Page 1


TARTALOMJEGYZÉK


04 06 11 25

ELŐSZÓ TUDJ MEG TÖBBET AZ EURÓPAI UNIÓRÓL! KISEBBSÉGVÉDELEM AZ EURÓPAI UNIÓBAN MINORITY SAFEPACK – EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS A NEMZETI KISEBBSÉGEK JOGAIÉRT

27 31 33 36 38 40 Biztos léptekkel Európában Tájékoztató kisebbségvédelmi megvalósításokról, az EU jövőjét érintő kérdésekről, fiataloknak szóló programokról

KULTURÁLIS MISSZIÓ BRÜSSZELBEN ÉS STRASBOURGBAN GYAKORNOKI PROGRAM AZ EU ÉS A FIATALOK ERDÉLYI LÁTOGATÓCSOPORTOK AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN ROMÁN ELNÖKSÉG A TANÁCSBAN AZ EURÓPAI UNIÓ 2020 UTÁN


04

ELŐSZÓ sogorcsaba.eu

A

parlamenti munkám kezdetekor az a célkitűzés vezérelt, hogy Erdély és a magyar kisebbségi kérdések megkerülhetetlenek legyenek Európában. Több szempontból is fontosnak bizonyult, hogy létezik erdélyi magyar képviselet az Európai Parlamentben. Az elmúlt években rengeteg olyan eseményre került sor Brüsszelben, amelyek után talán többeknek csillan fel a szeme, mikor a “Transylvania” vagy a “Szeklerland” kifejezést hallja, csak, hogy néhány példát említsünk: székely farsangot ültünk a Magyar Bálon, Igazi Csíki Sört kóstoltattunk, magyar szecessziós épületekről szóló kiállítást mutattunk be, felterjesztésünkre Europa Nostra-díjat kapott Kallós Zoltán néprajzkutató, kiállítással idéztük fel Márton Áron erdélyi katolikus püspök emlékét, konferenciát tartottunk a reformáció 500 éves évfordulója kapcsán és az erdélyi vallásszabadságot kimondó 1568-as tordai országgyűlésről is. Ugyanakkor, az évek során, a parlamenti munka hevében megismerkedtünk hasonló helyzetben lévő kisebbségekkel és megértettük: nem vagyunk egyedül. Ha csak a tibeti, ujgur vagy görögországi török kisebbséggel való érintkezésre gondolunk, bátran elmondhatjuk, hogy életre szóló találkozások születtek, nem beszélve a felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyar testvéreinkkel ápolt szoros kapcsolatról. Immáron egymás történelméből, életsorsaiból építkezhetünk, amikor újabb és újabb kihívások érnek országainkban.

4


Tevékenységünkkel folyamatosan hozzájárulunk az európai irányvonalak és támogatási programok kialakításához, amelyekből az erdélyi magyarok is részesülnek. Gondoljunk csak a kereskedelmi akadályok eltűnésére, az ingyenes roamingra, a mezőgazdasági vagy regionális támogatásokra, a munkavédelmi standardokra vagy a pályázati és tanulmányi lehetőségekre az Európai Unióban. Számtalanszor bebizonyosodott: pozitív hozadéka van annak, hogy nemcsak itthoni közegben, hanem az Európai Parlamentben is ismételten elmondjuk álláspontunkat. Az elmúlt években is felszólaltunk annak kapcsán a plenáris üléseken, hogy az erdélyi magyarság egyáltalán nem elégedett saját helyzetével, további lépésekre lenne szükség ahhoz, hogy valóban modellértékűvé váljon a román kisebbségvédelem. Többek között ez is hozzájárult ahhoz, hogy a nyugat-európai politikusok lassan tudatosították: az új tagállamok nem oldották meg a nemzeti kisebbségek problémáit, nincsenek működő kisebbségvédelmi rendszerek, a papíron létező jogok pedig a gyakorlatban korlátozottan érvényesülnek. Végre ott tartunk, hogy az Európa Tanács is kimondta: Romániának meg kell teremtenie a kisebbségi jogok védelmének egységes és koherens jogi kereteit. Emellett az 1,3 millió aláírást összegyűjtő Minority Safepack kisebbségvédelmi polgári kezdeményezéssel is elértük, hogy az EU különböző intézményeinek figyelme erősebben ránk irányuljon. Mindemellett munkánk nyomán számtalan európai parlamenti dokumentumban jelent meg a nemzeti kisebbségek védelmének fontossága. Mindezen tevékenységek számbavételét, az EU jövőbeni céljainak ismertetését, valamint a fiataloknak szóló lehetőségek bemutatását foglalja magába ezen kiadvány, amely párbeszédre hívja az olvasót. Egy dolog bizonyosan látszik már: rengeteg tennivaló van még SÓGOR Csaba és továbbra is erőteljesen képviselni fogjuk az erdélyi európai parlamenti képviselő magyarság érdekeit Brüsszelben, azért, hogy biztos RMDSZ, EPP Képviselőcsoport léptekkel haladhassunk Európában.

5


06

TUDJ MEG TÖBBET AZ EURÓPAI UNIÓRÓL! sogorcsaba.eu

Terület: 4 413 652 km2 Az EU közigazgatási központjai: Brüsszel, Luxembourg, Strasbourg Segélyhívó telefonszám: 112 Uniós domainvégződés: eu Az EU portálja: www.europa.eu

Népesség: 509 millió fő (2016) Népsűrűség: 116,7 fő/km2 (2014) Átlagéletkor: 42,2 év (2014) Választójogi korhatár az európai parlamenti választásokon: 18 év (Ausztria: 16 év)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben kifejezve) (*): 28 800 EUR (2015) A 28 tagállam Unión kívülre irányuló összes exportja: 1 581,2 milliárd (2016. jan.–nov.) A 28 tagállam Unión kívülről érkező összes importja: 1 561,0 milliárd (2016. jan.–nov.)

Az EU 24 hivatalos nyelve (*) (*) Az egyes országok nyelve szerinti hivatalos névváltozaton alapuló betűrendben. bolgár (bg) spanyol (es) cseh (cs) dán (da) német (de) észt (et) görög (el) angol (en)

6

francia (fr) ír (ga) horvát (hr) olasz (it) lett (lv) litván (lt) magyar (hu) máltai (mt)

holland (nl) lengyel (pl) portugál (pt) román (ro) szlovák (sk) szlovén (sl) finn (fi) svéd (sv)

Hasznos linkek: Tanulás az Európai Unióban: www.ec.europa.eu/education Munkavégzés az Európai Unióban: www.ec.europa.eu/eures Munkavégzés az uniós intézményekben: www.epso.europa.eu Kutatás az Európai Unióban: www.cordis.europa.eu Uniós kiadványok: www.bookshop.europa.eu Uniós statisztikák: www.ec.europa.eu/eurostat


Az Európai Unió intézményei Az Európai Bizottság tagállamonként egy, azaz összesen 28 biztosból áll. Ez az intézmény az EU politikailag független végrehajtó szerve. A biztosok az Európai Unió általános érdekeit, és nem hazájuk konkrét érdekeit védik. A Bizottság jogszabályjavaslatokat nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, végrehajtja azok határozatait, a szakpolitikákat és az EU költségvetését, tárgyalásokat folytat nemzetközi megállapodásokról, és a Bírósággal együtt biztosítja, hogy az uniós jogot megfelelően alkalmazzák minden tagállamban. A Bizottság székhelye Brüsszel. www.ec.europa.eu A 751 tagból álló Európai Parlament az Unió polgárait képviseli. A képviselőket ötévente közvetlen és általános választással választják meg. A legutóbbi választásokat 2014 májusában tartották. Az Európai Unió Tanácsával együtt a Parlament feladata, hogy elfogadja az Európai Bizottság által javasolt jogszabályokat és az Európai Unió költségvetését. A Parlament ezenkívül a demokratikus ellenőrzés eszköze is. Székhelye Strasbourg, de Brüsszelben is üléseznek a képviselők, ugyanakkor Luxembourgban is zajlik adminisztratív tevékenység. www.europarl.europa.eu Az Európai Tanácsot az Európai Unió 28 tagállamának állam-, illetve kormányfői, az Európai Tanács elnöke, valamint az Európai Bizottság elnöke alkotják. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szintén részt vesz az Európai Tanács ülésein, amennyiben külügyi

témák kerülnek napirendre. Az Európai Tanács elnökét az Európai Tanács választja meg két és fél éves időtartamra, amely egyszer megújítható. Az Európai Tanács meghatározza az EU általános politikai irányvonalát és prioritásait, de nem lát el jogalkotási feladatokat. Székhelye Brüsszel. www.consilium.europa.eu Az Európai Unió Tanácsa (vagy röviden a Tanács, gyakran Miniszterek Tanácsaként is emlegetik) a tagállamok minisztereiből áll, akik a napirenden szereplő téma (külügyek, pénzügyek, közlekedés, mezőgazdaság stb.) szerinti összetételben üléseznek. 2019 januárjától fél éven át Románia vezeti az intézmény soros elnökségét. www.consilium.europa.eu Az Európai Unió Bírósága két bíróságból tevődik össze: a Bíróságból és a Törvényszékből. A Bíróság tagállamonként egy bíróból áll. Ellenőrzi az uniós intézmények által hozott jogi aktusok jogszerűségét és biztosítja, hogy a tagállamok betartsák a szerződéseket. A tagállami bírák kérésére értelmezi az uniós jogot, és biztosítja, hogy azt a tagállamokban egységesen alkalmazzák. A Törvényszék tagállamonként legalább egy bíróból áll (2019. szeptember 1-jétől tagállamonként két bíróból). Olyan ügyekkel foglalkozik például, amelyeket az uniós intézmények jogi aktusai által közvetlenül érintett vállalatok vagy természetes vagy jogi személyek terjesztenek elé. Az Európai Unió Bíróságának székhelye Luxembourg. www.curia.europa.eu Az Európai Központi Bank meghatározza és végrehajtja az euróövezet országainak monetáris politikáját. Az Európai

7


Központi Bank fő feladata, hogy – a nemzeti központi bankokkal együtt – fenntartsa az árstabilitást az euróövezetben és ezzel védje a vásárlóerőt. Az euróövezet az Európai Unió azon 19 tagállamából áll, amely hivatalos pénznemeként bevezette az eurót. Az Európai Központi Banknak jogában áll, hogy euró bankjegyeket bocsásson ki, de a gyakorlatban kizárólag az euróövezetbeli nemzeti központi bankok bocsátanak ki euró bankjegyeket és érméket. Az Európai Központi Bank székhelye Frankfurt am Main. www.ecb.europa.eu

Az Unió pénzügyi ellenőrzését az Európai Számvevőszék végzi. Ellenőrzi, hogy az Európai Unió költségvetését megfelelően hajtották-e végre, valamint hogy az uniós pénzeszközök begyűjtése és elköltése jogszerűen, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek megfelelően történt-e. A Számvevőszékbe minden tagállam egy tagot delegál, akiket az egyes nemzeti kormányok jelölnek és a Tanács nevez ki. A tagok függetlenek, hazájukból nem fogadnak utasításokat. A Számvevőszék székhelye Luxembourg. www.eca.europa.eu

Tudj meg többet az európai intézményekről és szervekről: europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_hu

Az Európai Parlament felépítése AZ EP FELÉPÍTÉSE KÉPVISELŐCSOPORTOK SZERINT (2018 szeptembere) EPP Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport S&D Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoport ECR Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport ALDE Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport GUE/NGL Egységes Európai Baloldal/ Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport Greens/EFA Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport EFDD Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája képviselőcsoport ENF Nemzetek és Szabadság Európája NI Független képviselők EPP 218

8

S&D 189

ECR 73

ALDE 68

GUE/NGL 52

Greens/EFA 51

EFDD 43

Az Európai Néppárt (angolul European People’s Party / EPP) a legnagyobb európai politikai párt és a legnagyobb pártszövetség az Európai Parlamentben. Ebben a képviselőcsoportban foglalnak helyet az RMDSZ európai parlamenti képviselői is. Az EPP régóta formálja az európai integráció történetét, célja hű maradni az emberi méltóság, a szabadság, az emberi jogok, a jogállamiság, a szolidaritás és a szubszidiaritás értékein alapuló egységes Európába vetett hithez.

ENF 35

NI 21

Összesen: 750


A KÉPVISELŐHELYEK ELOSZLÁSA KÉPVISELŐCSOPORTOK ÉS TAGÁLLAMOK SZERINT (2018 szeptembere)

© Európai Unió, 2017. Illusztrációk Jing Zhang/© Európai Unió.

9


1. 2.

Az Európai Unió legfontosabb megvalósításai

Fél évszázados béke, stabilitás és jólét; ezek jelentősen megnövelték több millió európai életszínvonalát.

10

Az Unió tagállamai közötti határellenőrzés eltörlésének következtében az emberek szabadon utazhatnak a kontinens legnagyobb részén. Európában külföldre menni és dolgozni is sokkal könnyebb.

3.

Az úgynevezett „egységes piac” a legtöbb áru, szolgáltatás, pénz és személy számára lehetővé teszi az Unión belüli szabad mozgást, és az Unió fő gazdasági motorját jelenti.

4. 5.

Az egységes pénznem, az EU tagállamainak többségében használt euró megjelenése tovább erősítette a kereskedelmet és az utazást.

Az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartásának értékeit az Európai Unió Alapjogi Chartája foglalja magában. Az uniós intézmények és a kormányok jogilag kötelesek tiszteletben tartani őket az uniós jogszabályok alkalmazása során.

6.

Közös kül- és biztonságpolitika, amelynek segítségével az Unió egységesen léphet fel a nemzetközi ügyekben. Az Unió egységesen lép fel a nem EU-s országok felé irányuló fejlesztési támogatás nyújtásában, az emberi jogi kérdések nyomon követésében világszerte, és a nem EU-s országokkal fenntartott kereskedelmi kapcsolatok irányításában is.

7. 8.

Az Unió a kohéziós politikája révén folyamatosan csökkenti a fejlettségbeli különbségeket a tagállamai és a régiók között.

„Egység a sokféleségben” – az Unió jelmondata szimbolizálja, hogy a nemzeti, nyelvi és vallási sokféleséget természetesnek tartják és olyan erőforrásnak, amelyre építeni lehet.

9. 10.

Az Erasmus+ program és a megelőző programok révén az EU közel 10 millió fiatal számára teremtett lehetőséget a külföldön való tanulásra.

Az Unió tagállamai közösen méltó versenytársai a világ többi gazdasági, tudományos és kulturális központjának, ezáltal továbbra is a világ élvonalában tarthatják az európai társadalmi berendezkedést.


11

KISEBBSÉGVÉDELEM AZ EURÓPAI UNIÓBAN sogorcsaba.eu

Annak ellenére, hogy az 500 millió polgárt számláló EU-ban minden hetedik személy egy őshonos nemzeti kisebbséghez tartozik vagy egy kisebbségi nyelvet beszél, a nemzeti kisebbségek védelme még mindig kezdetleges fázisban van. 60 évvel a ma Európai Uniónak nevezett közösség megalapítása után, Európában jogilag a fő kisebbségvédelmi eredményeket még mindig az EU keretrendszerén kívül működő Európa Tanács mondhatja magáénak. Ez különösen akkor tűnhet meglepőnek, ha figyelembe vesszük, hogy a 2009-ben életbe lépett Lisszaboni Szerződés már világosan kijelenti, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása – beleértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – az Unió alapjául szolgáló érték, illetve hogy az Alapjogi Charta is bevezette a “nemzeti kisebbségek” kifejezést az európai uniós joganyagba.

Megállapítható, hogy majdnem egy évtizeddel az alapító okmányokon végrehajtott változtatások után sincs jogfejlődés az uniós határozatok, ajánlások és irányelvek területén. Az Európai Bizottság – amely a jogszabályalkotás kezdeményezési monopóliumával rendelkezik – máig sem nyújtott be erre vonatkozó javaslatot, ugyanakkor az Európai Unió Tanácsa sem tett lépést ebbe az irányba. Az EU elismeri a kisebbségi jogok biztosításának fontosságát a csatlakozás előtti fázisban és a külkapcsolataiban egyaránt, de még mindig nem rendelkezik olyan eszközrendszerrel, amellyel a már taggá vált országokban számon kérhetné ezek érvényesülését. Ez része az úgynevezett koppenhágai dilemmának: az 1993-ban lefektetett csatlakozási kritériumokat már nem ellenőrzik a taggá válást követően.

„NEM MINDIG LEHET MEGTENNI, AMIT KELL, DE MINDIG MEG KELL TENNI, AMIT LEHET. A több mint egyharmad évszázada a nemzetközi szervezetekben folytatott tevékenységeim tapasztalatai mondatják velem azt, hogy Sógor Csaba amióta, mint képviselőnek lehetősége van rá, valóban ezeket a Bethlen Gábor-i elveket nem csupán vallja, de mindenkor annak szellemében is dolgozik. Az az ember, aki szorgalmazza az Európa Tanácsban a hagyományos nemzeti kisebbségek érdekében megfogalmazott és elfogadott jogi karták, egyezmények átvételét az EU jogrendszerébe.”

Komlóssy József, több nemzetközi NGO szervezet korábbi vagy jelenlegi alelnöke, egy negyed százada, a Magyar Ország�gyűlés Európa Tanácsi küldöttségének szakértője és tanácsosa

11


Az összes uniós szerv közül az Európai Parlament foglalkozik a legtöbbet és a legrégebb óta a nemzeti kisebbségek ügyeivel, felhívva a figyelmet a létező problémákra és a jogsérelmekre. Az intézmény mindig a zászlóvivője volt az uniós szintű kisebbségvédelemnek, újra és újra felszólította a Bizottságot, hogy hozzon specifikus kisebbségvédelmi intézkedéseket.


“Sógor Csaba sok-sok éve a kisebbségek jogainak élharcosa. Az Európai Parlament képviselőjeként rendületlenül támogatja a tibeti népet is felszabadulási törekvéseiben.”

Thomas Mann, németországi európai parlamenti képviselő, a Tibet Munkacsoport elnöke

Az Európai Uniónak, mint az emberi jogok legmagasabb szintjét biztosító térségnek felelőssége van abban a tekintetben is, hogy a világ többi részén hogyan érvényesülnek az emberi jogok és mennyire hatékonyan védik a kisebbségek jogait. Mi ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy az EU akkor kérheti számon az emberi és kisebbségvédelmi jogok érvényesülését a világ különböző országaiban, ha példát mutat és a saját területén biztosítja a kisebbségek jogait.

„Sógor Csaba az emberi jogok elszánt képviselője az Európai Parlamentben. Vezetése példamutató: nemcsak a magyar kisebbség hangjaként szolgál, hanem más népek jogai érdekében is felszólal, beleértve a tibetieket is. Személyesen látogatta meg az Indiába száműzött tibeti közösséget, hogy testközelből érthesse meg az őket érintő problémákat. Nem utolsó sorban Sógor Csaba jó barát. A legjobbakat kívánom neki célkitűzései megvalósításában!”

Dr. Lobsang Sangay, elnök, Központi Tibeti Adminisztráció

13


Azt, hogy mennyire érzékeny és tudatosan került téma ez, jól mutatja, hogy a 2004-es és 2007-es bővítés óta, egészen a jelenlegi mandátum feléig csak kevés, kifejezetten a nemzeti kisebbségekre vonatkozó jelentést fogadott el az intézmény, miközben a bővítési folyamattal a nemzeti kisebbségekhez tartozók száma jelentősen megnövekedett. Ugyanakkor – akárcsak az Európa Tanács esetében – az EP-ben is elmozdulást jelentett a 2014-2019-es ciklus. Az egyik fontos lépést az jelentette, hogy az általam leadott módosító indítványok elfogadása révén a kisebbségvédelmi kérdést is belevették a 2016. októberi, alapjogokkal és jogállamisággal kapcsolatos EU-mechanizmus létrehozásáról szóló parlamenti határozatba. Miközben ez a határozat felszólítja a Bizottságot, hogy hozzon létre egy új EU-s jogállamisági mechanizmust, összekapcsolja a kisebbségi jogokat és a jogállamiságot is. Hangsúlyozza, hogy nincs uniós jogi keretrendszer, ami garantálná a kisebbségek jogait és hogy a legsürgetőbb feladatok közé tartozik egy olyan nyomonkövetési rendszer kialakítása, amely a kisebbségek jogérvényesülését segíti.

LINK Másik releváns EP-dokumentum a 2017-es EU állampolgári jelentés: Az uniós polgárok állampolgári jogainak erősítése egy demokratikusan változó unióban. Az általam vezetett LIBE-szakbizottsági vélemény révén a jelentés figyelmeztet arra, hogy minden EU-állampolgár jogait diszkrimináció-mentesen kell biztosítani. Az EU-t felszólítja továbbá, hogy a kisebbségvédelem terén magas standardokat vezessen be, kezdve az olyan nemzetközi jogban kodifikált eszközök alkalmazásával, mint például az Európa Tanács erre vonatkozó dokumentumai. Ezeket a standardokat szigorúan be kell építeni a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok érvényesülését az EU egészében garantáló jogi keretbe.

LINK A fenti két jelentéstől eltérően – amelyek horizontálisan foglalkoztak a nemzeti kisebbségek problémáival – a 2018. február hetedikei határozat az uniós tagállamokban élő kisebbségek védelméről és megkülönböztetés-mentességéről már kifejezetten célzottan, csak ezzel a kérdéskörrel foglalkozik. Hangsúlyozza, hogy az EU felelősséggel tartozik a kisebbségek jogainak védelme és előmozdítása terén és szükségesnek tartja az uniós jogalkotási keret javítását annak érdekében, hogy a kisebbségekhez tartozó személyek jogait átfogó módon lehessen védeni. Ugyanakkor kéri az őshonos és nyelvi kisebbségek helyzetének hatékony uniós szintű nyomon követését. Erre a tevékenységre az EU Alapjogi Ügynökségét nevesíti.

LINK

14


Jelenleg a LIBE-szakbizottság egy olyan átfogó jelentésen dolgozik, amely minimumszabályokat állapítana meg az EU-ban a kisebbségvédelem érdekében. A jelentést néhány hónappal ezelőtt vitattuk meg a szakbizottságban és éppen befejeztük a módosítások benyújtását. 53 leadott módosító indítványommal én is hozzá szeretnék járulni egy minél átfogóbb és erőteljesebb hatású végső dokumentum elfogadásához.

LINK

Az Európai Parlament állandó, erre vonatkozó tevékenysége mellett van egy másik fontos kezdeményezés is a nemzetiségi kisebbségvédelem terén: az alulról építkező Európai Polgári Kezdeményezés (ECI), ami egy, a Lisszaboni Szerződés által létrehozott intézménye a közvetlen demokráciának. Amint azt a neve is jelöli, ez az intézmény arra ad lehetőséget, hogy amennyiben tagállam-szerte az európai polgárok valamilyen jogi rendellenességet észlelnek, összefoghassanak és aláírásgyűjtéssel közvetlenül jelezhessék problémájukat az Európai Bizottságnak, amely aztán a megoldás érdekében elindítja a törvénykezési folyamatot. Ezen az új jogi lehetőségen alapulva az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) tagjai felszólították az EU-t, hogy javasoljon egy sor olyan jogi kezdeményezést, amelyekkel a nemzetiségi és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogait védi, továbbá erősíti a kulturális és nyelvi sokszínűséget az Európai Unióban. A Minority Safepack kisebbségvédelmi kezdeményezést 1,3 millió EU-polgár támogatta aláírásával – közülük majdnem négyszázezer szignó Romániából érkezett – így elérte a szükséges küszöböt ahhoz, hogy követelhesse a jogszabálykezdeményezést az Európai Bizottságtól.

“Sógor Csabát elkötelezett európai néppárti képviselőként ismertem meg, különös tekintettel az ASEAN (délkelet-ázsiai országok) delegációban kifejtett tevékenységére. Elszántan küzd hazájának ügyeiért, kiemelten fontosak számára a kisebbségek jogai. Megbízható és értékes munkatársnak tartom.”

Werner Langen, németországi európai parlamenti képviselő, az ASEAN delegáció elnöke

15


Fontosabb jelentéseim, árnyékjelentéseim, szakbizottsági véleményeim a Foglalkoztatás és szociális ügyek bizottságában (EMPL) EMPL Vélemény a strukturálisreform-támogató program 2017–2020-as időszakra vonatkozó létrehozásáról 2015/0263(COD) illetve kibővítéséről. Ezen a programon belül, amelynek létrehozásában részt vettem, a tagállamok kormányai ingyenesen szakértői segítséget kérhetnek az EU-tól különböző reformok végrehajtásához. A programra 2017-ben 142,8 millió eurót különített el az EU, majd újabb 80 millió euróval bővítettük a keretet. Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) 2007–2014. évi tevékenységéről, hatásáról és hozzáadott értékéről (2015/2284(INI)). Az EGAA egy olyan pénzalap, ami támogatást nyújt tömeges elbocsátások esetén. Ezen keresztül részesültek EU-s támogatásban a nemeszsuki Nokia és az aranyosgyéresi Mechel elbocsátottai is. Ennek a programnak a felülvizsgálatáért feleltem és olyan módosításokat vittünk be a jelentésbe, amelyek hatékonyabbá teszik a kifizetéseket. Egyéb témák, amelyek kidolgozásában módosításokkal vagy szakbizottsági néppárti felelősként aktívan vettem részt: Készséggarancia Program az alacsonyan képzettek

felzárkóztatásáért; a Tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretrendszerének kialakítása a duális képzés támogatása érdekében; a nyugati országokba kiküldött kelet és közép-európai munkások/kamionsofőrök és munkaadóik érdekeinek védelme, romák felzárkóztatása.

Tovább folytatjuk a küzdelmet a közép-kelet-európai fuvarozók érdekeinek védelméért az EU-ban. Még nem sikerült megegyezésre jutni a nemzetközi fuvarozás európai szabályozásáról az Európai Parlamenten belül. Az Európa keleti és nyugati felét rendkívül megosztó törvénytervezet fő tétje számunkra, hogy a hazai fuvarozók ne veszítsék el versenyelőnyüket Nyugat-Európában, ne tudják őket kiszorítani az európai fuvarozási piacról.

„Nagyra értékelem Csaba támogatását, amelyet az elmúlt több, mint egy évtized alatt nyújtott. Mindig számíthattam rá, amikor a romák és más kisebbségek hátrányos helyzetének javításán dolgoztam. Csaba aktív és fontos tagja az Európai Parlamentnek és a korábbi szegénytelepeken szerzett tapasztalatait a mai napig tudja kamatoztatni, ami nagyban hozzájárul sikeres képviselői munkásságához. Őszintén becsülöm benne azt is, hogy ennyi év után is jelen van az erdélyi nemzeti és regionális politikában és aktívan segíti a választóit.”

Járóka Lívia, a Fidesz európai parlamenti képviselője, az Európai Parlament alelnöke

16


Parlamenti munkám 2014 óta számokban

631 365

114 nemzeti kisebbségvédelmi témában kisebbségjogi, emberi jogi és szociális ügyekben

4 6 230 2 27

17


magyar kisebbség elleni uszító üzenetek Romániában MOGYE-ügy

restitúció akadályozása

Minority Safepack kisebbségvédelmi kezdeményezés magyarellenes hangulatkeltés Romániában

a romániai jogállamiság helyzete

az Európa Tanács és az USA által kiadott jelentések romániai korrupcióellenes harc túlkapásai szimbólumhasználat akadályozása

Mikó-ügy

Johannis kisebbségekre vonatkozó állításai a gyülekezési szabadság romániai korlátozása 18


Kisebbségvédelmi témában szervezett, közösségünk problémáit, sajátos helyzetét is bemutató szakmai konferenciáink az Európai Parlamentben

19


„Csabával régi ismerősként számos, a nemzeti kisebbségek védelmét elősegítő rendezvény megszervezésén, illetve jelentésen működtünk sikeresen együtt. Őszintén remélem, hogy ezt a közös munkát a jövőben is folytatni tudjuk.”

20

Csáky Pál, a felvidéki Magyar Közösség Pártjának európai parlamenti képviselője, az Európai Parlament Petíciós Bizottságának alelnöke


“Sógor Csaba Románia uniós csatlakozása, 2007 óta folyamatosan dolgozik azért, hogy az erdélyi magyarság helyzete, a nemzeti és nyelvi kisebbségeket érintő kérdések napirenden legyenek az uniós porondon. Sokat tesz az unión kívül élő nyelvi és vallási kisebbségekért is, így különösen a tibeti nép jogaiért. Tevékenysége által az erdélyi magyarság hangja hallhatóbb, értékei pedig ismertebbek”.

Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője, az Európai Néppárt alelnöke, a Kisebbségi Frakcióközi Munkacsoport elnöke

21


„Köszönöm értékes közreműködésedet a kisebbségek jogainak védelmében. Köszönöm bátorságodat!”

Ilhan Kyuchyuk, európai parlamenti képviselő, Bulgária, az Újgur Baráti Társaság elnöke

22


23


“Az elmúlt négy évben nagyon aktív munkatársként ismertem meg Sógor Csabát. A romániai magyar kisebbségért való elkötelezettsége lenyűgöző számomra. Egyszer még Kolozsvárra is ellátogattam a meghívására, hogy európai ügyekről beszélgessünk helyi diákokkal. Az Európai Unióért való kiállását figyelemre méltónak és fontosnak tartom.”

David McAllister, németországi európai

parlamenti képviselő, az Európai Néppárt alelnöke, a Külügyi Bizottság elnöke

24


25

MINORITY SAFEPACK – EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS A NEMZETI KISEBBSÉGEK JOGAIÉRT

Kétségtelen tény, hogy a nemzeti kisebbségek helyzete ma nem kap kellő súlyt az európai politikában és az európai intézmények napirendjén. Ennek egyik oka, hogy több nyugat-európai országban - tagállami szinten - viszonylagos közmegegyezést követően rendezték a nemzeti kisebbségek és a többség viszonyát, működő konfliktuskezelési mechanizmusok vannak, adott esetben területi vagy kulturális autonómiák különböző formáival biztosítják a kisebbségek önazonosságának megőrzését, a közösség fennmaradását. Más országokban, főként az EU-hoz később csatlakozott keleti tagállamokban ez nem történt meg, nincsenek a párbeszédhez szükséges intézmények sem, ezért a felmerülő vitás kérdéseket a nemzeti kisebbségek nem tudják rendezett formában megvitatni az illető állam hatóságaival. Ennek eredménye feszültség és kölcsönös bizalmatlanság. Egyes államok nem is akarnak beszélni a létező problémákról, úgy tesznek, mintha azok nem is léteznének és minden a legnagyobb rendben lenne, esetleg nyilvánosan hirdetik – a tények ellenére – hogy megoldották a kisebbségi kérdést.

sogorcsaba.eu

A Minority SafePack nevű európai polgári kezdeményezés annak nagyon jó eszköze, hogy Európában elinduljon egy vita a nemzeti kisebbségek nagyon változatos, ám sok szempontból közös problémáiról. Fontos, hogy az aláírásgyűjtés mellett az európai döntéshozók figyelmét felhívjuk arra, hogy ez egy létező probléma, amely 60 millió uniós polgárt érint közvetlenül, közvetetten pedig minden egyes polgárt és tagállamot. A Minority Safepack hatására az Európai Bizottság – a Bíróság segítségével – belátta, hogy szükséges beszélni a kérdésről, itt az ideje, hogy az európai politikai pártcsaládok, majd a kérdéstől ódzkodó tagállamok is hasonlóan cselekedjenek. A Minority SafePack kezdeményezés összegyűjtött több mint 1,1 millió aláírást Európa-szerte, ezzel nyomatékosította: az európai polgárok is érzik a problémát és választ várnak az EU-tól. Az Európai Unió mind a 28 tagállamának nemzeti hatósága leellenőrizte a Minority Safepack kapcsán leadott támogatói nyilatkozatokat, amelyből 1 millió 128 ezer 385öt jóváhagytak, ez pedig azt jelenti, hogy a Minority Safepack folytathatja útját az Európai Bizottság felé.

25


A KEZDEMÉNYEZÉS PONTJAI: A Minority SafePack Kezdeményezés eredeti formájában tizenegy saját javaslatot tartalmaz, ezekből kilencet iktatott az Európai Bizottság: 1. EU-s ajánlás a kulturális és nyelvi sokféleség védelméért és előmozdításáért az Unióban 2. Támogatási programok biztosítása a nyelvi közösségek számára 3. Nyelvi sokféleségi központ létrehozása 4. A támogatási programok módosítása úgy, hogy azok a kis régiókban élő és kisebbségi nyelvet beszélő közösségek számára elérhetőek legyenek 5. Kutatás a kisebbségek Európa szociális és gazdasági fejlődéséhez való hozzájárulásának értékéről 6. Az állam nélküli kisebbségek (pl. romák) egyenlősége 7. Egységes európai szerzői jog, amely értelmében a szolgáltatásokhoz és közvetítésekhez anyanyelven lehessen hozzáférni 8. Szolgáltatói és hozzáférési szabadság az audiovizuális tartalmakhoz a kisebbségi régiókban 9. A kisebbségi közösségeket, médiát és örökségvédelmet támogató tevékenységek tömbösített felmentése az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alól.

www.minority-safepack.eu/ www.rmdsz.ro/uploads/fileok/dok/9%20pont%20HU%20spreads%20qr.pdf

26


27

KULTURÁLIS MISSZIÓ BRÜSSZELBEN ÉS STRASBOURGBAN sogorcsaba.eu

Napjainkban egyre nélkülözhetetlenebbé válik saját értékeink, Erdély, a Székelyföld és a teljes romániai magyarság népszerűsítése. Brüsszelben nem létezik olyan intézményi háttér, amely ebben a nemzetközi környezetben saját közösségünk megismertetésével foglalkozik. Ezért mi, erdélyi magyar képviselők elsőként vállaltuk, hogy igyekszünk ezt a feladatot is ellátni. Arra törek-

szünk, hogy minél többet megtudjanak rólunk, mert, ha ismernek és netalán meg is szeretnek, akkor sokkal inkább támogatnak is. Ez a fejezet azért kapta a „kulturális misszió” címet, mert saját közösségünk értékeinek népszerűsítése nem egyik napról a másikra elvégezhető feladat, hanem sokkal inkább egy állandó jelenlétet igénylő, hosszútávú küldetés közösségünk számára.

ERDÉLYT EURÓPÁBA! Arra vállalkoztam, hogy elvisszük közösségünk értékeit Európába, és most azt mondhatom, hogy ezen az úton is biztos léptekkel haladunk. Az alábbi idővonal segít visszatekinteni kulturális misszióm elmúlt évtizedének legfontosabb eseményeire.

27


28


29


„Brüsszeli látogatásunk első napján énekkarunk szolgált a Brüsszeli Református Gyülekezet kétnyelvű reformáció ünnepi istentiszteletén, másnap pedig részt vettünk és énekelhettünk az Európai Parlamentben megrendezett reformációi emlékkonferencián. A Protestáns Teológiai Intézet vegyeskarának hírei közül kevésre taroltunk annyi like-ot a Facebookon, mint a brüsszeli látogatásunkról közölt rövid beszámolókra és fotóriportokra. Brüsszelből hazatérve folytatódott fellépéseink sorozata a refo500-as rendezvényeken, melyek közül néhányra a brüsszeli alkalom hírének köszönhetőn kaptunk felkérést. Brüsszel most már nem csak egy politikai apparátus központját, a jó sörök és csokoládék otthonát jelenti számunkra, hanem egy olyan várost is, ahol testvéreink élnek. Hálásan köszönjük mindezt képviselő úrnak és munkatársainak!”

Benkő Tímea, kórusvezető

30


33

GYAKORNOKI PROGRAM - ROMÁNIAI MAGYAR FIATALOK AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN

sogorcsaba.eu

Az európai parlamenti irodámban a két asszisztensem mellett minden hónapban van legalább egy gyakornokom is Erdélyből. Minden évben meghirdetjük gyakornoki kiírásunkat, amelyre bárki jelentkezhet. Az a célunk, hogy a fiatalok első kézből szerezhessenek tapasztalatot az európai döntéshozatal folyamatáról, így jobban megérthetik az uniós rendszerek működését. EP-képviselői munkám kezdete óta kb. 130 romániai magyar fiatal tanult és dolgozott a brüsszeli és strasbourgi irodáimban. Visszajelzéseik alapján hasznos tapasztalatszerzés volt ez számukra, én pedig bátran kijelenthetem, hogy magam is sokat tanultam ezektől a fiataloktól! Gyakornoki táborunk Homoródfürdőn, 2015 november

„Életre szóló élmény volt személyesen belelátni az Európai Parlament tevékenységébe, ami azért is tűnik olyan távolinak, mert a hazai sajtó keveset foglalkozik ezzel a mindennapi életünket döntéseivel befolyásoló intézménnyel. Hasznosnak éreztem magamat, hiszen teljes mértékben bevontak a képviselői iroda munkájába, így már sokkal jobban megértem a brüsszeli döntéshozatal menetét. Új dolgokat tanultam, barátságokat kötöttem és szép emlékekkel gazdagodtam Brüsszelben és Strasbourgban!” Sinka Pál, Pécska

31


„Egyetemi tanulmányaim során számos ismerettel gazdagodtam az Európai Unióról, intézményeiről és működéséről is, de mindezt gyakorlatban látni és tapasztalni teljesen más. Nemcsak egyszerű tanulmányi kirándulás volt, hanem aktív részese voltam az ottani munkának. Gyakornokságom ideje alatt átértékelődött az idő fogalma, ugyanakkor a naponta megtett lépések száma is magasan az átlag fölött volt. Reggeltől estig követték egymást az események, delegációs-, bizottsági- és frakció ülések, de nem volt hiány a parlamenten kívüli kikapcsolódási lehetőségekből sem. A brüsszeli parlament épülete olyan, mint egy városállam, a strasbourgi társa azonban egy labirintushoz hasonlítható, amelynek kiismerésére nem elegendő a plenáris ülés hete. Összességében, nagyon színes és tartalmas három hetet tölthettem a parlamentben, amely ismeretekben, élményekben és tapasztalatokban bővelkedő volt.” Nagy-Menyhárt Szidónia, Gyergyóremete

A gyakornoki program természetesen nem pusztán arról szól, hogy az Európai Parlament hatalmas betonüregeiben sétálva füledbe zsong többtucat nyelv. Egyszerre adatott lehetőség arra, hogy személyesen is megtapasztalhassam a parlament intézményi struktúráját, de láthattam a kisebb részleteket, ahogyan felépül egy napirend vagy elkészül egy módosító-javaslat. Mindeközben nem csak azt éreztem, hogy gyakornokként érdemi tagja vagyok az irodának, de azt is, hogy az asszisztensek mennyire kedvesek velem. Végül pedig hozzátenném, hogy már gyakornok-jelöltnek is igazán jó lenni, hisz a “beválogató” táborban olyan embereket ismertem meg, akiket ma is barátomnak tudhatok” Jakab Zalán, Csíkszereda

„Gyakornokságomat fél év távlatából még mindig gondolkodás nélkül a legjobb élményemként emlegetem. Szerény 24 évem alatt nem tapasztaltam ehhez foghatót, úgyhogy továbbra is vannak „csípj meg” pillanataim - sokszor nehéz elhinni, hogy azt az intenzív hónapot sajátomnak tekinthetem. Csabával és asszisztenseivel barátságos és oldott hangulatban telt a munka: a lehető legváltozatosabb feladatokkal bíztak meg, ami tökéletes olyasvalakinek, aki még mindig kutatja, hogy miben jó, hol és hogyan állja meg a helyét. Nekem nagy teret is engedtek, saját tempómban végezhettem mindent, amiért külön köszönet jár nekik. Feltételezem, hogy a gyakornokok nagyrészének az a pár hét főként szakmai szempontból hasznos, számomra viszont inkább egy (meglepően sikeres) önismereti út volt. Mivel lehetőség van különböző konferenciákon és üléseken résztvenni, az információ-kavalkádból mindenki saját kedvére csipegethet, szűkítve vagy tágítva érdeklődési körét. Hálás köszönet az élményért!„ Vágási Réka, Székelyudvarhely

32


33

AZ EU ÉS A FIATALOK Nézz körbe milyen lehetőségek várnak rád az Európai Unióban!

sogorcsaba.eu

ERASMUS+

Forrás: Tempus Közalapítvány

Az Erasmus+ az egyik legrégebbi és legnépszerűbb fiatalokat célzó programja az EU-nak, amely jelenleg hét korábbi EU-s támogatási programot fog össze egy komplex programban. Az Európai Unió 2014-2020 között futó oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja a tavalyi évben fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte. A program külföldi tanulási, szakmai tapasztalatszerzési lehetőségeket nyújt hallgatók, gyakornokok, fiatalok és önkéntesek, valamint egyetemi tanárok, tanárok, oktatók, ifjúságsegítők, oktatási intézmények és civil társadalmi intézmények munkatársai számára. Ezen kívül támogatja az együttműködést az innováció területén, a bevált gyakorlatok cseréjét, a szakpolitikai fejlesztésre irányuló kezdeményezéseket, a sport területén az együttműködéseket, a non profit sportesemények megszervezését stb. Az ERASMUS+ központi honlapját az Európai Bizottság működteti: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en F: www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/

33


Szakmai gyakorlati lehetőségek Gyakornoki munkavégzésre számos lehetőséget kínálnak az EU-s intézmények és ügynökségek, több mint 30 olyan intézmény van, amely rendszeresen hirdet gyakornoki pozíciókat. A fiatalok ezek közül érdeklődésüknek és szakmai területüknek megfelelően választhatnak.

meghirdetett gyakornoki helyekre elsősorban a frissen végzett egyetemi diplomások jelentkezhetnek. Általános tapasztalat, hogy ezeket a lehetőségeket az adott intézmények minden évben ugyanabban az időpontban hirdetik meg.

Évente mintegy 1200 fiatalnak adatik meg a lehetőség, hogy ezeknek a programoknak köszönhetően fejlessze szaktudását, személyes készségeit és elmélyítse az EU-val kapcsolatos általános ismereteit. A 3-5 hónapra

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) oldalán részletes tájékoztatás található a különböző intézmények által biztosított lehetőségekről: www.epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_hu

Európai Foglalkoztatási Mobilitás portálja

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

Az EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) olyan tanácsadó és információs hálózat, amelynek célja az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség országai közötti munkaerő-áramlás elősegítése. Munkavállalók és munkaadók regisztrálhatnak a portálon.

Aki az Európai Unió intézményeinél kíván dolgozni és karriert építeni annak az EPSO az első kapu, amelyen kopogtatnia kell. Az EPSO nyílt versenyvizsgákat szervez az állandó munkaerő kiválasztására. A kiválasztási folyamatról és egyéb hasznos információkról az EPSO honlapja részletes tájékoztatást nyújt.

www.ec.europa.eu/eures/public/hu/homepage www.facebook.com/EURESjobs

ww.epso.europa.eu www.facebook.com/EU.Careers.EPSO/

34


Ingyenes vonatjegyek a 18 éves uniós polgároknak Az Európai Parlament javaslatára az Európai Bizottság 2018-ban, mintegy 12 millió eurós költségvetéssel indította el a 18. életévüket betöltött fiataloknak szóló programot. Az EU 2018-ban 15 ezer fiatalnak biztosít ingyenes vonatjegyet, mellyel beutazhatják Európát.

www.youdiscover.eu/faq www.facebook.com/youdiscoverEU/

Európai Ifjúsági Portál Keresd az Európai Ifjúsági Portált, amely átfogó információkat nyújt az európai fiataloknak szóló lehetőségekről. www.europa.eu/youth/EU_hu www.facebook.com/EuropeanYouthEU/

35


36

ERDÉLYI LÁTOGATÓCSOPORTOK AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN sogorcsaba.eu

Minden évben szervezünk látogatócsoportokat Brüsszelbe, ezidáig több mint ezer romániai magyar számára biztosítottunk lehetőséget, hogy felfedezzék az Európai Parlament munkáját, megismerjék miként születnek a jogszabályok és hogyan hat az életükre az európai politika. Ezeket a tanulmányi lehetőségeket különböző alkalmakkor, erdélyi rendezvények, vetélkedők, versenyek során ajánljuk fel jutalomként.


„Tavaly októberben nagy megtiszteltetés érte a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium diákságát. Egy pályázati kiírás nyerteseiként az iskola Collegium Varadiensis nevű csapata elnyerte a jogot egy a Kelet-Közép Európai Reformációt bemutató kiállítás megrendezésére. A pályázat és a kiállítás terve Sógor Csaba európai parlamenti képviselőnek köszönhető. Az ötlet onnan indult, hogy a képviselő úr szerette volna egy kiállítás keretében bemutatni kollégái számára a közép-kelet-európai térség reformációját. A látogatás során akkor volt csapatunknak a legnagyobb élményben része, amikor a kiállítást mutatták be az Európai Parlamentben, az 500 éves reformáció emlékére megrendezett konferencián. Itt angol nyelvű előadásokat hallgathattunk a reformációról. Külön öröm volt látni, hogy a konferencia résztvevői számára bemutatták a lorántffys diákok kisfilmjét is. A humoros jelenetek hatottak és a komoly képviselők is elmosolyodtak a film egyes pillanatain.” Szakács Zoltán iskolalelkész és a Collegium Varadiensis csapata

„A tábor folyamán egyszer bejelentették, hogy a következő tevékenység egy akadálypálya lesz és a csapat, amely nyer az egy 3 napos látogatást nyer Brüsszelbe Sógor Csaba jóvoltából. Ez egy nagyon távoli célnak tűnt akkor, nem is mertünk rágondolni, hogy pont a mi csapatunk lesz az, amelyik majd a brüsszeli levegőt szívhatja. Pedig pont az lett. A legboldogabbak voltunk. Brüsszel… egy szóval a csodás gótikus város Belgium szívében. Nem hittük volna soha, hogy egy idegen várost ennyire meg lehet szeretni három nap alatt. Hálásak vagyunk, hogy részesei lehettünk ennek a csodálatos kirándulásnak.” A Besztercei MADISZ által szervezett 12. Megyei Ifjúsági Tábor nyertes csapata

37


38

ROMÁN ELNÖKSÉG A TANÁCSBAN sogorcsaba.eu

Hogyan működik az Európai Unió Tanácsa?

Az Európai Unió Tanácsának (Tanács) elnökségét rotációs alapon töltik be a tagállamok, egy-egy elnökségi időszak hat hónapot tart. 2019 első félévében Románia látja el ezt a feladatot. A Tanácsban az uniós országok miniszterei üléseznek, hogy uniós jogszabályokat vitassanak meg, módosítsanak és fogadjanak el, illetve hogy összehangolják az Fotó: Quentin Olbrechts uniós szakpolitikákat. Az Európai Unió Tanácsának nincsenek állandó tagjai, 10 különböző formációban ülésezik a megvitatásra kerülő

szakpolitikai terület függvényében. Az egyes tagállamokat az adott formációnak megfelelően az illető szakpolitikai területért felelős miniszterek képviselik az ülésen. A Külügyek Tanácsának állandó elnöke van: az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, aki jelenleg Federica Mogherini. Az összes többi ülésén az EU soros elnökségét betöltő országnak az a minisztere elnököl, aki az ülés tárgyát képező szakpolitikai területért felelős. Az elnökséget betöltő ország felel a Tanács miniszteri szintű üléseinek vezetésén és napirendjének meghatározásán kívül a tanácsi munkacsoportok elnökléséért és a nagyköveti értekezletek szervezéséért is. Általában az elnökséget betöltő ország a kompromisszum kialakítására törekszik a Tanácsban, ebben az időszakban saját álláspontját kevésbé exponáltan képviseli.

Az Európai Unió Tanácsa nem keverendő össze két, hasonló nevű intézménnyel. Az Európai Tanács – tagjai az uniós országok állam-, illetve kormányfői, akik csúcstalálkozókon ülnek össze és meghatározzák az EU politikai programját. Az Európai Tanács valósítja meg legmagasabb szinten az uniós országok közötti politikai együttműködést. Üléseiket állandó elnök vezeti, jelenleg Donald Tusk. Európa Tanács – nem az Európai Unió intézménye, hanem egy 1949-ben alapított nemzetközi szervezet. Jelenleg 47 tagja van, egyik legfontosabb eredménye pedig az Emberi Jogok Európai Egyezményének 1950-es elfogadása volt. Ennek keretében állították fel az Emberi Jogok Európai Bíróságát, amely az emberi jogok legfőbb európai bírói fóruma. Ez az intézmény dolgozta ki és fogadta el a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményt, amelyet Románia is ratifikált.

38


Románia tölti be az elnökséget a Tanácsban A Tanács elnökségét 2019 első hat hónapjában – az osztrák elnökség után és a finn elnökség előtt – Románia tölti be. Az ország 2007-es uniós csatlakozása óta első alkalommal kerül sor román elnökségre. Minden ország prioritásokat határoz meg az elnöksége kezdete előtt, azonban az EU napirendjén levő fontos és hangsúlyos kérdéseket mindenképpen kezelniük kell. A román elnökség időszakára is egy sor ilyen fontos téma jut, elég, ha a migrációs helyzetre, az éppen akkor esedékes Brexitre vagy a 2020-2027 közötti keretköltségvetés megtárgyalására gondolunk.

Honlap: www.romania2019.eu

Erre az időszakra esik majd a nagyszebeni EU-csúcs is, ahol az állam- és kormányfők fogják megtárgyalni az EU jövőjére vonatkozó elképzeléseiket, azokat a kihívásokat, amelyekkel a Brexit után szembesülünk. Először lesz ilyen magas szintű uniós csúcstalálkozó Romániában.

Azt kértük, hogy kerüljön be a román prioritások közé az őshonos nemzeti kisebbségek védelme! A rotációs elnökség időszakában egy kicsit nagyobb európai figyelem hárul az országra, ezt pedig nekünk, Romániában élő magyaroknak is ki kell használnunk. Ennek érdekében az elnökség előzetes prioritásainak listájához is elküldtük a javaslatainkat, azt kértük, hogy kerüljön be az őshonos nemzeti kisebbségek védelme, ennek biztosítása ugyanis egy teljesen természetes európai hozzáállás. A prioritásokat összegző munkaanyagban így megtalálható egy fejezet, amely a nemzeti kisebbségek európai szintű védelme érdekében a legjobb gyakorlatok megosztását sürgeti. A javaslatban arra hivatkoztunk, hogy az Európai Unióban 50 millió őshonos nemzeti kisebbséghez vagy nyelvi kisebbséghez tartozó állampolgár él, az ők helyzetével az EU-nak és a mindenkori uniós elnökséget betöltő országoknak foglalkozniuk kell, hiszen a Lisszaboni Szerződésben szerepel a nemzeti kisebbséghez tartozás alapján történő megkülönböztetés tilalma. Azt is nyomatékosítottuk, hogy a nyugat-balkáni térség tagjelölt államai és az azokban élő számos nemzeti kisebbség – köztük például a Szerbiában élő románok és magyarok – szempontjából is kulcsfontosságú, hogy ez a kérdés megjelenjen a prioritások közt. Reméljük, hogy a végleges elnökségi prioritások között is feltűnik a nemzeti kisebbségek védelme, ezzel végre Románia is hozzájárulna a kérdés európai szintű megvitatásához.


40

AZ EURÓPAI UNIÓ 2020 UTÁN sogorcsaba.eu

ALAPOK Gondolatok a keresztény Európa jövőjéről Tárgyi, fizikai építmények esetében törvényszerű alapkövetelmény a szakszerűen megtervezett és kifogásolhatatlan minőségben kivitelezett alap. De igaz ez a szellemi „építményekre” is, a társadalmi élet és a személyes lelki élet építkezési folyamatára, is. A „lélek háza” és az alkotó, gondolkodó, reflektáló emberi szellem háza sem építhető vagy fejleszthető tovább biztonságosan a tartást adó és irányt megszabó alapok nélkül. Sok szó esik ma az épülő, elsősorban politikai és gazdasági „közös európai házról”. Ez az „építmény” egyre inkább hasonlít egy olyan több szintes társas házra, ahová a ter-

vezés és az építkezés kezdeti időszakában sokan vágytak beköltözni, viszont most, amikor a bővítéssel, átépítéssel párhuzamosan már az első állagmegóvási munkálatok is esedékesek, már elég sokan elvágyódnak, a kiköltözést fontolgatják(!). Eközben pedig elhangzik egyaránt sok szép és sok rút klisé erről az európai házról, a mennyországgá kanonizált Európai Unióról, melyet jól vagy rosszul, de a közjó érdekében építgetnek három-négy évtizede. A folyamatot többnyire kívülállóként figyelve úgy vagyunk vele, mint Mekk Mester, a bábfilmsorozatból ismert bakkecske, aki úgy próbált újító módszerrel kunyhót építeni magának, hogy a tetővel kezdte az építkezést, és csodálkozott, hogy ilyen módon sosem épül meg a kunyhó, aminek nem volt alapja. Igaz, az indulásnál bekerült az Európai Unió alkotmánytervezetébe, hogy ennek az építménynek, Európának „vallási gyökerei jelentős mértékben hozzájárultak a múltban és hozzájárulnak ma is Európa népeinek ös�szetartozásához, az is igaz, hogy a tervezet egyértelmű keresztény értékeket tartalmaz, de a gyermeket nem merték nevén nevezni: a Preambulumban hiába keresnénk a „keresztény” szót. Sok év után az európai közös ház építői láthatóan rájöttek arra, hogy mégis kellene itt valami jó alap is, mert a bizonytalan megalapozáson az építmény már az első viharoknál imbolyog, és félő, hogy egy erősebb földindulásnál összeomlik, mint egy kártyavár. Ha a politikai, közigazgatási konstrukció nincsen eszmeileg megfelelően megalapozva, akkor az egész ingatag, sérülékeny lesz. 2007-ben megpróbálták aláalapozni az Unió építmé-


nyét, amikor Lisszabonban a tagállamok vezetői aláírták a „szerződést az Európai Unióról”, ami 2009-ben lépett életbe. A küldöttek szándékuk szerint új szakaszba szerették volna emelni az integrációs folyamatot, és a preambulum egyik első pontjában azt is kimondták, hogy ehhez az új Európa kialakításához, szilárd, új alapokat teremtenek. Keresték tehát az új, szilárd alapot, de az az érzésem, hogy szándékosan, vagy tudatlanságból, vagy az úgynevezett politikai korrektség miatt nem látják a fától az erdőt. A kapkodva keresőknek én azt tanácsolnám, hogy ne akarjanak új alapot készíteni, mert már az megvan: Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely Jézus Krisztus (1 Kor 3,9). A mi európai életünknek már megvan az alapja, az a Kő, az a Szikla, a Szegletkő – Jézus Krisztus! Mi őt nagyon szívesen ajánljuk az európai építéshez. Mert Ő maga mindenkit, a mást is elfogadja, és a nevével fémjelzett „építmény” keresztény. Tudom, hogy Ő nem nagyon kell, mert egy kicsit kényelmetlen, kihívó a lénye, lehet néha nagyon zavaró, mert őszinteségre, bűnvallásra hív, leveti álarcunkat, tükröt tart elénk. És „Politikailag Nem Korrekt”, mert nyíltan nevén nevezi a dolgokat, mert van bátorsága a kívül szép, fehérre meszelt sírok, belső rothadását megmutatni. S amit nem akarunk meglátni, hogy végül is nála van a gyógyulás, mert Ő nem tüneti, hanem gyökérkezelést végez. Mára világosan kiderült, hogy mint legtöbbször, ebben az esetben is a szilárdnak hitt, emberi alapok könnyen csődöt mondtak, ismételten válságot halmoztak. Jobb lenne inkább a már meglévő, kipróbált alapra együtt építeni, s

ebbe az építésbe beépülni. Az a nagyszerű, hogy ez a fajta ráépítés-egybeépülés nem jelent uniformizmust, eltömegesedést, sokkal inkább sokféle stílust és színt. VI. Benedek pápa írta: Aki homokra épít, az csak a látható, tapintható dolgokra épít: a sikerre, a karrierre, a pénzre. Látszólag ezek az igazi valóságok – ám aki életét ezekre építi, az anyagra, sikerre, és mindarra ami látszólagos, az homokra épít. Az igazi valóság Isten szava, amelyre alapoznunk kell életünket „Az ég és a föld elmúlik, de az én igéim nem múlnak el. Az emberi szónak, ami szinte semmi, csupán egy lehelet, hihetetlen ereje van. A szavak teremtenek. Northrop Frye, kanadai származású irodalomkritikus nem csak azt mutatta ki, hogy a bibliai képek és jelenetek a teljes nyugati irodalmat áthatják, de Az Ige hatalma című munkájában arra is rávilágít, hogy a Biblia és a teljes európai irodalom – a nem keresztény munkák is – osztoznak a világot teremtő szón, a Jézus Krisztusban testet öltött Igén. Ha ezt egy irodalmár belátta, milyen hasznos lenne, ha Európa jövőjét alakító politikusok is felismernék. Mert az emberi tervezés és az emberi szó felett mérhetetlen erő és valóság Isten szava. Ez mindennek sziklaszilárd alapja lehet, talán, ha józanul belátjuk, a jövő Európájának is!

Adorjáni Dezső Zoltán A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke

41


Az Európai Unió fontos változásokon fog átesni az elkövetkező időszakban, amelyek minden tagállam és minden európai polgár életére hatással lesznek.

Brexit • Az Egyesült Királyság távozása az EU-ból valószínűleg senkinek sem lesz jó: a britek és az EU-ban maradó emberek számára és a vállalkozások számára is inkább hátrányos következményekkel lehet számolni. A kiválási folyamat jelenleg még tart, a brit bejelentéstől számított két év alatt kell ezeket lezárni. Ez a határidő 2019. március 29., de a tagállamok egyhangú döntésével ez meghosszabbítható. • Összességében az látszik, hogy az EU gyengébb lesz, de az Egyesült Királyság is nagyot veszít. A tárgyalások után a kapcsolatok jellege alapvetően nem változik majd, ha a britek hozzá akarnak férni a közös piachoz, akkor továbbra is be kell fizetniük a közös kasszába, de visszatérítésekre nem jogosultak. Nem szólhatnak bele a közös döntésekbe, cserébe önálló kereskedelempolitikát folytathatnak, ami az évszázados brit hagyományok miatt is fontos nekik. • A munkavállalókat nem veszélyezteti a döntés, aki jelenleg hivatalosan vállal munkát az Egyesült Királyságban azokat nem fenyegeti veszély. Az biztos, hogy a kilépés után is szükség lesz vendégmunkásokra, ugyanakkor a brit kormány meghatározhatja, hogy kik mehetnek: nem lesz érvényes automatikusan a szabad munkaerőáramlás, azaz külön munkavállalási engedély kell majd és ők állapíthatják meg, hogy milyen szakmákban, milyen képzettséggel mehet a szigetországba dolgozni valaki. • A döntés révén a londoni City pénzügyi központ jellege meggyengülhet, ez a politikától független folyamat, a pénzpiacok reakciójától függ. Ugyanakkor növekedhetnek a regionális feszültségek az Egyesült Királyságban. • A britek döntése után az Európai Unió és az Egyesült Királyság is gyengébb lett. A kilépés pontos következményeit még nehéz felmérnünk, de az biztos, hogy hosszú és bonyolult tárgyalási folyamat veszi kezdetét, amelynek a végén lehet, hogy éppen a kilépésre szavazó brit állampolgárok lesznek a legcsalódottabbak. Nekünk pedig le kell vonnunk a tanulságokat: az egyik, hogy az Európai Unió nem hagyhatja figyelmen kívül az európai polgárok véleményét, meg kell hallania azokat a hangokat, amelyek elégedetlenek az intézményrendszer működésével. A másik fontos tanulság: mindig jobb részt venni a közös döntéshozatalban és megpróbálni alakítani a politikát, mint kívülről tudomásul venni a fontos döntések ránk vonatkozó következményeit.

42


2020-2027 közötti pénzügyi keret és közös agrárpolitika Elkezdődött a vita az EU 2020 utáni költségvetéséről, az Európai Bizottság ismertette javaslatait, most elsősorban a tagállamokon a sor, hogy egyezségre jussanak a kérdésben. Ezt követően majd az Európai Parlamentnek is egyetértését kell kifejeznie a kitárgyalt költségvetés kapcsán. Ebben a kérdésben is meghatározó, hogy az Egyesült Királyság távozik az Európai Unióból, így a közös költségvetésből is kiesik egy nagyjából évi 10-12 milliárd eurós összeg 2020 után. A fő kérdés az, hogy a közös költségvetés ennyivel kisebb legyen tehát, azaz megtakarításokkal érjék el az egyensúlyt, esetleg a 27 tagállam kész megnövelni éves befizetéseit a hiány pótlására, netán újabb saját forrásokat vezetnek be a közös politikák finanszírozására.

A tagállamok közötti viták első körében arról kell majd megegyezésre jutni, hogy több befizetéssel növelik-e a költségvetés főösszegét vagy sem. Bár 14-15 tagállam készen állna erre, a nettó befizetők csoportja ellenzi. Ők azt vallják, hogy kevesebb tagállammal az EU-nak kevesebbet is kellene költenie, tehát maradnának a status quo-nál, miszerint a kiadások főösszege a nemzeti össztermék (GNI) 1 százalékán kell, hogy maradjon. Az Európai Bizottság és számos tagállam ugyanakkor úgy véli, hogy a GNI 1,1-1,2 százalékára kellene emelni a kifizetéseket, ha az EU hatékonyan meg akar birkózni a feladataival.

A 2020 utáni költségvetés elfogadásához egyhangú döntés szükséges az állam- és kormányfők szintjén. A Bizottság szeretné, ha még a 2019 májusi európai parlamenti választások előtt megegyezés születne és a nagyszebeni EU-csúcson ezt be is jelenthetnék. Bár a tagállamok egyetértenek a vita felgyorsításával, túl ambiciózusnak tartják a Bizottság erre vonatkozó menetrendjét és inkább arra koncentrálnának, hogy kompromis�szumot alakítsanak ki, mintsem siettessék a tárgyalásokat. Jelenleg úgy tűnik, hogy a költségvetés prioritásai kapcsán az EU27-ek egyetértenek abban, hogy több pénzt fognak költeni az illegális migráció feltartóztatására, védelemre és biztonságra, miként az Erasmus+ programra is. Számos vezető kiállt a kohéziós politika és a közös agrárpolitika folytonossága, továbbá a kutatás és innováció és a pán-európai hálózatok fejlesztése mellett.

A vita tehát még nem dőlt el, nekünk minden lehetséges fórumon keresztül képviselnünk kell saját érdekeinket: az a célunk, hogy a britek kilépése miatt a szükségesnél nagyobb mértékben ne csökkenjenek a mezőgazdaságra és a felzárkóztatásra szánt főösszegek, a közös agrárpolitika keretében a gazdáink a korábbinál is nagyobb támogatásokhoz jussanak és a kohéziós politika révén a helyi közösségek fejlődjenek.

43


44


45


Kiadja és szerkesztette: Sógor Csaba EP-képviselő sajtóirodája www.sogorcsaba.eu facebook.com/sogor.csaba.MEP

Grafika és tördelés: Henter Hunor (creativecorpses)

Ingyenes kiadvány. 2018

Profile for Sógor Csaba

Biztos léptekkel Európában - Sógor Csaba kiadványa  

Tájékoztató kisebbségvédelmi megvalósításokról, az EU jövőjét érintő kérdésekről, fiataloknak szóló uniós lehetőségekről.

Biztos léptekkel Európában - Sógor Csaba kiadványa  

Tájékoztató kisebbségvédelmi megvalósításokról, az EU jövőjét érintő kérdésekről, fiataloknak szóló uniós lehetőségekről.

Advertisement