Page 1

kundemagasin Sogn og Fjordane Energi

Vinn billettar til countryfestival L책gare straumprisar p책 sikt

06 2014


04 2

Vinn billettar til Norsk Countrytreff SFE er den største samarbeidspartnaren

Norsk Countrytreff går av stabelen

til Norsk Countrytreff på Breim. Vi

10. - 13. juli. Fullstendig program kan du

ønskjer at kundane våre skal ta del i

sjå på norskcountrytreff.no.

denne flotte festivalen og loddar ut festivalpass og billettar til opningskonserten i Trivselshagen. Festivalen kan freiste med artistar som Gunslingers, The Desert Rose Band, Mark Chesnutt, Rita Eriksen, Sigrid Moldestad og mange fleire.

For å vinne billettar, send oss ein epost på billettar@sfe.no og fortel om du ønskjer festivalpass og/eller billettar til opningskonserten. Foto framside og side 2: Runar Sandnes/NCT


053

Marknadskommentar I mai månad har straumprisen i Sør-

i Norge. På Vestlandet vil ein truleg ha eit

Norge falle betrakteleg ettersom høge

kraftoverskot og dermed får ein her lågare

temperaturar har smelta mykje av dei

prisar enn i Midt-Norge.

store snømengdene i fjella. Frå MidtNorge og nordover har derimot prisane stige i mai på grunn av lite snø og dermed mindre vatn i magasina i forhold til normalt.

Ser vi litt lenger fram mot 2015 og vidare, er det venta låge kraftprisar som følgje av fornybarsatsninga i EU. Det skal byggast ut enda meir sol- og vindkraft for å redusere graden av ikkje-fornybare

Fram mot sommaren og hausten er det

energikjelder.

venta at systemprisen (marknadsprisen på den nordiske kraftbørsen) i snitt vil ligge på rundt 27-28 øre/kWh. Dette er

Beste helsing

om lag 15-20 lågare enn i fjor på same tid.

Bjarne Dybvik

Samstundes kan vi vente oss store pris-

Kraftdirektør

skilnader mellom dei fem ulike prisområda

VISSTE DU AT... Det er lurt å ta ut mobilladaren frå stikkontakta etter kvar bruk. Ein ladar som står i stikkontakta vil alltid trekkje litt straum sjølv om telefonen er kopla i frå.


Vann klassetur til Bergen Under Energihelga 10.-11. mai som SFE arrangerte i lag med Firda vgs og Nordfjord Folkemuseum, hadde SFE ein populær premie i ermet: Klassetur til Bergen og VilVite-senteret. Premien vart trekt ut mellom dei som deltok på natursti og Energikamp. Dei heldige vinnarane blei klasse 10b ved Gloppen ungdomsskule. Allereie i juni reiser dei til Bergen for å lære meir om energi.

Sogn og Fjordane Energi Bukta, 6823 Sandane | 57 88 47 47 | sfe.no | kundesenter@sfekraft.no

Kundemagasin juni 2014  
Kundemagasin juni 2014  

I kundemagasinet for juni kan du blant anna vinne billettar til Norsk countrytreff på Breim!

Advertisement