Page 1

ALBOKA A Inguru folklorikotik k eskolara Del ento entorno orno folkl贸rico a la escuela

Juan n Mari Beltran Argi帽ena A Herri Musika Bilduma Bilduma, a, 10


ALBOKA Inguru folklorikotik eskolara Juan Mari Beltran Argi単ena


Herri Musika Bilduma, 10

Izenburua: ALBOKA. Inguru folklorikotik eskolara ALBOKA. Del entorno folkl贸rico a la escuela

Egilea: Juan Mari Beltran Argi帽ena Traducci贸n al castellano / Euskarazko orrazketa: HITZURUN - Idoia Gillenea, Mikel Gillenea.

Argitalpena: HM ZALEAK - SOINUENEA. Herri Musikaren Txokoa. Tornola, 6. 20180 OIARTZUN

KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE CULTURA

Fotokonposaketa, inprimaketa eta koadernaketa Michelena artes gr谩ficas, S.L. Astigarraga (Gipuzkoa) I.S.B.N.: 978-84-937451-6-5 L.G. SS 1155-2013


Nire maisu eta erreferentziak izan ziren albokari haiei: Silbestre Elezkano “Txilibrin”, Leon Bilbao, Patxi Gorrotxategi, Eugenio Etxebarria, Braulio Elorza, Juan Otxandio eta Emilio Sagarnaren oroimenez. Jose Mariano Barrenetxea eta Aita Riezuri. Eskerrak: Haritz Ezeiza, Aitor Larrañaga, Oskar Angulo eta Eskolako nire ikasle izan diren guztiei, Manu Gojenola, Sabin Egiguren, Jose Mari Lopez de Elorriaga, Kepa Pinedo, Jabi Santamaria, Fernando Jalón, Eduardo Lizarraga, CDan parte hartu duten albokari eta musikari guztiei. Soinuenea etxeko Joseba eta Orkatz lankideei. Eta bereziki, Silbestre Elezkano “Txilibrin”en familiari, Leon Bilbaoren familiari, Patxi Gorrotxategiren familiari, Emilio Sagarnaren familiari, Eugenio Etxebarriaren familiari, Andoni eta Arantza Goikoetxearen familiari eta Braulio Elorzaren familiari.


AURKIBIDEA

SARRERA

...................................................................................................................................................................................................................

Albokarien Eskola

......................................................................................................................................................................................

Hernaniko Musika Eskolaren Alboka Eskola Proiektua

...............................................................................................

1960 ARTE HAINBAT GARAITAKO ALBOKAK ETA ALBOKARIAK

........................................................

9 9 9 17

...............................

17

..........................................................................................................................................................................................

17

Antzinako albokariari buruzko idatzi eta aipamenak ..........................................................................................

20

Nolakoak izango ziren albokari haiek? ..........................................................................................................................

27

Nolako alboka motak izango ziren? .................................................................................................................................

28

Alboka eta albokari buruzko dokumentazio zaharra XIX. mendearen bukaera arte Ikonografia

XIX. mendearen bukaera eta XX. mende hasiera

..............................................................................................................

29

......................................................................................................

33

............................................................................................................

34

.....................................................................................................................................

39

1960. urteetako albokari beteranoak .............................................................................................................................................

39

1960 hamarkadan hasitakoak

.............................................................................................................................................................

41

.................................................................................................................................................................................

49

Zerrendan ageri diren albokari batzuen irudiak 1940 hamarkadara arte albokarien jarduerak 1960. HAMARKADAKO ALBOKARIAK

AURREKO ALBOKAK

1960 arteko albokarien albokak

.......................................................................................................................................................

49

............................................................................................................................

61

Albokaren ezaugarri orokorrak .........................................................................................................................................................

63

Alboka hauen afinazio eta eskalak (interbalika)

..................................................................................................................

65

.................................................................................................................................................

66

........................................................................................................................................................

66

Alboka zaharrekin egindako grabazio berriak .............................................................................................

68

Grabazio zaharrak

.............................................................................................................................................................

72

Laburpena ................................................................................................................................................................................

76

1960. urteetako albokak. Alboka klasikoak

Aurreko lanetan azaldutakoa Grabazioetatik hartutakoa

............................................................................

79

ALBOKAGINTZA BERRIA ......................................................................................................................................................................

83

Albokagileak ...................................................................................................................................................................................................

83

Albokaren tutuak

.........................................................................................................................................................................................

84

Fitak .......................................................................................................................................................................................................................

86

ALBOKA ESKOLA ............................................................................................................................................................................................

89

GAURKO ALBOKARIAK. EZAUGARRI ETA HELBURUAK

.........................................................................................................................................................................

89

Hernaniko Alboka Eskola .....................................................................................................................................................................

90

Alboka Eskolen historia


Alboka ikasteko antolakuntza, egitaraua eta helburuak ....................................................................................

91

Haize emate iraunkorra edo “arnasari buelta emateko” teknika .................................................................

94

...............................................................................................................................................................

101

.........................................................................................................................................................................

102

Alboka irakasleak ........................................................................................................................................................................................

103

Albokaren musika idazteko sistema zahar eta berriak

....................................................................................................

105

...............................................................................................................................................................

109

Beste Alboka Eskola batzuk Alboka Eskolen eragina

ALBOKARIEN TOPAKETAK

.........................................................................

109

..................................................................................................................................................

111

Albokarien Topaketak eta Albokariak elkarrekin historian zehar Albokarien Hernaniko Topaketak

Gaur egungo albokarien beste topaketa batzuk

....................................................................................................................

117

..................................................................................................

119

Errepertorio tradizionala ........................................................................................................................................................................

119

Errepertorio berria

......................................................................................................................................................................................

120

Hernaniko Alboka Eskolaren errepertorioa .............................................................................................................................

120

PARTITURAK ........................................................................................................................................................................................................

127

Partiturak idazteko erabilitako transkripzio sistema .........................................................................................................

127

Partituren antolaketa

.................................................................................................................................................................................

131

Digitazio taulak .............................................................................................................................................................................................

132

Partituren aurkibidea .................................................................................................................................................................................

134

ALBOKARIEN GAUR EGUNGO ERREPERTORIOA

.......................................

141

.......................................................

149

BIBLIOGRAFIA, DISKOGRAFIA ETA BESTELAKO ERREFERENTZIAK LIBURUAREN MUSIKA-ADIBIDEAK CD-AREN ERREPERTORIOA


SARRERA ALBOKARIEN ESKOLA Euskal albokarien historian, garai bakoitzak bere albokari motak izan ditu, noski. Hala izan da guk ezagutu ditugun garaietan, eta hala izango zen aurrekoetan ere. Horrela izanik, historian zehar albokari mota bakoitzak izaera, funtzio, errepertorio eta ikasteko modu edo sistema zehatzak izan ditu. Aurreko albokari zahar haiek txiki-txikitatik ezagutzen zituzten alboka bera, albokaren musika eta soinu-tresnak bere inguruan betetzen zuen funtzioa. ezagutzen zituzten albokariak ere ingurukoak ziren, herri bertakoak, eta, askotan, baita familiakoak ere. Garai haietan soinu-tresna eta musikari normalizatuak zirela esan daiteke. Guk ez ditugu ezagutu alboka eta albokari “normalizatu� haiek; bai gure aurreko aurreko albokari beteranoak, alboka eta albokarien inguruan sortutakoak eta alboka jotzen etxean edo inguruan ikasi zutenak, antzinakoek bezala. Bistan da gaur egungo albokarien jatorria ez dela garai batekoa bezalakoa. Aurrekoekin alderatuz gero, oso bestelakoak dira gaurko albokari gehienen jatorriak, giroak, motibazioak, musika ezaugarriak eta, ziur aski, helburuak. Alboka zuzenean ikasteko aukera gutxi dituzte, eta ikasteko bideetako bat, askorentzat onena, alboka eskola batean izena ematea da. Hori kontuan hartuta eta alboka jo nahi duten albokari berrien helburuak zein diren jakinik, eskakizun horiek guztiak beteko dituen eskola egokia antolatzen saiatzen ari gara. Horretan ari gara azken urteetan, eta asko dira dagoeneko martxan ari diren alboka eskolak. Asko dira ere eskola hauetatik sortu diren goi mailako albokariak. Alboka eskola horietako bat Hernani Musika Eskola Publikoan dugu.

HERNANIKO MUSIKA ESKOLAREN ALBOKA ESKOLA PROIEKTUA Hernaniko historian musika giro oso aberatsa eta garrantzitsua izan da, baita herri musika eta bertako soinu-tresnen erabilera ere. Azken mendeetan, Hernanin era askotako soinulariak ibili dira herrian antolatutako festa eta ospakizunetan. Haien presentzia aldakorra izan bada ere, XVI. mendetik aurrera, hor agertzen dira, besteak beste, danbolinteroak eta atabalariak, arrabita jotzaileak, tronpa jotzaileak (musugitarra), dultzaineroak, biolin jotzaileak, gitarraz, bandurriaz eta bestelako soinu-tresnez osatutako errondailak, zurezko eta harrizko txaramel jotzaileak, txalapartariak, palanka jotzaileak, musika bandak eta akordeoilariak1. Aurrekari horiek izanik, Hernaniko Udalaren ekimenez eta bere babespean, 1985-86 ikasturtean martxan jarri zen Udal Musika Kontserbatorioa. Hernaniko Udalak hasiera-hasieratik agertu zuen herrimusikaren aldeko jarrera, eta erabaki zuen Musika Eskola berrian euskal soinu-tresna herrikoiak irakatsi

1. Juan Mari Beltran ArgiĂąena, 2012: Hernaniko Musika Eskola, euskal herri musikaren harrobia. In: Hernani Musika Eskola Publikoa, 1985-2010. Hernani Musika Eskola Publikoa-Hernaniko Udala.

9


Sarrera

behar zituztela. Hartara, halako musika ikastetxeetan ordurako “normalizatuta” zegoen txistuarekin batera, alboka, dultzaina, txalaparta eta trikitixa erakusteko irakasleak kontratatu zituen. Orduz geroztik, Hernaniko musika eskolan aipatutako bost soinu-tresna hariek irakasten dira. Beraz, 1985. urtez geroztik, Hernani Udal Musika Eskolaren barnean, Alboka Eskolak modu iraunkorrean funtzionatu du. 2008-09 ikasturtea arte, Juan Mari Beltran izan zen alboka irakaslea, astero egun bateko arduraldiarekin, eta, 2009-10 ikasturteaz geroztik, Aritz Ezeiza Zabala da irakaslea, astean bi eguneko arduraldiarekin. Dultzaina, trikitixa, txalaparta eta txistuan bezala, Hernaniko Musika Eskolako Alboka Eskolak eragin handia izan du azken urte hauetan, bai albokaren zabalkundean, bai albokarien prestakuntzan. • Albokari asko prestatu dituzte Eskolan. Horietako batzuk gaur egun alboka irakasleak dira; beste batzuk albokari gisa ibiltzen dira, eta beste batzuek musika taldeetan jotzen dute. • Albokari berriak prestatzeko egitarau bat osatu da: Arnasketa teknika berezia landu da; jotzeko tekniken ariketa bilduma osatu da, errepertorio zabal bat sortu da, pieza tradizionalak, moldaketak eta pieza berriak biltzen dituena… • Eskolako albokari taldeak Hernani inguruan eta beste eskualde batzuetan ibiltzen dira albokaren hotsa eta musika zabaltzen. • 1994tik aurrera, urtero-urtero hutsik egin gabe, Albokarien Hernaniko Topaketa antolatzen da. Bertan, albokarien topaketa eta festa egiteaz gain, tailerrak egin, eta ikerketak eta azken urteetako albokarien lan garrantzitsu guztiak aurkeztu dira. Gure eskolan, hasiera-hasieratik pentsatu genuen soinu-tresna bat ikasteko orduan oso garrantzitsua dela soinu-tresna ezagutzea, bai haren funtzionamendua, bai haren historia –nork jo duen, non, noiz, zertarako…–. Hori guztia kontuan hartu dugu Hernaniko Alboka Eskolan. Horregatik hasteko, alboka eta albokariei buruzko historia eta soinu-tresna eta soinulari horiek izandako aldaketak aztertuko ditugu.. Gure aurreko alboka eta albokariei buruzko historia ezagutzeko, hainbat informazio iturri erabili ditugu: musikariek eta ikertzaileek egindako lanak, dokumentu zaharretan agertzen diren aipamenak, guk egindako azterketak, eta zuzenean bildu dugun informazioa. Aspaldiko alboka eta albokarien ezaugarriak, funtzioak eta izaera nolakoak izango ziren jakiteko, kontuan hartu behar dugu ere albokaren presentzia, gure herrietako ikonografia zaharrean. Ondorengo orrialdeetan, atalez atal azalduko dugu eskola horretan jorratu eta landu dena, eta eskolaren ibilbidean irakasleek nahiz ikasleek albokari egiten dioten ekarpenaren berri emango da.

10


INTRODUCCIÓN ESCUELA DE ALBOKARIS Cada periodo en la historia de la alboka ha tenido su tipo de albokari correspondiente, de tal modo que cada uno de ellos tiene unas características propias, carácter, función, repertorio y un modo o sistema de aprender a tocar el instrumento. Así ha sido en la época que hemos conocido y así habrá sido en el pasado. Los albokaris de antaño conocían la alboka desde pequeños, crecían en un ambiente familiarizado con el sonido del instrumento y sabían cuál era su función en la sociedad. Conocían a los albokaris de su pueblo y localidades cercanas, alguno incluso podía ser de su propia familia. Nosotros no hemos conocido esa presencia “normalizada” del instrumento y de los instrumentistas, pero los albokaris veteranos que nos han trasmitido su testimonio, crecieron en un ambiente propicio para conocer este instrumento tradicional y como sus predecesores, aprendieron a tocar la alboka en casa o en el entorno más cercano. Evidentemente el origen de los nuevos albokaris poco tiene que ver con lo señalado. El entorno, la motivación, la formación musical y seguramente también los objetivos de gran parte de los intérpretes actuales son muy distintos. Hoy día no es fácil aprender a tocar el instrumento por uno mismo, de forma directa a partir de la escucha de otros albokaris, y una de las maneras, quizá la mejor para muchos, es acudir a una escuela de alboka. Por tanto, nuestro cometido debe ser intentar adaptar la enseñanza de la alboka a los objetivos de las personas interesadas en aprender a tocar este instrumento tradicional. La labor realizada durante los últimos años ha posibilitado la creación de numerosas escuelas de alboka a lo largo de la geografía vasca, y son numerosos los intérpretes de alto nivel que han salido de ellas. Es el caso de la Escuela de Alboka de la Escuela Municipal de Música de Hernani.

PROYECTO DE ESCUELA DE ALBOKA DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE HERNANI Históricamente la música ha tenido una presencia muy significativa en Hernani, y dentro de ella, la música popular y los instrumentos tradicionales. Durante siglos, y más concretamente a partir del siglo XVI, ha sido habitual la participación de instrumentistas en fiestas y celebraciones del municipio, con la presencia de instrumentistas como tamborileros y atabalaris, rabelistas, músicos de guimbarda (tronpa-mosugitarra), dulzaineros, violinistas, las rondallas formadas por guitarra, bandurria y otros instrumentos, interpretes de tejoletas de madera y piedra, txalapartaris golpeando tablones y palancas, acordeonistas y las bandas de música1. Con esos antecedentes, el año 1985 y a iniciativa del ayuntamiento nació el Conservatorio Municipal de Música de Hernani, uno de cuyos cometidos, desde el principio y por decisión del propio ayuntamiento, fue el de impulsar la difusión de la música popular vasca y la enseñanza de los instrumentos musicales

1. Juan Mari Beltran Argiñena, 2012: Hernaniko Musika Eskola, euskal herri musikaren harrobia. In: Hernani Musika Eskola Publikoa, 1985-2010. Escuela Municipal de Música de Hernani-Ayuntamiento de Hernani.

11


Introducción

tradicionales. De ese modo, además del txistu, cuya enseñanza ya estaba reglada en las escuelas de música, se decidió contratar a profesores de alboka, dulzaina, txalaparta y trikitixa para la enseñanza de estas materias. Desde entonces, la Escuela de Música de Hernani no ha dejado de incluir en su oferta formativa la enseñanza de esos cinco instrumentos musicales. Por tanto, la Escuela de Alboka de la Escuela Municipal de Música de Hernani ha venido funcionado sin interrupción desde el año 1985. Juan Mari Beltran fue profesor de la misma hasta el curso 2008-09, con una dedicación de un día a la semana, siendo sustituido a partir del curso 2009-10 por Aritz Ezeiza Zabala, con una dedicación de dos días a la semana. Al igual que con la trikitixa, la txalaparta y el txistu, durante estos últimos años la Escuela de Alboka de la Escuela de Música de Hernani ha llevado a cabo una gran labor de difusión del instrumento. Cabe destacar al respecto: • Formación de numerosos intérpretes, algunos de los cuales actualmente se dedican a la enseñanza de la alboka y otros son instrumentistas que tocan en distintos grupos de música. • Programación especial para la formación de albokaris: método para el aprendizaje de la técnica especial de respiración, ejercicios para adquirir técnica interpretativa del instrumento, elaboración de un amplio repertorio compuesto por piezas tradicionales, piezas adaptadas y nuevas composiciones... • Difusión de la alboka en la zona de Hernani y en otras comarcas por parte de los grupos de albokaris de la escuela. • Por último, desde 1994 se viene celebrando anualmente y sin interrupción el Encuentro de Albokaris de Hernani, unos encuentros donde además de la celebración festiva también se organizan talleres y se dan a conocer los resultados de los últimos estudios y trabajos llevados a cabo por los albokaris. A la hora de enseñar a tocar un instrumento musical, creemos que es primordial, además de conocer sus características y funcionamiento, saber cuál es su historia, quién lo ha tocado, para qué, cuándo, dónde... Siendo conscientes de ello, primeramente indagaremos en la evolución histórica de la alboka y los albokaris, en los cambios que han experimentado el instrumento y los instrumentistas a lo largo del tiempo. Para conocer esa historia, hemos recurrido a diversas fuentes de información: estudios de músicos e investigadores, referencias de documentos antiguos, estudios e investigaciones llevados a cabo por nosotros mismos… La presencia de la alboka en la antigua iconografía es también un elemento a considerar a la hora de indagar en las características y funciones de la alboka y los albokaris del pasado. En los capítulos siguientes, pasamos a exponer la labor llevada a cabo por la Escuela de Alboka de Hernani y la aportación realizada por alumnos y profesores a la difusión del instrumento.

12


INTRODUCTION ALBOKARIS SCHOOL Each period of alboka in history has had its corresponding albokari type, so that each of them has its own characteristics, character, function, repertoire and a mode or system of learning to play the instrument. This is how it is nowadays and so has been in the past. The ancient albokaris knew alboka from childhood, growing up in an environment familiar with the sound of the instrument, being aware of its function in society. They knew the albokaris of their own and nearby towns, some even being their own family members. We have not known that “standardized” presence of the instrument and its instrumentalists, but veteran albokaris who have transmitted their testimony, grew up in an environment conducive to learn this traditional instrument and, like their predecessors, learned to play alboka at home or in the immediate environment. Obviously, the origin of the new albokaris has little to do with the mentioned so far. The setting, motivation, musical training and probably also the targets of much of the current performers are very different. Today it is not easy to learn to play the instrument by oneself, directly from listening to other albokaris and one way, perhaps the best of all, is to attend a school of alboka. Therefore, our task should be to try to adapt the teaching to the objectives of the people interested in learning to play this traditional instrument. The work done in recent years has enabled the creation of many schools of alboka along the Basque Country, and there are many high-level interpreters who have been trained in them. This is the case of the Alboka School, part of the Municipal Music School of Hernani.

ALBOKA SCHOOL PROJECT, FROM THE MUSIC SCHOOL OF HERNANI Historically music has had a significant presence in Hernani, and within it, folk music and traditional instruments. For centuries, particularly from the sixteenth century onward, the participation of instrumentalists in festivals and celebrations of the municipality has been customary, with the presence of instrumentalists such as drummers; atabalaris; rabelists; musicians of jew’s harp (tronpa-mosugitarra); dulzaineros; violinists; bands of street musicians formed by guitar, mandolin and other instruments; performers of bones, made of wood and stone; txalapartaris; accordionists and bands1. Thereupon, the year 1985 and as an initiative of the Town Council, the Municipal Music Conservatory of Hernani was born. One of the tasks from the beginning and by decision of the council, was to promote the dissemination of Basque folk music and the teaching of traditional musical instruments. Therefore, besides the txistu, whose formal education was already active in music schools, it was decided to hire teachers of 1. Juan Mari Beltran Argiñena, 2012: Hernaniko Musika Eskola, euskal herri musikaren harrobia. In: Hernani Musika Eskola Publikoa, 1985-2010. Escuela Municipal de Música de Hernani-Ayuntamiento de Hernani.

13


Introduction

alboka, dulzaina, txalaparta and trikitixa for teaching these subjects. Since then, the School of Music of Hernani has always included the training of those five musical instruments in its educational offerings. Therefore, the Alboka School of Hernani has been running without interruption since 1985. Juan Mari Beltran was a professor of the school until the 2008-09 academic year, with a commitment of one day a week, to be replaced from 2009-10 on by Aritz Ezeiza Zabala, with a commitment of two days a week. As well as with the trikitixa, txistu and txalaparta, in recent years the Alboka School of the Music School of Hernani has done a great job of spreading the instrument. It is noteworthy in this regard: • Training of many performers, some of whom are currently devoted to teaching alboka and others are instrumentalists in different bands. • Special programming for the training of albokaris: method for learning the special breathing technique, exercises to acquire the instrument playing technique, development of a broad repertoire of traditional and new or adapted pieces. • Dissemination of alboka in the Hernani area and other regions by the albokaris group of the school. • Finally, since 1994 it has been annually held the Meeting of Albokaris of Hernani, encounters where besides the festive celebration, workshops were also organized and the results of the latest studies and work carried out by the albokaris were disclosed. When teaching a musical instrument, we believe it is paramount to know, besides its features and operation, its history; who has played the instrument, what for, when and where... Being aware of this, we will first investigate the historical evolution of the alboka and the albokaris in the scope of the changes undergone by the instrument and the instrumentalists over time. For learning the instrument’s history, we used various sources: studies of musicians and researchers, references of ancient documents, studies and research carried out by ourselves... The presence of the alboka in ancient iconography is also an important aspect to consider when investigating on the features and functions of the alboka and the albokaris from the past. In the following chapters, we turn to expose the work carried out by the School of Alboka of Hernani and the contribution made by students and teachers to the dissemination of the instrument.

(English translation: Irati Beltran Mendoza)

14


INTRODUCTION ÉCOLE DE JOUEURS D’ALBOKA Les différentes périodes de l’histoire de l’alboka ont eu chacune leur propre type de joueur d’alboka (albokari) et, en conséquence, il y aura aussi pour chacune des caractéristiques particulières, un caractère, une fonction, un répertoire et une manière ou un système d’apprendre à jouer de cet instrument. Cela a été ainsi à l’époque que nous avons connue et ainsi aura été au passé. Autrefois les joueurs d’alboka connaissaient l’instrument dès leur enfance, le milieux où ils grandissaient était habitué au son de l’alboka et ils avaient conscience de sa fonction au sein de la société. Ils connaissaient les joueurs de leur village mais aussi ceux des localités voisines qui pouvaient même faire partie intégrante de leur propre famille. Nous n’avons pas connu cette présence « normalisée » de l’alboka et des ses joueurs, mais les albokaris expérimentés qui nous ont transmis leur témoignage, eux, ils ont grandi dans une ambiance favorable à la connaissance de cet instrument traditionnel et, du même que leurs prédécesseurs, ils ont appris à jouer de l’alboka chez eux ou à leur plus proche entourage. Le travail mené à bien au cours de ces dernières années a rendu possible la création de nombreuses écoles d’alboka un peu partout dans la géographie basque, et il y a de nombreux interprètes de haut niveau qui en sont sortis. C’est le cas de l’École d’Alboka de l’École Municipale de Musique d’Hernani.

PROJECT D’ÉCOLE D’ALBOKA À L’ÉCOLE DE MUSIQUE D’HERNANI D’un point de vue historique, la musique a toujours eu une présence très significative à Hernani et, plus précisément, la musique populaire et les instruments traditionnels. Pendant des siècles, et plus précisément à partir du XVIème siècle, la participation d’instrumentistes aux fêtes et célébrations de la municipalité a été habituelle, avec la présence de joueurs de tambour et d’atabal, joueurs de rabel, musiciens jouant de la guimbarde (tronpa-mosugitarra), joueurs de dultzaina, de violon, avec la présence aussi de rondallas intégrées par des guitares, bandurrias et d’autres instruments, joueurs de cliquettes en bois et en pierre, joueurs de txalaparta qui frappaient sur des bouts de bois et des leviers, accordéonistes et bandes de musique1. Sur ces antécédents, et sous initiative de la mairie, il est né en 1985 le Conservatoire Municipal de Musique d’Hernani, dont l’une des missions, depuis le début et par décision de la propre mairie, a été de donner de l’impulsion à la diffusion de la musique populaire basque et à l’enseignement des instruments de musique traditionnels. C’est ainsi que, à côté du txistu, dont l’apprentissage est déjà réglé aux écoles de musique, on a décidé d’embaucher des professeurs d’alboka, doulzaina, txalaparta et trikitixa pour l’enseignement de ces disciplines. Depuis lors, l’École de Musique d’Hernani n’a pas arrêté d’inclure dans son offre de formation l’apprentissage de ces cinq instruments de musique.

1. Juan Mari Beltran Argiñena, 2012: Hernaniko Musika Eskola, euskal herri musikaren harrobia. In: Hernani Musika Eskola Publikoa, 1985-2010. Escuela Municipal de Música de Hernani-Mairie d’Hernani.

15


Introduction

L’École d’Alboka de l’École Municipale de Musique d’Hernani a donc fonctionné sans interruption depuis 1985. Juan Mari Beltran y a été professeur, à périodicité d’un jour par semaine, jusqu’à l’année scolaire 2008-09, et il a été remplacé par Aritz Ezeiza Zabala à partir de l’année 2009-2010, à périodicité de deux jours par semaine. Du même que pour la trikitixa, la txalaparta et le txistu, tout au long de ces dernières années, l’École d’Alboka de l’École de Musique d’Hernani a mené à bien pour l’alboka un grand travail de promotion de l’instrument. Il y faudrait souligner: • formation de nombreux interprètes dont certains sont à présent consacrés à l’enseignement de l’alboka et d’autres sont devenus des instrumentistes dans de différents groupes de musique; • programmation spéciale pour la formation de joueurs d’alboka: méthode pour l’apprentissage de la technique spécifique de respiration, des exercices pour acquérir une technique interprétative de l’instrument, élaboration d’un large répertoire composé par des airs traditionnels, adaptés et de nouvelles compositions; • diffusion de l’alboka du côté d’Hernani et dans d’autres régions au moyen de groupes de joueurs d’alboka de l’école; • pour finir, depuis 1994, on célèbre une fois par an et sans exception la Rencontre de Joueurs d’Alboka d’Hernani, événement où l’on organise, en plus de la célébration festive, des ateliers et où l’on fait connaître les résultats des derniers études et études réalisés par les joueurs d’alboka. Pour apprendre à joueur d’un instrument musicale, nous croyons que, en plus de ses caractéristiques et son fonctionnement, il est essentiel de savoir quelle est son histoire, qui a joué de cet instrument, pourquoi, quand, où… Tout en étant conscients de cela, nous ferons tout d’abord des recherches sur l’évolution historique de l’alboka et des albokaris, les changements subis par l’instrument et les joueurs qu’il a eu au fil du temps. Pour mieux connaître cette histoire, nous avons eu recours à des sources d’information variées: études de musiciens et chercheurs, références à des documents anciens, études et recherches menées à bien par nous mêmes… La présence de l’alboka à l’iconographie ancienne est aussi un élément dont il faut tenir compte pour la recherche des caractéristiques et fonctions de l’alboka et des albokaris du passé. Dans les chapitres à suivre, nous présenterons la tâche menée à bien par l’École d’Alboka d’Hernani et la contribution des élèves et des professeurs à la diffusion de cet instrument.

(Traduction française: Martázul Busto Núñez)

16


LIBURUAREN MUSIKA-ADIBIDEAK CD-AREN ERREPERTORIOA Jakina da musikak bere hotsetan forma eta gorputza hartzen duela eta hori nolakoa den ondo erakusteko entzuten denaren bitartez eman behar dela. Partituren pentagrametan idatzitako musika ez da izango inongo musikaren benetako isla. Bestalde, partitura musika baten transkripzioa egin duenaren interpretazioa da, eta hori bera gertatzen da ere, partitura irakurriz, jotzen duenarekin ere. Horregatik liburuan ageri diren partituraz gain, errepertorioa hobeto ezagutzeko eta hauen osagarritzat, hots grabazioen bilduma zabal bat sartu dugu. Bilduma honetako grabazioetan entzun daitezke alboka tradizionalaren erreferentzia izan diren 1960ko hamarkadako albokari zaharren joaldiak, eta, segidan, ondorengo belaunaldikoenak. Musika bilduma honetan estilo eta joera ezberdinak entzun daitezke, albokaren errepertorio tradizionala eta 1970tik aurrera albokari eta bestelako musikariek albokarako egindako eta moldatutako pieza berriak. Horren guztiaren lagin zabala eskaini nahian, hirurogeita hiru piezako bilduma osatu dugu, eta halako pieza kopurua audio formatuan CDan sartzea posible ez denez, grabazioak mp3 formatuan eskaintzen dira. Badira alboka hutsez grabatutakoak, panderoaren laguntzarekin hartutakoak, ahotsarekin eta beste hainbat motako taldeekin jotakoak. Hots lagin hauen helburua kontuan harturik, argitaratutako diskoetatik hartutakoen artean badira CD honetan osorik sartu ez diren piezak, eta kasu horietan alboka zatiekin egindako bertsioak entzuten dira. Disko honetako pieza guztiak partituren bilduman daudenez gero, grabazio bilduma honetako pieza bakoitzaren informazio orokorra partituretan ikus daiteke: egilea, jatorria, hitzak.... Horretarako jarri dira grabazioen titulu bakoitzean haren partituraren erreferentzia. Albokari zaharren pieza batzuen partiturak ez dira grabazioen transkripzio zuzenak.

CD-rako grabazioen antolaketa • Albokari zaharren joaldien grabazioetatik hartutako piezak: Silbestre Elezkano “Txilibrin”, Leon Bilbao, Eugenio Etxebarria, Patxi Gorrotxategi. • Hernaniko Alboka Eskolako albokariak direnak, eta beste eskoletan alboka irakasleak diren Oskar Angulo Saralegi eta Aitor Larrañaga. Hernaniko Eskolan lantzen den errepertorio tradizionalaren doinu eta kantuak. • Albokaren errepertorioari ekarpen handia egin dioten gaurko albokari ezagun batzuen joaldiak: Arabako Karlos Subijana, Bizkaiko Ibon Koteron, Fede de Dios eta Julen Begoña, Lapurdiko Mixel Ducau eta Astigarragan bizi den Alan Griffin irlandarra. • 2009-10 ikasturtetik aurrera Hernaniko Alboka Eskolako alboka irakaslea den Aritz Ezeizak proiektu honentzako prestatutako eta grabatutako bildumatxoa.

149


Liburuaren musika-adibideak CD-aren errepertorioa

• 1985-1986 ikasturtetik 2008-09 ikasturtera arte Hernaniko Alboka Eskolako irakaslea izan den Juan Mari Beltranek hainbat diskoetan argitaratutako alboka piezen grabazioak. • SOL-SOL alboka berrirako egindako jota eta porrusalda berriak.

SILBESTRE ELEZKANO “TXILIBRIN” Grabazioak: Bizkai Euskal Folklor Elkarteko aretoan 1997-02-18an Sabin Egigurenek eginak. Alboka: Silbestre Elezkano “Txilibrin”. Pandero jotzailea eta ahotsa: Arantzazu Olabarrieta. Kontuan hartzekoa da grabazio hauek egin ziren momentuan “Txilibrin”ek 84 urte zituela. 1. Jota

(FJ-11+FJ-1)

2:09

2. Porrusalda

(AP-4)

1:40

3. Martxa

(M-1)

1:33

LEON BILBAO Grabazioak: Juan Mari Beltranek 1984an grabatutako Leon Bilbao albokaria eta Maurizia Aldeiturriaga pandero jotzaile eta kantariak osatutako bikotearen joaldiak. 4. Jota

(FJ-2)

2:13

5. Porrusalda

(AP-2)

1:08

6. Martxa

(M-1, M-2)

2:09

EUGENIO ETXEBARRIA Grabazioak: 1999-10-24an egindako Albokarien Hernaniko 6. Topaketan Eugenio Etxebarriaren joalditik hartuak. Pandero eta kantuarekin Asier Elorriagak laguntzen dio. 7. Eugenioren porrusalda

(AP-5)

1:25

8. Martxa

(M-8)

2:02

PATXI GORROTXATEGI Grabazioak: Juan Mari Beltranek 1990-03-26an Patxi Gorrotxategi bizi zen Donostiako Herrera auzoko etxean egindako grabazio saiotik hartuak. 9. Pandangue

(FJ-7, FJ-8)

1:42

10. Buelta

(AP-6)

1:40

11. Martxa

(M-13)

1:08

OSKAR ANGULO SARALEGI (Hernaniko Alboka Eskola) Grabazioak: Oiartzungo Soinuenean grabatua. Grabazio teknikaria: Javier Ignacio Larrayoz “Larri”. Alboka: Oskar Angulo Saralegi. Panderoa eta ahotsa: Ixiar Jauregi

150

12. Elosukoa

(FJ-4)

1:56

13. Josetxuk

(AP-1)

1:48

14. Goizean Parisen

(M-4)

1:12


Liburuaren musika-adibideak CD-aren errepertorioa

AITOR LARRAÑAGA (Hernaniko Alboka Eskola) Grabazioak: Oiartzungo Soinuenean grabatua. Grabazio teknikaria: J. I. Larrayoz “Larri”. Alboka: Aitor Larrañaga. Panderoa eta ahotsa: Ixiar Jauregi 15. Orripekoa II Azkue

(FJ-3)

1:39

16. Lehenengoa

(FJ-11)

1:52

17. Josepa Antoni

(BES-2)

1:42

18. Donostiako

(BES-5)

1:56

KARLOS SUBIJANA Grabazioak: Disko honetarako, Gasteizko Parradust taldeak jotako eta egindako grabazioak. 19. Rap

(BES-9)

2:40

20. Akelarre

(BES-31)

4:07

IBON KOTERON Grabazioak: Bilboko Balea Musika Ideiak estudioan disko honetarako Ibon Koteronek egindako grabazioak. Musikariak: Ibon Koteron, Xabier Valle eta Ruben Isasi. 21. Anbototik Siziliara

(M-30)

2:30

22. Barakaldotik Arratiara

(FJ-20)

3:04

23. Igorreko jotea

(FJ-21)

2:16

FEDE DE DIOS Grabazioak: Fede de Diosek eginak, Santurtziko Mendialde Dantza Taldeak utzitako lokaletan eta ZarateArrietatar familiaren etxean. 24. Kupelarteko jotea

(FJ-18)

2:16

Alboka eta pandero: Fede de Dios. Ahotsak: Itsaso Arrieta eta Katalin Zarate (ama ta alaba). 25. Keltarina

(AP-17)

2:34

Alboka eta pandero: Fede de Dios. Ahotsak: Fede de Dios eta Katalin Zarate. 26. Hurrean urrin sarri

(BES-22)

2:23

Alboka eta pandero: Fede de Dios. Ahotsak: Itsaso Arrieta eta Katalin Zarate (ama ta alaba).

JULEN BEGOÑA Grabazioak: Urdulizen eginak. 27. eta 28.: Grabazio teknikaria: Joseba Goikoetxea “Goiko”. 29., Fede de Diosek egina. Alboka: Julen Begoña. Panderoa: Jon Ander Azkue. Ahotsa: Axier Arroyuelo. Baxua: Joseba Goikoetxea “Goiko”. 27. Txikitxuterik

(BES-3) ahotsa axier arroyuelo

2:12

28. Tarzan (martxa)

(M-29)

1:57

29. Ama zuriak neri

(BES-41)

2:02

151


Liburuaren musika-adibideak CD-aren errepertorioa

MIXEL DUCAU Grabazioak: Mixel Ducau eginak. Alboka, baxua, kiribil erritmikoak: Mixel Ducau. Zarrabetea: Caroline Phillips. Panderoa: Babe Dufour. 30. Albokajun

(AP-19)

1:45

31. Albokalifornia

(FJ-23)

2:05

32. Albokasbah

(AP-20)

1:41

ALAN GRIFFIN Grabazioak: Alboka taldearekin Alan Griffinek disko ezberdinetan egindako grabazioetatik hartuak. 33. Jauntxoa

(FJ-15).

Alboka taldeko “Lorius”. Resc 126.

2:18

34. Hi zelta!

(AP-14)

Alboka taldeko “Lorius”. Resc 126

3:16

35. Txakur berdea

(AP-12)

Alboka taldeko “Bi beso lur”. AZ-004

3:15

36. Adarra

(BES-19)

Alboka taldeko “Lorius”. Resc 126.

1:32

37. Hanka hotzak

(BES-12)

Alboka taldeko “Bi beso lur”. AZ-004

1:28

ARITZ EZEIZA Grabazioak: Oiartzungo Soinuenean J. I. Larrayoz “Larri”k eginak. Alboka: Aritz Ezeiza. Akordeoia: Lara Mitxelena. Panderoa eta ahotsa: Ixiar Jauregi. 38. Asto guztiak - Hamaika amaren seme

(BES-39, BES-40)

4:17

39. Txamarra txartxo bat

(BES-67)

2:27

40. Martxa baten lehen notak

(BES-44)

1:41

41. Muñeirea

(BES-76)*53

3:40

JUAN MARI BELTRAN Grabazioak: Hainbat talderekin Juan Mari Beltranek grabatutako diskoetatik hartuak. Albokarien Hernaniko 6. topaketaren bertsoa, 1999ko topaketan Hernanin, Estitxu Izagirre bertsolariarekin batera eskainitako zuzeneko kontzertuan grabatutakoa. SOL-SOL alboka berriarekin egindako azkeneko biak, 2013an Oiartzungo Soinuenea-Herri Musikaren Txokoan. 42. Mutil txaleko gorri

(FJ-5)

Azala. Azala

IZ-184

2:07

43. Albokaren jotia

(FJ-13)

Txanbela. Txanbela

IZ-206

1:59

44. Garati albokaz

(AP-2)

Txanbela. Doinutik doinu.

IZ-265

2:26

45. Barkhamendu (Goizaldean Arrastia)

(BES-35)

Txanbela. Hirugarren koxkan.

IZ-318

2:44

46. Bosteko

(BES-14)

Txanbela. Hirugarren koxkan.

IZ-318

3:16

47. Sagardotik gintonikera

(M-19)

Txanbela. Hirugarren koxkan.

IZ-318

3:08

48. Txindokiko itsasoan

(FJ-7)

Txanbela. Arinarinketan.

IZ-488

2:23

49. Albokarien Hernaniko 6. topaketaren bertsoak

(BES-25)

(Hernani, 1999)

4:02

(*) Soinuenena-Herri Musikaren Txokoaren 10. urteurrena ospakizuneko Oiartzungo Udaletxeko Areto Nagusian 2012an eskainitako kontzertuan zuzenean grabatua. Alboka: Aritz Ezeiza, Akordeoia: Lara Mitxelena. Ahotsa eta perkusioa: Ixiar Jauregi. Gitarra: Sebastian Ustarroz.

152


Liburuaren musika-adibideak CD-aren errepertorioa

50. Deia

(BES-7)

Egurraren orpotik dator.

NOCD 04

1:49

51. Fandango aparta

(FJ-19)

Beti ttunttun.

NOCD 21

4:19

52. Saltoka

(AP-16)

Beti ttunttun

NOCD 21

2:52

53. Gorrotxategitarren pandangoa

(FJ-8)

Arditurri

Elkar-614

2:05

54. Rau, rau, rau

(AP-6)

Arditurri.

Elkar-614

2:48

55. Arrapaladan

(M-22)

Arditurri.

Elkar-614

3:08

56. Arditurri

(BES-17)

Arditurri.

Elkar-614

4:19

57. Sorgin etxean

(BES-8)

Arditurri.

Elkar-614

1:40

58. Martxa herrena

(BES-16)

Arditurri.

Elkar-614

3:40

59. Arratiatik Txilibrin

(BES-6)

Orhiko xoria.

Elkar-729

3:48

60. Gogoaren bidezidorretatik

(BES-26)

Orhiko xoria.

Elkar-729

3:29

61. Gorrotxategien martxea

(M-13)

Orhiko xoria.

Elkar-729

3:41

62. Alboka berrirako Jota

(SOL-1)*54

Oiartzun, 2013

2:34

63. Alboka berrirako Porrusalda

(SOL-2)*

Oiartzun, 2013

2:06

(*) Grabazio teknikaria: J. I. Larrayoz ÂŤLarriÂť. Alboka: Juan Mari Beltran. Akordeoia: Ane Errege Belda. Ahotsa: Alaitz Guridi. Djembe: Aitor Beltran.

153


ALBOKA Del entorno folkl贸rico a la escuela Juan Mari Beltran Argi帽ena


A los albokaris que fueron mis maestros y referencia: Silbestre Elezkano “Txilibrin”, Leon Bilbao, Patxi Gorrotxategi, Eugenio Etxebarria, Braulio Elorza, Juan Otxandio y Emilio Sagarna. A Jose Mariano Barrenetxea y P. Riezu. Agradecimientos: Haritz Ezeiza, Aitor Larrañaga, Oskar Angulo y a todos mis alumnos de la Escuela, Manu Gojenola, Jose Mari Lopez de Elorriaga, Kepa Pinedo, Jabi Santamaria, Fernando Jalón, Eduardo Lizarraga y a todos los albokaris y músicos que han participado en el CD. A mis compañeros de Soinuenea Joseba y Orkatz. Y en especial, a las familias de Silbestre Elezkano “Txilibrin”, Leon Bilbao, Patxi Gorrotxategi, Emilio Sagarna, Eugenio Etxebarria, Andoni y Arantza Goikoetxea, y Braulio Elorza.


ÍNDICE

................................................................................................................................................................................................

11

Escuela de albokaris ..................................................................................................................................................................................

11

Proyecto de escuela de alboka de la Escuela de Música de Hernani ....................................................................

11

INTRODUCCIÓN

............................................................

405

Documentación antigua relativa a la alboka datada hasta finales del siglo XIX .........................................

405

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ALBOKA HASTA EL AÑO 1960 Iconografía

..........................................................................................................................................................................................

405

...............................................................................................................

406

¿Cómo eran los albokaris de aquella época? .............................................................................................................

412

¿Cómo eran las albokas de aquella época? .................................................................................................................

413

Fin del siglo XIX y principios del siglo XX ...........................................................................................................................

414

Antiguas referencias escritas y de otro tipo

Imágenes de albokaris citados en la lista

.....................................................................................................................

418

...................................................................................

419

......................................................................................................................................

421

Albokaris veteranos de los 60 ............................................................................................................................................................

421

Nuevos albokaris de los 60

..................................................................................................................................................................

423

ALBOKAS ANTIGUAS ..................................................................................................................................................................................

429

Albokas de los antiguos albokaris hasta la década de 1960 ........................................................................................

429

Albokas de la década de 1960. Albokas clásicas

................................................................................................................

435

.........................................................................................................................................

436

Desde principios del siglo XX hasta la década de 1940 ALBOKARIS DE LA DÉCADA DE 1960

Características generales de la alboka

.............................................................................................

438

Estudios antiguos ............................................................................................................................................................................

439

Datos recopilados a partir de grabaciones

439

Afinación y escalas de las antiguas albokas (interválica)

................................................................................................................... ............................................................................

440

.....................................................................................................................................................

442

Resumen ...................................................................................................................................................................................

446

Nuevas grabaciones realizadas con antiguas albokas Antiguas grabaciones

............................................

449

.....................................................................................................................

451

Fabricantes de alboka ...............................................................................................................................................................................

451

Los tubos de la alboka

.............................................................................................................................................................................

451

.......................................................................................................................................................................................................................

453

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LOS ACTUALES ALBOKARIS LA NUEVA FABRICACIÓN DE LA ALBOKA

Fitas

ESCUELAS DE ALBOKA

...........................................................................................................................................................................

455

Historia de la Escuela de Alboka

....................................................................................................................................................

455

La Escuela de Alboka de Hernani

..................................................................................................................................................

456


Organización, programa y objetivos de la enseñanza de la alboka

..........................................................

457

..............................................................................

460

.....................................................................................................................................................................

465

Técnica de insuflación continua o de respiración circular Otras Escuelas de Alboka

...........................................................................................................................................

467

.................................................................................................................................................................................

467

Influencia de las Escuelas de Alboka Profesores de alboka

..................................................................................

468

.......................................................................................................................................................

471

Sistemas antiguos y recientes para escribir música de alboka ENCUENTROS DE ALBOKARIS

.......................................................

471

Encuentros de Albokaris de Hernani ............................................................................................................................................

472

Otros encuentro actuales de Albokaris

476

Encuentros de Albokaris y Albokaris agrupados a lo largo de la historia

.......................................................................................................................................

................................................................................................................

479

..............................................................................................................................................................................

479

Repertorio nuevo ..........................................................................................................................................................................................

480

Repertorio de la Escuela de Alboka de Hernani

..................................................................................................................

480

.........................................................................................................................................................................................................

487

Sistema utilizado para la transcripción de estas partituras ...........................................................................................

487

Organización de las partituras

...........................................................................................................................................................

491

..................................................................................................................................................................................

492

Índice de partituras .....................................................................................................................................................................................

494

REPERTORIO ACTUAL DE LOS ALBOKARIS Repertorio tradicional

PARTITURAS

Tablas de digitación

.............................................................................

141

REPERTORIO DEL CD CON EJEMPLOS MUSICALES DEL LIBRO ........................................................

501

BIBLIOGRAFÍA, DISCOGRAFÍA Y OTRAS REFERENCIAS


REPERTORIO DEL CD CON EJEMPLOS MUSICALES DEL LIBRO

Es sabido que el sonido es el que da forma y cuerpo a la música, y que para conocerla bien no hay otro modo de hacerlo que no sea a través de la escucha. Lo escrito en los pentagramas de las partituras no puede reflejar todos los matices de las música. Por otro lado, la partitura es la interpretación que hace el transcriptor de una música, y lo mismo ocurre a su vez, con lo que interpreta quien lo hace leyendo la partitura. Por ello, como complemento a las partituras que aparecen en el libro, hemos incluido este CD con una amplia colección de ejemplos musicales. En esta colección de grabaciones podemos escuchar los toques de aquellos albokaris veteranos de la década de 1960 que fueron la referencia de la música de alboka tradicional, y a continuación, la música de las nuevas generaciones de albokaris. Se ha incluido música de diferentes tipos y estilos, del repertorio tradicional y del nuevo, surgido a partir de 1970 con temas creados y adaptados por albokaris u otros músicos. Con el objetivo de ofrecer una muestra de todo ello, se ha realizado una selección de sesenta y tres temas, y dado que no es posible incluir tal número de grabaciones en formato audio, en el CD, las grabaciones están en formato mp3. Algunos están grabados con alboka solamente, otros con alboka y pandero, con voz y agrupada con diferentes formaciones musicales. Teniendo en cuenta el objetivo de estas muestras sonoras, en algunos de los temas tomados de discos publicados anteriormente, únicamente se escuchan sus partes de alboka. Todas las grabaciones del CD figuran también en la colección de partituras, por ello, la información general de cada título: autor, procedencia, letras..., se puede consultar en las partituras. Para ello se ha incluido junto a cada titulo la referencia correspondiente a su partitura. Algunas de las transcripciones de los toques de los veteranos albokaris no son exactas.

Ordenación de las grabaciones del CD • Piezas tomadas de los toques grabados a los albokaris veteranos: Silvestre Elezkano “Txilibrin”, Leon Bilbao, Eugenio Etxebarria, Patxi Gorrotxategi. • Oskar Angulo Saralegi y Aitor Larrañaga, albokaris de la Escuela de Hernani y a su vez profesores de alboka en otras escuelas. Éstos ofrecen una selección de temas del repertorio tradicional que se trabaja en la Escuela de Hernani. • Interpretaciones de conocidos albokaris actuales, que han realizado una gran aportación al repertorio actual de la alboka: Karlos Subijana de Alava, Ibon Koteron, Fede de Dios y Julen Begoña de Bizkaia, Mixel Ducau de Lapurdi y el irlandés afincado en Astigarraga, Alan Griffin.

501


Repertorio del cd con ejemplos musicales del libro

• Pequeña colección de cantos y melodías preparada y grabada para este proyecto por Aritz Ezeiza, albokari de la Escuela de Hernani y desde el curso 2009-2010, profesor de alboka de esta escuela. • Piezas tomadas de las grabaciones publicadas en diferentes discos por Juan Mari Beltran, profesor de alboka en la Escuela de Hernani desde el curso 1985-1986 hasta el 2008-2009. • Jota y porrusalda compuestas para la nueva alboka con escala de una octava, SOL-SOL.

SILVESTRE ELEZKANO “TXILIBRIN” Grabaciones: Grabado por Sabin Egiguren en los locales de Bizkai Euskal Folklor Elkartea el año 1997. Alboka: Silbestre Elezkano “Txilibrin”. Pandero y voz: Arantzazu Olabarrieta. Conviene tener en cuenta que cuando se hicieron estas grabaciones “Txilibrin”ek tenía 84 años de edad. 1. Jota

(FJ-11+FJ-1)

2:09

2. Porrusalda

(AP-4)

1:40

3. Martxa

(M-1)

1:33

LEON BILBAO Grabaciones: Grabado a la pareja formada por el albokari Leon Bilbao y la panderetera y cantora Maurizia Aldeiturriaga por Juan Mari Beltran 4. Jota

(FJ-2)

2:13

5. Porrusalda

(AP-2)

1:08

6. Martxa

(M-1, M-2)

2:09

EUGENIO ETXEBARRIA Grabaciones: Toques tomados de lo que Eugenio Etxebarria interpretó el año 1999 en la sexta edición de los encuentros de albokaris de Hernani. Le acompaña, con pandero y voz, Asier Elorriaga. 7. Eugenioren porrusalda

(AP-5)

1:25

8. Martxa

(M-8)

2:02

PATXI GORROTXATEGI Grabaciones: Toques interpretados por Patxi Gorrotxategi, y grabados por Juan Mari Beltran el año 1990 en su domicilio, situado en el barrio de Herrera de Donostia. 9. Pandangue

502

(FJ-7, FJ-8)

1:42

10. Buelta

(AP-6)

1:40

11. Martxa

(M-13)

1:08


Repertorio del cd con ejemplos musicales del libro

OSKAR ANGULO SARALEGI (Escuela de Alboka de Hernani) Grabaciones: Grabado el año 2012 en Soinuenea de Oiartzun. Técnico de grabación: Javier Ignacio Larrayoz “Larri”. Alboka: Oskar Angulo Saralegi. Pandero y voz: Ixiar Jauregi 12. Elosukoa

(FJ-4)

1:56

13. Josetxuk

(AP-1)

1:48

14. Goizean Parisen

(M-4)

1:12

AITOR LARRAÑAGA (Escuela de Alboka de Hernani) Grabaciones: Grabado el año 2012 en Soinuenea de Oiartzun. Técnico de grabación: J. I. Larrayoz “Larri”. Alboka: Aitor Larrañaga. Pandero y voz: Ixiar Jauregi 15. Orripekoa II Azkue

(FJ-3)

1:39

16. Lehenengoa

(FJ-11)

1:52

17. Josepa Antoni

(BES-2)

1:42

18. Donostiako

(BES-5)

1:56

KARLOS SUBIJANA Grabaciones: Temas interpretados y grabados para este CD, por el grupo Parradust de Vitoria-Gasteiz. 19. Rap

(BES-9)

2:40

20. Akelarre

(BES-31)

4:07

IBON KOTERON Grabaciones: Grabado para este CD por Ibon Koteron en el estudio de grabación Balea Musika Ideiak de Bilbao. Interpretes: Ibon Koteron, Xabier Valle y Ruben Isasi. 21. Anbototik Siziliara

(M-30)

2:30

22. Barakaldotik Arratiara

(FJ-20)

3:04

23. Igorreko jotea

(FJ-21)

2:16

FEDE DE DIOS Grabaciones: Grabado por Fede de Dios en los locales cedidos por Mendialde Dantza Taldea de Santurtzi y en la casa de la familia Zarate-Arrieta. 24. Kupelarteko jotea

(FJ-18)

2:16

Alboka y pandero: Fede de Dios. Voces: Itsaso Arrieta y Katalin Zarate (madre e hija). 25. Keltarina

(AP-17)

2:34

Alboka y pandero: Fede de Dios. voces: Fede de Dios y Katalin Zarate. 26. Hurrean urrin sarri

(BES-22)

2:23

Alboka y pandero: Fede de Dios. voces: Itsaso Arrieta y Katalin Zarate (madre e hija).

503


Repertorio del cd con ejemplos musicales del libro

JULEN BEGOÑA Grabaciones: Realizadas en Urduliz. 27. y 28.: Técnico de Grabación: Joseba Goikoetxea “Goiko”. 29.: Grabación realizada por Fede de Dios. Alboka: Julen Begoña. Pandero: Jon Ander Azkue. Voz: Axier Arroyuelo. Bajo: Joseba Goikoetxea “Goiko”. 27. Txikitxuterik

(BES-3) ahotsa axier arroyuelo

2:12

28. Tarzan (martxa)

(M-29)

1:57

29. Ama zuriak neri

(BES-41)

2:02

MIXEL DUCAU Grabaciones: Grabado por Mixel Ducau. Alboka, bajo, bucles rítmicos: Mixel Ducau. Zarrabetea: Caroline Phillips. Pandero: Babe Dufour. 30. Albokajun

(AP-19)

1:45

31. Albokalifornia

(FJ-23)

2:05

32. Albokasbah

(AP-20)

1:41

ALAN GRIFFIN Grabaciones: Tomadas de diferentes discos publicados por Alan Griffin con el grupo Alboka. 33. Jauntxoa

(FJ-15).

Grupo Alboka “Lorius”. Resc 126.

2:18

34. Hi zelta!

(AP-14)

Grupo Alboka “Lorius”. Resc 126 3:16

35. Txakur berdea

(AP-12)

Grupo Alboka “Bi beso lur”. AZ-004

3:15

36. Adarra

(BES-19)

Grupo Alboka “Lorius”. Resc 126.

1:32

37. Hanka hotzak

(BES-12)

Grupo Alboka “Bi beso lur”. AZ-004

1:28

ARITZ EZEIZA Grabaciones: Grabado el año 2012 en Soinuenea de Oiartzun. Técnico de grabación: J. I. Larrayoz “Larri”k. Alboka: Aritz Ezeiza. Acordeón: Lara Mitxelena. Pandero y voz: Ixiar Jauregi. 38. Asto guztiak - Hamaika amaren seme

(BES-39, BES-40)

4:17

39. Txamarra txartxo bat

(BES-67)

2:27

40. Martxa baten lehen notak

(BES-44)

1:41

41. Muñeirea

(BES-76)*53

3:40

JUAN MARI BELTRAN Grabaciones: Tomadas de los discos que con diferentes grupos y formaciones ha publicado Juan Mari Beltran. El tema “Albokarien Hernaniko 6. topaketaren bertsoak” está tomado de la actuación en directo que ofreció, junto a

(*) Tomado en directo del concierto que, con motivo de la celebración del décimo aniversario de Soinuenena-Herri Musikaren Txokoa, se organizó, en el año 2012, en el salón de actos del Ayuntamiento de Oiartzun. Alboka: Aritz Ezeiza. Acordeón: Lara Mitxelena. Voz y percusión: Ixiar Jauregi. Guitarra: Sebastian Ustarroz.

504


Repertorio del cd con ejemplos musicales del libro

Estitxu Izagirre el año 1999 en el encuentro de albokaris de Hernani. Las dos últimas, jota y porrusalda para la nueva alboka SOL-SOL, han sido grabadas el año 2013 en Soinuenea de Oiartzun. 42. Mutil txaleko gorri

(FJ-5)

Azala. Azala

IZ-184

2:07

43. Albokaren jotia

(FJ-13)

Txanbela. Txanbela

IZ-206

1:59

44. Garati albokaz

(AP-2)

Txanbela. Doinutik doinu.

IZ-265

2:26

45. Barkhamendu (Goizaldean Arrastia)

(BES-35)

Txanbela. Hirugarren koxkan.

IZ-318

2:44

46. Bosteko

(BES-14)

Txanbela. Hirugarren koxkan.

IZ-318

3:16

47. Sagardotik gintonikera

(M-19)

Txanbela. Hirugarren koxkan.

IZ-318

3:08

48. Txindokiko itsasoan

(FJ-7)

Txanbela. Arinarinketan.

IZ-488

2:23

49. Albokarien Hernaniko 6. topaketaren bertsoak

(BES-25)

(Hernani, 1999)

4:02

50. Deia

(BES-7)

Egurraren orpotik dator.

NOCD 04

1:49

51. Fandango aparta

(FJ-19)

Beti ttunttun.

NOCD 21

4:19

52. Saltoka

(AP-16)

Beti ttunttun

NOCD 21

2:52

53. Gorrotxategitarren pandangoa

(FJ-8)

Arditurri

Elkar-614

2:05

54. Rau, rau, rau

(AP-6)

Arditurri.

Elkar-614

2:48

55. Arrapaladan

(M-22)

Arditurri.

Elkar-614

3:08

56. Arditurri

(BES-17)

Arditurri.

Elkar-614

4:19

57. Sorgin etxean

(BES-8)

Arditurri.

Elkar-614

1:40

58. Martxa herrena

(BES-16)

Arditurri.

Elkar-614

3:40

59. Arratiatik Txilibrin

(BES-6)

Orhiko xoria.

Elkar-729

3:48

60. Gogoaren bidezidorretatik

(BES-26)

Orhiko xoria.

Elkar-729

3:29

61. Gorrotxategien martxea

(M-13)

Orhiko xoria.

Elkar-729

3:41

62. Alboka berrirako Jota

(SOL-1)*54

Oiartzun, 2013

2:34

63. Alboka berrirako Porrusalda

(SOL-2)*

Oiartzun, 2013

2:06

(*) Técnico de grabación: J. I.. Larrayoz “Larri”. Alboka: Juan Mari Beltran. Acordeón: Ane Errege Belda. Voz: Alaitz Guridi. Djembe: Aitor Beltran.

505


Euskal alb Euskal albokarien okarien historian,, garai g bakoitzak itzak ber beree albokari motak izan n ditu,, noski. Hala Hala izan da guk guk eezagutu zagutu ditug ditugun un garaietan, eta hala izango zzen en aurrekoetan aurrekoetan ere. ere. Horrela Horrela izanik, historian zehar zehar albokari albokaari mota bakoitza ak izaera, funtzio, err epertorioo eta ikasteko modu edo sistema ma zzehatzak ehatzak izan ditu. bakoitzak errepertorio Bistan da gaur egungo albokarien jatorria jatorria ez dela garai batekoa bezalakoa. zalakoa. Aurrekoekin alderatuz tuz gero, oso best telakoak dira gaurko albokari gehienen jatorriak, giroak, motibazioak, musika ezaugarriak ezaugarriiak bestelakoak eta, ziur aski, helburuak. Alboka zuzenean n ikasteko aukera gutxi dituzte, zte, eta ikasteko bideetako bat, at, askorentzat onena, on nena, alboka eskola batean izena izeena ematea da. Hori kontuan hartuta h dutten eta alboka jo nahi duten albokari berri ien helburuak zein diren jakinik, jakiinik, eskakizun horiek guztiak guztiaak beteko dituen eskola egokia kia berrien antolatzen saia atzen ari gara. saiatzen C ada perio periodo odo en la historia de la alboka ha tenido su tipo de albokari corr respondiente, espondiente, de tal modo que q Cada correspondiente, cada uno de ellos e carracterísticas acterísticas propias, propias, carácter, carrácter ácterr, función, rrepertorio eppertorio y un modo o sistema de tiene unas características apr render a toca ar el instrumento. instrumento. A sí ha sido en e la época que hemos conocidoo y así habr ráá sido en el pasado aprender tocar Así habrá pasado.. E videntemente videntem mente el origen de los nuev os albokaris a ver co on el origen de los albokaris ddel Evidentemente nuevos poco tiene que ver con pasado Ell entor ento orno, la motiv ación, la formación formaciión musical y seguramente segurramente amente también tambbién los objetivos objetivos de gran grran an parte parte de pasado.. E entorno, motivación, los intérpretes intérprretes etes actuales a son muy distintos. H Ho oy día no es fácil aprender aprrender ender a tocar tocaar el instrumento instrumento por uno mismo, mism mo, Hoy de for ma dir recta eccta a par tir de la escucha de otr ros os albokaris, y una de las maner erras, as, quizá la mejor para parraa muchos, muchhos, forma directa partir otros maneras, es acudir a una una escuela de alboka. Por Por tanto, tanto, nuestro nuestrroo cometido debe ser intentar inteentar adaptar la enseñanza dee la alboka a los ob bjetivos de las personas inter resadas esaddas en apr render ender a tocar este instr inst trumento tr radicional adicional vvasco. asco. objetivos interesadas aprender instrumento tradicional Les différ e entes périodes de ll’histoire ’histoire de l’alboka l’alboka ont eu chacune leur propre propre type de joueur d’alboka d’albooka différentes (albokari) et, en e conséquence, il y aura aussii pour chacune des caractéristi iques particulières, particulières, un caractère, caractère, caractéristiques une fonction, un répertoire répertoire et une manière manière ou un système d’apprendre d’apprendre à jouer de cet instrument. instrument. Celaa a été ainsi à ll’époque ’ép poque que nous avons avons connuee et ainsi aura été au passé. Clair emen nt ll’origine ’origine des nouveaux nouveaux aalbokaris a peu à voir voir avec avecc l’origine l’origine de ceux du passé. sé. Clairement L ’environnem ment, la motiv ation, la formati ion musicale et pr obablementt aussi les objectifs de la plupart plupaart L’environnement, motivation, formation probablement des interpr ètees actuels sont tr ès différents. différents.. Aujourd’hui, Aujourd’hui, ce n’est n’est pas facile faacile d’apprendre d’apprendre à jouer de cet c interprètes très instr ument par paar soi-même, directement directement à p par tir de l’écoute l’écoute d ’autres albokaris, albbokaris, et une façon, peut-être peut-êtr tre instrument partir d’autres la meilleure meilleure pour p beaucoup, est d’aller d’aller à une u école d’alboka. d’alboka. P ar conséquent, consééquent, notre notre tâche devrait être êtr tre beaucoup, Par d ’essayer d’adapter d’ad dapter ll’enseignement ’enseignement aux ob bjectifs des personnes intér essées à apprendre apprendre à jouer de cet c d’essayer objectifs intéressées instr ument tra aditionnel basque. instrument traditionnel E ach periodd of alboka in histor ryy has had its corr responding esponding albokari type,, so that each of them has its own own w Each history corresponding charracteristics, char racter acterr, function, rreper epertoirre and a mode or system of lear niing to play the instrument. instrument. Thiss is characteristics, character, repertoire learning ho w it is nowadays nowaadays and so has been in the past. st. how The ancien nt albokaris knew alboka from from m childhood, growing growing up in an n envir onment familiar with the t ancient environment sound of the instrument, in nstrument, being aware awarree of its function fu societyy.. Obviously, Obviouslyy, the thhe origin of the new albokaris has h in society. little to do wit th the mentioned so far r.. The setting, settting, motivation, motivation, musical training trraining ain ning and probably prrobably obably also the targets targgets with far. of much of thee current currrent performers perrfor formers are arree very verry different. d rent. Today differ Today it is not easy too learn learn to play the instrument instrument by by oneself, dir rectly ectlyy fr om listening to other alboka aris and one way y,, per rhaps haps the best b of all, is to attend a schooll of directly from albokaris way, perhaps alboka. Ther refor efforre, our task should be to tr ryy to t adapt the teaching to the objectiv objjectives of the people interested interrested estedd in Therefore, try objectives lear ning to pla ay this basque tr raditional aditional instr u ument. learning play traditional instrument.

KULTURA KUL LTURA SAILA DEPARTAMENTO DE CULTURA RA

ALBOKA. INGURU FOLKLORIKOTIK ESKOLARA  

Euskal albokarien historian, garai bakoitzak bere albokari motak izan ditu, noski. Hala izan da guk ezagutu ditugun garaietan, eta hala izan...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you