Page 1

RONDVRAAG S.O.G., VOS, Calimero URaad 1-2-2007

Tentamenhal Deze rondvraag stel ik namens de drie studentenfracties. Al vele malen is er in de Universiteitsraad en de commissie Begroting en Ruimtelijke Voorzieningen gepraat over de tentamenhal. Hierbij werden zowel de huidige voorzieningen besproken als de nieuw te bouwen tentamenhal. In de huidige situatie is de tentamenhal de voornaamste tentamenfaciliteit van de RUG. Door onvoldoende capaciteit werd de tennishal van het Sportcentrum als uitvalsbasis gebruikt. Om te inventariseren wat studenten van deze faciliteiten vinden heeft de S.O.G. in de afgelopen tentamenperiode enquĂŞtes afgenomen bij zowel de tentamenhal als de tennishal. Hierin werden studenten gevraagd wat hun mening over de voorziening is en of ze op enige wijze overlast hebben ondervonden tijdens het maken van hun tentamens. 584 studenten hebben hier gehoor aan gegeven en de enquete ingevuld. 74,7% van de ondervraagde studenten geeft aan tijdens het maken van een tentamen in de tentamenhal of tennishal overlast te hebben ondervonden. Bij de tentamenhal zijn de voornaamste bronnen van overlast de bouwwerkzaamheden die rond de tentamenhal plaatsvinden en een onaangename temperatuur. Bij de tennishal waren de voornaamste bronnen van overlast de te lage temperatuur, het geluid van de airconditioning en de oncomfortabele werkplek. De studentenfracties zijn van mening dat de RUG studenten moet voorzien van een plek waar studenten zonder overlast een tentamen kunnen maken. Naar aanleiding van de resultaten van de enquĂŞtes en de geluiden die ons bereiken uit het overleg van adviserende studentleden van de Faculteitsbesturen stellen wij deze rondvraag. De tennishal is in onze ogen niet geschikt om tentamens af te nemen en ook in de tentamenhal ondervinden mensen veel overlast. Hierbij willen we dan ook aandringen om zo snel mogelijk te beginnen met de bouw van de nieuwe tentamenhal, die over voldoende capaciteit dient te beschikken zodat niet meer uitgeweken hoeft te worden naar de tennishal. Ook willen we eropaandringen dat mocht het in de toekomst toch noodzakelijk zijn om uit te wijken naar andere locaties dan de tentamenhal dat dan gebruik wordt gemaakt van locaties die geschikt zijn om tentamens af te nemen zoals het Martiniplaza. Deelt het College van Bestuur de mening van de studentenfracties dat studenten recht hebben om hun tentamens in een overlastvrije faciliteit af te leggen? Is het College van mening dat de nieuw te bouwen tentamenhal voldoende capaciteit dient te hebben zodat geen gebruik gemaakt meer hoeft te worden van de tennishal? Is het College bereid om zo snel mogelijk met de bouw van de nieuwe tentamenhal te beginnen?

SOG 0607113 Tentamenhal  
SOG 0607113 Tentamenhal  

Deelt het College van Bestuur de mening van de studentenfracties dat studenten recht hebben om hun tentamens in een overlastvrije faciliteit...