Page 1

Rondvraag USB-Poorten RUG PC’s Middels deze rondvraag wil de S.O.G.-fractie het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen aandacht vragen voor het volgende: Diskettes zijn namelijk niet langer toetreikend voor de grote hoeveelheid dataopslag die benodigd is voor scripties, presentaties, elektronische publicaties enz. Veel studenten (en ook personeelsleden) bezitten daarom een zogenaamde “USB-Memory-pen”, de opvolger van de diskette als drager van digitale informatie. De medische faculteit stelt ze zelfs ter beschikking aan (een deel van) haar studenten. Veel studenten waren dan ook blij verrast dat de nieuwe pc’s in bijvoorbeeld het Onderwijscluster van het Rekencentrum uitgerust waren met USB-poorten aan de voorzijde van de PC, zodat het mogelijk zou zijn om gebruik te maken van hun USB-Memory-pen. Dit bleek echter niet het geval. De software voor de aansturing van deze poorten was gedeactiveerd uit veiligheidsoverwegingen. Als oplossing was het wel mogelijk om op het kantoor van een medewerker de USB-Memory-pen aan te sluiten op zijn PC en vervolgens op je studentaccount in te loggen om alsnog de bestanden op te kunnen slaan. Een echte oplossing is dit natuurlijk niet te noemen. Het spreekt voor zichzelf dat dit geen wenselijke situatie is. De universiteit dient voorop te lopen op technisch gebied. Het op de universiteit gebruik kunnen maken van je USB-Memory-pen is in de ogen van de S.O.G.-fractie niet meer dan logisch. Wij willen dan ook het College van Bestuur verzoeken om er zorg voor te dragen dat dit probleem opgelost wordt. De USB-poorten van de PC’s dienen gedeblokkeerd te worden. Dit behoeft technisch geen enkel probleem te zijn en neemt een hoop ongemak weg. De S.O.G.-fractie

SOG 0405091 USB-Poorten RUG PC's  

Het spreekt voor zichzelf dat dit geen wenselijke situatie is. De universiteit dient voorop te lopen op technisch gebied. Het op de universi...