Page 1

Studenten Organisatie  Groningen   Rondvraag  Universiteitsraad     Datum:  29-­‐11-­‐2012   Woordvoerder:  Wiggert  van  Ginkel        

Rondvraag Ruimtegebrek  Zernikebibliotheek   Afgelopen   tentamenperiode   wilde   ik   gaan   studeren   in   de   bibliotheek   in   het   Duisenberg   gebouw.   Nietsvermoedend   fietste   ik   naar   het   Zernike   terrein,   echter   toen   ik   in   de   bibliotheek  aankwam  maakte  dat  gevoel  plaats  voor  ongeloof,  zo  ontzettend  druk  was  het.   Zowel   van   de   studenten   als   van   de   bibliothecarissen   kwamen   klachten.   Vooral   aan   stilte   werkplekken  was  afgelopen  tentamenperiode  en  duidelijk  tekort.   In  de  bibliotheek  op  het  Zernike  terrein  is  het  altijd  al  druk,  zo  druk  zelfs  dat  veel  studenten   van   de   Faculteit   Economie   en   Bedrijfskunde   en   van   de   Faculteit   der   Ruimtelijke   Wetenschappen  uitwijken  naar  de  Bernoulliborg.  De  Bernoulliborg  ondergaat  op  dit  moment   echter   een   verbouwing   waardoor   de   werkplekken   (tijdelijk)   niet   beschikbaar   zijn.   De   studenten   van   de   Faculteit   Wis-­‐   en   Natuurkunde   moesten   daardoor   noodgedwongen   ook   uitwijken  naar  het  Duisenberg  gebouw,  waardoor  daar  een  nijpend  tekort  ontstond.     De   Studenten   Organisatie   Groningen   (SOG)   heeft   de   bibliotheken   –   een   prachtige   dienstverlening  aan  de  student  –  hoog  in  het  vaandel  staan.  Wij  denken  dan  ook  graag  mee   met   het   oplossen   van   dit   probleem.   Er   zijn   op   de   lange   termijn   naar   onze   mening   twee   mogelijke   oplossingen   voor   deze   problematiek,   die   onzes   inziens   beide   gebruikt   dienen   te   worden.     1. Ruimere   openingstijden   van   de   bibliotheek   op   het   Zernike   terrein.   De   SOG   pleit   ervoor   om   de   openingstijden   van   de   bibliotheek   op   het   Zernike   terrein   gelijk   te   trekken   met   de   openingstijden   van   de   Universiteitsbibliotheek   (UB).   Dit   betekent   dat   de   Zernikebibliotheek   in   ieder   geval   doordeweeks   tot   22:00   uur   open   is   en   in   het   weekend   ook   open   gaat.   Dit   om   enerzijds   de   druk   in   de   bibliotheek   op   het   Zernike   terrein  af  te  laten  nemen  en  anderzijds  in  het  weekend  de  druk  op  de  UB  ook  af  te   laten  nemen.     2. Het   creëren   van   minstens   evenveel   werkplekken   na   de   verbouwing   van   de   Bernoulliborg  als  daarvoor  ook  aanwezig  waren.  Het  liefste  zien  wij  echter  zelfs  een   kleine   toename.   Dit   om   enerzijds   in   te   spelen   op   het   toenemend   aantal   studenten   aan  de  RUG  en  anderzijds  rekening  te  houden  met  de  veranderende  studeercultuur.   De  druk  op  de  student  is  de  afgelopen  jaren  gegroeid,  waardoor  studenten  zich  meer   dan   ooit   realiseren   dat   ze   hard   moeten   studeren.   Door   zowel   het   hogere   studentenaantal  als  de  veranderende  studeercultuur  zal  de  druk  op  de  bibliotheken   in  de  toekomst  alleen  maar  groter  worden.      


Studenten Organisatie  Groningen   Rondvraag  Universiteitsraad     Datum:  29-­‐11-­‐2012   Woordvoerder:  Wiggert  van  Ginkel        

Het faciliteren   van   studieplekken   moet   bij   de   universiteit   hoog   in   het   vaandel   staan,   de   universiteit   is   immers   een   instituut   waar   gestudeerd   dient   te   worden.   Natuurlijk   zijn   deze   maatregelen   niet   kosteloos.   De   vraag   is   echter,   vallen   deze   kosten   niet   in   het   niet   wanneer   er   door   betere   studiefaciliteiten   ook   hogere  rendementen  worden  gehaald?   Tevens  scoort  de  RUG  in  de  NSE  enquête  altijd  erg  goed  op  het  gebied  van  faciliteiten.  Willen   we  bij-­‐  of  zelfs  voorblijven  op  de  andere  universiteiten  dan  is  dit  iets  wat  we  moeten  doen.   Daarom  vraagt  de  SOG  het  College  van  Bestuur  een  mening  over  deze  kwestie  te  vormen  en   de  maatregelen  te  bespreken  in  een  van  de  komende  collegevergaderingen.       Namens  de  Universiteitsraadsfractie  der  Studenten  Organisatie  Groningen  2012-­‐2013,     Wiggert  van  Ginkel  

2012-11-29 Ruimtegebrek Zernikebibliotheek  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you