Page 1

рој рој рој , ,, јули, јули, ај, , рој окто рој рој , окто ври, рој , ври ај и, , ју

Број

, октомври


! ј

, ,

ј

, њ

ј

,

ј

, ј

њ

ј

њ

ј

?

њ

ј

,

ј

њ

,

.

,

,

, ј

њ

ј ,

,

ј

, ј .

o

.

ј

.1, 1000

ј

: 389 (02) 3091 440 : 389 (02) 3090 595 : info@chamber.mk www.chamber.mk

ОЈ

О

К КО О

Број К О ,Јоктомври


Ј

Ј 4

:

ј -

ј

4 2015“.

ј

ј

:

-

,

150

2015-

-

ј

ј

-

(

,

)

ј

14 5

Ј :

20

,

,

3

23

ј

ј

2007

ј , .

60.

ј

њ 2014-2015 20

35

Ј

(2015-2016)

ј

.

њ 2013-7 , 2015- 3 34 .

, 2014- 10 94

40

36

Ј

Ј ј ,

ј ќ

,

ј –

,

ј . , ј

“.

Број

, октомври

,


:

: -

ј

ј

-

150

, 2 0 1 5 ,

-

ќ ј

, “, 11

ј

,

ј ,

“,

њ

ќ ќ „ .

ќ “,

.

ќ

,

.

јј

ј

ј ,

,

ј

ќ , Ј

ј

,

ј .

. .

ј

.

,

,

ј

, ќ

.

ј

)

.

,

.

ј

ј ј

,

.

ѓ њ .

60

, .

.

ј ,

( ј

њ

њ

,

ј

.Ј ј

2015“. њ

ј

ј

ј ј

ќ 999

ќ

ј ј -

ќ

Број

, октомври


Ј :

Ј

(2015-2016)

60.

ј ј

ј

3 .

2014-2015 20 2013-7

ј (2015-2016)

ј “, , ј

.

, 3

њ

ј

ј

ј ј

ј , 2015- 3 94

“,

њ „ “

,

. њ

5

ќ

“,

њ

,

.

ј ,

њ

, ј

. ј .

, 20

њ

.

ј

ј .

ј

.

ј

њ

ј

њ

ј 2014-2015 њ

ј

ј , -ѓ

ј

ј

ј

3 . 34

3 14

ј , њ

,

,

, ј,

ј

.

.

2012 ,

ј

,

ј

ќ

ј

.

.

.

-

.

ј

ј

ј

ј

ј ј

.

ј

ј

, 2014- 10 , 2015- 3 . 34 2007

њ

,

,

њ

,

ј

,

ј , „

ј

ј

њ

,

94 .

њ ј

њ

2013-7 2007 3

, .

. „

, „

60-

ј .

2014- 10 њ

Број

, октомври


ј ј ,

,

њ

ј

ј

њ

,

ј

њ

.

ќ

2014 – 2020

,

.

,

ј

њ ј

.

њ

ј , њ

. 140

ќ њ њ

ј

ј

.

њ

ѓ

,

њ . њ

ќ

ј .

,

ј , њ

ј

ѓ ј

ј ј

ј

,

ј .

,

, “,

. њ 73

њ

њ

ј ј

ј

. .

, ј .

-

,

, ј

ј

ј

115

ќ

њ

.

њ

ј 41

,

њ њ њ

њ

ј

2015-2016

Број

, октомври


ј

,

. „ њ

, ,… Ќ

ј .

.

џ “ќ

,

ѓ

, ,

ј

, 19

,

њ

.

(

„ ј

, ј

ј

,

.

– ј

ј

11

, ќ ј

ј ,

ј .

ј ,

ј

2015“.

њ ,

,

ќ

ј

ј

ј

,

“ќ

-

,

ќ

ј . .

,

ј ,

,

ќ

65-

њ ,

,

ј

ѓ

ј

2015“ ќ ј .

ќ

2015“ -

“.

,

, .

,

)

ј .

ј ,

ј

.

Број

, октомври


Ј

ј

2015

YES

, ,

YES .

2007-

75 . Ќ Go International - ICT Brokerage Event, (Business-to-Business) , ќ ј ј ј

ј ( ,

1-

њ

,

2

,

13-

ј ,

ѓ

ј . ј

ј

ј . YES ќ

,

ј info@chamber.mk

,

14:00

ј

ќ ј

),

њ ,

ј.

,

, .

:30 91 440.

Број

, октомври


Ј

, ј

1.

ј (

ј

),

,

њ њ

, њ .

-

(

њ

ј

)

)

ќ 2. ј

) ќ

3.

)

,

њ

ќ

.

ј

ј

)

,

3 - “ „

ј ј 18.506.910 ( ј

ј ј

24.675.880 ( )

-

300.000 ј

јј 37.013.820 (

. њ

(

,

ј

ј 600.000 ( ј

400.000 .

Број

, октомври


Њ

2016/2017

!

ј

њ . ,

ј

,

ѓ ј

.

ј

ј

ј

њ ј

2015

·

ј

· ·

. 2015

. .

·

2016 3

њ

ј

њ

ј

ј

. . ќ

ј ќ

:

„upper second-class honours“

ј

ј

ј

њ

·

ј

њ ј ( њ

:ј ј

,

ј ,

),

(

ј),

ј

(

/

),

). њ

њ

ј .

ќ : www.chevening.org

њ

Број

њ ј

, октомври


Ј

Њ 1,3 300

ј

џ ј ќ

. ,

,

џ

400.000 6

ј

ј

ј

ј

. њ ,

ј .

ј

ј

ј

.

њ

ј ј

460.000 ј

ј

ј .

ј

ј , ,

.

ј

ј

ќ ј

ј

ј ,

”,

ј

,

ј ј

ј

, ,

јќ ќ ј

ј ј

, ј

-

ј

ј

.

ј

ј ј,

ј

ј

ј

ј

ј ”, ј

ј

ј .

ј

њ њ

јќ

ј

ј

ј

ј

ј

ј

ѓ

ј

,

.

ќ

ј

.

ј

-

30.000 ,

ј .

ј

.

ј

ќ

-

ј

ј

, ј

ј

,

“ ј

,

-

ј

.

-

100.000 ј

ј

.

њ

џ

-

ј ѓ

.

.

ј

ј

ј ,

,

ј

300.000 600.000 . 200.000

,

јќ

ј

-ѓ Ј

њ

ќ

. ,

ј

21.9.2015

21 ,

ќ

њ

ј

џ

.

ј

ј ”,

ј

ј ,

.

16

. ј

ј

Број

, октомври


Ѕ

-

ј

ј

ј

њ

.

,

њ њ ( њ

ј

). њ

,

њ

ј

ј

.

2015

/

. ј

,

ј

њ

ј

,

.

,

ј .

Број

, октомври


Број

, октомври


Ј

:

Ј џ ј ,

2016- , ј

ј

ј

"

13%,

?

ј

ј

, њ

, ј

ј, 2016. ќ

ќ

, , ѐ

ј

ќ

" , . Ш ј

, ,

ѓ

4%,

ј

ќ

ј .

,

ј ".

ј

,

ј

ј

, ј

ј

".

.

,

,

,

ѓ

".

,

?

ј ? ј .

.

,

.

ј .

ѓ

ќ

2016-

ј

, , ќ ј

ј

ј

4%,

,

ј

ј

"

.

, ,

ќ ј.

ј

ќ

.

,

ќ ќ

,

ј

,

, ?

ќ ,

њ

"

Ј

ј

,

,

јќ

,

, ,

јќ

ј ,

ѐ

ј

".

: 1

ј 24 ј

Број

, октомври


Ј

ЈЌ Ј

Ј ј “

,

, , ј 24

ј

,

ј

.

”,

њ

4%.

25 ќ .

њ .

:

1 1

ј

Ј

,

.

Њ

Ѓ ј

ѓ

ј ( , 365,

ј

), ј ѓ ,

њ ј

1 ,

ј

ј . 365

Број

.

ј

, октомври


Ј

:

Ј

( 4

),

,

џ

ј

2016-

њ

. џ

,

,

ј

.

њ

,

25

.

2016

ј

ј ј

ѐ

њ

, ќ

Ј

“,

, , ,

, -ѓ ј

.

,

Њ

, “

ј

ј . “

ј ј :

њ

ѓ

.

,

ѓ ј

, ,

њ ,

,

ѓ , њ

.

Број

, октомври


Ј

Ќ

Ј

500

ј “

-

.

ј џ

. ­

њ ”,

ј

ј

ѓ

, ј

, ,

ѓ јќ

ќ

, .

.

ј ј

ј

ј ,

-

. ѓ

њ , ј

.

Број

, октомври


Ј

Ј ј

ј ј

ј ј

: 1 ( 1 (

ј .

),

ѓ њ . ѓ

њ

ј ќ

(

,

јќ

:

Ј ј

Ј

њ

ј

“,

ќ њ ј

.

.

њ ј

ј ,

,

ј

,

,

) )

.

Њ

Ј

, , .

ј

26 ,

.

ј

.

ј

, ,

“,

Број

, октомври


Ј

:

Ј

ј

ј

ј

,

,

ѓ

њ “

њ

, ј

њ њ , ќ ”, ј .

.

,

ј

ј

ј

ќ

.

ј њ

,

ќ

, 95

. њ ,

ј . ,

, ,

,

, .

ј

.

ј

.

Ј

јќ

.

,

ќ

,

ј

ќ

ј

ј . 20

78

,

Број

62

, октомври


Њ

Ј

Ј

, њ

ј

њ

ј

-

-

. , њ

, ј 1. 2. 3.

ј

, њ ѓ

ј

њ

ј

,

ќ

ј

ј

ќ .

,

-

ј

ј ,

:

ј

ј ј

. ,

ј

ќ

, mail: msaveska@sojuzkomori.org.mk. msaveska@sojuzkomori.org.mk,

ќ

-

: ј

ј

њ

ј ,

, ј .

ѓ њ

08.10.2015 .

( ј

)

e-

e-mail:

Број

, октомври


Њ

-

њ

њ њ

њ .

њ 

ј

њ

ј

. њ

ј ј

ј

њ

ј ј

њ

њ њ

ј

.

њ

њ 

њ

. њ

њ њ

њ .

њ 

њ .

њ

њ

.

.

. 

Број

, октомври


њ њ .

њ 

њ

. њ

њ .

њ њ

њ

њ

.

Број

, октомври


,

,

,

Њ ,

ј

ј

ј ј

ј

ќ 2016

-

ʹ

͵

ј

И Д К

њ 20

Ј

.

ј

04-08 ј

ј

,

ј ј

15.000,00

ј

Т, џ

25ј

,

ј

30.000,00

ј

. .

А

ј

ј

,

:

,

1

њ

,

)

.

њ

,

њ (

ј

ј

њ

18-21

, ,

ј

ј

11-13

:

), :

њ

њ

. ќ

28-31 ј

ј

IFT , (

ќ

12-17 ј

ј

Holiday & SPA

В

ј

ј ј

њ њ њ

ќ

.

Brussels Holiday Fair

ј

ј

ќ

ј

ͷ

ј ,

EMITT

Ͷ

-

.

)

Vakantiebeurs

ͳ

-

-

ј ( ј , 2016

1 .

ј – ј

076 422 202,

ј

Број

, октомври


,

„MATCH4INDUSTRY“ – ј –

,

-

Ј

ј

ѓ

ј ; ;

,

, ј

-

ј „Match4Industry“ :

њ , ј ;

ј (

);

ј

ј ; ; ; „Match4Industry“

,

ј

ќ

TOSB ABİGEM Enterprise Europe Network -

ј ,

,

ј

ј A=100&E=126&Nc=313A&C=313&L=044 , ј , matchmaking.com/m4i2015, ј Ј

,

ј on line 9.10.2015. ј ј ј

ј ј

matto@matto.com.mk www.eenј 076 422 202, :

ј ѓ

ј

), ј , .

, ј

:

,

. ј

ј

ј 7.

6.

”,

, ј њ

ј ќ њ њ

ј

њ

.

Ј

Ј

”, (

254 083,

. http://www.b2fair.com/m4i2015/?

Ѓ

,

ѓ

ј , ј

29.09.2015

: 075

Број

, октомври


,

Ѓ

FOOD & DRINK,

Ј ,

ј ѓ ј .

,

,

INTER-

Ј

, ј 14INTERFOOD & DRINK, , 2015

11-14

ќ .

ј

ј,

ѓ ј ,

ј

ј

ѓ

,

.

ќ 80% 50

њ њ INTERFOOD & DRINK.

њ ,

,

ѓ ј INTERFOOD & DRINK, ќ MANIA, THE WORLD OF MILK, SALON DE VIN, BULPEK SIHRE. ќ ,

,

,

MEAT-

ј

3091 440

,

19Ѓ - GASTROFAIR WINE&DELICACIES 2016, , , ј ѓ

15.000

Ј

.

(

, 282016 ќ 19ѓ - GastroFair Wine&Delicacies 2016. 26-

,

70 %,

ј

ј

), ,

30 %. ј

, ќ ,

200 .

ј

076 422 202,

:

Број

ј

, октомври


,

,

,

,

SLOVAK MATCHMAKINF FAIR 2015,

, ј

)

ј (

ѓ

ј , 2015 ,ќ ing Fair 2015.

10, Slovak Matchmak-

, ј

ј

.

B2B

,

Ј

ј

Ј

ј

њ ј

,

076/422-202,

ј

Ј „28-

“-

Ј

, ј

ј

ј

ј

076 422 202,

ј Ј

29-

,

„28-

31-

.

“ „ . – .

ј ,ќ , 2015

ј , ј“

,

Број

, октомври


,

2-

Ѓ ,

,

,

Ј

ј

2ѓ GREEK TOURISM EXPO ќ 2015 , ј . ј

6.

ќ ,

ј

ќ

AGRITEQ,

4.

-

,

ј

.

,

4-

,

Ѓ

ј

, 4-

ѓ AGRITEQ, , , 2015.

12

,

јќ 10-

Hacep

. ј

њ ќ

25-

, : 076 422 202,

, 2015

.

. :

ј Ј

Број

, октомври


,

Ј

,

,

, ј ј

ѓ

ј (

, њ

,

,

. ј

.

,

.

), 2015”,

ј јќ

9.

, 2015

, ј

ѓ

: 075 455 045,

Број

:

, октомври


,

,

,

BURSA AGRICULTURE 2015 BURSA STOCKBREEDING AND EQUIPMENT FAIR, Ј , ј

ј 13.10-

( ), 18.10.2015 ј

13

ѓ

, , ј -BURSA AGRICULTURE 2015

ѓ

8.

STOCKBREEDING

-BURSA

AND

EQUIPMENT FAIR. ќ

ј

. ј

:

ј

.

.

,

:+389 72 264 545,

Ѓ

2015,

, ј

28. XXI

ј ( ј

,

29.

2015

ј

ј ј

ѓ

ј Ј

,

.

ѓ 2015, ,

јќ

,

ј

њ ,

ј

)

.

ќ

: 076 422 202,

Број

, октомври


,

,

28 WOOD PROCESSING MACHINERY 2015 18 INTERMOB 2015.

,

Ѓ

ј

ј

14.10.2015

(

), 10.10-

ќ .

ј ј ,

ќ

.

72 264 545,

ј

:

,

,

ј

ј

ј

ј

+389

COHO CONTRACT HOTEL Ј

EXPO BURSA,

(

ј

),

ѓ

,

.

ј ј ,

, -COHO CONTRACT HOTEL EXPO BURSA ј ќ 11.1114.11.2015 . ќ

: +389 72 264 545,

,

ј

. ј

.

Број

, октомври


,

,

ј

13-

17-

,

,

,

ј ќ .

,

Ј 12

, 2015

14

ј ќ ,

„National Exhibition Organiгation HELEXPO“. ј

„HELEXPO“

:  

12 90

(19 )

/ ј

X 12

= 228

)

ј

: philoxenia@helexpo.gr

Број

, октомври


,

,

,

„MARKETPLACE AUSTRIA“ ј

ј

„Marketplace Austria“ 07.10.2015 ј . ѓ

B2B ј ,

ј

.

.

,

ј

ј

ќ tria“ : http://wko.tv/play.aspx?c=3181.

„Marketplace Aus-

2016 -

,

ќ

ј .

5

Ј

ј

: "

ј " Valala. 52100

412016 ј 2016

8

,

1,

,

b2b

.

Ѓ

ѓ

,

ј

.: + 30.24670.22353; 2467044441; : + 30.24670.28271 -

-

.

.

41

ј

ј ќ

: akf@otenet.gr; info@furfairkastoria.com

Web: www.furfair.gr; www.furfairkastoria.com

Број

, октомври


,

Ј ј

ј

2015

Ј , ј

Ј ,

JAFA

Ја

2

IFTM – TOP RESA

Ф а ц ја

3

TTG

Ита

ја

4

WTM

А

ја

(

:

 Ј  (

њ

ј ,

а Л

њ

ј

ј

,

ј ј

њ

)

30

8-мл

т

т

2-р

ј ,

,

:

њ

ј

ј

)

ј

30

ј

30.000,00 ѓ .

ј 6.000,00

:

њ (

њ

:

ј

ј ј: 02/3091-440.

–н

њ ј

ј

н9

),

1.    

т

24-н7

,

ј

њ

:

ја

,

њ њ

Ј ј

1

     

,

Ј

ќ

, 1.

Ѓ

,

њ .

ј .

џ

,

20

1 ј

1

:sgeorgieva@sojuzkomori.org.mk

Број

, октомври

ј


,

Ј

ј

2015

            

ѓ

,

,

Ј

ј њ

,

ј

ј

. ќ

ѓ

:

International trade fair for furniture, equipment and accessories, 19.09.2015-23.09.2015 International exhibition for beauty equipment, products, body care and hairdressing, 01.10.2015 04.10.2015 International exhibition of textiles, ready-made clothes, leather goods, furs, footwear and leatherwear, accessories, 01.10.2015 - 04.10.2015 Bucharest International Technical fair, 14.10.2015-17.10.2015 International trade fair for renewable energy, conventional energy, equipment and technologies for the oil and natural gas industry,14.10.2015 – 17.10.2015 Invention and innovation show, 14.10.2015 - 17.10.2015 nternational trade fair of equipment and products in agriculture, horticulture, viticulture and animal husbandry, 28.10.2015 - 01.11.2015 International trade fair for the food industry, 28.10.2015 - 01.11.2015 International exhibition for packaging, packaging materials, machines and specific equipment, 28.10.2015 - 01.11.2015 Wines, alcoholic and non-alcoholic beverages trade show, 28.10.2015 -01.11.2015 Romanian Tourism Fair,12.11.2015-15.11.2015 International exhibition for equipment, furniture and supplies for hotels and restaurants, 12.11.2015 15.11.2015 Dentistry and dental technologies international exhibition, 19.11.2015 - 21.11.2015

: 02/3091-440.

: info@sojuzkomori.org.mk

Број

, октомври


, ј ј

,

ѓ

,

. : њ ( ј

) њ

њ .

,

њ ,

Број

ј

, октомври


Ј

-

ј

ј ј

21-

ј

ј

њ

ј

Ј

.

.

.

њ

ј

.

њ ,

,

.

ј ј

, .

”,

ј

.

ј

ј ќ

ј ,

.

Број

, октомври


,

Ј

24/7

Ј

, ј , ј ј њ

ј

ј

ј

.

ј ќ њ .

ѓ

ќ њ , ј

-

"

ј -

ј ,

.

.

24/7.

ј .

ј

ј ј ,ќ 11

,

.

.

,

24/7 њ .

.

,

,

,

2

њ

ј

ј

ј 24/7 ј

ј

њ

.

,

ќ ", ј

.

ќ

.

.

ј

ј

,

ј

24/7 ј

,7

.

ј

,

24

.

.

.

ј

24/7

ј

20

. ј

Ј

ј

.

ѓ

Број

, октомври


Ј Ј

ј

ј ,

,

ј o

ј

ј

, .

ќ 550

. “

ј

.

ќ Ј

”,

o ј . ,

ј “

ќ

ј

ќ

њ

ј

ќ

њ

.

џ

1000

,

ј ).

њ

, -

.

њ ќ

њ ,

њ

ј

ѓ

ј ќ

ј,

Ј 3300

ј

ј

,

10/0,4 kV.

.

.

њ

.

ј

”.

5 .

ј

ќ њ ,

1

.

.

ј , . ќ

ќ 10 kV ќ

,

,

.

ќ

ј

ј 500.000

Број

ќ .(

, октомври


Ќ

Њ

Ј

ј

,

ј ”,

њ

Њ

.

,

њ

ј

њ

њ ј

ј

ј .

ј

ј .

ј

, ј

ј

, ј ј

-

јќ

ј

њ

Ј

ј

ј

. .

ќ ј ј

.

Број

.

, октомври


Ј

Ј

ј . ,

“ ,

,

ј

.

ј „

„ Knauf Insulation ,

, Ј

“ AMF,

ј

,

ј

њ

њ

ј ќ

,

, “.

, “

,

ќ

ј њ

,

,

.

ј њ

ј

ј

, . „

„ ј ,

ј

ј

,

ј

ј , ,

,

ј

ј

,

ј , ј .

, . ј

,

њ

,

,

“,

“ ј ѓ

ј

,

ј

,

њ .

ј

,

њ

Број

, октомври


,

ј

. ј

NISSAN Open 2015

– NISSAN DACIA

ј

ј .

џ

њ

ј

112.500

њ

),

.

њ ,

ј

– .

ј

њ

(

њ

. RENAULT, ј ј

ј

.

ќ ј

,

њ

NISSAN ј

,

,

.

Број

ќ њ

, октомври


Ј

ј

,

(

ј

)

ј ј

ј

ј

, .

ј , ј

,

ј

.

њ ј

ќ

њ

ќ

ј

.

ј ,

.

ј

ј

,

.

. .

ј

ј

јќ ј ’’,

ј

.

ѓ

њ њ

e

ј

њ 50.000

ј

/ њ

ѓ ѓ

.

ј ,

,

њ ј

‘’

.

Број

ј ќ

, октомври


,

Ј

(

14

)

14.9.2015 14 ј

(

ј

ј

,

ќ

јќ

ј

, .

ј

ј

ј

ј

”,

,

ј

ј ”,

ј , -ѓ

ј

ј

ј њ ,

,

њ

ќ

, . . “ ј

џ

.

џ

9

ќ ј

њ ј .

ќ 9.

ј

60

ј

ј . “ ”,

ќ ,

.

ј

ј

,

њ

ј

њ

ќ

ќ

ј

ќ

ќ

ј

.

ќ

, .

ј

.

. -

14

њ

.

ј ќ

,

.

.

ј

њ

.

,

,

.

ј

ј

Ј

). ј

ј

Ј

ј ј ,

.

јќ

ј 2013/14

Број

, октомври


ј

М

М .

ј

јГ .1, 1000 : 389 (02) 3091 440 Ф: 389 (02) 3090 595

ј

Е: info@chamber.mk www.chamber.mk

ј ©С ј

ј 2015

С

.

,

З ј

ј

ј

С ј ј ,ј

,

, ,

ј . Б ,

С ј ,

ј

јќ

њ њ ,

ј ,

З ј

С ј

(

)

њ

.

ј , 2015

Број

, октомври

ј

Profile for Macedonian Chambers of Commerce

Бизнис Информатор бр. 487  

Бизнис Информатор бр. 487  

Advertisement