Page 1

Rondvraag Datum: Van: Aan: Betreft:

17 februari 2011 SOG-fractie 2010-2011 College van Bestuur Tentameninschrijvingen

Inleiding Bij een aantal opleidingen aan de RUG volgt men vakken aan verschillende faculteiten, tevens kunnen studenten een brede bachelor doen en minoren volgen aan andere faculteiten. Helaas gaat het afronden van deze vakken niet altijd vlekkeloos. Elke faculteit heeft een ander systeem met betrekking tot de tentameninschrijvingen en deze zijn vaak niet bekend bij studenten van een andere faculteit. Middels deze rondvraag willen wij graag aandacht vragen voor dit probleem.

Probleemschets Rondom het inschrijven voor tentamens is bij veel studenten vaak onduidelijkheid. Men is bekend met de procedures en inschrijftermijnen aan de eigen faculteit, maar deze informatie is vaak onduidelijk bij andere faculteiten. Dit komt ten eerste omdat de inschrijfperiodes niet synchroon lopen, hetgeen natuurlijk ligt aan de verschillende indelingen van semesters en in eerste instantie niet veranderd kan worden. Ten tweede zijn de inschrijfprocedures verschillend. Bij FMW hoeven studenten zich niet voor het tentamen in te schrijven, dit gebeurt automatisch als men voor een vak ingeschreven staat. Aan andere faculteiten heeft men drie weken om zich voor het inschrijven en men wordt hier aan herinnerd middels een e-mail. Helaas worden deze mails vaak niet gestuurd naar de studenten van een andere faculteit. Bij sommige faculteiten kan men zich gedurende het hele semester inschrijven, bijvoorbeeld bij GMW. Ten derde is het vaak onduidelijk hoe men zich in moet schrijven, niet voor alle tentamens kan men zich via progresswww inschrijven. Soms moet dit bij de onderwijsbalie van een faculteit, hetgeen onnodig veel tijd en geld kost. Tot slot, deze problematiek geld ook voor de na-inschrijvingen. De verschillende faculteiten hanteren ook allemaal andere regels voor de nainschrijvingen, waarvan veel studenten helaas gebruik moeten maken vanwege de hiervoor beschreven problematiek.


Voorstel Er zijn een aantal dingen mogelijk om de bovenstaande problematiek te verminderen. Allereerst zouden de inschrijfprocedures ge端niformeerd kunnen worden, waarbij een inschrijfperiode een aantal weken duurt en deze een vast aantal weken voorafgaand aan het tentamen plaatsvindt. Ook zou het handig zijn als iedere student een mail krijgt bij aanvang van de inschrijfperiode, studenten van de eigen faculteit krijgen deze vaak wel, maar het is juist belangrijk dat studenten van een andere faculteit ook op de hoogte gesteld worden. De meeste studenten zijn wel ingeschreven voor een vak op Nestor, hier zou door de docent ook de aanvang van de inschrijfperiode vermeld kunnen worden. Tot slot zou het handig zijn als er op de RUG-website en Nestor een document te vinden is, waarin de periodes en procedures van alle faculteiten te vinden zijn, zodat studenten ook zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het inschrijven voor tentamens. De SOG verzoekt het College van Bestuur de bovenstaande mogelijkheden te onderzoeken teneinde de problematiek rondom tentameninschrijvingen te verminderen.

Conclusie Deelt het College van Bestuur de zorgen van de SOG-fractie omtrent de problematiek rondom tentameninschrijvingen aan verschillende faculteiten en zou het College van Bestuur de mogelijkheden die hierboven zijn beschreven willen onderzoeken? Voor meer informatie en eventuele vragen kunt u contact opnemen met de SOG-fractie door te mailen naar fractie@studentenorganisatie.nl of door te bellen naar +31 50 - 363 77 13. De fractie denkt graag mee over de oplossingen voor dit probleem.

Rondvraag tentameninschrijvingen  

SOG rondvraag over de verschillende tentameninschijf-periodes bij de verschillende faculteiten

Advertisement