Page 1

RONDVRAAG SOG-fractie 2007 – 2008 Datum: Van: Aan: Betreft: Opmerkingen:

15-04-2008 Studenten Organisatie Groningen College van Bestuur en Universiteitsraad ‘Reserverings’schermen voor computers in de UB

Een jaar geleden heeft de SOG-fractie een rondvraag gesteld met betrekking tot diverse faciliteiten in de Universiteits Bibliotheek. Eén van de aspecten die in deze rondvraag naar voren kwam was het ontwikkelen van een display in de computerzaal van de UB waarop aangeduidt wordt welke pc’s beschikbaar zijn. In reactie op de rondvraag is toegezegd dat deze faciliteit najaar 2007 beschikbaar zou zijn. Dit proces heeft vertraging opgelopen en de SOG heeft vernomen dat het CIT momenteel kijkt naar de ontwikkeling van het scherm, maar dat het project naar de achtergrond is geraakt. Aangezien het een zeer handige voorziening betreft wil de SOG het College vragen deze op korte termijn alsnog te realiseren. Naast de schermen is er in de rondvraag ook gevraagd naar de mogelijk van de bezorging van boeken bij een bibliotheek naar keuze zodat studenten en medewerkers niet gedwongen zijn een boek op een andere locatie op te halen dan waar zij werken of studeren. Ook deze dienst zou in de planning zitten, maar komt vooralsnog niet van de grond. De SOG fractie is benieuwd hoe het precies staat met de ontwikkeling van de hierbovengenoemde diensten en verzoekt het College deze te realiseren.

SOG 0708129 Reserveringsschermen voor Computers in de UB  

SOG rondvraag over ‘Reserverings’schermen voor computers in de UB

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you