Page 1


OBSAH 1.TENKOVRSTVÉ OMIETKY ........................................................................... 2 2. PODKLADNÉ PENETRAČNÉ MATERIÁLY POD TENKOVRSTVÉ OMIETKY ............................................................................................................ 4 3. LEPIDLÁ PRE ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY ............................................... 4 4. PRODUKTY DO INTERIÉRU ........................................................................ 5 5. FASÁDNE FARBY ......................................................................................... 7 6. PODKLADNÉ PENETRAČNÉ MATERIÁLY POD FASÁDNE FARBY ... 8 7. VÝSTUŽNÁ SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA .................................................. 8 8. ROZPERNÉ KOTVY PRE ETICS – DAS ...................................................... 9 9. ROZPERNÉ KOTVY PRE ETICS – BRAVOLL ........................................... 9 10. ROZPERNÉ KOTVY PRE ETICS – EJOT .................................................. 11 11. ROZPERNÉ KOTVY PRE ETICS – KOELNER ........................................ 12 12. IZOLAČNÉ MATERIÁLY – FASÁDNY POLYSTYRÉN ......................... 13 13. IZOLAČNÉ MATERIÁLY – EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN ............. 14 14. IZOLAČNÉ MATERIÁLY – DOSKY Z KAMENNEJ VLNY ................... 14 15. IZOLAČNÉ MATERIÁLY – FASÁDNY POLYSTYRÉN KLIMA ........... 15 16. DOPLNKOVÝ MATERIÁL K ZATEPĽOVACÍM SYSTÉMOM............. 15 SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM .................................................................................. 16


1.TENKOVRSTVÉ OMIETKY Cena Cena bez s DPH/MJ DPH/MJ AKRYLÁTOVÉ OMIETKOVÉ ZMESY

Názov tovaru

MJ

PERMURO biela

kg

1,80

2,16

PERMURO farebná

kg

2,05

2,46

PERMURO modelovaná biela

kg

1,98

2,38

PERMRUO akord biela

kg

1,80

2,16

PERMURO akord farebná

kg

2,05

2,46

PERMURO omietka rolková biela

kg

2,05

2,46

PERMURO omietka rolková 2,30 kg 2,76 farebná SILIKÁTOVÁ OMIETKOVÁ ZMES NA HISTORICKÉ OBJEKTY CALSILIT biela

kg

1,92

2,30

CALSILIT farebná

kg

2,16

2,59

SILIKÁTOVÁ OMIETKOVÁ ZMES NOVALITH biela

kg

1,96

2,35

NOVALITH farebná

kg

2,17

2,60

SILIKÓNOVÁ OMIETKOVÁ ZMES ARMASIL biela

kg

2,35

2,82

ARMASIL farebná

kg

2,63

3,16

2,56

3,07

MOZAIKOVÁ OMIETKOVÁ ZMES MARMURIT farebná

kg

Veľkosti vedier v kg


UŠĽACHTILÁ MINERÁLNA OMIETKOVÁ ZMES - SUCHÁ MINERALIT biely

kg

0,55

0,66

MINERALIT šedý

kg

0,50

0,61

Poznámka: pri cene farebných tenkovrstvých omietok sa uvažovalo so základnými farebnými vzormi odtieňov so vzorkovníkov KABE, v prípade miešania odtieňu podľa iného vzorkovníka alebo špeciálneho odtieňu je potrebné sa informovať o presnej cene daného materiálu u predajcu.

2. PODKLADNÉ PENETRAČNÉ MATERIÁLY POD TENKOVRSTVÉ OMIETKY Cena Veľkosti Cena Názov tovaru MJ bez vedier v s DPH/MJ DPH/MJ litroch PERMURO G biela/prifarbená

kg

2,16

2,59

CALSILIT G prifarbená

kg

2,82

3,38

NOVALITH G biela/prifarbená

kg

3,15

3,78

ARMASIL G biela/prifarbená

kg

3,32

3,98

MARMURIT G prifarbená

kg

2,65

3,17

MINERALIT G

kg

3,31

3,97


3. LEPIDLÁ PRE ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY Cena bez DPH/MJ

Cena s DPH/MJ

kg

0,4

0,48

- minerálna lepiaca a stierkovacia malta kg

0,36

0,43

kg

0,4

0,48

kg

0,46

0,55

Názov tovaru + popis

MJ

Hmotnosti vriec v kg

KOMBI SPECIAL - univerzálna lepiaca a stierková malta používaná na lepenie polystyrénu a kamennej vlny aj na tvorbu výstužnej vrstvy.

KOMBI na lepenie polystyrénu a vytváranie výstužnej vrstvy

KOMBI WM1 - minerálne lepiaca malta na lepenie kamennej vlny

KOMBI WM2 - minerálna stierková hmota na kamennú vlnu

4. PRODUKTY DO INTERIÉRU MJ

Cena bez DPH/MJ

Cena s DPH/MJ

MINERAL biela

kg

1,65

1,98

MINERAL farebná

kg

2,31

2,77

MONOLUX biely

kg

3,52

4,22

Názov tovaru + popis

Veľkosti


AKRYLATEX W biely

kg

4,51

5,41

OPTIMA biela

kg

2,32

2,78

PERFEKTA biela

kg

1,66

1,99

PRIMA biela

kg

1,39

1,66

LAZUR W biela

kg

5,97

7,16

AQUATEX biela

kg

2,56

3,07

MILAMAT AQUA

kg

8,30

9,96

BUDOGRUNT WG transparent

kg

2,32

2,78

Poznámka: pri materiáloch (MINERAL, MONOLUX, AKRYLATEX W, OPTIMA, PERFEKTA, PRIMA, LAZUR W, AQUATEX) je možné tónovanie do farebných odtieňov, avšak cenová relácia príplatkov bude vyhotovená na základe konkrétnej požiadavky. Prosím kontaktujte svojho predajcu.


5. FASÁDNE FARBY Názov tovaru

MJ

Cena bez DPH/MJ

Cena s DPH/MJ

BUGOFLEX biely

kg

3,32

3,98

BUGOFLEX farebný

kg

4,65

5,58

AKRYLATEX biely

kg

3,99

4,79

AKRYLATEX farebný

kg

5,59

6,71

CALSILIT F biely

kg

4,71

5,65

CALSILIT F farebný

kg

6,59

7,91

NOVALITH F biely

kg

5,27

6,32

NOVALITH F farebný

kg

7,38

8,86

NOVALITH PLAN biely

kg

6,41

7,69

NOVALITH PLAN farebný

kg

8,98

10,78

NOVALITH L biely

kg

6,56

7,87

ARMASIL F biely

kg

5,80

6,96

ARMASIL F farebný

kg

8,12

9,74

Veľkosti


6. PODKLADNÉ PENETRAČNÉ MATERIÁLY POD FASÁDNE FARBY MJ

Cena bez DPH/MJ

Cena s DPH/MJ

BUDOGRUNT ZG transparent

kg

3,15

3,78

CALSILIT GF transparent

kg

3,15

3,78

NOVALITH GF transparent

kg

6,04

7,25

HYDROPOR

kg

7,30

8,76

l

8,63

10,36

kg

3,32

3,98

Názov tovaru

SILIKON B transparent Adhézny mostík (pre nesavé podklady)

Veľkosti

Poznámka: pri cene farebných fasádnych náteroch sa uvažovalo so základnými farebnými vzormi odtieňov so vzorkovníkov KABE, v prípade miešania odtieňa podľa iného vzorkovníka alebo špeciálneho odtieňu je potrebné sa informovať o presnej cene daného materiálu u predajcu.

7. VÝSTUŽNÁ SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA Názov tovaru

MJ

Cena bez DPH/MJ

Cena s DPH/MJ

Veľkosť balenia v m2

R117 (145g/m2)

M2

0,77

0,92

55 m2

R131 (160g/m2)

M2

0,82

0,98

55 m2

V150 (150g/m2)

M2

0,74

0,89

55 m2

V165 (165g/m2)

M2

0,79

0,95

55 m2


8. ROZPERNÉ KOTVY PRE ETICS - DAS Hmoždinka TH 10/50 100-190 pre systém KABEtherm *(A,B,C, nutné preveriť odtrhovou skúškou - D,E) 0,068 TH 10/80 ks

0,0816

TH 10/100

ks

0,0727

0,0872

TH 10/120

ks

0,0823

0,0988

TH 10/140

ks

0,0911

0,1093

TH 10/160

ks

0,0988

0,1186

TH 10/190

ks

0,1182

0,1418

9. ROZPERNÉ KOTVY PRE ETICS – BRAVOLL Hmoždinka BRAVOLL PTH pre systém KABEtherm *(A,B) PTH 95 PTH 115 PTH 135

ks ks ks

0,14 0,15 0,16

0,17 0,18 0,19

PTH 155

ks

0,19

0,228

PTH 175

ks

0,20

0,24

Hmoždinka BRAVOLL PTH-L pre systém KABEtherm *(C,D) V PREDAJI DO 6/2010!!! PTH-L 95

ks

0,15

0,18

PTH-L 115

ks

0,16

0,192

PTH-L 135

ks

0,18

0,216

PTH-L 155

ks

0,20

0,24

PTH-L 175

ks

0,21

0,252


Hmoždinka BRAVOLL PTH-KZ pre systém KABEtherm/Mineral *(A,B) PTH-KZ 95

ks

0,21

0,25

PTH-KZ 115

ks

0,25

0,30

PTH-KZ 135

ks

0,27

0,32

PTH-KZ 155

ks

0,30

0,36

PTH-KZ 175

ks

0,32

0,38

PTH-KZ 195

ks

0,41

0,49

PTH-KZ 215

ks

0,48

0,58

PTH-KZ 235

ks

0,59

0,71

PTH-KZ 255

ks

0,71

0,85

PTH-KZ 275

ks

0,87

1,04

PTH-KZ 295

ks

0,98

1,18

Hmoždinka BRAVOLL PTH-KZL pre systém KABEtherm/Mineral *(C,D) V PREDAJI DO 6/2010!!! PTH-KZL 95 PTH-KZL 115 PTH-KZL 135 PTH-KZL 155 PTH-KZL 175 PTH-KZL 195 PTH-KZL 215 PTH-KZL 235 PTH-KZL 255 PTH-KZL 275 PTH-KZL 295

ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks

0,23 0,26 0,28 0,32 0,34 0,43 0,54 0,62 0,75 0,91 1,00

0,28 0,31 0,34 0,38 0,41 0,52 0,65 0,74 0,90 1,09 1,20


Hmoždinka BRAVOLL PTH-S pre systém KABEtherm/Mineral *(A,B,C,D,E) PTH-S 95 PTH-S 115 PTH-S 135 PTH-S 155 PTH-S 175 PTH-S 195 PTH-S 215 PTH-S 235 PTH-S 255 PTH-S 275 PTH-S 295

ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks

0,2628 0,2942 0,3452 0,3608 0,3884 0,5296 0,6118 0,6982 0,8864 1,0314 1,1688

0,32 0,35 0,41 0,43 0,46 0,64 0,73 0,84 1,06 1,24 1,40

Hmoždinka BRAVOLL PTH-SX pre systém KABEtherm *(A,B,C,D,E) PTH-SX 135 PTH-SX 155 PTH-SX 175 PTH-SX 195 PTH-SX 215 PTH-SX 235 PTH-SX 255

ks ks ks ks ks ks ks

0,2258 0,2542 0,2776 0,3200 0,3622 0,4140 0,4610

0,27 0,31 0,33 0,38 0,43 0,50 0,55

10. ROZPERNÉ KOTVY PRE ETICS – EJOT Hmoždinka EJOT STR U pre systém KABEtherm/Mineral *(D,E) STR U 115 STR U 135 STR U 155 STR U 175 STR U 195 STR U 215 STR U 235 STR U 255 STR U 275 STR U 295 STR U 315

ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks

0,33 0,38 0,47 0,56 0,72 0,88 1,00 1,20 1,40 1,60 2,20

0,40 0,46 0,52 0,62 0,86 1,06 1,20 1,44 1,68 1,92 2,64


11. ROZPERNÉ KOTVY PRE ETICS – KOELNER Hmoždinka KOELNER KI/10 pre systém KABEtherm *(A,B) KI 90 KI 120 KI 140 KI 160 KI 180 KI 200 KI 220

ks ks ks ks ks ks ks

0,0767 0,0818 0,0935 0,1033 0,1705 0,1398 0,1789

0,09 0,10 0,11 0,12 0,20 0,17 0,215

Hmoždinka KOELNER KI/10N pre systém KABEtherm/Mineral *(B,C,D,E) KI – 120N KI – 140N KI – 160N KI – 180N KI – 200N KI – 220N KI – 260N KI – 300N

ks ks ks ks ks ks ks ks

0,2174 0,2286 0,2525 0,2760 0,3481 0,3931 0,7388 0,8484

0,2609 0,2743 0,303 0,331 0,418 0,472 0,887 1,018

Hmoždinka KOELNER KI/8M pre systém KABEtherm/Mineral *(A,B) KI – 90M KI – 110M KI-130M KI-150M KI-170M KI-190M KI-210M

ks ks ks ks ks ks ks

0,1234 0,1410 0,1554 0,1712 0,1853 0,2231 0,2470

0,1481 0,1692 0,1865 0,2054 0,2224 0,2677 0,2964


Hmoždinka KOELNER TFIX 8M pre systém KABEtherm/Mineral *(A,B,C) TFIX 95 TFIX 115 TFIX 135 TFIX 155 TFIX 175 TFIX 195 TFIX 215 TFIX 235 TFIX 255 TFIX 275 TFIX 295

0,1598 0,1710 0,1970 0,2342 0,2789 0,3308 0,3494 0,5948 0,7213 0,8179 0,9146

ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks

0,1918 0,2052 0,2364 0,2810 0,3347 0,3970 0,4193 0,7138 0,8565 0,9815 1,0975

*Poznámka: označenie písmenami od A po E znamená použitie hmoždinky do rozdielnych podkladov: A – betón, B-plná tehla, C-dierované materiály, D-ľahčený betón, E-pórobetón.

12. IZOLAČNÉ MATERIÁLY - FASÁDNY POLYSTYRÉN (Fasádny expandovaný polystyrén pre použitie do systému kabetherm) Názov tovaru POLYSTYRÉN EPS 70F 10mm 20mm 30mm 40mm 50mm 60mm 70mm 80mm 100mm 120mm

MJ M3 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2

Cena bez DPH/MJ 48,00 0,480 0,960 1,44 1,920 2,400 2,880 3,360 3,840 4,80 5,760

Cena s DPH/MJ 57,60 0,576 1,152 1,728 2,304 2,880 3,456 4,032 4,608 5,760 6,912


13. IZOLAČNÉ MATERIÁLY - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN (Fasádny extrudovaný polystyrén pre použitie do systému kabetherm) Názov tovaru

MJ

EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN 20mm 30mm 40mm 50mm 60mm 80mm 100mm 120mm

M3 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2

Cena bez DPH/MJ 190,00 3,80 5,70 7,60 9,50 11,40 15,20 19,00 22,80

Cena s DPH/MJ 228 4,56 6,84 9,12 11,40 13,68 18,24 22,80 27,36

14. IZOLAČNÉ MATERIÁLY – DOSKY Z KAMENNEJ VLNY (Izolačné dosky z kamennej vlny s pozdĺžnym vláknom pre použitie do systému KABEtherm Mineral) Názov tovaru 20mm 30mm 40mm 50mm 60mm 70mm 80mm 100mm 120mm 140mm 160mm 180mm 190mm 200mm

Cena bez Cena DPH/MJ s DPH/MJ Dosky z kamennej vlny s pozdĺžnym vláknom 4,30 M2 5,16 6,21 M2 7,45 7,96 M2 9,552 9,95 M2 11,94 11,94 M2 14,33 13,93 M2 16,72 15,92 M2 19,104 19,90 M2 23,88 23,88 M2 28,656 27,86 M2 33,432 31,84 M2 38,208 35,82 M2 42,984 37,81 M2 45,372 39,80 M2 47,76 MJ


15. IZOLAČNÉ MATERIÁLY – FASÁDNY POLYSTYRÉN KLIMA (Fasádny expandovaný polystyrén KLIMA pre použitie do systému KABEtherm) Cena na vyžiadanie u predajcu!

16. DOPLNKOVÝ MATERIÁL K ZATEPĽOVACÍM SYSTÉMOM Názov tovaru

MJ

Cena bez DPH/MJ

Cena s DPH/MJ

PATENTOVANÝ SYSTÉM KABETHERM Polystyrénová zátka

ks

0,07

0,08

Plastová Fréza na vytvorenie otvoru pre zátku

ks

8,50

10,20

DOPLNKY PRE UCHYTENIE IZOLÁCIE DO DREVENÉHO PODKLADU

Držiak izolácie s krytkou

ks

0,309

0,3708

Držiak izolácie bez krytky

ks

0,04

0,048

Soklové profily hr. 0,6mm (použitie na zakladanie zateplenia) 40mm 50mm 60mm 70mm 80mm 100mm 120mm 150mm

bm bm bm bm bm bm bm bm

0,731 0,81 0,891 0,969 1,049 1,216 1,384 1,948

0,877 0,972 1,069 1,163 1,259 1,459 1,661 2,338


Dištančné podložky k soklovým profilom 50/50/2mm 50/50/3mm 50/50/5mm 50/50/10mm Spojka soklových profilov 30mm Zatĺkacia skrutka s hmoždinkou HD 6x60 HD 6x80 HD 8x60 HD 8x80 HD 8x100

ks ks ks ks

0,072 0,09 0,10 0,11

0,0864 0,108 0,12 0,132

ks

0,09

0,084

ks ks ks ks

0,06 0,07 0,07 0,09

0,048 0,06 0,06 0,084

ks

0,12

0,12

Rohová lišta s pletivom (pre vystuženie vonkajších aj vnútroných rohov zateplenia) AL/PVC 10/10

bm

0,386

0,463

AL/PVC 10/15

bm

0,452

0,542

Klenbový roh pre zateplenie 2,5m

bm

1,064

1,277

Začisťovací profil so sieťkou (APU lišta – pre detail styku okenného rámu so zateplením) 6mm

bm

1,139

1,367

9mm

bm

1,364

1,637

Dilatačný profil so sklotextilnou mriežkou (pre vytvorenie dilatácie)

Priebežný/priamy PVC/AL

bm

5,90

7,08

Kútový PVC/AL

bm

5,98

7,176


Okapový profil (pre detail nadpražia okenného/dverného otvoru zateplenia) LT plast skrytý hladký LT-H plast skrytý hladký s drážkou

bm bm

0,989 1,132

1,187 1,358

VLT-2H s priznanou hranou

bm

1,030

1,236

V prípade úpravy nákupných cien si spoločnosť DOVA, s.r.o. vyhradzuje právo v priebehu roka následne upraviť predajné ceny všetkých materiálov. Informácie o aktuálnych cenách získate na centrále alebo u obchodných zástupcov.

KABE FARBEN – PRODUKTY KTORÉ MAJÚ ŠTÝL


SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM MERANIE POVRCHOVEJ TEPLOTY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ Pre bezpečnú aplikáciu produktov Profi je predovšetkým v zimnom období potrebné zistiť povrchovú teplotu omietaného podkladu. Pre tento účel možno s výhodou využiť bezkontaktný teplomer vybavený vypínateľným laserovým zameriavačom, funkciou HOLD na uchovanie nameranej hodnoty a zobrazením min. a max. nameranej teploty s presnosťou 0,1 °C.

ODTRHOVÉ SKÚŠKY A VÝŤAHOVÉ SKÚŠKY HMOŽDINIEK Pre vykonávanie týchto skúšok sa používa prístroj COMTEST OP1. Pri odtrhovej skúške sa zisťuje súdržnosť podkladu, omietky alebo prídržnosť lepiacej malty k podkladu podľa platných noriem. Pri výťahovej skúške hmoždiniek sa zisťuje veľkosť potrebnej sily na vytiahnutie hmoždinky z podkladu. Po štatistickom vyhodnotení slúžia výsledky skúšok pre návrh počtu hmoždiniek v kotevnom pláne ETICS.

VIZUALIZÁCIE Z FOTOGRAFIÍ VVÁŠHO DOMU Náš pracovník k Vám bezplatne príde, odfotí Váš dom a prostredníctvom počítačového programu Vám vytvoríme požadovaný odtieň a farebnú kombináciu. Program umožňuje meniť farbu stien, soklov, špaliet a nakombinovať ich podľa Vašich požiadaviek

Cenník materiálov 2012 DOVA s.r.o.  

Cenník zatepľovacích mateiriálov

Cenník materiálov 2012 DOVA s.r.o.  

Cenník zatepľovacích mateiriálov

Advertisement