Page 1

2012

Porovnávací portál Tento projekt je zameraný na tvorbu internetového porovnávacieho portálu, ktorý porovnáva ceny produktov v jednotlivých obchodných sieťach za účelom sprehľadnenia ponuky a uľahčenia rozhodnutia zákazníkom. Zákazník si tak bude môcť porovnať aktuálne ceny nakupovaných produktov v jednotlivých obchodoch a na základe toho si zvolí ten najvhodnejší. Keďže plánujeme zapojenie všetkých hypermarketov a obchodných sietí, rozšíri sa tak celková zákaznícka základňa, ktorú budete môcť osloviť. Pre plné využitie porovnávacieho portálu bude potrebná registrácia užívateľov. Dokážeme tak sledovať individuálne zvyklostí zákazníkov pri nakupovaní a následne zacieliť marketing priamo na ich potreby. Celá koncepcia bude sprístupnená pre užívateľov internetu v podobe WEB portálu a v priebehu pol roka od jeho spustenia aj ako aplikácia pre Smartphony a Tablety. Viac sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.


NOVÝ SYSTÉM, NOVÁ SLUŽBA, NOVÝ SPOKOJNÝ ZÁKAZNÍK

1


Obsah Úvod...................................................................................................................................... 3 Na začiatku bola myšlienka ................................................................................................... 3 Uvedenie myšlienky do praxe ................................................................................................ 3 Prínos myšlienky ................................................................................................................... 4 Rozvoj myšlienky do budúcnosti............................................................................................ 5 Marketingová stratégia .......................................................................................................... 5 Harmonogramy projektu ........................................................................................................ 7 Otvorený koniec .................................................................................................................... 9

2


Úvod Ako sa hovorí všetko je na webe. V dnešnej informačnej dobe to nie je iba fráza. Ľudia čoraz častejšie uprednostňujú internet pred kamennými obchodmi, pretože tu získavajú pohodlie, viac informácií, času, súkromia a množstvo iných výhod. Tento nastolený trend prichádza aj na Slovensko. Nie je tajomstvom, že aj Vy idete s dobou a plánujete zavedenie internetového obchodu a následnej donáškovej služby. Radi by sme nadviazali na túto skutočnosť a ponúkli Vám niečo viac. Službu, ktorá pomôže zákazníkom sa správne rozhodnúť a Vám prinesie rozšírenie zákazníckej základne a množstvo iných výhod.

Na začiatku bola myšlienka Táto myšlienka bola zameraná na riešenie problému, ktorý v súčasnej vysoko konkurenčnej dobe vzniká. Na trhu sa objavuje veľké množstvo produktov od rôznych výrobcov, za rôzne ceny, ktoré sa odlišujú ešte aj podľa obchodu v ktorom sú predávané. Zákazník si tak len ťažko vie vybrať pre neho ten najvhodnejší. Niektorí zákazníci tento problém riešia porovnávaním cien v letákoch. Ale v nich sa nachádza len časť ponúkaných produktov a strácajú pri tom veľa času. Pre Vás tak vzniká potreba tlače množstva letákov a ich distribúcia k zákazníkovi. Myslím že sa zhodneme na tom, že to nie je najlacnejšia a ani najekologickejšia položka. Preto pri riešení tohto problému sme sa zamerali práve na internet. Navrhujeme vytvorenie porovnávacieho portálu zameraného práve na potraviny a porovnanie ich cien v jednotlivých obchodoch.

Uvedenie myšlienky do praxe Dizajn porovnávacieho portálu bude navrhnutý jednoducho a intuitívne, a bude prispôsobený aj pre menej informačne zdatných zákazníkov. Zákazníci sa do systému budú prihlasovať prostredníctvom vyplnenia prihlasovacích údajov ako meno, priezvisko, vek, e-mail a podobne. Na porovnávacom portály sa stretnú ponuky produktov jednotlivých obchodov. Porovnávané budú totožné prípadne substitučné produkty. V navrhovanom systéme budú produkty prehľadne rozdelené do jednotlivých kategórií (pečivo, mliečne výrobky, mäsové výrobky atď.) Po zvolení konkrétneho produktu v niektorej z kategórií (napr. mlieko 1L), systém automaticky vygeneruje prehľad cien zvoleného produktu v jednotlivých obchodoch a zoradí obchody od najlacnejšieho po najdrahší na základe cien zvoleného produktu. Takýto cenový prepočet sa vykoná automaticky pri pridaní každej ďalšej položky. Pokiaľ sa zvolený produkt v niektorom z obchodov nenachádza, alebo je momentálne vypredaný, systém označí produkt v danom obchode ako nedostupný. Zákazník tak získa prehľad o cenách a možnostiach kúpy požadovaných produktov v jednotlivých obchodoch. Do ponuky plánujeme zaradiť možnosť vybrať si produkty vyrábané výhradne slovenskými výrobcami, čím sa podporí Slovenská produkcia výrobkov. Taktiež

3


plánujeme možnosť porovnania nutričných hodnôt produktov. Zákazník si tak bude môcť vybrať pre neho vhodnejšie a zdravšie potraviny. Pri produktoch bude vyznačený aj výskyt možných alergénov čím si zákazník bude môcť vyfiltrovať pre neho nevhodné produkty. Našim cieľom je maximálna miera prispôsobenia si osobného účtu užívateľmi portálu. Všetky produkty, ktoré si zákazník nakúpi sa mu budú zobrazovať v nákupnom košíku. Takýto nákup si bude môcť uložiť a v prípade budúcej potreby jedným kliknutím znova nakúpiť zvolené produkty. Takisto plánujeme možnosť automatického nákupu zvoleného nákupného košíka v konkrétny deň v mesiaci, ktorý sa bude automaticky opakovať až do ukončenia. V prípade, že zvolený produkt momentálne nebude dostupný, zákazník o tom bude informovaný prostredníctvom emailu. V prípade záujmu bude zákazník upozorňovaný na osobný účet portálu alebo zadaný e-mail o jednotlivých akciách a možnostiach nákupu hlavne produktov, ktoré už nakupoval. Tým sa zabezpečí cielený marketing, ktorý bude zákaznícky prijateľný a vyhľadávaný.

Prínos myšlienky Každá spoločnosť, ktorá je úspešná na trhu by mala byť prozákaznícky orientovaná. Nie nadarmo sa hovorí „Náš zákazník, náš pán“. Výhody tohto systému plynúce pre zákazníkov myslím netreba opakovať. Ale nie sú to len zákazníci, ktorí získajú benefity z navrhovaného systému. Pre Vás tiež vzniká množstvo výhod, ktoré v nasledujúcich riadkoch vymenujeme a v stručnosti opíšeme: 1. Získanie priestoru na internete 

Oslovovanie zákazníkov prostredníctvom internetu získava čoraz viac na obľube. Je to pomerne lacný ale hlavne efektívny spôsob získavania zákazníkov a preto čoraz viac spoločností vsádza práve na tento druh marketingovej komunikácie.

2. Rozšírenie zákazníckej základne  Keďže sa na portály stretnú zákazníci všetkých zapojených obchodov, zákaznícka základňa bude značne široká a rozvetvená. Vy tak budete mať možnosť osloviť aj zákazníkov, ktorí uprednostňujú nákup u konkurencie. 3. Cielená reklama 

Na portály bude neustále zobrazené logo Vašej spoločnosti a zákazník si bude môcť zvoliť produkty ktorého obchodu sa mu majú zobraziť ako prvé. Taktiež ako bolo spomenuté budú zákazníkom zasielané maily s akciovými ponukami hlavne na produkty, ktoré uprednostňujú. Dokážete tak presne určiť komu sa aká reklama dostala a čo konkrétne nakupuje najradšej.

4


4. Zníženie nákladov 

Budete tak môcť čiastočne znížiť náklady na letákovú reklamu. A znížia sa Vám náklady na distribúciu reklamy k zákazníkovi a zvýši sa jej efekt.

5. Zvýšenie povedomia a dobrého mena spoločnosti  Zákazníci si budú môcť zvoliť produkty vyrábané domácimi výrobcami čím podporíte domácich výrobcov. Získate tak dobré meno nie len u výrobcov, ale aj u zákazníkov ktorí by radi podporovali domácich producentov, len sa v množstve ponúkaných produktov nevedia zorientovať.  Pretože zákazníci si budú môcť vybrať aj na základe nutričných hodnôt produktov ako napr. energetická hodnota, obsah cukru, tukov a bielkovín získate tak skupinu zákazníkov, ktorí majú záujem o zdravý životný štýl a znovu sa s tým pozdvihne dobré meno spoločnosti. 6. Analýzy vývoja cien a nákupných zvyklostí zákazníkov  Na portály sa bude zaznamenávať vývoj cien jednotlivých produktov a taktiež nákupy Vašich zákazníkov. Z týchto údajov Vám budú poskytované prepracované analýzy, ktoré budete môcť využiť pri plánovaní smerovania spoločnosti. Tieto údaje budú poskytované výhradne Vám a budú podliehať utajeniu na základe zmluvy. 7. Inovatívny prístup 

Zákazníci oceňujú inovatívny prístup, čím znovu získava Vaša spoločnosť na dobrom mene.

Rozvoj myšlienky do budúcnosti Naša spoločnosť neostáva iba pri porovnávacom portály, ale rada by ho rozvinula aj do mobilných aplikácií a umožnila zákazníkom porovnať si nákup aj prostredníctvom Smartphonu či Tabletu priamo v obchodných sieťach. Taktiež by sme radi zaviedli službu QR kódov, ktoré by boli rozmiestnené na frekventovaných miestach.

Marketingová stratégia Veľmi dôležitou etapou navrhovaného projektu je propagácia portálu u potenciálnych zákazníkov, ktorá bude realizovaná nasledovnými spôsobmi: 1. Oslovenie zákazníkov vo vlastnej réžii  Propagácia prostredníctvom internetu. (optimalizácia stránky pre vyhľadávače, ktorá umožní zákazníkom bezproblémové vyhľadanie a prístup na stránku. Plánujeme propagáciu prostredníctvom sociálnych sietí, internetových

5


  

bannerov, pomocou reklamných a inštruktážnych videí, e-mailovej komunikácie a vytvárania blogov). Tlač (propagácia prostredníctvom dennej a regionálnej tlače, časopisov a letákov). Rádio (vytvorenie rádiových spotov púšťaných vo vybraných rádiách). A ďalšie spôsoby propagácie ako reklama na autobusoch atď.

2. Oslovenie zákazníkov v spolupráci s Vašou obchodnou sieťou  Webová stránka (umiestnenie odkazu na porovnávací portál na Vašom webe)  Letáky (zobrazenie adresy porovnávacieho portálu vo Vašom letáku)  Zákaznícky rozhlas (oznam o novom spôsobe nákupu cez porovnávací portál)

6


Harmonogramy projektu

Príprava projektu Apríl – December 2012

Apríl – Jún 2012

Schvaľovanie projektu

Predloženie projektu

Júl– September 2012

Zakomponovanie Vaších požiadaviek

Spoločná diskusia

Október – December 2012

Kompletná zabezpečenie a spustenie portálu

Spoločná diskusia

7


Realizácia projektu 2012 - 2013 a

Prepojenie databáz

b Nastavenie filtrov

1.

Apple

c

Smartphony Android

2.

i

a

3.

Kalorické hodnoty produktov

c

Platba

b

Tablety

j 8


Otvorený koniec Je dôležité v dnešnej dobe mať prozákaznícky prístup? Využívať nové spôsoby komunikácie so zákazníkom a možnosti ktoré prináša internet? Mať rýchly prístup k informáciám? Byť inovatívny? Ak ste odpovedali na tieto otázky áno neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt tel. č. : 0911 196 619 mail: usetry@gmail.com

9

Internetový projekt  

Porovnávací portál zameraný na potraviny

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you