Page 1

Verkort Verkiezingsprogramma Studenten Organisatie Groningen 2006 / 2007

Studenten Organisatie Groningen Sint Walburgstraat 22C 9712 HX Groningen www.stemsog.nl


Voorwoord Voor je ligt het verkorte verkiezingsprogramma van de Studenten Organisatie Groningen (S.O.G). Dit is een organisatie die opkomt voor de belangen van RUGstudenten. Deze belangen behartigen wij onder andere in het hoogste orgaan van de studentenmedezeggenschap: de Universiteitsraad. De S.O.G.-fractie is met zeven zetels de grootste studentenfractie van de Universiteitsraad. De S.O.G. staat voor hoogstaand academisch onderwijs, keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Aan de hand van deze beginselen heeft de S.O.G de afgelopen jaren vele successen geboekt. Zo heeft de S.O.G ervoor gezorgd dat de UB tijdens tentamenperioden in het weekend langer open is, dat een zachte cesuur universiteitsbreed is ingevoerd en dat een groot aantal vakken aan buitenlandse universiteiten tegenwoordig vooraf erkend wordt. Ondanks deze resultaten valt er op de RUG nog veel te verbeteren. De prioriteiten van de S.O.G voor academisch jaar ‘06-’07 kan je in dit verkorte verkiezingsprogramma lezen. Het gehele verkiezingsprogramma en meer informatie over de S.O.G zijn te vinden op onze website: www.stemsog.nl. De verkiezingen voor de Universiteitsraad worden gehouden van 8 tot en met 19 mei. Stemmen kan via progress. Stem S.O.G.!


1. Voor keuzevrijheid, tegen verschoolsing Op de universiteit moet volgens de S.O.G. uitdagend onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit worden aangeboden. Om het maximale uit zichzelf te kunnen halen moeten studenten zelf de verantwoordelijkheid voor hun studie dragen en over optimale keuzevrijheid beschikken. De S.O.G is dan ook tegen iedere maatregel die verschoolsing in de hand werkt en de keuzevrijheid van studenten beperkt. Blokkaderegelingen beperken de keuzevrijheid van studenten en moeten daarom vermeden worden. In dit verband vindt de S.O.G. dat er universiteitsbreed een zachte knip tussen de bachelor- en de masterfase gehanteerd moet worden. 2. Integreren nestor, progress en email Nestor, progress en email moeten geïntegreerd worden, zodat een efficiënte en overzichtelijke informatie-uitwisseling ontstaat. Eén keer inloggen moet voldoende zijn om alledrie de programma’s te kunnen gebruiken. 3. Videocolleges en Streaming Schoolbords Studenten moeten hoorcolleges op internet, bijvoorbeeld via Nestor, terug kunnen kijken. Een dergelijke informatievoorziening kan de studieresultaten positief beïnvloeden, omdat videocolleges een hulpmiddel bij de voorbereiding op tentamens vormen. Ook kunnen studenten die tijdelijk in het buitenland verblijven en mensen die meerdere studies doen al het onderwijs op deze manier volgen. Om ervoor te zorgen dat alle informatie voor de studenten beschikbaar is, zal er meer gebruik gemaakt moeten worden van zogenaamde Streaming Schoolbords. Alles wat hierop wordt geschreven kan opgeslagen worden en via internet aangeboden worden. Te verwachten is dat de videocolleges docenten extra stimuleert om goed en uitdagend onderwijs aan te bieden. Videocolleges mogen nooit een vervanging worden van reguliere hoorcolleges. Vakken die op dit moment in ongeschikte of overvolle zalen worden aangeboden moeten sowieso ook als videocollege worden aangeboden. Dit moet echter worden gezien als een tijdelijke oplossing. 4. Laptops en stadsbreed draadloos internet De RUG moet haar studenten de mogelijkheid bieden goedkoop een laptop aan te schaffen. Draadloos internet moet gratis stadsbreed worden aangeboden. Bij het volgen van een universitaire studie wordt internet immers steeds belangrijker. Op het moment is draadloos internet in universitaire gebouwen, de Openbare Bibliotheek en een aantal cafés beschikbaar. Hierdoor hebben studenten toegang tot hun harde schijf en tot alle digitale voorzieningen van de universiteit. Een uitbreiding naar de hele stad van dit netwerk moet snel gerealiseerd worden. Om draadloos internet te gebruiken moet de universiteit studenten faciliteren in de aanschaf van laptops. Doordat de RUG laptops in grote hoeveelheden kan aanschaffen kunnen ze voordelig aan studenten worden verkocht.


5. Mastervoorlichting De RUG moet voor goede informatie over RUG-masters en masters aan instellingen in binnen- en buitenland zorgen. Er moet samenwerking worden gezocht met buitenlandse universiteiten, zodat een internationale mastersite kan worden opgezet. Hierdoor kunnen studenten sneller alle informatie over masters opzoeken in binnen- en buitenland en wordt tevens de druk op studieadviseurs verminderd. 6. Studieadvies binnen een week Studenten moeten goed studieadvies kunnen krijgen over alles wat de studie en loopbaan aangaat. Daarom moeten studieadviseurs voldoende op de hoogte zijn en moet het mogelijk zijn om binnen een week studieadvies te krijgen. Om zo efficiënt mogelijk te werken moeten studieadviseurs via internet beschikbaar zijn. Zo moeten ze simpele vragen kunnen beantwoorden via email of Nestor. Ook hoort er een internetpagina te zijn met antwoorden op veelgestelde vragen. Het contact met studieadviseurs behoort altijd vrijwillig te zijn. Bindend studieadvies is uit den boze. 7. Studieplekken Er moeten meer studieplekken beschikbaar komen. Zo is het in tentamenperiodes bijzonder druk in de UB waardoor er nauwelijks plaats is. De S.O.G heeft onlangs bereikt dat er in drukke periodes meer studieplekken in het centrum beschikbaar zijn, maar dit is een tijdelijke oplossing. Nieuwe ruimte kan gevonden worden in het gebouw van wat nu de Openbare Bibliotheek is. De Hanzehogeschool biedt nauwelijks studieplekken aan. Hierdoor worden de voorzieningen van de universiteit extra belast. Om dit te voorkomen moet de Hanze eigen studieruimte creëren of meebetalen aan de universitaire voorzieningen. 8. Minor ondernemerschap en minor onderzoek De RUG moet een minor ondernemerschap en een minor onderzoek aanbieden, zodat studenten de mogelijkheid krijgen zich volledig te ontplooien. Voor academisch onderwijs is de koppeling tussen onderwijs en onderzoek kenmerkend. Om onderzoek meer bij het onderwijs te betrekken pleit de S.O.G. voor een onderzoeksminor. Op deze manier kunnen studenten op een laagdrempelige manier in contact komen met onderzoek en hiervoor geënthousiasmeerd worden. Om studenten te stimuleren een eigen onderneming te beginnen moet een minor ondernemerschap aangeboden worden. Zo kunnen studenten de juiste kennis en vaardigheden opdoen. 9. Winkels op Zernike Het Zerniketerrein moet een fijne omgeving zijn met goede faciliteiten. Er dient daarom genoeg commerciële ruimte te zijn om te voldoen aan de verschillende behoeftes van studenten. De S.O.G. denkt hierbij in de eerste plaats aan een supermarkt, maar ook aan boeken- en computerwinkels. Ook dienen er voldoende pinautomaten op het Zernike te zijn. De aanwezigheid van deze voorzieningen maakt van het Zernike een fijne verblijfplaats voor studenten en medewerkers van de RUG.


10. Kantines De openingstijden van de kantines moeten verruimd worden. Vooral in tentamenperioden moeten de kantines langer open blijven, zodat studenten ook later op de dag nog van de voorzieningen gebruik kunnen maken. Daarnaast moet het facilitair bedrijf zich wat openingstijden betreft flexibel opstellen. Door een kwartier langer open te blijven kunnen studenten die net uit college komen ook nog gebruik maken van de restauratieve voorzieningen. Op deze manier sluiten vraag en aanbod op elkaar aan.

Concreet betekent dit: •

De S.O.G is tegen iedere maatregel die verschoolsing in de hand werkt en de keuzevrijheid van studenten beperkt.

Nestor, progress en email moeten geïntegreerd worden.

Hoorcolleges moeten ook via internet uitgezonden worden.

Iedere locatie van de universiteit dient te beschikken over een Streaming Schoolbord.

Het draadloos internet moet stadsbreed beschikbaar zijn.

Studenten moeten via de RUG voordelig laptops kunnen aanschaffen.

De S.O.G. pleit voor een internationale site over alle masteropleidingen.

De wachttijd voor studieadvies mag maximaal een week bedragen.

Er moeten meer studieplekken gerealiseerd worden.

De Hanze moet zelf studieruimte creëren of meebetalen aan de voorzieningen van de RUG.

De RUG moet een onderzoeksminor aanbieden.

De RUG moet een minor ondernemerschap aanbieden.

Er moeten goede faciliteiten op Zernike zijn, zoals winkels en pinautomaten.

Kantines moeten langer open blijven. Vooral in tentamentijd moeten de openingstijden verruimd worden.

Openingstijden van kantines moeten aansluiten op college-uren.


S.O.G. Voor keuzevrijheid, tegen verschoolsing Voor integratie van Nestor, progress en email Voor terugkijken van colleges via internet Voor goedkope laptops en gratis stadsbreed draadloos internet Voor een internationale mastersite Voor snel en goed studieadvies Voor meer studieplekken Voor een gevarieerd minoraanbod Voor winkels op Zernike Voor ruimere openingstijden van kantines

SOG 0607N104 Verkort Verkiezingsprogramma 2006-2007.pdf  
SOG 0607N104 Verkort Verkiezingsprogramma 2006-2007.pdf  

Verkort Verkiezingsprogramma Studenten Organisatie Groningen 2006 / 2007 Studenten Organisatie Groningen Sint Walburgstraat 22C 9712 HX Gron...

Advertisement