Page 1

Universiteitsraad

Aan

College van Bestuur Van

Studentenfracties Universiteitsraad Datum

9 april 2010

Rondvraag

Onderwerp

Rondvraag ICT Faciliteiten

Geacht College, Middels deze rondvraag willen wij aandacht vragen voor een situatie die is ontstaan rond de ICT dienstverlening. Het is al geruime tijd bekend dat de reorganisatie van het Donald Smith Information Centre for Technology (CIT) voor veel medewerkers en studenten problemen heeft opgeleverd. Ondanks goed werk van het CIT blijkt dat problemen nog te regelmatig voorkomen. Deze problemen bevinden zich primair in de organisatie van de servicedesks en het beheer op centraal en decentraal niveau. Ten tijde van storingen loopt de wachttijd bij het melden van een probleem enorm op, en hebben beheerders handenvol werk om de faciliteiten weer te laten werken. Om de klachten te verwerken en het beheer weer op peil te brengen is dan een significante inspanning nodig, en zo blijkt uit gesprekken met onder andere het hoofd Servicedesks leidt dit tot vertragingen in het doorvoeren van de reorganisatie. De studentenfracties in de Universiteitsraad vinden dat het functioneren van de ICT huishouding steeds meer in het gedrang komt. Via verschillende kanalen bereiken ons berichten van medewerkers die thuis blijven omdat computer en telefoon niet naar behoren functioneren, dat het installeren van programma’s soms een maand duurt en studenten die hun heil vinden bij bekenden om hun problemen op te lossen. Er zijn gevallen bekend waarin college’s niet konden worden gegeven door het achterblijven van de ondersteuning. Het komt zelfs voor dat medewerkers hun PC dagenlang niet kunnen gebruiken en besluiten om thuis te gaan werken. De studentenfracties zijn van mening dat functionerende ICT in veel gevallen tot de basisbenodigdheden van onderwijs en onderzoek behoort. Het goed functioneren van deze ICT faciliteiten vereist een ondersteuning die is toegerust op de omvang en schaal van de organisatie. Wij concluderen samen met vele faculteitsraden, het college van decanen en verschillende studenten en medewerkers overleggen dat deze ondersteuning in de huidige vorm ontoereikend is en zorgt voor onbetrouwbare faciliteiten. Het ontstaan van problemen met betrekking tot ICT is natuurlijk onvermijdelijk. Echter kan wel worden getracht deze problemen zo snel en adequaat mogelijk op te lossen. De fracties zijn van mening dat dit te wijten is aan een onderbezetting van de servicedesks en beheersafdelingen in termen van personeel en hulpmiddelen. De huidige medewerkers doen hun uiterste best om ICT-faciliteiten draaiende te houden, maar gaan gebukt onder grote operationele druk met betrekking tot storingen. Wij zouden het college dan ook willen vragen om een tijdelijke kwaliteitsimpuls te geven aan het CIT om de dienstverlening van de servicedesks en de reactietijd op storingen via de beheersafdeling op een goed niveau te tillen. De fracties zijn bang dat de voorgenomen reorganisatie van het CIT niet voldoende tot uiting komt wanneer beheer en servicedesks achter de feiten aan lopen en vooral bezig zijn met ICT operationeel te houden.

Behandeladvies › 1›2

Ter Kennisname


Universiteitsraad

De studentenfracties in de Universiteitsraad zouden het college willen vragen de bezetting van de servicedesks en beheersafdelingen tijdelijk te verhogen om nijpende problemen een hoofd te bieden. Deze kwaliteitsimpuls stelt het CIT in staat om de reorganisatie adequaat door te voeren, en de beschikbaarheid van ICT faciliteiten op acceptabel niveau te houden. Namens de student-leden van de Universiteitsraad SOG-Fractie GSb-Fractie Calimero Fractie

Behandeladvies › 2›2

Ter Kennisname

SOG 0708127 ICT Faciliteiten  

SOG rondvraag over ICT faciliteiten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you