Page 1

Aan: College van Bestuur RUG SOG Fractie ‘09-’10 | 22 April 2010

Rondvraag ‘Evaluaties Geëvalueerd 2.0’ Inleiding Een toenemende betrokkenheid van studenten bij het verbeteren van het onderwijs aan de universiteit zal door iedereen louter toegejuicht worden. Middels ISEK evaluaties en evaluaties na tentamens wordt het onderwijs dat gegeven is geëvalueerd en besproken binnen verschillende medezeggenschapsgremia van de faculteit. Om deze betrokkenheid te vergroten zouden studenten graag willen weten wat er uit deze evaluaties naar voren komt en wat er mee gedaan wordt, zo heeft de SOG vernomen. Probleemschets & Voorstel De universiteit heeft het onderwijs de komende jaren bovenaan het prioriteitenlijstje staan. Onderdeel hiervan zijn de evaluaties die door studenten worden ingevuld naar aanleiding van vakken en tentamens. Na al een uitgebreide notitie geschreven te hebben met hierin de visie van de SOG op evaluaties aan de universiteit kunnen er in onze ogen op het gebied van communicatie ten aanzien van evaluaties nog een aantal zaken verbeterd worden. De hierna volgende problemen zijn veel gehoord onder studenten en zouden relatief simpel opgelost kunnen worden. Ten eerste is er onder studenten vaak de vraag ‘wat gebeurt er nou eigenlijk met de evaluaties die ik invul’. Het belang van evaluaties is evident en door terugkoppeling aan de student wordt de bereidheid en betrokkenheid met evaluaties verhoogd. Voor het geschetste probleem is ons inziens een goede uitleg op nestor een groot deel van de oplossing, tevens zouden docenten aan het eind van de collegereeks het belang en nut van het invullen van evaluaties kunnen aangeven. Dit geeft ook een incentive om ze in te vullen en zo de respons vergroot. Deze good practice van Letteren zouden wij graag universiteitsbreed ingevoerd zien. Hieruit voortvloeiend volgt natuurlijk de vraag ‘wat zijn de resultaten die uit een evaluatie komen’. De faculteiten zouden er meer werk van moeten maken om terug te koppelen na het invullen van evaluaties wat hier de resultaten van zijn en waar deze te vinden zijn. Dit om in volgende evaluatierondes ook daadwerkelijk het besef bij de studenten te creëren dat er wat mee gedaan wordt, zodat deze opnieuw het belang inziet van het invullen ervan. Voorbeeld

1


Aan: College van Bestuur RUG SOG Fractie ‘09-’10 | 22 April 2010

voor een goed systeem is bijvoorbeeld dat van de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Zij plaatsen de evaluaties op een speciaal aangemaakte Nestorcommunity ‘Onderwijskwaliteit’. Direct na elk blok verschijnen hierop de evaluatieresultaten van het laatste blok. Studenten worden via een Nestorannouncement op de hoogte gebracht dat de evaluaties hier te vinden zijn. Volgende stap is dat studenten die naast willen weten wat de uitkomst van de evaluaties is, ook willen weten wat daarmee gebeurd. Zij zouden zich moeten kunnen abonneren op een ‘nieuwsbrief’ van de opleidingscommissie waarin dit teruggekoppeld wordt. Een ander idee kan zijn dat de docent hier aandacht aan besteedt, wat sommige docenten bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid doen. In ieder geval is het zaak de studenten duidelijk te maken dat er ook wat met hun feedback gebeurd, zoals verondersteld mag worden in een goed werkende feedbackcyclus. Als derde en laatste punt is, naast het invullen van evaluaties waar studenten terecht kunnen met hun klachten over vakken en tentamens, de SOG van mening dat dit ook op een heldere manier gecommuniceerd dient te worden. Dit ten einde het voor de student mogelijk te maken om ook specifieke klachten kenbaar te kunnen maken. Wij zijn van mening dat het een goed idee zou zijn dat deze specifiekere klachten het best tot zijn recht komen bij een opleidingscommissie, deze kan dit dan meenemen in de evaluatie behandeling met de faculteit. De contactgegevens van de opleidingscommissie zouden duidelijk op nestor gezet moeten worden en tevens op het voorblad van de tentamens. Conclusie Deelt het college de mening dat: 

Het studenten meer duidelijkheid dient te geven over het nut van evaluaties: o

Dit middels een announcement op Nestor

o

Door docenten aan het eind van de collegereeks het belang er van uit te leggen

Alle faculteiten een Nestorcommunity onderwijskwaliteit dienen te hebben met daar de resultaten van de evaluaties. Elke keer dat een cursusevaluatie beschikbaar is wordt de student hiervan op de hoogte gesteld middels een announcement en eventueel een mail (good practice FEB)

2


Aan: College van Bestuur RUG SOG Fractie ‘09-’10 | 22 April 2010

Er een mogelijkheid dient te zijn voor studenten om een nieuwsbrief te ontvangen van de opleidingscommissie met daarin de uitkomsten van feedbackcyclus en eventuele verbeteringen

Er duidelijke communicatie moet zijn richting de studenten op nestor en op tentamens waar specifieke klachten ingediend kunnen worden.

3

SOG 0910153 Evaluaties  

SOG rondvraag met voorstel tot publiceren van resultaten van evaluaties

SOG 0910153 Evaluaties  

SOG rondvraag met voorstel tot publiceren van resultaten van evaluaties

Advertisement