Page 1

RONDVRAAG SOG-fractie 2007 – 2008

Datum: Van: Aan: Betreft: Opmerkingen:

24-01-2008 Studenten Organisatie Groningen College van Bestuur en Universiteitsraad Rondvraag openingstijden Universiteitsbibliotheek TBV Commissie ABJZ

Rondvraag openingstijden Universiteitsbibliotheek 31 december: een dag die voor een groot deel van de wereld bol staat van vuurwerk en oliebollen. Echter niet voor vele honderden studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studenten, die veelal ingeschreven staan bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid, zijn de dagen rondom kerst en oud&nieuw druk met het studeren voor de aankomende tentamens. Bijvoorbeeld een van de hieronder genoemde tentamens die in de dagen vlak na oud & nieuw werden afgenomen; Het Het Het Het

propedeusevak rechtsgeschiedenis-1 op 4 januari met 717* intekeningen, vak belastingrecht 1 op 3 januari met 157* intekeningen, vak erfrecht op 4 januari met 89* intekeningen, vak staatsrecht-2 op 3 januari met 700* intekeningen.

Deze studenten werden er allemaal mee geconfronteerd dat de UB niet alleen op nieuwjaarsdag maar ook op 31 december gesloten was. Dit terwijl de UB de dagen voor en na oud&nieuw goed gevuld was. Het is dan ook geen wonder dat veel studenten klaagden omdat zij zich niet optimaal op hun tentamen hebben kunnen voorbereiden. De SOG is van mening dat het gezien de Nederlandse gebruiken acceptabel is dat de UB op nieuwjaarsdag gesloten is. Wij kunnen het echter niet accepteren dat de UB vlak voor een aantal grote tentamens meerdere dagen achtereen gesloten is, zeker omdat 31 december geen officiĂŤle feestdag maar zelfs een reguliere werkdag is. De SOG vraagt het College of het mogelijk is om de UB met ingang van dit kalenderjaar op 31 december open te stellen voor studenten die hun tentamens willen halen.

(*het aantal intekeneningen voor dit tentamen in januari 2008, cijfers afkomstig uit Progress)

1


2

SOG 0708126 Openingstijden Universiteitsbibliotheek  

SOG rondvraag over openingstijden Universiteitsbibliotheek