Page 1

Rondvraag Interbibliothecair Leenverkeer Middels deze rondvraag wil de S.O.G.-fractie het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen vragen om de tarieven voor het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) aan te passen. In 2004 is in het landelijke overleg van universiteitsbibliotheken besloten om de tarieven voor het IBL te verdubbelen van â‚Ź 3 naar â‚Ź 6. In het gebruikersonderzoek van de UB wordt aandacht besteed aan de gevolgen van deze maatregel1. 70% van de bezoekers van het uitleenbureau van de Universiteitsbibliotheek (UB) en 61% van de bezoekers van de Studiezalen en Elektronische Bibliotheek vindt de tarieven (zeer) onacceptabel. Uit het onderzoek blijkt dat het percentage negatieve respondenten naar alle waarschijnlijkheid nog groter zou zijn geweest als jongerejaars studenten, die minder te maken hebben met het IBL niet waren meegenomen. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat er uitgeweken wordt naar andere bibliotheken in Nederland om de kosten voor het IBL te vermijden. Uit veel van de (scherpe) reacties blijkt dat studenten geen gebruik meer kunnen en zullen maken van IBL ook al behoeven zij slechts 50% van het tarief te betalen. De S.O.G.-fractie is van mening dat het noodzaak is om met een oplossing te komen. Het zou niet zo moeten zijn dat studenten besluiten om boeken niet te lenen vanwege de hoge kosten. Dit verslechtert de kwaliteit van hun onderzoek, scriptie enz. en beperkt hen zo in hun ontwikkeling. Het is voor de RUG geen PR als blijkt dat studenten naar andere steden moeten reizen om de kosten van het IBL te vermijden. Bovendien strookt dit niet met het goede imago van de RUG als kennisinstituut met kwaliteit hoog in het vaandel. De S.O.G.-fractie wil het College van Bestuur oproepen om de genomen maatregel aan te passen in die zin dat studenten niet 50%, maar slechts 25% van het landelijke IBL-tarief behoeven te betalen.. Daardoor komt het studenten-tarief weer op het oude niveau van â‚Ź1,50. De kosten die dit met zich meebrengt zijn beperkt. Als het voor het College van Bestuur niet mogelijk is om deze kosten zelf voor haar rekening te nemen pleiten wij ervoor dat de UB en de faculteitsbibliotheken binnen hun eigen begroting middelen vrijmaken om de tarieven naar het oude niveau terug te brengen. De S.O.G.-fractie

1

Verslag Gebruikersonderzoek, Studiezalen, Elektronische Bibliotheek en Uitleenbureau van de Universiteitsbibliotheek Groningen, pagina 111 e.v.

SOG 0405091 Interbibliothecair Leenverkeer  

Middels deze rondvraag wil de S.O.G.-fractie het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen vragen om de tarieven voor het Inter...