Page 1

Rondvraag

Verbetering Zoekfunctie RUG­website(s) Datum: Van: Aan: Betreft:

23 oktober 2008 SOG­fractie 2008­2009 College van Bestuur Verbetering Zoekfunctie RUG­website(s)

Inleiding: De SOG­fractie constateert dat er op dit moment ontevredenheid heerst ten aanzien van de zoekfunctie van  de   RUG­website(s).   In   deze   rondvraag   wil   ze   daarom   het   College   van   Bestuur   verzoeken   om  een  verbeterde zoektechnologie  te implementeren, bijvoorbeeld Google Customs Search, daar de bevindingen  met deze technologie positiever zijn. Achtergrond: Het   webplatform   van   de   Rijksuniversiteit   Groningen   (RUG)   krijgt   een   steeds   belangrijkere   functie   als  communicatiemiddel. De omvang van het medium groeit tegelijkertijd, waarmee het belang van vindbaarheid  van   informatie   ook  toeneemt.   Het   is  om  die   reden   cruciaal  dat   de   zoekfunctie   van   de  universiteit   goed  functioneert, zeker voor nieuwe studenten en bezoekers die nog niet vertrouwd zijn met de structuur van het  webplatform. Probleemschets: Vanuit de SOG­fractie is geconstateerd dat er al enige tijd ontevredenheid heerst onder de gebruikers van  de zoekfuncties van de RUG. Veel zoekopdrachten leveren redelijke resultaten op. Uit een inventarisatie  onder studenten blijkt echter dat ze de zoekfunctie zeer weinig gebruiken omdat de ervaring is dat het vooral  gedateerde en  slechts zijdelings gerelateerde hits oplevert. Het zoeken naar zaken als "strategisch plan",  "openingstijden   UB",   “verkiezingsuitslag   (2008)”,     "rooster   natuurkunde"   en   “   rector   magnificus”   leveren  bijvoorbeeld niet de (eerste) hits op die men zou verwachten. Tevens worden typfouten hard afgestraft: een  enkele letter verkeerd levert direct geen enkel zoekresultaat meer op. Daarnaast   is   het   ontbreken   van   een   (goede)   zoekfunctie   voor   het   intranet   van   bijvoorbeelde   de  universiteitsraad ook erg vervelend. Het maakt het vinden van relevante documenten die in het verleden op  de site zijn gezet een erg tijdsrovende klus.  Overigens draait de RUG­website op dit moment op een relatief verouderd Oracle­systeem, waaraan de  zoekfunctie   gekoppeld   is.   Het   huidige   systeem   zal   vanaf   komend   jaar   niet   meer   ondersteund   worden,  waardoor er ook in bredere zin behoefte is aan een nieuw systeem. Voorstel: De SOG­fractie wil voorstellen om bijvoorbeeld Google­technologie (Google Customs Search) te integreren  in de zoekfuncties van de RUG­website(s) om zo de vindbaarheid van informatie te verbeteren. Dergelijke  technologie leverde bij een eigen test (zoeken via Google binnen het RUG­domein) betere zoekresultaten  op en kan daarbij ook omgaan met spellingsfouten. Het doel van dit voorstel is uiteraard niet dat per se deze  Google   technologie   wordt   geintegreerd,   maar   dat   de   zoekfunctie   zelf   wordt   verbeterd.   Gelijksoortige  alternatieven,   die   lagere   kosten   of   andere   positieve   effecten   met   zich   mee   brengen,   worden   evenzeer  aangemoedigd. Deelt het College van Bestuur de mening van de SOG­fractie dat de zoekfunctie van de RUG­website(s)   verbeterd dient te worden en dat bijvoorbeeld Google Customs Search een goed alternatief is?

SOG 0809135 Verbetering Zoekfunctie RUG-website(s)  

SOG Rondvraag met voorstel voor een verbeterde zoekfunctie RUG-website(s)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you