπιο, Αντόνιο Μουνιόθ Μολίνα, Χουάν Εσλάβα Γκαλάν, Αντόνιο Ορεχούδο και Καβαγιέρο Μπονάλντ, ώστε να μπορέσει ο αναγνώστης να γνωρίσει τις στιγμές που αυτές οι πόλεις έλαμψαν αυτόφωτες. bibate1@cervantes.es

Tamales a la griega - Ταμάλες α λα ελληνικά Οι περιπλανήσεις του μυαλού και της ψυχής όταν φτάνουν μέχρι την κουζίνα μας, μπορούν να δημιουργήσουν ενδιαφέροντες μικρούς γευστικούς πειρασμούς και να μας οδηγήσουν σε όμορφα "ταξίδια". Στις 2 Φεβρουαρίου στο Μεξικό γιορτάζεται η Ημέρα των Κεριών (Día de la Candelaria). Πρόκειται για ένα ακόμα παράδειγμα του θρησκευτικού συγκρητισμού που συναντάμε με ιδιαίτερη συχνότητα στις γιορτές, τα ήθη και τα έθιμα των κατοίκων της σημερινής Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι ρίζες εξαπλώνονται προς δύο πλευρές: την προϊσπανική περίοδο στην Κεντρική Αμερική (το σημερινό Μεξικό) και την γιορτή προς τιμήν των θεών Τλαλόκες (Τlaloques) και την προετοιμασία της γης για την νέα σπορά. Στη συνέχεια, βρίσκουμε ρίζες στον 15ο αιώνα στην Τενερίφη και στην νοτιοδυτική Ισπανία, στην γιορτή των καθολικών προς τιμήν της Παναγίας των Κεριών (fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria), μια γιορτή που σύμφωνα με τους μελετητές φτάνει μέχρι και την Αρχαία Ρώμη! Το παραδοσιακό φαγητό με το οποίο γιορτάζουν στο Μεξικό την Día de la Candelaria είναι τα ταμάλες (tamales) βασισμένα στο καλαμπόκι, το πολύτιμο αυτό προϊόν που βοήθησε τους κατοίκους της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής να επιβιώσουν στο πέρας των αιώνων. Τα ταμάλες είναι επιφορτισμένος να ετοιμάσει όποιος έχει κερδίσει το φλουρί της Πρωτοχρονιάτικης πίτας. Εδώ υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές. Η πίτα στο Μεξικό λέγεται Ρόσκα ντε Ρέγιες (Rosca de Reyes) και κόβεται στις 5 Ιανουαρίου το βράδυ, την Παραμονή δηλαδή της Ημέρας των Μάγων (Día de Reyes). Τη θέση του φλουριού παίρνει ένα ζαχαρένιο ομοίωμα του μικρού Χριστού στην φάτνη και συχνά υπάρχουν περισσότερα από δύο σε κάθε πίτα, γιατί τα ταμάλες όπως θα δούμε είναι εύκολο μεν φαγητό, αλλά χρειάζονται χρόνο και χέρια στην προετοιμασία. Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τα ταμάλες σαν ένα είδος πιροσκί μαγειρεμένο στον ατμό. Γίνονται με ζύμη και διαφόρων ειδών γέμιση, που τυλίγονται είτε σε φύλλα καλαμποκιού είτε σε μπανανόφυλλα και στην συνέχεια βράζουν σε χύτρα στον ατμό. Το αλεύρι είναι συνήθως από καλαμπόκι, το οποίο έχει υποστεί την επεξεργασία νιξταμαλισασιόν (nixtamalización), δηλαδή πριν γίνει αλεύρι το καλαμπόκι βράζει με ασβέστη. Το βούτυρο που χρησιμοποιείται για τα ταμάλες είναι συνήθως λίπος από χοιρινό. Όπως καταλαβαίνουμε, υπάρχουν ήδη κάποιες δυσκο-

λίες στο να βρούμε τα υλικά για να ετοιμάσουμε το πιάτο με τον παραδοσιακό μεξικανικό τρόπο. Και εδώ είναι το σημείο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την φαντασία μας και να αυτοσχεδιάσουμε, αν θέλουμε να δοκιμάσουμε κάτι το διαφορετικό, το οποίο όμως να μπορούμε να το μαγειρέψουμε ανά πάσα στιγμή στην κουζίνα μας, χωρίς ιδιαίτερη έρευνα αγοράς και επιπλέον έξοδα. Είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω αυθεντικά ταμάλες από τα έμπειρα χέρια του Yuri de Gortari Krauss και να μάθω αρκετά πράγματα για την μακραίωνη ιστορία τους από τον Edmundo Escamilla Solís, σε ένα σεμινάριο ιστορίας και μαγειρικής που είχε διοργανώσει πριν λίγα χρόνια στην Αθήνα το Abanico. Με πολλή μεγάλη χαρά μάλιστα άκουσα ότι θα μας επισκεφθούν και φέτος το καλοκαίρι ο Yuri και ο Edmundo, οι ιδρυτές της Μεξικανικής Σχολής Γαστρονομίας, Ιστορίας, Τέχνης και Πολιτισμός Esgamex στο 5º Φεστοβάλ ΛΕΑ. Ομολογώ ότι σαγηνεύτηκα από τα λόγια και τις γεύσεις και έτσι αποφάσισα να εντάξω τα ταμάλες στα αγαπημένα μας πιάτα. Αρχικά μπορούσα να βρω αλεύρι καλαμποκιού μεξικάνικο τύπου Maseca, αλλά καθώς πλέον δεν τα καταφέρνω, αποφάσισα να δοκιμάσω ένα μείγμα απλού αλευριού καλαμποκιού με αλεύρι για όλες τις χρήσεις, σε αναλογία 1 προς 3. Κάποιες φορές μπόρεσα να βρω στο χασάπη λίπος χοιρινού, το οποίο όμως συχνά αντικαθιστώ είτε με αγελαδινό βούτυρο, είτε με μαργαρίνη (καθώς προσπαθώ να μειώσω το ποσοστό των λιπαρών στην διατροφή μας). Όσο για τα φύλλα καλαμποκιού στα οποία απλώνεται η ζύμη, τα αντικατέστησα με αντικολλητικό χαρτί φούρνου το οποίο στο τελικό στάδιο το τυλίγω με αλουμινόχαρτο, για να μην ανοίξει το πακέτο κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω κατευθείαν αλουμινόχαρτο αλλά καθώς δεν είμαι σίγουρη αν είναι υγιεινός τρόπος, το αποφεύγω. Η αρχική μου σκέψη ήταν -στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης- να κάνω έναν συνδυασμό από ταμάλες και σπανακόπιτα, να φτιάξω φτιάξω δηλαδή ταμάλες α λα ελληνικά (tamales a la griega). Φαντάστηκα την ζύμη να αγκαλιάζει την γέμιση που φτιάχνουμε για την σπανακόπιτα μαζί με τυρί φέτα. Στην πορεία, έφτιαξα 3 διαφορετικές εκδοχές, βασισμένες πάντα στο σπανάκι: μία με σπανάκι και φέτα, το πιο κοντινό στην ελληνική σπανακοτυρόπιτα, μία με σπανάκι και σκληρό κίτρινο τυρί που όμως δεν με ενθουσίασε, και μία με σπανάκι και γαρίδες, που αποτέλεσε μια πολύ ευχάριστη γευστικά έκπληξη για όσους την δοκίμασαν. Para el texto en español visite www.solatino.gr


16-17 Sol63ESP:Sol Latino 01/04/2013 8:16 ΜΜ Page 3

« Ταμάλες α λα ελληνικά »

Υλικά Για την ζύμη - 100 γρ. αλεύρι καλαμποκιού - 300 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις - 200 γρ. μαργαρίνη - 2 κ.γλ. baking powder - ζωμός λαχανικών (στον οποίο πρόσθεσα ό,τι ζουμί έμεινε από το μαγείρεμα των γαρίδων και τα υγρά που βγήκαν από το στράγγισμα του σπανακιού) - χαρτί φούρνου και αλουμινόχαρτο - αλάτι Για την γέμιση σπανακιού - 1 κ.σπανάκι καθαρισμένο - 1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια - 4 πράσα - 1 ματσάκι άνιθο - 1 κλαράκι σέλερυ - λευκό κρασί - αλατοπίπερο - μοσχοκάρυδο - ελαιόλαδο - φέτα (ή ρεγκάτο) Για τις γαρίδες - 18 γαρίδες καθαρισμένες κατεψυγμένες (όχι οι πιο μικρές) - κρασί λευκό - σησαμέλαιο - αλάτι - σκόνη τσίλι ή μπούκοβο - ρίγανη

Το ταξίδι σε μια Μεξικανική κουζίνα την Ημέρα των Κεριών, έχει ήδη ξεκινήσει! Καλή μας Διασκέδαση! Para la receta en español visite www.solatino.gr y http://juanitalaquejica.blog spot.com

Προετοιμασία 1. Ας ξεκινήσουμε από την γέμιση. Όπως έχω ήδη αναφέρει, έκανα 3 διαφορετικές εκδοχές. Το πιο απλό θα ήταν να παραλείψει κανείς τις γαρίδες και να φτιάξει μια κλασσική γέμιση που κάνει για την σπανακόπιτα, προσθέτοντας και φέτα είτε μέσα στο σπανάκι, είτε από πάνω, όταν θα γεμίζει τα ταμάλες. 2. Σωτάρω τα ψιλοκομμένα πράσα και τα κρεμμυδάκια σε ελαιόλαδο. Σβήνω με λευκό κρασί και προσθέτω το σπανάκι μαζί με τον άνιθο, αλατοπίπερο και μοσχοκάρυδο. Επειδή μία από τις γεμίσεις θα έχει και γαρίδες, προσθέτω και λίγο σέλερυ στο μείγμα, ίσα να δώσει ένα ελαφρύ άρωμα. 3. Όταν ετοιμαστεί η γέμιση, την βάζω σε σουρωτήρι να στραγγίσει και κρατώ το υγρό, για να το προσθέσω στον ζωμό της ζύμης. 4. Σωτάρω τις γαρίδες σε σησαμέλαιο, σβήνω με λευκό κρασί, προσθέτω αλάτι, τσίλι και ρίγανη και αφήνω για 5 λεπτά σε χαμηλή φωτιά, ίσα να πάρουν χρώμα. 5. Κοσκινίζω τα δύο είδη αλευριών και τα ανακατεύω με το baking powder. 6. Βάζω το βούτυρο -το οποίο έχω φροντίσει να είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος- στο μίξερ και το χτυπώ για 10 λεπτά, τουλάχιστον. 7. Αφού το βούτυρο αποκτήσει μια μεταξένια υφή, προσθέτω σιγά σιγά το μείγμα των αλευριών. 8. Χτυπώ στο μίξερ μέχρι το μείγμα να γίνει σαν ψίχουλα. 9. Έχω φροντίσει να ετοιμάσω ζωμό λαχανικών από την αρχή ώστε να κρυώσει πριν τον προσθέσω στο μείγμα μου, τον οποίο εμπλουτίζω με όσα υγρά έχουν μείνει από το σωτάρισμα των γαρίδων και με το ζουμί που έχει στραγγίξει από το σπανάκι. Προσθέτω λίγο λίγο και συνεχίζω το χτύπημα στο μίξερ, μέχρι το μείγμα να αρχίσει να ξεκολλά από τα πλαϊνά του μπωλ. 10. Κόβω σε μπαστουνάκια την φέτα και το ρεγκάτο. Κόβω σε τετράγωνα κομμάτια μήκους μιας μεγάλης παλάμης το χαρτί φούρνου και σε λίγο μεγαλύτερα

κομμάτια το αλουμινόχαρτο. Τοποθετώ τα υλικά μου στο τραπέζι και αρχίζω την σύνθεση! Σε αυτό το σημείο μπορούν να βοηθήσουν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. 11. Απλώνω το μείγμα της ζύμης στο χαρτί φούρνου με την βοήθεια ενός κουταλιού σούπας. Για ένα ταμάλ χρειάζεται μία γεμάτη κουταλιά σούπας και λίγη ακόμα ζύμη. Προσπαθώ να την δουλέψω με την πλάτη του κουταλιού έτσι ώστε μην είναι παχιά η στρώση της ζύμης. 12. Προσθέτω στο κέντρο και κατά μήκος την γέμιση του σπανακιού. 13. Από πάνω ακουμπώ τις γαρίδες, έτσι ώστε να καλύψουν όλο το μήκος του σπανακιού. 14. Για την δεύτερη και τρίτη εκδοχή, βάζω κατά μήκος του σπανακιού ένα αρκετά παχύ κομμάτι φέτας ή το ρεγκάτο. Την επόμενη φορά, ίσως προσθέσω μέσα στο σπανάκι κομμάτια φέτας και στο τέλος βάλω από πάνω το ρεγκάτο, για πιο πικάντικη γεύση. 15. Κλείνω το ταμάλ προσπαθώντας να ενώσω τις δύο άκρες της ζύμης και στη συνέχεια διπλώνω το πάνω μέρος του χαρτιού φούρνου. Συνεχίζω με τα πλαϊνά, σαν να φτιάχνω πακέτο. 16. Τυλίγω το πακέτο μέσα σε αλουμινόχαρτο. 17. Βράζω σε χύτρα ταχύτητας στον ατμό για 50 λεπτά, από την στιγμή που θα αρχίσει να γυρνά γρήγορα η βαλβίδα. 18. Τα ταμάλες με τις γαρίδες είναι έτοιμα και αξίζουν τον κόπο! Γίνονται απλά πεντανόστιμα! _ 19. Θα μπορούσα να τα συνοδεύσω με μία ελαφριά σάλτσα εσπεριδοειδών, αλλά καθώς έχω ήδη πλέον κουραστεί περιορίζομαι να τα σερβίρω σκέτα, αφού τρίψω από πάνω έτοιμο μείγμα 4 πιπεριών και κόλιανδρου._ 20. Έτοιμα είναι και τα ταμάλες-σπανακόπιτα, με την φέτα (που δεν έβγαλα φωτογραφία), καθώς και με το ρεγκάτο. 21. Τα ταμάλες με ρεγκάτο τα σερβίρω με έτοιμη καυτερή Salsa Taquera La Costeña.

Προτείνω για μεγαλύτερη ευκολία τα ταμάλες να ετοιμαστούν σε δύο μέρες, να έχουμε δηλαδή φτιάξει την όποια γέμιση (θαυμάσια γίνονται και με χοιρινό) μαζί με τον ζωμό λαχανικών από την προηγουμένη. Καταψύχονται μαγειρεμένα μέσα στο χαρτί φούρνου και στο αλουμινόχαρτο σε πλαστικά σακουλάκια και δεν αλλιώνονται καθόλου. Αρκεί μόνο να τα αφήσουμε 4 ώρες για να ξεπαγώσουν και πριν τα σερβίρουμε να τα ζεστάνουμε για λίγα λεπτά στην χύτρα, στον ατμό. Και στα μικροκύματα όμως, αφαιρώντας μόνο το αλουμινόχαρτο, ζεσταίνονται θαυμάσια και γίνονται σαν να έχουν μόλις μαγειρευτεί! Το πιο σημαντικό σημείο πριν αρχίσουμε να δοκιμάζουμε με τους δικούς μας στην Αθηναϊκή κουζίνα μας τα ταμάλες, είναι να πιούμε πρώτα ένα σφηνάκι τεκίλα και να βάλουμε μουσική υπόκρουση στο στερεοφωνικό rancheras από τον José Alfredo Jiménez, την Chavela Vargas και τον Cuco Sánchez.

Latino

17


16-17 Sol63ESP:Sol Latino 01/04/2013 8:16 ΜΜ Page 4

Gastronomia

Griego

Tamales al estilo

Por Juanita La Quejica

Sobreviviendo: http://juanitalaquejica.blogspot.com/

Latino

18

Mente y alma divagan hasta llegar a nuestra cocina, el lugar idóneo para crear pequeñas y sabrosas tentaciones que sin duda logran hacernos viajar. EL 2 de febrero en México se celebra el Día de la Candelaria, un ejemplo más del sincretismo religioso que encontramos muy a menudo en fiestas, usos y costumbres de los habitantes de América Latina. En este caso concreto, las raíces se extienden en dos direcciones: En primer lugar, hacia el México prehispánico con la fiesta en honor de los dioses tlaloques y el proceso de preparación de la tierra para la siembra. Y, en segundo lugar, hacia Tenerife y la España del suroeste, donde encontramos raíces en la fiesta católica en honor de la Virgen de la Candelaria, una fiesta que, según los estudiosos se remonta hasta la Antigua Roma. La comida tradicional con la que festejan en México el Día de la Candelaria son los tamales, que tienen como base el maíz, este valioso producto que ha ayudado a los habitantes del continente americano a sobrevivir a lo largo de los siglos. La persona que encuentra un premio dentro de la Rosca de Reyes (pan dulce que en México, en España y en varios otros países hispánicos se come el 6 de enero, Día de los Reyes Magos). El premio consiste, en México, en un muñeco que representa al Niño Dios y que puede ser de porcelana, de barro o incluso de un material plástico resistente al calor. En cada pan suele haber más de un muñeco, ya que, si bien los tamales son un platillo fácil de hacer, también es cierto que se necesitan tiempo y manos para su preparación. Los tamales son una especie de piroshkí cocidos al vapor. Se forma una masa que se rellena de muy diversas formas y se envuelve en hojas de maíz o de plátano. Es de maíz, el cual se ha nixtamalizado, es decir que ha sido llevado a ebullición con cal. La grasa que se utiliza para los tamales suele ser manteca de cerdo. Se darán ustedes cuenta de que es un poco difícil encontrar todos los ingredientes para preparar los tamales al estilo más tradicional de México. Y en este es el punto, tenemos que hacer volar la imaginación e improvisar, si queremos probar algo diferente, que podamos cocinarlo en cualquier momento en nuestra cocina, sin haber realizado un estudio de mercado ni gastos adicionales. Tuve la oportunidad de probar tamales auténticos de las expertas manos de Yuri de Gortari Krauss y aprender muchas cosas acerca de la

historia de México a lo largo de los siglos, de la boca de Edmundo Escamilla Solís, en un curso de historia y cocina de México que organizó Abanico hace unos años en Atenas. Con gran alegría escuché que este verano nos visitarán Yuri y Edmundo, fundadores de la Escuela de Gastronomía Mexicana. Historia, Arte y Cultura (www.esgamex.com). He de confesar que me sedujeron las palabras y los sabores. Por eso decidí incluir el tamal entre nuestros platillos favoritos. Antes podía encontrar harina de maíz mexicano marca Maseca, pero en vista de que ya no es posible encontrarla, decidí probar suerte con una mezcla de harina de maíz griego y de harina de trigo, en proporción de 1 a 3. Algunas veces pude encontrar manteca en la carnicería, aunque a menudo la sustituyo con mantequilla o margarina (ya que intento reducir la cantidad de grasas en nuestra alimentación diaria). En cuanto a las hojas de maíz o plátano para envolver los tamales, las sustituí con papel encerado, el cual para finalizar, lo envuelvo en papel de aluminio a fin de que el paquetito no se abra durante la cocción. Quizás podría utilizar papel aluminio directamente pero, al no estar segura de si es una manera que cumple las reglas de la higiene, prefiero evitarlo. Mi primer pensamiento fue –dentro del marco de la globalización- preparar algo entre tamal y la típica empanadilla griega de espinacas, o sea, preparar tamales a la griega. Me imaginé la masa cobijando el relleno que hacemos para la empanadilla de espinacas con queso feta. Llegué a preparar tres versiones distintas con espinacas como base: una de espinacas con queso feta, lo más cercano a la empanadilla de espinacas con queso, otra con espinacas y queso amarillo duro -la cual, he de confesar, no me entusiasmó-, y otra más con espinacas y gambas, la cual resultó ser la sorpresa más agradable en cuanto a sabor para quienes la probaron.

Ingredientes Para la masa -100gr.deharinademaíz -300gr.deharinaparatodoslosusos -200.grdemargarina -2cucharaditasderoyal -caldodeverduras(alqueañadíelcaldorestantedelasgambasquehabía hervidoyelaguaqueescurriódelasespinacas) -papelenceradoparaelhornoypapel aluminio

Para el relleno de espinacas -1kilodeespinacaslavadas -1manojodecebollitasfrescas -4puerros -1manojodeeneldo -1ramadeapio -nuezmoscada -aceitedeoliva -quesofetaoregato

Para el relleno con gambas -18gambascongeladaslimpias(node lasmáspequeñas) -vinoblanco -aceitedeajonjolí -sal -chileenpolvoo“búkovo” -orégano

¡Manos a la obra!

ElviajeaunDíadelacocinamexicana delDíadelaCandelariayahacomenzado!¡Disfruteconnosotros! Para la receta más completa visite www.solatino.gr y http://juanitalaquejica.blogspot.com


16-17 Sol63ESP:Sol Latino 01/04/2013 8:16 ΜΜ Page 5

El viaje a una cocina mexicana en el Día de la Candelaria ha comenzado. ¡Disfrutémoslo! Preparación:

Empecemos por el relleno. Como ya he referido anteriormente, hice tres versiones diferentes. Lo más sencillo sería omitir las gambas y preparar el relleno clásico de la empanada de espinacas, añadiendo queso feta, ya sea mezclándolo con las espinacas o simplemente colocándolo encima. Sofrío los puerros y las cebollitas después de picarlos finamente. Les echo el vino blanco e incorporo las espinacas con el eneldo y nuez moscada. Luego salpimento. Como uno de los rellenos lleva gambas, agrego un poco de apio a la mezcla, justo para darle un leve sabor.

Cuando esté listo el relleno lo pongo en un escurridor y guardo el agua que deja para añadírsela al caldo de la masa.

Bato la mantequilla –que deberá estar a temperatura ambiente- en la batidora durante 10 minutos como mínimo. Una vez que la mantequilla tenga una textura sedosa, voy incorporando poco a poco la mezcla de las harinas.

Bato hasta que la mezcla tenga aspecto de migas. El caldo de verduras tendrá que estar preparado desde el principio a fin de que no esté caliente cuando se añada a la mezcla, que podrá enriquecerse con el jugo del sofrito de gambas y con el agua que ha escurrido de las espinacas. Lo incorporo poco a poco y sigo batiendo hasta que la mezcla empiece a despegarse del recipiente.

Coloco en medio, a lo largo de la capa de masa, el relleno de espinacas.

A continuación coloco las gambas, cubriendo las espinacas a lo largo. Para la segunda y tercera versiones, pongo a lo largo de las espinacas un trozo bastante grueso de feta o de regato. La próxima vez, quizás mezcle el queso feta con las espinacas y al final ponga encima el regato, para lograr un sabor más picante.

Cierro el tamal tratando de unir los dos bordes de la masa y a continuación doblo la parte de arriba del papel de horno. Sigo con las partes laterales, como si estuviera haciendo un paquete.

Sofrío las gambas en aceite de ajonjolí, les agrego vino blanco, sal, chile y orégano y las dejo 5 minutos a fuego lento, justo para que se empiecen a dorar.

Corto en forma de bastoncitos la feta y el regato. Corto en trozos cuadrados del ancho de una palma grande el papel de hornear y en trozos un poco más grandes el papel aluminio. Coloco los ingredientes en la mesa y ¡ya estoy lista para empezar la composición! Es el momento en que puede ayudar el resto de la familia. Extiendo la masa en el papel de hornear con ayuda de una cuchara sopera. Para un tamal se necesita poco más de una cucharada llena de masa. Trabajo la masa con la parte convexa de la cuchara a fin de formar una capa no gruesa.

Pongo a hervir al vapor en una olla a presión durante 50 minutos, desde el momento en que la válvula empieza a silbar.

Los tamales de gambas están listos y valen la pena. ¡Están deliciosos! Podría acompañarlos con una salsa ligera a base de cítricos, pero en vista de que ya estoy un poco cansada, me limito a servirlos solos espolvoreados con una mezcla de cuatro pimientas y semilla de cilantro.

También están listos los tamales-empanadilla de espinacas, con feta (de estos tamales no saqué fotos) y con regato.

Envuelvo el paquete en papel aluminio. Los tamales con regato los sirvo con salsa taquera La Costeña.

Cierno los dos tipos de harina y los mezclo con el royal. Propongo –a fin de facilitar el procedimiento- que los tamales se preparen en dos días. Es decir, que se haya preparado desde el día anterior el relleno que se desee (salen deliciosos también con carne de cerdo) y el caldo de verduras. Los tamales se pueden congelar ya cocinados envueltos en su papel de horno y de aluminio en bolsas de plástico; de este modo no se altera el sabor ni la textura del tamal. Antes de servirlos hay que dejarlos cuatro horas fuera del congelador y calentarlos unos cuantos minutos al vapor. En el microondas, se deberá retirar el papel aluminio. Se calientan sin problema y saben como si acabaran de cocinarse. El punto más importante antes de empezar a probar los tamales en la cocina ateniense en compañía de los nuestros, es beber primero que nada un caballito de tequila y poner como música de fondo canciones rancheras de José Alfredo Jiménez, Chavela Vargas y Cuco Sánchez.


18-19 Sol63:Sol Latino 01/04/2013 8:17 ΜΜ Page 2

θεσσαλονικη

SaLonica Nuestra agenda Οι δραστηριότητές μας Των Σταμάτη Χριστοφορίδη και Ελευθερίας Γουγούση

Latino

20

• “Locura Cubana” κάθε δύο Σάββατα από τις 23:00 στο Habanita latin bar (Περιστερίου 6, Λαδάδικα). Videoclip party της σχολής χορού Cuba Baila με επιλογές από salsa cubana, merengue, bachata, reggaeton, chachachá. Στα decks ο Don Cortelis. Νέες χαμηλές τιμές στα ποτά και τα cocktails σας. •Τις Κυριακές στη μιλόνγκα Felina ο καφές και η práctica «σερβίρονται» από τις 20:00 και στις 22:00 ξεκινάει επισήμως ο χορός. Υπεύθυνος για τη μουσική ο Γρηγόρης Βογιατζής. Την εκδήλωση φιλοξενεί το café bar Barrister (Φράγκων 3) και η είσοδος είναι ελεύθερη. •Latin nights κάθε Τετάρτη από τις 21:30 στο café Le Monde (Μαρία Κάλλας 3, Νέα Παραλία). Δωρεάν μαθήματα salsa και bachata από τον Dani και μουσικές επιλογές από τον dj Pano Flanagan. •Σύντομα οι φίλοι των λατινοαμερικάνικων χορών στη Θεσσαλονίκη θα μπορούν να διασκεδάσουν σ’ ένα καινούριο latin bar με το όνομα Ache Cubano. "Aché" είναι τυπική κουβανέζικη λέξη που σημαίνει "με υγεία, με το καλό...". Στην οδό Ηρώδου Αττικού 4 θα μπορεί κάποιος να αναπνεύσει αέρα Καραϊβικής και να απολαύσει καλή μουσική συνοδευόμενη από video clips. •Κάθε Δευτέρα στο La Rosa Negra latin club (Χάψα και Καρατάσου γωνία), από τις 22.00, “Zumba Mondays”. Βραδιές γεμάτες χορογραφίες zumba από ειδικευμένους instructors. Είσοδος ελεύθερη. •Ξεκινάει στην πόλη μας μία ακόμα milonga με τον τίτλο Dos Cuerpos, κάθε Πέμπτη στο «Σπίτι του Χορευτή» (28ης Οκτωβρίου 28). Μεγάλη πίστα και μουσικές όλων των ειδών: κλασικά, ρομαντικά, βαλς, ρυθμικά, milonga, σύγχρονα, electromilonga, ελληνικά tangos. Τη βραδιά επιμελείται ο Manolis Manman.

Συνέντευξη: “AROMA CARIBE”

Compartiendo la magia de Latinoamérica Των Σταμάτη Χριστοφορίδη και Κώστα Παναγιωτίδη Σίγουρα είναι ένα νέο που ενθουσίασε τους φίλους της λατινοαμερικάνικης μουσικής και όχι μόνο αυτής, γενικότερα τους φίλους της καλής μουσικής, η επανένωση ενός σχήματος όπως οι Aroma Caribe που έχει γράψει τη δική του ιστορία. Για το λόγο αυτό συνομιλούμε με το ιδρυτικό μέλος, τρομπετίστα και ενορχηστρωτή του συγκροτήματος, τον Γιάννη Οικονομίδη… Υπήρχε ένα κενό διάστημα στην μακρά και σημαντική πορεία του γκρουπ κυρίως από την περίοδο του 2010. Μαέστρο, ποιοι ήταν οι λόγοι που συνέβη αυτό; Μάλλον αυτό που συνέβη όσον αφορά τη συχνότητα των εμφανίσεων , ή αν θέλεις το διάστημα που εξαφανιστήκαμε, ήταν αναμενόμενο γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο πλέον για μια οκταμελή ορχήστρα να βρει δουλειά. Ακόμα μετά το 2008 η ζήτηση για τη latin μουσική έπεσε λίγο. Περισσότερο όμως οφείλεται στη κρίση που πήρε αμπάριζα όλες τις μεγάλες ορχήστρες και αυτό δεν ήταν ένα ελληνικό φαινόμενο. Σε μια επίσκεψή μου το 2010 στη Νέα Υόρκη, από συζητήσεις που είχα με κάποιους ανθρώπους έμαθα ότι οι μεγάλες μπάντες συρρικνώνονταν ακόμα και στη μητρόπολη της ethnic μουσικής. Οι Aroma Caribe κουβαλάνε πολλά παράσημα στο πέτο τους. Έχετε ανοίξει συναυλίες μεγάλων ονομάτων όπως Tito Puente, Los Van Van, Eddie Palmieri. Καλέσατε για εμφανίσεις τον Herman Olivera, το Ray Vega που συμμετείχε και στον δίσκο σας όπως και ο Roberto Pla… … και ο Williams Cumberbache ένας σπουδαίος conguero από Βενεζουέλα. Έχουν συμβεί πολλά ωραία πράγματα σε μια εποχή που ανθούσαν τα live και η latin μουσική είχε την τιμητική της παγκοσμίως. Όλα αυτά βέβαια έγιναν τελείως αξιο-

κρατικά με demo, ακροάσεις για την τελική έγκριση ως support, πράγμα που στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά. Γι’ αυτό αισθανόμαστε περήφανοι και επειδή είμαστε μια μπάντα που δημιουργήθηκε για να υπηρετήσει και να διαδώσει το συγκεκριμένο είδος, έτσι αποφασίσαμε να συνεχίσουμε. Σ’ αυτό μεγάλο ρόλο έπαιξε και η στενή φιλία με την οποία συνδεόμαστε τα μέλη του γκρουπ. Ποιο μπορεί να είναι το επόμενο βήμα έτσι όπως πιθανόν το έχετε συζητήσει μεταξύ σας στην ορχήστρα – που είναι πλέον εξαμελής - έτσι; Η ορχήστρα είναι πλέον εξαμελής και απαρτίζεται από τους εξής: Juan Barrios (φωνή - κρουστά), Κώστα Τσαλαπατάνη (πιάνο), Νίκο Βαριαμίδη (τύμπανα), Δημήτρη Γιαλαμά (ηλεκτρικό μπάσο) και στα πνευστά εγώ κι ο Χάρης Καπετανάκης. Ξεκινάμε έτσι με μια πιο χαλαρή διάθεση και ξανασκαλίζουμε και αναθεωρούμε πάλι το ρεπερτόριό μας. Είναι μεγάλο, περισσότερο βέβαια σε διασκευές, όπως κλασσική salsa, mambo, cha cha, boleros μαζί φυσικά και με τις δικές μας συνθέσεις από το μοναδικό μας cd το “Musica Latina”. Υπάρχει υλικό και για δεύτερο δίσκο όμως, λόγω εποχής αυτά θα γίνουν με βήματα αργά, σταθερά και πολύ προγραμματισμένα. Για την ώρα εκείνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να εμφανιζόμαστε και πάλι ζωντανά, όχι με την ίδια συχνότητα που παίζαμε παλιά. Το ότι παίζαμε πολύ συχνά στο παρελθόν ήταν γιατί το ζητούσε ο κόσμος, καθώς είχε την άνεση να βγει πολύ τακτικά, να χαρεί και να διασκεδάσει. Μας ενδιαφέρει λοιπόν και σήμερα να κάνουμε με τις εμφανίσεις μας τον κόσμο να περνάει καλά και να περνάμε κι εμείς όμορφα επί σκηνής. Πάντα η σχέση των Aroma Caribe με το κοινό ήταν αμφίδρομη, υπήρχε ένα «πάρε και δώσε» όσον αφορά στην ειλικρίνεια, στο αληθινό κέφι και την αγάπη για τη μουσική. Αυτό μπορεί να ήταν ένα στοιχείο που σας κράτησε ζωντανούς όλα αυτά τα χρόνια; Ναι, είμαι σίγουρος! Η μουσική είναι θεραπεία και κατάθεση ψυχής. Ειδικά σε τέτοιες δύσκολες εποχές σαν αυτή που ζούμε, έρχεται να καλύψει τα κενά και να επουλώσει τις πληγές που αφήνουν οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές καταστάσεις. Μπορεί έξω να γίνεται χαμός αλλά να υπάρχει ένα καταφύγιο είτε αυτό είναι χορός, ή ακρόαση, ταύτιση κτλ. και θέλουμε οι Aroma Caribe να έχουν ένα ρόλο στο θετικό επεισόδιο…


18-19 Sol63:Sol Latino 01/04/2013 8:17 ΜΜ Page 3

Panama Aymard Jiménez Granda: “Nuestro paίs es alegre y sorprendente” "Η χώρα μας είναι κεφάτη και γεμάτη εκπλήξεις" Con la colaboración de Nicky Economou Embajada de Panamá Aymard Jiménez Granda es el nuevo Embajador y Cónsul de la República de Panamá en la República Helénica desde el pasado mes de noviembre del 2012. Es abogado de profesión con especialización en derecho comercial y tiene un máster en Administración de Empresas. Ha trabajado a lo largo de su carrera para firmas de abogados especializadas en derecho marítimo y servicios relacionados y representando a nuestro país en el pasado como Embajador Cultural para la World Expo de Hannover, Alemania. Es una persona cordial, alegre y trabajadora. Es casado, tiene un hijo pequeño y en su tiempo libre le encanta disfrutar con su familia, gozar de una buena comida y realizar deportes como tennis, golf, buceo y fútbol. En esta edición de Sol Latino nos habla un poco sobre su misión en Grecia. “Panamá es un país alegre, sorprendente y totalmente diferente de como uno se lo imagina. Ofrece al turista la posibilidad de una ciudad moderna con todas las comodidades que estas brindan y, simultáneamente, la oportunidad de viajar al interior, ya sea a las playas del Pacifico o del Atlántico, a las islas del Caribe o a valles templados donde la vida es más tranquila. “Los griegos en estos tiempos de crisis cuentan con el apoyo de un pueblo amigo y una cordial bienvenida, tanto para los que pueden visitarnos ahora, como para los que puedan hacerlo en el futuro. Los esperamos con los brazos abiertos. “El objetivo de mi misión, principalmente, es mantener los estrechos lazos entre Panamá y Grecia y promover a la bandera panameña. “La comida griega me encanta y la gente es muy agradable. Las similitudes entre nuestros países son muchas; sin embargo, las que más rápido vienen a mi mente son la importancia central de la familia en la sociedad, el balance de la vida pues todos trabajan pero no dejan de lado los vínculos con las amistades y, finalmente, el positivismo de la gente. “Mi mensaje para los panameños residentes en Grecia es que traten de mantener su identidad y sean buenos representantes de nuestro país durante su estadía en Grecia. Además, que nuestro Consulado está para servirlos”.

Με την συνεργασία της Νίκης Οικονόμου Πρεσβεία Παναμά Ο Aymard Jiménez Granda είναι ο νέος Πρέσβης και Πρόξενος της Δημοκρατίας του Παναμά στην Ελληνική Δημοκρατία από τον Νοέμβριο του 2012. Είναι δικηγόρος το επάγγελμα με ειδίκευση στο εμπορικό Δίκαιο, ενώ έχει και ένα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, εργάστηκε για δικηγορικά γραφεία που ειδικεύονται στο ναυτικό Δίκαιο και παρεμφερείς υπηρεσίες, ενώ εκπροσώπησε τη χώρα μας κατά το παρελθόν ως Πρεσβευτής Πολιτισμού στην Παγκόσμια Έκθεση του Ανόβερου, στη Γερμανία. Είναι ένας άνθρωπος εγκάρδιος, κεφάτος και εργατικός. Είναι παντρεμένος, έχει έναν μικρό γιο και στον ελεύθερο χρόνο του, του αρέσει να χαίρεται την οικογένειά του, να απολαμβάνει ένα καλό φαγητό και να ασχολείται με διάφορα σπορ όπως το τένις, το γκολφ, η κατάδυση και το ποδόσφαιρο. Στο παρόν τεύχος του Sol Latino μάς μιλάει για την αποστολή του στην Ελλάδα. "Ο Παναμάς είναι μια χώρα κεφάτη, γεμάτη εκπλήξεις, και εντελώς διαφορετική από ό,τι κανείς τη φαντάζεται. Προσφέρει στον τουρίστα τις δυνατότητες μιας σύγχρονης πόλης με όλες τις ανέσεις και συγχρόνως την ευκαιρία να ταξιδέψει είτε στις παραλίες του Ειρηνικού ή του Ατλαντικού, στα νησιά της Καραϊβικής ή στις κοιλάδες της ενδοχώρας με το ήπιο κλίμα όπου η ζωή είναι πιο ήρεμη." "Οι Έλληνες, τούτες τις στιγμές της κρίσης, μπορούν να υπολογίζουν στην υποστήριξη ενός φίλου λαού και σε ένα εγκάρδιο καλωσόρισμα, τόσο εκείνοι που μπορούν να μας επισκεφτούν τώρα, όσο και όσοι θα μπορέσουν στο μέλλον. Τους περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες." "Σκοπός της αποστολής μου είναι κυρίως να διατηρήσω τους στενούς δεσμούς ανάμεσα στον Παναμά και την Ελλάδα και να προάγω την παναμέζικη σημαία." "Το ελληνικό φαγητό μού αρέσει πολύ και οι άνθρωποι είναι πολύ ευχάριστοι. Οι ομοιότητες μεταξύ των χωρών μας είναι πολλές, ωστόσο, αυτές που έρχονται άμεσα στο νου μου είναι η καίρια σημασία της οικογένειας στην κοινωνία, η εξισορρόπηση της ζωής, αφού ναι μεν όλοι δουλεύουν, πλην όμως δεν παραμελούν τις φιλικές τους σχέσεις, και τέλος, ο θετικισμός των ανθρώπων." "Το μήνυμά μου για τους Παναμέζους που διαμένουν στην Ελλάδα είναι να προσπαθήσουν να διατηρήσουν την ταυτότητά τους και να είναι σωστοί εκπρόσωποι της χώρας μας στη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα. Επίσης, ότι το Προξενείο μας βρίσκεται στη διάθεσή τους."

ANUNCIO IMPORTANTE Comunicamos la Nota 046-MP-TE del 23 de enero de 2013 del Tribunal Electoral de la Republica de Panamá donde anuncia el lanzamiento oficial del registro de electores residentes en el extranjero (RERE), a traves de la cual los panameños residentes en el exterior podran inscribirse vía internet, con el fin de poder votar desde el país donde residen en las elecciones generales del 4 de mayo de 2014 para Presidente y Vicepresidente. Cómo inscribirse para votar desde Grecia: Antes del 23 de abril de 2013, acceda a la pagina www.rere.pa y rellene su solicitud.

Latino

21


20-21 Sol63:Sol Latino 01/04/2013 8:18 ΜΜ Page 2

asociacion coLombo-heLenica ¡Τrabajemos por el bienestar y prosperidad de todos! Να δουλέψουμε για την ευημερία και την ευμάρεια όλων μας

Latino

Por Juanita Alvarez Papanastasíou, presidenta

Της προέδρου, Juanita Alvarez Papanastasíou

Como presidenta de la Junta Directiva y en nombre de todos los miembros elegidos el pasado mes de octubre, queremos saludarles y desearles a todos un año lleno de tranquilidad con los mejores horizontes. Asimismo, deseo transmitirles nuestro interés porque todos los colombianos y amigos de Colombia se vinculen a nuestra Asociación y trabajemos todos por el bienestar y prosperidad de todos, especialmente en estos momentos en que la situación no solo en Grecia sino en el mundo entero es tan difícil. Queremos contar con la opinión de ustedes y si tienen alguna actividad o proyecto que sea factible ejecutar no duden en comunicarse con nosotros. Quiero recordarles que somos una Asociación sin ánimo de lucro cuyos fines están muy bien especificados en los estatutos de la misma. Nuestro propósito es lograr concretar algunos de estos fines descritos en los estatutos. Del mismo modo, y teniendo en cuenta la difícil situación económica actual, la Junta Directiva aprobó y aceptó que el valor de inscripción y cuota anual sea de 7 euros. Se trata de una suma simbólica; esperamos así poder contar con todos ustedes. Es importante también para poder mantenerlos informados sobre nuestras actividades que tengamos actualizados sus datos en nuestra base de datos. Cualquier cambio que surja se podrá realizar a través de nuestra dirección electrónica: asocolenica@gmail.com y/o de los siguientes números de teléfono: 6937 049343, 6999 652632, 6937 342290.

Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εξ ονόματος όλων των μελών του που εξελέγησαν τον περασμένο Οκτώβριο, σας χαιρετώ και εύχομαι σε όλους σας μια ήρεμη χρονιά, με τις καλύτερες προοπτικές. Επίσης, επιθυμώ να σας δηλώσω το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μας προκειμένου όλοι οι Κολομβιανοί και φίλοι της Κολομβίας να ενωθούν με το Σύλλογό μας ώστε όλοι μαζί να δουλέψουμε για την ευημερία και την ευμάρεια όλων, ιδίως τούτες τις στιγμές που η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Εξάλλου, θα θέλαμε να υπολογίζουμε στη γνώμη σας, και αν έχετε υπ' όψιν κάποια δραστηριότητα ή κάποιο σχέδιο που είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Να σας υπενθυμίσω ότι είμαστε ένας μη κερδοσκοπικός Σύλλογος, του οποίου οι σκοποί αναφέρονται σαφώς στο Καταστατικό του, και στόχος μας είναι να καταφέρουμε να επιτύχουμε ορισμένους από τους σκοπούς αυτούς. Ακόμα, λαμβάνοντας υπ' όψιν τη δυσχερή οικονομική κατάσταση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε η εγγραφή και η ετήσια συνδρομή στο Σύλλογο να είναι 7 ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσόν εντελώς συμβολικό και ελπίζουμε έτσι να σας φέρουμε όλους κοντά μας. Tέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι προκειμένου να σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με τις δραστηριότητές μας θα πρέπει να έχουμε τα έγκυρα στοιχεία σας στη βάση δεδομένων μας. Μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης: asocolenica@gmail.com , ή επικοινωνώντας μαζί μας στους εξής αριθμούς: 6937049343, 6999652632, 6937342290.

PRESIDENTA: Juanita Alvarez Papanastasíou • VICE PRESIDENTA: Yolanda Franco Valenzuela • SECRETARIA: Elena Archbold • TESORERA: Ruth Marina Gutiérrez • DIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS: Rosario Serras • MIEMBROS PERMANENTES: Andrés Franco, Angela García, Trina Nitis y Mercedes Fernández

22 arte

Shury Margarita Cόrdova: “por el momento me dedico a mi obra "familiar" y me encanta”

"Προς το παρόν ασχολούμαι με το "οικογενειακό" μου έργο και είμαι τρισευτυχισμένη" Por Marcela de la Torre

Της Marcela de la Torre

Η Σούρυ Μαργαρίτα Κόρντοβα Παρέδες είναι Shury Margarita Córdova Paredes es una peΠερουβιανή, απόφοιτος της Εθνικής Αυτόνομης ruana egresada de la Escuela Nacional SuΑνωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της πατρίδας perior Autónoma de Bellas Artes de su país της, και βρίσκεται δυόμισι χρόνια στην Ελλάδα. y lleva dos años y medio en Grecia. Llegó a Ήρθε σε τούτη τη χώρα για τον ίδιο λόγο που έρeste país por la misma razón que el 85% de χεται και το 85% των Λατινοαμερικανίδων, από Shury Margarita Córdova las mujeres iberoamericanas, por el amor a αγάπη για τον Έλληνα σύζυγό της και την κόρη su esposo griego y a su hija, para establecerse τους, και εγκαταστάθηκε οικογενειακώς στην Αθήνα. Στη διάρκεια της en Atenas como familia. Durante este corto período de tiempo ha reσύντομης αυτής περιόδου πραγματοποίησε καλλιτεχνικές εκθέσεις, alizado exposiciones de arte y actualiza continuamente su blog, donενώ ενημερώνει συνεχώς το blog της, όπου όχι μόνο εκθέτει την τέde no sólo expone su arte sino también ofrece ideas decorativas y χνη της, αλλά προτείνει και χρήσιμες ιδέες διακόσμησης που μπορείτε útiles para realizar en casa y con los niños. να κάνετε πράξη στο σπίτι μαζί με τα παιδιά. “Cuando pinto me gusta utilizar los empastados, la pincelada cargada "Όταν ζωγραφίζω, μου αρέσει να χρησιμοποιώ ένα παχύ στρώμα χρώde pintura, mi estilo es figurativo y me gusta representar figura huματος, το πινέλο γεμάτο μπογιά, ακολουθώ την τεχνοτροπία της παραmana y paisajes, hago objetos utilitarios pequeños, utilizo todos los στατικής τέχνης και μου αρέσει να απεικονίζω ανθρώπινες μορφές materiales que tengo a la mano, mucho fieltro, papel y en fin todo αλλά και τοπία. Φτιάχνω και μικρά χρηστικά αντικείμενα, χρησιμοποιώ lo que pueda ayudarme a desarrollar mis ideas. όλα τα υλικά που βρίσκω πρόχειρα, πολλή τσόχα, χαρτί, τέλος πάντων “En la mayoría de mis pinturas y durante mucho tiempo, me dediό,τι μπορεί να με βοηθήσει να εκφράσω τις ιδέες μου." qué a los autorretratos, no por una cuestión egocéntrica sino más "Οι περισσότεροι πίνακές μου, για πολύν καιρό, ήταν αυτοπροσωποbien como una manera de afirmación personal. γραφίες, κι αυτό όχι για λόγους εγωκεντρισμού, αλλά μάλλον ως ένας “Mi prioridad es mi familia, por lo tanto, todo lo demás -incluida mi τρόπος αυτοεπιβεβαίωσης." "Προτεραιότητά μου είναι η οικογένειά μου, και συνεπώς όλα τα υπόvocación profesional- gira en torno a mi esposo y mi niña. Sin emλοιπα, ακόμα και η επαγγελματική μου κλίση, περιστρέφονται γύρω bargo intento encontrar un rato (aunque sea durante la siesta de mi από τον άντρα μου και την κόρη μου. Ωστόσο, προσπαθώ να ξεκλέβω bebé) para crear algo hecho a mano, que luego publico en mi blog λίγο χρόνο (ακόμα κι αν είναι την ώρα που κοιμάται το μωρό), για να shurymargarita.wordpress.com”. δημιουργήσω κάτι με τα χέρια μου και να το δημοσιεύσω στο blog μου: Para la entrevista completa: www.solatino.gr shurymargarita.wordpress.com .


20-21 Sol63:Sol Latino 01/04/2013 8:19 ΜΜ Page 3

rincοn del traductor

conociendo a

cleti sotiriadu

“Siento la necesidad de expresarme mediante la poesía” «Aισθάνομαι την ανάγκη να εκφραστώ μέσα από την ποίηση» Por Adriana Martínez

Της Adriana Martínez

Α Cleti Sotiriadu la conocemos en Grecia como Την Κλαίτη Σωτηριάδου τη γνωρίζουμε στην Ελλάδα ως τη la traductora de Gabriel García Márquez, Isaμεταφράστρια του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, της Ιζαμbel Allende y Carlos Fuentes, entre otros esπέλ Αλιέντε και του Κάρλος Φουέντες, μεταξύ άλλων φημιcritores latinoamericanos de renombre. Sin σμένων Λατινοαμερικανών συγγραφέων. Ωστόσο, αυτή η embargo, esta griega de corazón colombiano Ελληνίδα με την καρδιά Κολομβιανής, είναι επίσης και συγes también una escritora que nos invita a traγραφέας, και μας καλεί στα έργα της σε έναν κόσμο περιvés de sus obras a un mundo errante en el esπλάνησης στο χώρο και το χρόνο όπου ανακαλύπτουμε pacio y el tiempo, a descubrir personajes y luπρόσωπα και τοπία εξωτικά και πολύ οικεία. gares exóticos y muy íntimos. «Ξεκίνησα διαβάζοντας ότι έπεφτε στα χέρια μου σε μια εποχή που δεν υπήρχε η τηλεόραση και βέβαια γράφον"Comencé a leer lo que caía en mis manos en τας ποιήματα που δημοσιεύονταν στο σχολικό περιοδικό. un momento en que no había televisión y, por Δύο ποιητικές συλλογές μου (26 Ποιήματα, 1973 και Εν supuesto, a escribir poemas que fueron publiΠλω, Διαγώνιος, 1976) είδαν το φως πριν από πολλά cados en la revista de la escuela. Mis dos coχρόνια. Στο μεταξύ σπούδασα, μετέφραζα λογοτεχνία lecciones de poesía (“26 poemas”, 1973 “A Kλαίτη Σωτηριάδου και ασχολήθηκα και με τον πεζό λόγο. Έγραψα διηγήμαbordo”, ed. Diagonios, 1976) salieron a la luz hace τα, (Αίσθηση Γυναίκας, Καστανιώτης 2000, Ο τελευταίος ταύρος, muchos años. Mientras tanto estudié, traduje literatura, tanto poΩκεανίδα 2002), δοκίμια που δημοσιεύτηκαν σε λογοτεχνικά περιοδιesía como prosa, escribí cuentos (“Sentido de Mujer”, ed. Kastaκά, μια μελέτη για το χόμπι μου, τη ραδιαισθησία (Το εκκρεμές, Κέδρος niotis 2000, “El último toro”, Okeanida 2002), ensayos publica2006, 2007), ένα μυθιστόρημα (Μπονζάι, Κέδρος 2010), το πρώτο dos en revistas literarias, un estudio para mi afición, la μου, και μια ακόμα συλλογή ποιημάτων Αντίδωρα, Κέδρος 2011). Τεradiaesthesis (“El péndulo”, ed. Kedros 2006, 2007), mi primera λευταία αισθάνομαι συχνά την ανάγκη να εκφραστώ με τον πιο συνοnovela (“Bonsai”, Kedros, 2010) y otra colección de poemas πτικό και καίριο τρόπο της ποίησης». (“Regalos devueltos”, Kedros 2011). Últimamente siento la ne«Νομίζω πως τα βιβλία που με μάγεψαν και με σημάδεψαν ως συγγραcesidad de expresarme de la manera más concisa y oportuna, φέα είναι τα “Εκατό χρόνια μοναξιά” και “Το φθινόπωρο του Πατριάρpropia de la poesía. χη” του Γκαρσία Μάρκες, “Το σπίτι των πνευμάτων” της Ιζαμπέλ "Creo que los libros que me han encantado y marcado son "Cien Αλιέντε, το “Μητριάς Εγκώμιο” του Βάργκας Λιόσα και η “Ντιάνα, η μοaños de soledad "y" El otoño del patriarca" de García Márquez, ναχική κυνηγός” του Κάρλος Φουέντες. Κι αυτό γιατί σε αυτά τα βιβλία “La casa de los espíritus” de Isabel Allende, "Elogio de la maσυνδυάζεται το προσωπικό ύφος του κάθε συγγραφέα με βιογραφικά drastra" de Vargas Llosa y "Diana o la cazadora solitaria" de Carστοιχεία είτε προσωπικά είτε άλλων επώνυμων και μία εντελώς πρωτόlos Fuentes. Esto se debe a que en estos libros se combina el esτυπη προσέγγιση γραφής». tilo personal de cada autor con información biográfica o personal «”Ο τελευταίος ταύρος”, είναι η συλλογή διηγημάτων μου, που αποτεu otra marca y un enfoque completamente original a la escritura. λείται από επτά διηγήματα και μία αφήγηση, είναι ότι πιο ολοκληρωμέ"El último toro" es una colección de historias cortas, que consta νο έχω γράψει σε πεζό λόγο. Το κάθε διήγημα περιέχει την «μαγιά» de siete novelas y un relato y que constituyen lo más completo για ένα μεγαλύτερο έργο. Τα διηγήματα “Χάκε”, το “λιβανόδεντρο” και que he escrito en prosa. Cada cuento contiene la "levadura" “Ο τελευταίος ταύρος” περιέχουν ιδέες και ήρωες που χρησιμοποίησα para una obra mayor. Sus cuentos “Jaque", "Livanódentro" y "El στο “Μπονζάι”, το μυθιστόρημά μου, όπου πειραματίστηκα με πιο νεωúltimo toro", contienen ideas y personajes que utilicé en "Bonsai", τερικούς τρόπους γραφής. Αλλά και το πρώτο διήγημα της συλλογής, “Κουρμπάνι στην Αγιά Μαρίνα”, υπήρξε η έμπνευση για το ιστορικό μυmi novela, donde experimenté con formas de escritura más moθιστόρημα που γράφω τώρα με θέμα τους Έλληνες της Βουλγαρίας dernas. Sin embargo, la primera colección de cuentos, "Sacrifiκαι την ανταλλαγή πληθυσμών το 1928». cio a Santa Marina", fue la inspiración para la novela histórica que estoy escribiendo ahora sobre los griegos de Bulgaria y el inΓια ολόκληρη τη συνέντευξη: wwww.solatino.gr tercambio de poblaciones en 1928. "

Latino

ΜENU para los lectores de Sol Latino • Una entrada • Una ensalada • Dos platos principales • Jarra de sangría 20 euros para 2 personas presentando este cupón * Oferta válida de martes a viernes

Dimitrakopulu 5, Makriyanni • Α 100 metros del museo de la Acrόpolis • Tel. 6933.354265 • 211.4063349

23


22-23 Sol63:Sol Latino 01/04/2013 8:20 ΜΜ Page 2

saLud

Psicologίa Cuando el cuerpo habla...

Yoga y reflexología en Creta ¡Para reactivar nuestra energía!

Trastornos alimentarios y sexualidad

Γιόγκα και ρεφλεξολογία στην Κρήτη

Del 29 de junio al 4 de julio del 2013, se llevará a cabo el segundo “Mirabella Yoga Retreat”. Son seis días en el corazón del Mediterráneo, en los apartamentos Mirabella ubicados en Agios Nikolaos, Creta, dedicados a mejorar nuestra salud, nuestro buen humor y reactivar la energía. Para lograr la verdadera y profunda relajación psicofísica gracias a la sabiduría del Kundalini Yoga y las antiguas técnicas de masaje de reflexología del pie, el Sat Guru Charan. Con la enseñanza de Hari Simran Singh Khalsa, Jiwan Shakti Kaur y Basantpal Kaur. El programa general del curso incluye clases de yoga en la playa, sesiones teóricas y prácticas de masajes, meditaciones y excursiones por la costa, menú vegetariano cretense, y la posibilidad de pasar algunas horas de relajamiento en un spa exclusivo. Mirabella Apartments, situado cerca de la playa, tiene un jardín mediterráneo, piscina con jacuzzi, vista al Golfo de Mirabello, y un ambiente distendido y agradable combinado con una deliciosa gastronomía, que hacen de éste, el lugar ideal para relajarse. Información y Reservas yogamirabella@gmail.com

Latino

να επαναφέρουμε 24 Για την ροή της ενέργειας μας! Από τις 29 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε για δεύτερη χρονιά το Mirabella Yoga Retreat. Έξι μέρες στην καρδιά της Μεσογείου, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, για να βελτιώσουμε την κατάσταση της υγείας μας, να φτιάξουμε τη διάθεσή μας , να επαναφέρουμε τη ροή της ενέργειας μέσα μας και για να φθάσουμε σε μία αληθινή ψυχο-σωματική χαλάρωση μέσα από τη σοφία της Κουνταλίνι Γιόγκα και των αρχαίων τεχνικών της πελματικής ρεφλεξολογικής μάλαξης, Sat Guru Charan. Με τους Hari Simran Singh Khalsa, Jiwan Shakti Kaur και Basantpal Kaur. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα γιόγκα στην ακροθαλασσιά , συναντήσεις με θεωρία και πρακτική πάνω στη μάλαξη, χορτοφαγική διατροφή, δυνατότητα απόλαυσης ολοκληρωτικής χαλάρωσης σε ένα φημισμένο SPA της περιοχής, νυχτερινούς διαλογισμούς και εκδρομές. Τα διαμερίσματα Mirabella, βρίσκονται κοντά στην παραλία, μέσα σε έναν μεσογειακό κήπο. Επίσης, υπάρχει πισίνα με Jacuzzi, με θέα τον κόλπο του Μιραμπέλλο και μια ατμόσφαιρα οικογενειακής χαλάρωσης, που μαζί με τη γευστική κουζίνα, καθιστούν το μέρος ιδανικό για ξεκούραση και αποφόρτιση. Πληροφορίες και κρατήσεις: yogamirabella@gmail.com

Por Madelyn Ruiz San Juan. Psicóloga. El cuerpo es el primero y más concreto punto de referencia que tiene el individuo de sí mismo. Cuando el niño puede reconocer su imagen ante un espejo comienza un proceso de carácter definitivo para la formación de la percepción de sí mismo. Así, la relación que tiene el individuo con su propio cuerpo es un importante indicador de su salud mental. Cómo come, cómo viste, cómo cuida su cuerpo, es una forma de expresión de sus valores que «habla» sobre su vida psíquica. En los trastornos alimentarios, cada vez más frecuentes en nuestros días, el cuerpo y la imagen que se tiene de este es el centro del conflicto psicológico que sufren estas personas. Afecta frecuentemente a los adolescentes, para quienes el cuerpo es el más frágil punto de encuentro de sus conflictos y a través del cual se reconocen y buscan su identidad sexual. Existe una evidente dificultad para amarse a sí mismo y a su cuerpo, una falta de satisfacción con lo que se es y esto aparece en los trastornos alimentarios como «maltrato» o deterioro del propio cuerpo que tiene efectos en la conducta sexual del adolescente: imposibilidad de aceptarse a sí mismo y de desarrollar relaciones sentimentales satisfactorias. En el caso de la anorexia, el o la joven más frecuente en chicas- se priva de las relaciones sentimentales y eróticas propias de su edad debido al aislamiento social que se impone a sí mismo. También teme el contacto emocional y corporal, teme expresar y recibir amor y asumir responsabilidades. La bulimia, por su parte, conducta compulsiva al comer descontroladamente con los posteriores sentimientos de culpa- desarrolla una confusa identidad sexual en el/la adolescente y un intenso miedo al rechazo. En fin, parece necesario preguntarse de qué modo la sociedad occidental contribuye a la extensión de este problema que afecta principalmente, aunque no sólo, a la sensible edad de la adolescencia. Estereotipos y modelos de los roles sexuales que surgen y se confunden dentro de un modelo dominante de consumo, empujan a la persona a la enajenación de su cuerpo y de su alma. madersj@yahoo.com Linea de orientacion y consejeria psicologica (espanol y griego): 693-8811589 Horario: lunes - viernes 10:00 a 12:00am y 6:00 a 8:00pm

Los mejores precios de Aghios Nikolaos, Creta Apartamentos con maravillosa vista al mar, cómodos y ambiente familiar. A solo 50 pasos de la playa Havania.

Descuento del 15% para nuestros lectores Usa el código SOL-Mirabella Teléfonos: 28410 83282 - 6936797755 info@mirabella.gr - www.mirabella.gr


22-23 Sol63:Sol Latino 01/04/2013 8:20 ΜΜ Page 3

Γίνετε συνδρομητές του Sol Latino

Suscrίbase a Sol Latino Usted también puede recibir las cuatro ediciones anuales de Sol Latino por sólo 15 euros. Solo debe enviar sus datos por correo o fax y la copia del recibo de consignación. Mπορείτε και εσείς να γίνετε συνδρομητές του Sol Latino, με μόνο 15 ευρώ για τα τέσσερα τεύχη που κυκλοφορούν το χρόνο. Στείλτε ταχυδρομικά ή με fax τα στοιχεία σας μαζί με την απόδειξη πληρωμής. Alpha Bank: 118-002101-224335 Sol Latino T.Θ. 77334, 17510 Παλαιό Φάληρο, Aθήνα. Tηλ/fax: 210 98 59 682 e-mail: subscripciones@solatino.gr

Solidaridad •Cáritas Atenas Si dispones de alguna hora libre entre semana, puedes ofrecer tu ayuda en la calle Kapodistriou 52, en el centro de Atenas. Tel.210 524 6637, www.caritas-athens.gr •Αldea Infantil SOS: Εάν το έργο των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος σας ενδιαφέρει και θέλετε να βοηθήσετε τα ελληνόπουλα που είχαν την ατυχία να στερηθούν τη στοργή των φυσικών τους γονιών, αλλά και να ενισχύσετε την ανάπτυξη των προγραμμάτων μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 210-3313661, 2310226644 και στο e-mail sosathens@sos-villages.gr Ερμού 6, στην Αθήνα ή Εγνατία 152, στη Θεσσαλονίκη. Στα Παιδικά Χωριά SOS Βάρης ή Πλαγιαρίου ή Αλεξανδρούπολης.

Sol Latino ofrece un espacio gratuito

para que usted ofrezca sus servicios, solicite trabajo o busque empleados. No obstante, la dirección de la revista no se hace responsable de los servicios anunciados en esta sección ni de las relaciones laborales que de ella resulten. Envíe sus datos por e-mail a: info@solatino.gr o solatino1@yahoo.com Comuníquese con nosotros los martes de 10:00 a 13:00. Tel/fax: 210.9859682 Nota: el tamaño de estos anuncios es de máximo 30 palabras. Si desea un espacio mayor, comuníquese con la direccion de Sol Latino. El Chasqui: servicio de transporte, distribución y mudanza. 6945 479754.

Productos de salud y belleza: Productos maravillosos de salud y belleza de compañía internacional en este sector. Oportunidad de ingresos extras. Señora Isabela: 6957502906 Servicio de traducción del español, inglés y otras lenguas Μεταφράστε όλα τα κείμενά σας με ταχύτητα και αξιοπιστία από και προς ισπανικά, ελληνικά, αγγλικά και άλλες γλώσσες. Μεταφραστικό Γραφείο Spell-it Translation Services, Αθήνα, Ελλάδα, τηλ. +30-2102524242, info@spell-it.gr, www.spell-it.gr. Ισπανικά και Iσπανική λογοτεχνία: Jaime Svart: 6974 708297. Odontóloga cirujano Nancy Mantzikopoulou: Dimokratías 30, Ano Pefki. 210.8050094. Habla español y griego. Buenos precios. Línea de orientación y consejería psicológica (español y griego): 693-8811589 - Horario: lunes - viernes 10:00 a 12:00am y 6:00 a 8:00pm

¡Pinatas! ¡Quítale lo aburrido y ponle lo divertido a tu fiesta infantil, rompiendo la piñata que ya llegó! Για ένα χαρούμενο και διασκεδαστικό πάρτι! Para más información, llamar a Vasilikí Mitselos a los teléfonos: 210 6822962, 6945 082273

¡Regale el carnet de la biblioteca Juan Carlos Onetti! El mejor regalo: una puerta abierta a la literatura, la música, el cine… del mundo hispano. Pásese por la Biblioteca el Día 23 de abril y obtenga un 50% descuento. Mitropoleos 23, Syntagma • bibate1@cervantes.es

Se busca ayudante de hogar y niñera para trabajo como semi-interna e interna. Comunicarse con Sol Latino: 210 9859 682 Iglesia católica en español Cada domingo a las 12:00 en la iglesia de San Juan en El Pireo y a las 18:00 en la iglesia de San Juan Bautista en Paleo Psijikó. Salón de belleza Judy Fas Eleón 41, Kiffisia Teléfono 210 6201886 • www.judyfas.gr... Habla español. Precios muy económicos. Nueva sede de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela Papadiamanti 15, Paleo Psijicó. Teléfonos:2106729169 Y 2106727628 • emvenath@gmail.com Unión Cultural Chile-Grecia Para información y reservas: Sra. Angélica Contreras Tel. 210.272.44.01 / 6947 828355 Litoral- Productos argentinos Importamos y distribuimos yerba mate, dulce de leche, vinos argentinos y mucho más. Consulta nuestro catálogo online: www.litoral-productosargentinos.blogspot.com Tel: 6982448997 - litoral.productosargentinos@gmail.com Clases de español: Είμαι ισπανόφωνος καθηγητής ισπανικών, παιδαγωγός ισπανικής γλώσσας και φοιτητής ισπανικής φιλολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (7ο εξάμηνο). Παραδίδω μαθήματα κατ΄οίκον, ατομικά και σε γκρουπ για τις εξετάσης DELE του Ινστιτούτου Θερβάντες. http://www.ispanikamathimata.blogspot.com - 694 75 00911

Latino

25


24 Sol63tko:Sol Latino 01/04/2013 8:20 ΜΜ Page 1

La Tienda ¡Ahora más cerca de usted! Τώρα πιό κοντά σ’εσάς! Sevastupóleos 56, Ambelókipi. Horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00. www.latiendagreece.com • 210 7470 744 - 210 7515 740 - 210 7515 717

sol latino 63  
sol latino 63  

periodico de comunita iberoamericana de Grecia

Advertisement