Page 1

RONDVRAAG SOG-fractie 2007 – 2008 Datum: 22-11-2007 Van: Studenten Organisatie Groningen Aan: College van Bestuur en Universiteitsraad Betreft: Rondvraag Algemene Roostersite Rondvraag Algemene Roostersite De grenzen tussen de faculteiten worden voor studenten steeds kleiner. Er zijn steeds meer studenten die ook buiten hun eigen faculteiten vakken volgen. Het gaat het tot nu toe om studenten die een interfacultaire studie of meerdere studies volgen, maar ook de AVV’s hebben bij een grote groep bij een grote groep studenten voor veel mobiliteit tussen de opleidingen gezorgd. In de toekomst zullen de minoren deze trent doorzetten. Wij kunnen deze mobiliteit van studenten in het kader van de academische vorming natuurlijk alleen maar toejuichen. Bij deze mobiliteit komt ook een overzichtelijke en toegankelijke communicatie kijken. Voor een student die vakken volgt buiten zijn eigen studie of faculteit moet de informatie over het vak toegankelijk zijn. Vooral waar het de roosters van verschillende faculteiten betreft heeft de SOG gesignaleerd dat er grote verschillen zijn in het aanbieden hiervan. Niet bij iedere faculteit staat het rooster op de facultaire website, laat staan in een eenduidig duidelijk format. De SOG is van mening dat wanneer iedere student de roostering van de vakken die hij of zij wil volgen makkelijk kan terugvinden dat dit dan de interfacultaire mobiliteit zou bevorderen en bovendien in het algemeen een grote verbetering is van de communicatie naar de student toe. Vaak kan de student zelfs niet de verschillende vakken die hij wil volgen van zijn eigen studie in één rooster terugvinden wanneer het vakken betreft die in verschillende studiejaren gegeven worden. Bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) bestaat de roostersite uit een sceduling wizard (zie bijlage). In deze wizard is het mogelijk om aan te geven welke vakken je wilt volgen van de verschillende studies en daar een persoonlijk college of tentamenrooster uit te krijgen. Dit is een zeer eenvoudige ICT oplossing die ook makkelijk toepasbaar is voor de gehele universiteit. De SOG wil het College van Bestuur dan ook vragen om met een dergelijke sceduling wizard een algemene roostersite te ontwikkelen. Op deze roostersite is het dan mogelijk voor de student om zijn studie(s), minor en vakken aan te klikken waar dan een persoonlijk rooster uit komt voor deze student. Ook studenten van buiten de universiteit, die wellicht meer zullen komen door de komst van de minoren, kunnen dan terecht op een duidelijke toegankelijke website voor hun rooster. Aanbeveling: De SOG beveelt het College van Bestuur aan om een Sceduling Wizard zoals gebruikt bij FEB, op de algemene RUG-site te implementeren voor alle studenten.


SOG 0708124 Algemene Roostersite  
SOG 0708124 Algemene Roostersite  

SOG rondvraag met voorstel voor algemene roostersite voor RUG-studenten

Advertisement