Page 1

Voor je ligt het verkorte verkiezingsprogramma van de Studenten Organisatie Groningen (S.O.G). De S.O.G. komt op voor de belangen van alle RUG-studenten. Met zeven zetels is de S.O.G. de grootste partij in de Universiteitsraad, wij zetten ons actief in, streven naar concrete resultaten en onderhouden gedurende het hele jaar contact met alle studenten o.a. via verenigingen en faculteiten. Op deze manier kan de S.O.G. de studenten optimaal vertegenwoordigen. De S.O.G. staat voor kwaliteit, keuzevrijheid en actieve medezeggenschap. Vanuit deze visie heeft de S.O.G de afgelopen jaren concrete resultaten geboekt. Zo heeft de S.O.G ervoor gezorgd dat de UB tijdens tentamenperioden en in het weekend langer open is, er meer studieplekken in het centrum zijn en dat Progress, Nestor en Webmail worden geintegreerd. Ondanks deze resultaten valt er nog veel te verbeteren. De kandidaats-fractie is zeer enthousiast om zich het komend jaar voor de studenten in de zetten. De prioriteiten van de S.O.G kan je in dit verkorte verkiezingsprogramma lezen. Het gehele verkiezingsprogramma en meer informatie over de S.O.G zijn te vinden op onze website:

www.stemsog.nl. De verkiezingen voor de Universiteitsraad worden gehouden van 7 tot en met 18 mei. Stemmen kan via Progress.

Stem voor kwaliteit, keuzevrijheid en actieve medezeggenschap

STEM SOG Voor keuzevrijheid, tegen blokkades Voor docenten afrekenen op onderwijsprestaties

Verkort Verkiezingsprogramma Studenten Organisatie Groningen 2007 / 2008

Voor meer studiefaciliteiten, langer open Voor terugkijken van colleges via internet Voor gratis stadsbreed draadloos internet en RUG software thuis Voor meer uitwisselingsmogelijkheden Voor snel en goed studieadvies Voor toptrajecten aan iedere faculteit Voor goede tentamenfaciliteiten Voor ruimere openingstijden van kantines

www.stemsog.nl

Stem S.O.G.! 1. Voor keuzevrijheid, tegen blokkades


Studenten moeten de mogelijkheid hebben zich zo breed mogelijk te ontwikkelen tijdens hun studie. Dit kan door het volgen van meerdere studies, minors of toptrajecten. Ook activiteiten naast de studie zoals besturen, ondernemersschap of topsport zijn waardevolle activiteiten naast de opleiding. Daarom vindt de S.O.G. het van groot belang dat studenten niet door schoolse maatregelen, zoals blokkades, worden beperkt in hun keuzevrijheid en ontwikkeling. 2. Docenten afrekenen op onderwijsprestaties Goed onderwijs valt of staat met de docenten. Docenten dienen uitdagende colleges te geven. Onder meer gastcolleges en het betrekken van onderzoek in het onderwijs dragen bij aan het verhogen van het niveau van colleges. De SOG pleit ervoor dat topdocenten een grotere rol vervullen in het onderwijs en positief worden gestimuleerd. Daarnaast moet om een hoog niveau van het onderwijs te garanderen in de beoordeling van docenten de onderwijsprestaties en studentevaluaties zwaarder meetellen.

vakken vooraf erkent moeten worden. Daarnaast moet de RUG meer samenwerkingsverbanden aangaan met gerenommeerde universiteiten en daarbij kijken naar de vraag vanuit studenten. Hierbij moet ook gezocht worden naar korte uitwisselingsmogelijkheden. Informatie omtrent internationalisering moet duidelijk worden weergegeven. 5. Goede studie- en loopbaan begeleiding zonder verplichtingen De S.O.G. vindt dat studenten binnen een week een afspraak met hun studieadviseur moeten kunnen hebben. Om zo efficiĂŤnt mogelijk te werken moeten studenten zich digitaal kunnen inschrijven voor een gesprek en via e-mail korte vragen kunnen stellen. De studieadviseur moet goed op de hoogte zijn van actuele informatie omtrent studie- en loopbaanmogelijkheden. De S.O.G. hecht er veel belang aan dat het contact met de studieadviseur altijd vrijwillig blijft. Het bindend studieadvies is uit den boze.

3. Meer studiefaciliteiten, langer geopend Om de studenten te faciliteren voor hun studie moeten er genoeg en goede studiefaciliteiten zijn. De S.O.G vindt daarom dat de bibliotheken daarom langer geopend moeten blijven. Met name in de weekenden moeten ruimere openingstijden gehanteerd worden. Om dit te bewerkstelligen zou het wenselijk zijn een team van studenten na normale sluitingstijd van de UB het werk over te nemen.

6. Gratis stadsbreed draadloos network en RUG software thuis beschikbaar Draadloos internet moet gratis stadsbreed worden aangeboden. Bij het volgen van een universitaire studie wordt internet immers steeds belangrijker. De S.O.G. pleit ervoor dat het stadsbrede draadloos internet snel wordt gerealiseerd zodat studenten hier ook buiten universitaire gebouwen gebruik van kunnen maken. Daarnaast pleit de S.O.G. ervoor dat studenten thuis beschikking krijgen over de RUG software zoals SPSS en woordenboeken.

4. Makkelijker studeren in het buitenland Studenten moeten zonder problemen een deel van hun studie in het buitenland kunnen volgen. De S.O.G. pleit er daarom voor dat

7. Ruimte om te excelleren in toptrajecten Studenten die zich meer willen ontwikkelen in hun opleiding zijn moeten deze mogelijkheid krijgen in toptrajecten. De S.O.G. is van mening

dat alle faculteiten studenten de mogelijkheid moeten bieden een toptraject te volgen. Daarnaast moeten ook interfacultaire toptrajecten aangeboden worden waardoor studenten zich op de grens van wetenschapsdisciplines kunnen ontwikkelen. 8. Tentamens op een geschikte locatie Tentamenfaciliteiten zijn onder de maat. Studenten moeten in een omgeving met goede voorzieningen, zonder geluidsoverlast hun tentamens kunnen maken. Momenteel wordt vanwege het capaciteitsprobleem de tennishal gebruikt, deze is echter ongeschikt voor het afnemen van tentamens. De SOG pleit daarom voor de versnelde bouw van de nieuwe tentamenhal, die de problemen dient op te lossen. 9. Colleges terugkijken via internet Videocolleges bieden studenten de mogelijkheid de stof uit de colleges te herhalen of een gemist college alsnog te bekijken. Daarom pleit de S.O.G. ervoor dat deze beschikbaar moeten zijn op Nestor. Videocolleges mogen geen geval een vervanging van gewone colleges zijn. 10. Kantines met een goed aanbod en ruime openingstijden De S.O.G. vindt dat de openingstijden van de kantines moeten worden verruimd en meer moeten worden aangepast op collegetijden. In tentamenperiodes moeten de grotere kantines ook in het weekend open zijn. Het aanbod van de kantines moet voldoen aan de vraag en er moet een basisassortiment tegen een lage prijs worden aangeboden. Op het Zernike moet naast de kantines ruimte zijn voor commerciĂŤle ruimte zoals winkels, cafĂŠ en een broodjeszaak.

SOG 0708N116 Verkort Verkiezingsprogramma 2007-2008.pdf  

SOG-notitie met verkort verkiezingsprogramma 2007-2008