Page 1

Kunst og kultur for alle!

www.skulesekken.no


2

Kunst og kultur for alle! Den kulturelle skulesekken skal sikre mangfald av kunst- og kulturopplevingar for elevane. Også i år er tilbodet sett saman av ulike kunst- og kulturutrykk, og har eit stort tematisk spenn frå Nasjonalmuseet si utstilling «Byplansjefane», prisløna italiensk teater, konsertar, forfattarbesøk, og til det å lage gode videofilmar med mobiltelefonkamera. Frå skuleåret 2015-2016 får også elevar ved vg1 tilbod frå DKS. Dermed vil alle elevar i fylket frå 1. steg i grunnskulen til siste år på vidaregåande få årlege møte med profesjonell kunst og kultur gjennom DKS. Vi håpar tilboda frå DKS det komande skuleåret vil vere eit godt supplement til elevane si oppleving av kunst og kultur i skulen, og ynskjer lukke til med arbeidet! Godt skuleår! Den kulturelle skulesekken Sogn og Fjordane Øyvind Høstaker, koordinator DKS Trygve Apalset, rådgjevar Guro Høyvik, rådgjevar Solfrid Bygstad, turnèkonsulent DKS Øyvind Lyslo, produsent skulekonsertar


3

Foto: David Zadig


Program Den kulturelle skulesekken

1.–4. steg

5.–7. steg

8.–10. steg

vg1

vg2

Produksjon

Uttrykk

Innhald

Alderssteg Kommunar

Katta i sekken

Teater/ litteratur

Teaterframsyning med opplesing, musikk og gjøgleri

Gloppen, Hornindal, Jølster, Selje, Vågsøy, Bremanger, Eid, Stryn

Vesleblakken

Teater

Dramatisering av novella «Vesleblakken»

Askvoll, Fjaler, Gaular, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Naustdal, Solund, Flora

Tankelaboratoriet

Teater

Song, musikk, teater og teikning på storskjerm

Aurland, Balestrand, Førde, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal

Black Sheep

Teater

Teater om ein svart sau som lever sitt eige liv i si eiga verd

Gloppen, Hornindal, Jølster, Selje, Vågsøy, Bremanger, Eid, Stryn

Cirkus Agora

Scenekunst

Sirkusdirektør og sjonglør på skulebesøk

Aurland, Balestrand, Førde, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal

To menn og ei tavle

Crossover

Vill og morosam teikneforteljing

Askvoll, Fjaler, Gaular, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Naustdal, Solund, Flora

Daisy Jopling

Musikk

Klassisk fiolinist utanom det vanlege

Aurland, Balestrand, Førde, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal

Fart!

Musikk

Musikk kan ha ulik fart og kan til dømes spelast skikkeleg fort

Gloppen, Hornindal, Jølster, Selje, Vågsøy, Bremanger, Eid, Stryn

Alo - alltid

Musikk

Samisk musikk i tradisjonsrik og moderne form

Askvoll, Fjaler, Gaular, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Naustdal, Solund, Flora

Trekkspel på tur

Musikk

Denne konserten inneheld alt anna enn tradisjonell trekkspelmusikk

Aurland, Balestrand, Førde, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal

Giovanni frå Dalen

Musikk

Konsert med Distriktsmusikarane i Sogn

Askvoll, Fjaler, Gaular, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Naustdal, Solund, Flora

Drumdrum

Musikk

Tre jazzmusikarar med stor musikalsk breidde

Gloppen, Hornindal, Jølster, Selje, Vågsøy, Bremanger, Eid, Stryn

Dit pepperen gror

Film

Møte med filmskaparen si reise gjennom Austafrika

Aurland, Balestrand, Førde, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal

Hvem er samene?

Litteratur

Samisk kultur formidla av forfattar av samiske fagbøker for barn

Gloppen, Hornindal, Jølster, Selje, Vågsøy, Bremanger, Eid, Stryn

Byplansjefane

Visuell kunst

Elevane får forme sin eigen miniatyrby

Askvoll, Fjaler, Gaular, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Naustdal, Solund, Flora

Møteplass himmel og jord

Kulturarv

Ressurskasse som skulane kan bestille med tema: dei fire verdsreligionane

På bestilling

Filmhjelp.no

Film

Eit kort kurs om film og det å lage film. Elevane lagar sjølve ein kortfilm

Gloppen, Hornindal, Jølster, Selje, Vågsøy, Bremanger, Eid, Stryn

Hemmeleg helt

Litteratur

Tungtvannsaksjon og Kon-Tiki: Forfattar fortel om Knut Haugland sitt eventyrlege liv

Aurland, Balestrand, Førde, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal, Gloppen, Hornindal, Jølster, Selje, Vågsøy, Bremanger, Eid, Stryn

Bawke

Film

Filmskaparen tek oss med inn i- og bak filmen Bawke

Askvoll, Fjaler, Gaular, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Naustdal, Solund, Flora

Så vakker du er

Teater/ litteratur

Teater om det å gripe dei sjansane livet gir

Askvoll, Fjaler, Gaular, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Naustdal, Solund, Flora

Snakk om språk

Litteratur

Målet er å diskutere og skape refleksjonar kring språk

Aurland, Balestrand, Førde, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal

Entre dos aguas

Musikk

Klassisk gitarmusikk på øvste hylle

Gloppen, Hornindal, Jølster, Selje, Vågsøy, Bremanger, Eid, Stryn

Cameleonte Musicale

Musikk

Konsert i musikalsk grenseland mellom den klassiske og rytmiske musikken

Askvoll, Fjaler, Gaular, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Naustdal, Solund, Flora, Aurland, Balestrand, Førde, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal

Chili Vanilla

Musikk

Musikalske kontrastar mellom hot og søtt, hardt og mjukt, raskt og rolig

Askvoll, Fjaler, Gaular, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Naustdal, Solund, Flora, Aurland, Balestrand, Førde, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal

Mhoo

Musikk

To jenter, to gitarar og tostemt song om støvete solnedgongar og mexikansk landskap

Gloppen, Hornindal, Jølster, Selje, Vågsøy, Bremanger, Eid, Stryn

Hemmeleg helt

Litteratur

Tungtvannsaksjon og Kon-Tiki: Forfattar fortel om Knut Haugland sitt eventyrlege liv

Alle dei vidaregåande skulane i fylket

Metropolis

Film/musikk

Historisk stumfilm med live musikk som speglar filmens science-fiction sjanger i våre eiga

Alle dei vidaregåande skulane i fylket

Drone

Film

Film som tek oss med til innsida av CIA sin hemmelege dronekrig

Alle dei vidaregåande skulane i fylket

vg3


Innhald Kunst og kultur for alle! 2 Programoversikt 4 Om Den kulturelle skulesekken 6 Kontakt oss 7 DKS-konferansen 7 Framsyningar i 2015–2016 8 Katta i sekken – Lurivar og kjærleiken 9 Vesleblakken 10 Tankelaboratoriet 11 Black sheep 12 To menn og ei tavle 14 Daisy Jopling 15 Fart! 16 ALO 17 Trekkspel på tur 18 Giovanni frå Dalen 19

DRUMDRUM! 20 Dit pepperen gror 21 Hvem er samene? 22 Byplansjefane 23 Møtepunkt himmel og jord 24 Filmhjelp.no 25 Hemmeleg helt 26 Bawke 27 Så vakker du er 28 Snakk om språk 29 Entre Dos Aguas 30 Cameleonte musicale 31 Chili Vanilla 32 Mhoo 33 Metropolis 34 Drone 35

5


6

Om Den kulturelle skulesekken Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing på kunst og kultur til barn og unge. Eit hovudmål er å medverke til gode vilkår for å formidle kunst og kultur. Kunst, kultur og kulturarv er identitetsskapande, og medverkar til å gjere oss medvitne om kven vi er og kvar vi kjem frå. Fylkeskommunen administrerer ordninga i Sogn og Fjordane. Her i fylket får kvar elev i grunnskulen fire profesjonelle kunst- og kulturtilbod kvart skuleår. I tillegg er det tilbod til lærlingar og elevar i den vidaregåande skulen. Elevane møter mange ulike kunst- og kulturuttrykk gjennom Den kulturelle skulesekken • • • • • •

musikk scenekunst visuell kunst litteratur film kulturarv

Nasjonale og lokale aktørar Fylkeskommunen samarbeider med nasjonale aktørar som Rikskonsertane, Nasjonalmuseet og Norsk kulturråd om tilboda i Den kulturelle skulesekken. I tillegg samarbeider vi sjølvsagt tett med eit stort nettverk av utøvarar og grupper frå Sogn og Fjordane. For skuleåret 2015–2016 er mellom andre Sogn og Fjordane teater, Distriktsmusikarane, Fylkesbiblioteket med i Den kulturelle skulesekken. Økonomi DKS vert finansiert av overskotet til Norsk tipping. Kommunane disponerer 1/3 av midlane for grunnskulane og 2/3 av dei vert brukte til turnèar i regi av fylkeskommunen. Fylkeskommunen har ansvar for å dekke kostnadene knytte til administreringa av ordninga, og Rikskonsertane finansierer musikkproduksjonane og stillinga som musikkprodusent. Les meir om Den kulturelle skulesekken her


Kontaktinfo Nettside Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane har nettsida www.skulesekken.no med informasjon om skulesekken og dei ulike produksjonane. Facebook På facebook kan du følgje sida vår, gje tilbakemeldingar og få nyhende om aktuelt saker. E-post postmottak.kultur@sfj.no Telefon 57 63 80 00 Postadresse Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga, Den kulturelle skulesekken Postboks 173, 6801 Førde

Kulturkonferansen Kvar haust vert det arrangert ein konferanse for alle som arbeider med og er interesserte i Den kulturelle skulesekken. I år vert konferansen arrangert saman med UKM og kulturskulane, og temaet er «Felles barn, felles ansvar». Konferansen vert 17.–18. september på Thon hotell Jølster. Meir informasjon ligg på www.skulesekken.no

7


avid Foto: D

i r a g n i n y s m a Fr g 1.–4. ste

8

6 1 0 2 – 2015 eg

5.–7. st

eg

8.–10. st

vg1

vg2

vg3

Zadig


Katta i sekken – Lurivar og kjærleiken Dette er ei framsyning der opplesing, musikk og gjøgleri rettar merksemda mot den gode teksten og inviterer elevane til å delta aktivt. Ein formidlar med kompetanse innan barnelitteratur og pedagogikk har med seg tunkatten Lurivar på nye vegar inn i språk og litteratur. Tunkatten vert spela av ein skodespelar i kostyme. Uttrykk: Målgruppe: Kommunar:

1.–4. steg

Teater/litteratur 1.–4. steg Gloppen, Hornindal, Jølster, Selje, Vågsøy, Bremanger, Eid, Stryn

9 Les meir om tilbodet


1.–4. steg

Vesleblakken Framsyninga Vesleblakken er ei dramatisering av novella med same namn av Rendalsforfatteren Jacob Breda Bull. Novella vart gjeven ut i samlinga Prestegårdshistorier (1914), og på sett og vis gjort udødeleg då Nordahl Rolfsen tok den med i boka «Lesebok for folkeskolen.» Novella vert framstilt som eit autentisk barndomsminne frå forfatteren sin oppvekst: ein bror er dødssjuk, og legehjelp må hentast frå Tynset. Hesten Vesleblakken er både den raskaste hesten på garden og borna sin kjæraste ven, og det fell på drengen Ola Jonsen Styggpåjord å drive hesten til døde for å hente legen tidsnok. Medverkande: Markus Tønseth og Peder Opstad Uttrykk: Målgruppe: Kommunar:

Teater 1.-4. steg Askvoll, Fjaler, Gaular, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Naustdal, Solund, Flora

Les meir om tilbodet

10 Foto: Atle Knudsen


Tankelaboratoriet

1.–4. steg

Møt Reddharen, Sinnataggen, Firkanten og Hermegåsa. Alle ønskjer å bli forstått, men opplever stadig det motsette. I “Tankelaboratoriet” leitar vi etter vegen ut av misforståing gjennom ei humoristisk og sårbar undersøking av å vere til. Vi forskar i eksistensielle og gjenkjennelege problem - ved hjelp av Anne Marit Sæther sine levande teikningar, Gro Dahle sine undrande songtekstar, og Ragnhild Faanes og Erlend Smalås sitt undersøkande lydunivers. Medverkande: Anne Marit Sæter, Ragnhild Faanes og Erlend Smalås Uttrykk: Målgruppe: Kommunar:

Teater 1.-4. steg Aurland, Balestrand, Førde, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal

Les meir om tilbodet

11

Foto: Gilles Berger


1.–4. steg

5.–7. steg

12

Black sheep I denne framsyninga møter vi ein svart sau som lever sitt eige liv i si eiga verd. Han har litt uvanlege vener, prøver å forstå kva som er normalt, men strevar med å bli akseptert slik han er. Stykket stiller spørsmål om mangfald, om evne og vilje til å tilhøyre ei gruppe samtidig som ein tek vare på eigen identitet. Den italienske framsyninga «La Pecora Nera» («Black Sheep») er resultat av eit kreativt prosjekt ilag med barn i skular og barnehagar i 2011. Teatrodistinto høyrer heime i Milano, teateret lagar framsyningar som alle kan forstå - utan ord vert historia iscenesett, kjensler og moral blir formidla gjennom gester og handlingar. Utøvarar: Alessandro Nosotti og Michele Puleio Uttrykk: Målgruppe: Kommunar:

Teater 1.-7. steg Gloppen, Hornindal, Jølster, Selje, Vågsøy, Bremanger, Eid, Stryn

Les meir om tilbodet

Foto: Teatrodistinto


Cirkus Agora Det heile starta med ein ambisiøs gut som hadde spent opp ei line mellom epletreet og utedoen heime på garden i Hjelmelandsdalen på Nordfjordeid. Guten heitte Jan Ketil Smørdal og vart etter kvart ein av Europa sine mest ettertrakta artistar, og sirkusdirektør i eige sirkus i ein alder av 24 år. Etter 30 år på vegen har Jan Ketil opplevd bortimot alt ein kan oppleve som profesjonell artist, det som enno er uprøvd er å turnere Cirkus Agora i Den kulturelle skulesekken!

1.–4. Steg

5.–7. Steg

Malte Knapp er ein sirkusartist som gjorde sin første profesjonelle opptreden på einhjulssykkel allereie som 14 åring, og Cirkus Agora vart Malte sin første arbeidsgivar som 17 åring. Etter den tid har han hatt oppdrag på nokon av dei største sirkusa i verda. Desse to er no saman igjen og har tilpassa Cirkus Agora til skuleformat. Gymsalar og aulaer rundt i fylket får besøk der ein ekte sirkusdirektør presenterer ein sjonglør og sykkelfantom i verdsklasse. Medverkande: Jan Ketil Smørdal og Malte Knapp Uttrykk: Målgruppe: Kommunar:

Scenekunst 1.–7. steg Aurland, Balestrand, Førde, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal

Les meir om tilbodet

13


1.–4. steg

5.–7. steg

To menn og ei tavle To menn og ei tavle er ei vill og morosam teikneframsyning der teiknarane og tvillingbrørne Svein og Egil Nyhus teiknar og fortel for og med publikum. Medverkande: Svein og Egil Nyhus

Uttrykk: Målgruppe: Kommunar:

Crossover 1.–7. steg Askvoll, Fjaler, Gaular, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Naustdal, Solund, Flora

Les meir om tilbodet

14 Foto: Svein og Egil Nyhus


Daisy Jopling

1.–4. steg

Daisy Jopling er ein klassisk fiolinist utanom det vanlege. Den Londonfødde musikaren debuterte i Royal Albert Hall då ho berre var 14 år gammal. Sidan har Daisy flytta til New York og etablert seg som ein ettertrakta artist i musikkmetropolen. Daisy sitt musikalske utgangspunkt er å gjere den klassiske musikken tilgjengeleg for flest mogleg gjennom kryssing av sjangergrenser, virtuositet, speleglede og ikkje minst: Massevis av energi!

5.–7. steg

Daisy Jopling - fiolin og elfiolin

Uttrykk: Målgruppe: Kommunar:

Musikk 1.–7. steg Aurland, Balestrand, Førde, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal Foto: Jowan Gauthier

Les meir om tilbodet

15


1.–4. steg

5.–7. steg

16

Fart! Fart påverkar oss heile tida. Til dømes roterer jordkloden med ein fart på godt over 200 meter pr. sekund, men denne farten merkar vi ikkje. Lyden går endå fortare, omlag 300 meter pr. sekund. Men kva fart har ein kjedeleg skuletime? Kan noko kjennast fort for deg, medan det kjennast sakte for andre? Har kjensler fart? På konserten vil distriktsmusikarane i Førde syne at musikk også kan ha svært ulik fart, og at opplevinga av lyd i forhold til tid kan variere alt etter kvar ein er og ikkje minst kven ein er. Dessutan kan det hende at det vert spelt skikkeleg, skikkeleg fort! Helga Lied Wyrtz - fløyte Arvid Anthun - trompet Akiko Anazawa - piano Uttrykk: Målgruppe: Kommunar:

Musikk 1.-7. steg Gloppen, Hornindal, Jølster, Selje, Vågsøy, Bremanger, Eid, Stryn

Les meir om tilbodet

Foto : Øy

vind

Lyslo


1.–4. steg

ALO I konserten Alo blir vi kjende med dei tre barndomsvenene Marit, Kari og Klemet. Dei fortel om oppveksten sin og om å vere vener, og dei fortel om å vekse opp i den samiske kulturen. Historiene kjem fram gjennom joik og musikken dei spelar, i både tradisjonsrik samisk form og moderne klangdrakt. ”Alo” er eit samisk ord, og kan omsetjast med ”alltid”. Slik vi ynskjer at venskap frå barndomen skal vere - for alltid.

5.–7. steg

Marit Hætta Øverli - joik Kari Heimen - joik og trommer Klemet Anders Buljo - joik, gitar og lyd Uttrykk: Målgruppe: Kommunar:

Musikk 1.–7. steg Askvoll, Fjaler, Gaular, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Naustdal, Solund, Flora

Les meir om tilbodet Foto: Rikskonsertane

17


1.–4. steg

5.–7. steg

18

Trekkspel på tur Mange trur at trekkspel berre har med gammaldans å gjere. Denne konserten inneheld alt anna enn akkurat det! Her får vi høyre musikk frå Russland, Frankrike, Italia, Balkan og Sør-Amerika, i tillegg til både orgelmusikk og samtidsmusikk. Det finst mange slags trekkspel, og på konserten vil vi bli kjende med både det store akkordeonet og det franske musette-trekkspelet som har ein heilt spesiell klang. I tillegg har musikarane med seg eit mindre 3-raders akkordeon som passar fint for litt unge fingrar. Kanskje nokre av elevane får prøve seg på det i løpet av konserten? Stian Aase - trekkspel Lars Røyseng - trekkspel

Uttrykk: Målgruppe: Kommunar:

Musikk 1.-7. steg Aurland, Balestrand, Førde, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal

Les meir om tilbodet Foto: Røyseng Aase


Giovanni frå Dalen På denne konserten vil elevane få møte Distriktsmusikarane i Sogn i ei framsyning med musikalske sjekketriks pakka inn i eit skrått blikk på kjærleik i musikken. Ein berømt cellist og ein konsertpianist møter ein sauebonde frå Jostedalen med skjulte talent. Då kan alt skje. Bjørn Gisle Seter - song Hans Holgersson - cello Dorina Komani - piano Uttrykk: Målgruppe: Kommunar:

8.–10. steg

Musikk 8.-10. steg Askvoll, Fjaler, Gaular, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Naustdal, Solund, Flora

Les meir om tilbodet

19

Foto: Øyvind Lyslo


1.–4. steg

5.–7. steg

DRUMDRUM! Den karismatiske trommeslagaren Benita Haastrup er kvinna bak DRUMDRUM! Ho har med seg to toppmusikarar frå Danmark: den virtuose vibrafonisten Kaare Munkholm, og den garva bassisten Jens Skou Olsen. Musikarane har alle tre spelt tallause konsertar rundt om i heile verda, og dei er inspirert av nokre av dei største namna i jazzhistoria. På konserten vil du få høyre tonar inspirert av både Duke Ellington i tillegg til brasiliansk og afrikansk musikk, danske folkesongar og ikkje minst nokre av Benita sine eigne melodiøse komposisjonar. Benita Haastrup – perkusjon Kaare Munkholm – vibrafon Jens Skou Olsen - bass Uttrykk: Målgruppe: Kommunar:

Musikk 1.-7. steg Gloppen, Hornindal, Jølster, Selje, Vågsøy, Bremanger, Eid, Stryn

20 Les meir om tilbodet

Foto: Rikskonsertane


Dit pepperen gror Eli Gunnvor Grønsdal, journalist og filmskapar viser ni ulike filmklipp frå TV2 serien “Dit peppern gror”. Eli G var programleier i serien som tok sjåarane med på ei reise gjennom Aust Afrika, på motorsykkel. Turen startar i Addis Abeba, Etiopia, gjennom Kenya, Tanzania og til krydderøya Zanzibar, 3000 km. Mål; å vise eit annleis og meir positivt bilete av Afrika.

5.–7. steg

Mellom klippa samtalar Eli G og elevane rundt haldningar, forestillingar og meiningar om mennesker, kultur, skikkar og fakta om Afrika. Utøvar snakkar også om kva som dannar haldningane våre og skilnaden på dokumentar og fiksjonsfilm. Medverkande: Eli Gunnvor Grønsdal Uttrykk: Målgruppe: Kommunar:

Film 5.-7. steg Aurland, Balestrand, Førde, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal

21 Les meir om tilbodet

Foto: Eli Gunnvor Grønsdal


Hvem er samene?

5.–7. steg

“Hvem er samene?” byggjer på boka ”Samer”, som er ei faktabok for born. Opplegget er todelt og blir gjennomført i løpet av ein dobbeltime. Første del har form som eit miniforedrag basert på boka ”Samer”. Elevane får ein kjapp gjennomgang av samisk historie. I tillegg får dei innføring i dagens samiske samfunnsliv, og får lære ein god del om til dømes samiske draktskikkar, samisk musikk, kulturliv og idrettsliv. Andre del er eit minikurs i nordsamisk. Elevane får ei innføring i det nordsamiske alfabetet, slik at dei kan uttale orda korrekt. Deretter vil dei lære nokre enkle samiske fraser som er nødvendige for å kunne helse og føre ein liten samtale. Medverkande: Forfattar Sigbjørn Skåden

Uttrykk: Målgruppe: Kommunar:

Litteratur 5.-7. steg Gloppen, Hornindal, Jølster, Selje, Vågsøy, Bremanger, Eid, Stryn

Les meir om tilbodet

22 Foto: Ketil Selnes


Byplansjefane Kvifor ser byane ut slik dei gjer? Korleis burde dei ha vore? Kva er ein berekraftig by? Korleis bør byar sjå ut i framtida? Og kva er det viktig å tenke på når ein er byplansjef og skal planlegge ein god by? “Byplansjefane” er ei utstilling som består av ein by i miniatyr. Elevane arbeider i grupper som får utdelt kvar sin bydel og ei rekkje ulike typar bygningar, som kulturhus, kjøpesentre, kyrkjer, einebustadar, bygardar og bustadblokker. Saman skal gruppa lage ein bydel med uterom, vegar, plassar og gode stader å bu. Byen er utgangspunkt for ein samtale mellom elevane og formidlaren om kva som er viktig for å vidareutvikle og planlegge ein god by. Til slutt blir alle bydelane sett saman til ein stor by som er utvikla i samsvar med elevane sine tankar om kva som er ein god by å bu i.

5.–7. steg

Medverkande: Linn Magnhild Valderaune Uttrykk: Målgruppe: Kommunar:

Visuell kunst 5.-7. steg Askvoll, Fjaler, Gaular, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Naustdal, Solund, Flora

Les meir om tilbodet

23 Foto: Brendeland og Kristoffersen Arkitekter


Møtepunkt himmel og jord ”Først er eg tamil, så er eg hindu, så er eg norsk ” - Tenish (24) fødd og oppvaksen i Noreg med foreldre frå Sri Lanka.

5.–7. steg

8.–10. steg

«Møtepunkt himmel og jord» består av ei innhaldsrik ressurskasse med utval av sentrale, autentiske gjenstandar knytt til kristendom, islam, hinduisme og buddhisme. Utanom å vere reine studieobjekt, kan det lagast flotte utstillingar på skulane knytt til kvar religion. Ressurskassa vert sendt kostnadsfritt til dei skulane som melder interesse. Sentrale emne i ”Møtepunkt himmel og jord” er religiøst mangfald og integrerings-problematikk, og er godt tilpassa innhaldet i Kunnskapsløftet både for KRL- og andre fag som t.d. norsk (med utvida tekstomgrep) eller i tverrfaglege settingar. Uttrykk: Målgruppe: Kommunar:

Kulturarv 5.–10. steg På bestilling

24 Les meir om tilbodet


Filmhjelp.no Gjennom verkstaden får elevane høve til å bli meir medvitne dei mulegheitene som film gir. Målet er å inspirere dei til sjølvstendig utforsking av filmmediet. Verkstaden skal syne korleis elevane, ved hjelp av eige utstyr, kan lage film utan at det kostar noko. Eleven kan nytte eigne mobiltelefoner og datamaskiner. Kurset tek føre seg dei mest grunnleggande trekka innan filmarbeid og viser elevane vegen mot eit ferdig produkt. Elevane skal utarbeide filmar, frå ide til ferdig produkt. Målet er at dei skal sitte igjen med nyttig kunnskap om film og filmproduksjon.

8.–10. steg

Dagen vert avslutta med premiere på filmane elevane har laga. Medverkande: Andreas Aldermark og Runar Tafjord Foto: Anderas Altermark

Uttrykk: Film Målgruppe: 8.–10. steg Kommunar: Gloppen, Hornindal, Jølster, Selje,Vågsøy, Bremanger, Eid, Stryn Les meir om tilbodet

25


Hemmeleg helt

8.–10. steg

vg2

vg3

26

Knut Haugland deltok på verdas mest kjente sabotasjeaksjon; tungtvannsaksjonen mot Nazi-Tysklands atombombeprosjekt. Etter krigen deltok han på verdas mest berømte ekspedisjon, om bord på Kon-Tiki over Stillehavet. Først da han var 90 år, bestemte Knut Haugland seg for å fortelje. Han kontakta forfattaren Svein Sæter, og resultatet vart boka Operatøren. I Hemmeleg helt fortel Svein Sæter om mannen som levde eit så eventyrleg liv at det er skildra i fire spelefilmar, men som likevel heldt seg i bakgrunnen. Under det heile ligg ei enda større historie, om kva ressursar som finst i mennesket. Medverkande: Forfattar Svein Sæter Uttrykk: Målgruppe: Kommunar:

Litteratur 8.–10. steg + vg2 og vg3 Aurland, Balestrand, Førde, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal + alle dei vidaregåande skulane i fylket

Les meir om tilbodet


Bawke Bawke er ein film som handlar om eit sentralt og aktuelt tema. Vi blir introduserte for ein far og ein son på ei dramatisk flukt som endar på eit asylmottak i Noreg. Filmen legg vekt på forholdet mellom far og son, og viser oss ei rekkje etiske og menneskelege dilemma som hovudpersonane kjem opp i. Dette blir gjort på ein måte som først og fremst framhevar det universelt menneskelege. Vi kan alle kjenne oss att; på tvers av landegrenser og kulturell bakgrunn. Bawke er ein open film, då han korkje fortel korleis det endar eller kva vi skal meine om problema som blir tekne opp. Bawke gir ikkje svar, men stiller ei rekkje viktige spørsmål. Medverkande: Filmskapar Hisham Zaman Uttrykk: Målgruppe: Kommunar:

8.–10. steg

Film 8.–10. steg Askvoll, Fjaler, Gaular, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Naustdal, Solund, Flora

Les meir om tilbodet

27


Så vakker du er Det er sommar, og alt er annleis. Onkel Simon flyttar inn hos Henrik og mora. Simon og Henrik har alltid hatt eit nært forhold, men no er Simon sjuk, veldig sjuk. Henrik fortel Simon at han har kyssa Kjersti, ei jente i klassen, men sanninga er at han ikkje torde. No har Kjersti vore på ferie i Italia, og Henrik lurer på om ho har sakna han.

8.–10. steg

Eit ungt kraftlag frå fylket står bak denne framsyninga frå Sogn og Fjordane teater, når musikar Thea Hjelmeland og regissør Miriam Prestøy Lie går saman om å iscenesetje Brynjulf Jung Tjønn sin brageprisvinnande ungdomsroman. Så vakker du er fortel historia om ein gut som er i ferd med å bli ein mann, medan ein annan ung mann visnar bort. Men mest av alt handlar det om at ein må gripe dei sjansane livet gir. Uttrykk: Teater Målgruppe: 8.-10. steg Kommunar: Askvoll, Fjaler, Gaular, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Naustdal, Solund, Flora

28 Les meir om tilbodet

Foto: SoFt


Snakk om språk! Elevane får møte rapparen Runar Gudnason og formidlar Aase Digernes. Opplegget har form som ei framsyning med aktiv deltaking frå tilhøyrarane. Snakk om språk! er ikkje eit misjonsprosjekt som vil ha alle elevar til å snakke dialekt og skrive nynorsk. Målet er å diskutere og skape refleksjonar kring språk, og gjere elevane bevisste på at språk er viktig! Språk heng saman med identitet og det er viktig at ungdom er bevisste dei språkvala ein gjer.

8.–10. steg

I tillegg til å gje elevane ei oppleving i klasserommet, vil vi også leggje til rette for refleksjon og diskusjon i etterkant av besøket. Medverkande: Runar Gudnason og Martin Aarseth Uttrykk: Målgruppe: Kommunar:

Litteratur 8. –10. steg Aurland, Balestrand, Førde, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal

Les meir om tilbodet

29


Entre Dos Aguas Duo Montes Kircher er ein internasjonal gitarduo som har tre tiår bak seg som kunstnarar i tillegg til 20 CD-innspelingar. Dei har spelt konsertar over heile verda og har hausta mange lovord for det særprega repertoaret sitt som inneheld både latin-amerikansk, rytmisk og klassisk musikk. Dei spelar på eit svært høgt nivå og er kjende som svært dyktige formidlarar av klassisk gitarmusikk på øvste hylle. Irina Kircher - gitar Alfonso Montes - gitar

8.–10. steg

Uttrykk: Målgruppe: Kommunar:

Musikk 8.-10. steg Gloppen, Hornindal, Jølster, Selje, Vågsøy, Bremanger, Eid, Stryn

30 Les meir om tilbodet


Cameleonte musicale Bli med distriktsmusikarane i Gloppen inn i eit musikalsk grenseland mellom den klassiske og rytmiske musikken! Cameleonte Musicale er italiensk og tyder musikalsk kameleon. Ein kameleon skiftar farge alt etter kva omgjevnader den er i. Slik kan det også vere med musikk.

Dei fire dyktige utøvarane vil syne korleis musikksjangrar har påverka og inspirert kvarandre på ulikt vis opp gjennom musikkhistoria, og syne korleis ein melodi kan endre uttrykk etter eit møte med ein ny sjanger. Synnøve Nordvik - song Tone Holgersson - piano, keyboards Otto Ose - elbass, trompet, flygelhorn, sag Thomas Aanonlie - trommer, vibrafon

Uttrykk: Målgruppe: Kommunar:

Foto: Øyvind Lyslo

8.–10. steg

Musikk 8. – 10. steg Askvoll, Fjaler, Gaular, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Naustdal, Solund, Flora, Aurland, Balestrand, Førde, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal

31 Les meir om tilbodet


Chili Vanilla Chili er sterkt. Vanilje er søtt. Chili Vanilla er ein slik kontrast; hot og søtt, hardt og mjukt, raskt og roleg. Dei er ikkje eit jazzband. Ikkje pop. Ikkje korps. Ikkje prog. Men høyrest litt ut som alt dette på ein gong. Chili Vanilla har valt ei noko uvanleg besetning med trommer, tuba og song. Det gjer at musikken deira også blir original og ikkje høyrest ut som noko anna. Synne syng vakrare enn nokon, Siv er ein av dei beste unge trommeslagarane i Noreg akkurat no, og Steffen har den mest groovy rytme-tubaen som finst. Chili Vanilla er noko heilt for seg sjølv. Heldigvis.

8.–10. steg

32

Synne Sanden – vokal Steffen Granly – tuba Siv Øyunn Kjenstad - trommer Uttrykk: Musikk Målgruppe: 8. – 10. steg Kommunar: Askvoll, Fjaler, Gaular, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Naustdal, Solund, Flora, Aurland, Balestrand, Førde, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal Les meir om tilbodet


Mhoo Musikken til Mhoo høyrest mest ut som om han er skriven på reiser til Nashville i USA, til Mexico, Cuba, Spania og Brasil. Det høyrest ut som cowboyar i støvete solnedgangar, tog som køyrer gjennom flate kaktuslandskap, mexicanske trompetar, flamencokledde damer med svart hår og djupraude roser bak øyret. Mens gitarfingerspelet leikar lett og forventningsfullt av stad, høyrer vi også spor av lengt og triste farvel i den tostemte songen med dei lange linjene. Miriam Kjølen - song, gitar, trompet Oda Karoline Dahl - song, gitar Uttrykk: Målgruppe: Kommunar:

Musikk 8.-10. steg Gloppen, Hornindal, Jølster, Selje, Vågsøy, Bremanger, Eid, Stryn

8.–10. steg

Les meir om tilbodet

33


Metropolis Metropolis er ein science-fiction film som vart laga i Tyskland i 1925 av Fritz Lang. Handlinga i filmen er lagt til den oppdikta byen Metropolis i 2026. Metropolis har gjennom dei siste tiåra inspirert filmskaparar og kunstnarar, noko som kan sjåast i musikkvideoar som Madonnas Express Yourself og Queens Radio Ga Ga. Korleis såg ein filmskapar i mellomkrigstidas Tyskland for seg framtida? Filmen er spekka med spesialeffektar som framleis kan ta pusten frå oss. Men Fritz Lang sin framtidsvisjon er òg full av peikarar mot han som skulle blir Tysklands sterke mann og starta andre verdskrig. Metropolis er ein stumfilm, og det er komponert ny musikk som speglar filmens science fiction-sjanger i vår eiga tid. Musikken vert framført live av ein trio under leiing av Didrik Ingvaldsen.

vg3

34 Les meir om tilbodet

Didrik Ingvaldsen - trompet Anders Gjerde - elektronika Dag Magnus Narvesen - slagverk

Uttrykk: Film/musikk Målgruppe: vg3 Kommunar: Alle dei vidaregåande skulane i fylket


Drone Filmen Drone tek oss med til innsida av CIA sin hemmelege dronekrig. Vi får fortrulege historier frå krigen mot terror fortalt av menneske som lever under dronane i Pakistan og av dronepilotar som slit med å drepe med ein joystick i USA. Vi får innblikk i korleis unge pilotar blir rekrutterte, vi får høyre dei moralske standpunkta til ingeniørane bak teknologien og vi møter statsmenn som gir grønt lys til eit av historias største program for målretta drap. Men vi møter også menneske som kjempar for eit opnare samfunn og for større rettferd. Medverkande: Tonje Hessen Schei og Brandon Bryant Uttrykk: Film Målgruppe: vg1 Kommunar: Alle dei vidaregåande skulane i fylket

vg1

35 Les meir om tilbodet Foto: Flimmerfilm


Kulturavdelinga Den kulturelle skulesekken Postboks 173, 6801 Førde 57 63 80 00 postmottak.kultur@sfj.no www.sfj.no www.skulesekken.no

Den kulturelle skulesekken 2015–2016  

Sogn og Fjordane fylkeskommune. Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing på profesjonell kunst og kultur til barn og unge.

Den kulturelle skulesekken 2015–2016  

Sogn og Fjordane fylkeskommune. Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing på profesjonell kunst og kultur til barn og unge.

Advertisement