Page 1

i Sogn

Fotograf på ville vegar side 10–12

Fjellsportfestivalen side 15–22

Frå fjell til fjord side 32–35


Ny stor

HUSKATALOG Bestill gratis huskatalog på nordbohus.no

Ny hytte til salgs! Nedre Hodlekve hyttegrend SOGNDALSDALEN

BYGGESETT Stor grad av eigeni

ELEMENTBYGG Rask framdrift fram

NØKKELFERDIG Innflyttingsklar ved

Finn ditt hjemmested Romsleg og moderne hytte med store vindusflater av typen “Birk”. BRA = 118 m2 inklusiv hems. Pris inkl avgifter kr 3 190 000,-

NORDBOHUS SOGN AS - Tlf 57 67 23 44

gs! ttegrend LEN

Hodlekve hyttegrend ligg i eit kjempeflott område, berre 800 m frå Sogndal Skisenter. Området er snøsikkert og byr på gode turmogelegheiter både sommar som vinter.

Vistor leverer hus og Ny hytter som

HUSKATALOG BYGGESETT Bestill gratis huskatalog på nordbohus.no Stor grad av eigeninnsats ELEMENTBYGG Rask framdrift fram til tett bygg NØKKELFERDIG Innflyttingsklar ved overlevering

1

Nye bustader til salgs i Kvålsli-tunet, t! Dalavegen 18 g l o Sogndal s

Heidi Helle - tlf: 918 23 E-post: heidi.helle@nor Einar Øvregard- tlf: 918 E-post: einar.ovregard@

Mogeleghe

HUSBANKF

Bustadane stettar finansiering som d kjøpesummen.

Husbankfinansieri for å betale berre r eller fast rente på l

Dei resterande 20% eigekapital eller gj frå vår samarbeids Sparebanken Vest.

Finn ditt hjemmested Ta kontakt med ein av våre seljarar for prospekt / meir informasjon / katalog

later av

råde, berre 800 m og byr på gode

2

Heidi Helle - tlf: 918 23 411 E-post: heidi.helle@nordbohus.no Einar Øvregard- tlf: 918 42 980 E-post: einar.ovregard@nordbohus.no NORDBOHUS SOGN AS - Tlf 57 67 23 44

Ta gjerne kontakt m hjå Sparebanken V

Ferdig sommaren 2014 3 sentrumsnære tomannsbustader med fjordutsikt. 6 bueiningar med BRA 140 m2 inkl utleigehybel. Pris pr bueining inkl avgifter kr 4 860 000,Ta kontakt med ein av våre seljarar for prospekt og meir info. Heidi Helle - tlf: 918 23 411 - E-post: heidi.helle@nordbohus.no Einar Øvregard- tlf: 918 42 980 - E-post: einar.ovregard@nordbohus.no

VINTER I SOGN 2014

Sidsel Bjørkedal - tlf: E-post: sidsel.bjorke


Sogn og Sognefjorden er eitt av dei best besøkte områda i Norge om sommaren. Det burde vore like mange besøkande om vinteren. Naturen vår er like spektakulær og spennande heile året. I tillegg har me mykje å tilby i naturen. Fjellsportfestivalen og Oppdrag Sognefjorden har gitt regionen merksemd og identitet som ein aktiv og attraktiv stad å bu og besøke 365 dagar i året. I tillegg kjem det stadig nye tilbydarar av naturopplevingar – padling, klatring, sykling, vandring, toppturar og kurs for nybyrjarar og vidarekomne. I tillegg til Sogndalsdalen og Luster med unike forhold for frikøyring og toppturar, skisenter med felles Sognapass og Jostedalen, kan me mellom anna skryte av skiturar frå Vik innom grensa til verdsarven, nyrydda skiløyper og frikøyringstrasear heilt ned til fjorden i Balestrand (Saurdalen), milevis med glimrande skiterreng i Systrondfjella, Vettiområdet med «isens rike» i Årdal, guida trugeturar til Molden og Stegastein, breholetur i Jostedalen og vintertur med rib på fjorden. I tillegg er Flåmsbana, fjorden og mange andre opplevingar og reiselivsaktørar i drift heile året. Sognefjorden har blitt vinterfjorden. Både fjorden og naturen er open 365 dagar i året. Dette gir oss som bur her ein fantastisk region å leve i. Samtidig ligg det eit stort potensiale for verdiskaping og næringsutvikling for reiselivet heile året. Festivalarrangørane, aktivitetstilbydarane, reiselivsnæringa, kommunane, næringsselskapa og Visit Sognefjord samarbeider om tilrettelegging, marknadsføring og sal av stadig fleire, gode opplevingsprodukt i Sogn til glede for både tilreisande, fastbuande og dei som har lyst til å busetje seg her. Vinteropplevingane i Sogn – med eller utan ski, med eller utan guide, under eller utanom festivalane og arrangementa – handlar om entusiasme, livsstil, identitet, mental og økonomisk verdiskaping i eit Framside

stykke unik fjordnatur. Eg gler meg allereie til neste vinter i Sogn. Det trur eg fleire

Foto: Håvard Nesbø

og fleire kjem til å gjere framover. God vinter!

Skikøyrar: Bjarte Vatlestad i en Vatlegrab,

Beste helsing/best regards

Sogndalsdalen

Ståle Brandshaug

Ansvarleg redaktør: Jan Inge Fardal

Visit Sognefjord AS

Trykk/Layout: IHP as

Reiselivsdirektør/CEO

Opplag: 11.000

VINTER I SOGN 2014

3


Med skituppane

4

VINTER I SOGN 2014


Nærøyfjorden er omkransa av bratte

ta med seg dei yngre fjellpionerane

Garden Grønli rett bortanfor parker-

og høge fjell, som for mange virkar

i familien. Litt turerfaring bør ein ha,

ingsplassen har truleg den flottaste

utilgjengelege. Men det finst inngangar

sidan turen er på nokre kilometer og

utsikta i heile fylket.

til delar av fjellheimen som til og med

har ei stigning. Men for ein litt turvant

passar for heile familien. Ein av dei har

familie som har planlagt litt i forkant er

På grensa

utgangspunkt frå Fresvikåsen.

det eit eldorado.

Ein må gå nesten litt over fire kilometer før ein kjem til verdsarvområdet.

For dei fleste

Utsyn

Grensa går ved Jordalsskardet, kor det

Med start frå parkeringsplassen i Skard,

Uansett kor langt ein vel å leggja turen

også er merkt med skilt. Vel ein den

kring 580 meter over fjorden, tek ein

så har ein på gode dagar med klart vêr

meir austlege turvarianten så er det

seg slakt og fint oppover den glisne

eit flott utsyn mot Hurrungane som ligg

Lægdaskardet ein må til for å koma

furuskogen. Ein følgjer eigentleg den

der flottare enn eit måleri av Theodor

innom grensa.

merke sommarstien over til Dyrdal. Det

Kittelsen. Utsynet mot fjella i nordaust

er heller ikkje brattare enn at ein kan

ser ein faktisk mest heilt frå starten.

VINTER I SOGN 2014

Framhald neste side

5


Fjorden Om ein ynskjer fjordutsikt over Aurlandsfjorden eller Nærøyfjorden må ein rekna med nokre få kilometer vidare innover fjellet, i lett kupert terreng – fram mot Arnehusholten eller over til Lægdafjellet. Det finst også ei meir direkte rute mot Lægdafjellet. Her har ein flott utsyn over verdsarv-fjorden som ligg kring tusen meter lenger nede. Fjellsjefen Snøen ligg lenge i  dette området, men ein treng ikkje venta til våren før ein legg i veg. Midt i januar er fjellufta skarp og klar. Sjølv med korte dagar er det eit  flott lys. Ein må hugsa på at når ein er i desse fjella så er ein også inne i villreinen sitt rike. Det er den som er sjefen her.  Møter ein på flokken, skal ein halde stor avstand til dyra. Reinen går på sparebluss, og skal ikkje uroast. Difor kan ein godt ha ei alternativ rute om ein møter reinen. Eventuelt gjera vendereis over Nonshaugen, tilbake til startpunktet. Fjella ligg no der til neste gong og ventar, flotte er dei.

Tekst: Foto:

6

Håvard Nesbø Håvard Nesbø

VINTER I SOGN 2014


Fri midt i veka

Over fjellet etter pudder Jobbar du turnus, er du student eller har du rett og slett fri når alle andre er på jobb? Då er det berre ein ting å gjera – reis til fjells! Midt i veka har me god plass til deg som lengtar etter å ha fjellet og pudderet for deg sjølv. Myrkdalen Hotel ligg midt i bakken – stå opp, gå ut og spenn på deg skia! Er du heldig får du selskap i heisen på vegen opp… Pris frå kr 895,- per person i dobbeltrom, inkl. heiskort og frukost. Gjeld ved to dagars opphald, søndag – fredag. Kontakt oss på Telefon: 56 52 30 40 E-post: post@myrkdalenhotel.no

Myrkdalen er ekte natur, ekte folk og ekte opplevingar. Me er ein av dei mest snørike stadene i landet og ligg midt i Fjord-Noreg. Me gir deg den beste opplevinga. På ski og til fots. Nedover og bortover. myrkdalen.no Det ligg i vår natur. © Sverre F. Hjørnevik

VINTER I SOGN 2014

7


Luster satsar på i den kalde fine tida

Ei oppleving. Besøkande skal få meir att av oss enn dei største aktørane i marknaden. I regionen vår finn ein unike opplevingar som ein ikkje finn andre stader. Desse vil me tilby meir samla, samt utvide eksisterande tilbod. Me gler oss til at Visit Sognefjord neste vinter satsar endå meir på vinter, seier Øystein Veum, styreleiar i Sogn Skisenter.

å bli eit komplett anlegg. Løyper for dei røynde, og trygge gode familieløyper. Ved å ta to heisar får ein 660 høgdemeter på ski. Lengd på nedfarten er då om lag 5,5 kilometer. – Hjå skisenteret har me tilrettelagt forskjellige løypetraséar. Med velviljuge samarbeidspartnarar som Luster kommune og Luster sparebank, har me fått høve til ei utviding i det nye banktrekket. Og sikra kapital til framdrift. Banktrekket er ei utviding av barne og familieområdet. For mange brukarar også steget vidare frå barnebakken. Innan kommande sesong vil neste byggjetrinn stå ferdig. Ein vil ta seg lenger opp frå dagens toppunkt. Nye trekket vil få ei lengd på 1050 meter og ein høgdeskilnad på 250 meter. Som opnar eit utruleg stort område for laussnøkøyring på Modvoryggen og store sider ned forbi Sønnesynstølen og mot Indre Hafslo. Skisenteret er eit dugnadsanlegg utan investorar. Det blir lagt ned hundrevis av arbeidstimar kvart år i frivillig innsats, så utbygginga blir løn for strevet, seier Veum.

Utviding Når neste byggetrinn står ferdig ved Sogn Skisenter, er ein på god veg mot

Toppturar Med base i Luster når ein på under ein time mange tilbod. Ein finn mykje natur-

Luster har det store trøkket på reiseliv sommarstid, det var før. Total vinterpakke Eit større fokus på vinterturisme er planen, næringslivet samarbeider no om at kommunen skal få eit større tilbod vinterstid. Eit midtpunkt kring satsinga er Sogn Skisenter. – Me har ein langsiktig strategi med vintersatsinga. I tillegg til den interne delen, som går på drift og utbygging, samarbeider me med eksterne aktørar i kommunen. Me ynskjer med eksterne tilbydarar av opplevingstenester å tilby ein samla pakke av tilbod.

8

VINTER I SOGN 2014

basert moro vinterstid. – Skisenteret er den største aktøren på vintermarknad i kommunen. Det fell seg naturleg for oss å samarbeide med ulike eksterne aktørar for eit breiare tilbod. Til dømes guidar og toppturar. Jostedalen treng ikkje nærmare forklaring med den uttømmelege skattekista som er av turmulegheiter. Fimbul Jostedal og Norgesguidene er aktørar som tek ein med på trygge turar, forklarar han. Nytt Det nye er eit samarbeid med JostedalSigNatur. Som tilbyr truge og skiturar til Molden og Engjadalen. Perfekt kombinasjonsløysing om ein ikkje vil køyre i dei preparerte løypene heile dagen. Når forholda tillet det så har ein eit meir eller mindre lågterskel tilbod i bregrotta ved Nigardsbreen, seier Veum. Og legg til: – Lustrabadet er ein sentral aktør. Det er ikkje mange vinterdestinasjonar i landet som har eit slikt anlegg so nær slike tilbod. Kombinasjonen gjer oss ganske så unike. Me tenkjer ikkje berre på langvegsfarande, men dette er eit tilbod alle i regionen bør få dra nytte av seier Veum.


Bad Lustrabadet har hatt ein markant auke sidan oppstart. Med mykje tilreisande som kombinerer besøk i badet med andre aktivitetar. – Me har hatt mykje tilreisande sommarstid. Besøkande har kombinert naturopplevingar med avslapping og trening i bassenget. Lokalt har det vore mykje tilreisande frå andre kommunar i regionen, spesielt fra Årdal. Vinterstid merkar me også god pågang, mykje familiar. Dei deler gjerne opp dagen. Halve i skitrekket og halve hjå oss. Me har hatt eit overaskande godt besøk frå dei andre kommunane i Sogn, seier dagleg leiar ved Lustrabadet, Helga Kalhagen. Det sosiale og helsefremjande står ofte i fokus ved eit besøk i Lustrabadet. – Me har eit stort og godt tilbod til besøkande. På nettsidene våre finn ein god informasjon om kva me har av tilbod. Vinterstid har me samarbeid med skisenteret, der alle fjerdeklassingane får gratis billett. Me har lagt opp til enkel matservering. Med varmrettar nokre ettermiddagar og i helgane. Me legg opp til trivsel, slik slappar besøkande av hjå oss, forklarar ho.

Tekst: Foto:

Håvard Nesbø Thomas Morel Bjørnar Bjørhusdal Håvard Nesbø

VINTER I SOGN 2014

9


Amatørfotograf

Bergen til Årdal: Eskil Digernes likar å gå på tur i fjella og skryt hemningslaust av den flotte naturen i Årdalog omland.

frå

Tekst: Morten Sortland Alle foto: Eskil Digernes

avdalskåri: Stian Servoss tek den tøffe og bratte vegen opp til Avdalen ved å gå opp Avdalskåri i staden for den meir lettvinte turistvegen.

10

VINTER I SOGN 2014


hjellefossen: Dette er den nedste fossen i dalføret, og kjem ned i Utladalen ved garden Hjelle i Øvre Årdal. vettisfossen: Noregs og Nord-Europas høgste uregulerte fossefall på 273 meter.

Årdal: – Naturen i Årdal og omland er uslåeleg. Det seier amatørfotograf Eskil Digernes (20) frå Bergen, som har fått folk frå heile verda til å vitja den vesle bygda inst i Sognefjorden på grunn av sine spektakulære bilete. – Eg har fått besøk frå Canada og Frankrike i tillegg til folk frå Oslo, Bergen og andre plassar i Noreg som vil bli med meg på turar i nærleiken her.

Sosiale media Turar til Vettisfossen, Avdalen, Seimsdalen, Fardalen og Fuglenosi har blitt foreviga og spreidd på internett. Det er slik den unge bergensaren har fått folk til å koma til Årdal. Bileta er delt på sosiale media som Instagram, Facebook og Tumblr og nådd ut til millionar av menneske verda rundt. – Til sommaren igjen får eg besøk av nokre folk frå Australia og USA. Dei kjem hit for å bli med å surra rundt i fjella her.

Frå Loddefjorden 20-åringen flytta til Årdal for snart tre år sidan då han fekk seg lærlingjobb ved Hydro. Friperiodane brukar han i fjella og tek bilete av den storslåtte naturen ein finn i nærområdet. – Eg har sett det meste av naturen her, og det er berre heilt vanvitig flott. Eg tykkjer byen i Bergen er finare enn bygda Årdal, men naturen rundt kan ikkje måla seg med det ein finn her. Den er heilt uslåeleg, seier han. Framhald neste side

VINTER I SOGN 2014

11


Populær på nett Bergensaren er svært aktiv på foto-delingstenesta Instagram. Tenesta gjer det mogleg for brukarar å ta eit bilete og dela dette med andre brukarar frå heile verda. Per dags dato har han over 16.000 unike følgjarar og kvart bilete Digernes legg ut får fleire tusen liker og positive kommentarar. Også på Tumblr er Digernes aktiv. Dette er ei bloggplattform som lar brukarar poste tekst, bilete, video, lenkjer, sitat og lyd til sin sokalla tumblelog. – Eg får mange tilbakemeldingar på kor fint det er her i Årdal. Kommentarar som ‹‹Cool››, ‹‹Wow››, ‹‹Awesome›› og ‹‹I want to go here with you›› er berre nokre eg har fått på det siste bilete eg la ut, seier Digernes, som også har fått bileta sine delt på større kontoar som har fleire hundre tusen av følgjarar. – Dei kontaktar meg og spør om dei kan dela bileta mine, og eg les at folk kommenterer at denne naturen er berre heilt fantastisk. Folk lurer på korleis dei kan koma seg hit. – Heilt rått Sjølv tok Digernes i eit spegelreflekskamera for første gong for to år sidan og har sidan investert lurt i godt reiskap. Teknikken og bruk av kamera har han lært på eiga hand. – Eg gjekk mykje turar rundt om i fjella då eg kom til Årdal og såg at folk stod og tok bilete av kvarandre og skauen og sånt. Då bestemte eg meg for å kjøpa utstyr for å ta bilete av den spektakulære naturen. Eg trur ikkje årdølene sjølv veit kor flott natur dei har. Eg har vore på mange turar i dette vakre landet, men Årdal er berre heilt rått. Kjem tilbake Han kan gå rundt å surre, som han seier, i fjella i fleire dagar med sitt Canon 5D og ein ryggsekk som rommar 152 liter. – Eg føler eg har fortent å få mange liker på bileta mine når eg går rundt med ein 30 kilos tung sekk på ryggen og puttar i meg smertestillande fordi eg verker på beina, seier han og smiler. Men han blir motivert av å gå lange turar når han sit igjen med slike bilete. Sjølv kallar Digernes seg for amatørfotograf. Kva framtida bringer veit han ikkje, men han blir nok ikkje buande i Årdal til all evig tid, men kjem gjerne attende på besøk. – Eg vil alltid koma tilbake til Årdal for å ta bilete og gå i fjella her, sjølvsagt.

12

hytteliv:

Solnedgang ved ei fjellhytte på Filefjell.

gruvene: I dag er det mogleg å få eit glimt av korleis gruvene såg ut i Årdal, dersom ein tek turen opp til Blåberget, eller populært kalla Gruvene.

seimsdalen: Utsikt frå strandlinja i Seimsdalen.

lauvhaugen:

Lauvhaugen er eit kjend syn for dei som ferdast framover mot Vetti.

sjefen:

Schæferhunden King er ofte med Eskil og eigaren sin Preben Neuman ut på tur i fjella.

VINTER I SOGN 2014


Byggje nytt hus?

Stongfjord

Stavøy

Sjå vår flotte huskatalog og la deg bli inspirert!

Velkommen til plask og moro!

Kontakt oss i Dvergsdal & Sunde, og saman finn vi din draumebustad, uansett kor du vil bu i Sogn og Fjordane. Vi har avdeling i Førde, Sogndal og Eid.

Tlf: 57 72 65 00 | dvergsdalogsunde.no

Opningstider i vinterferien: Veke 8, Måndag til og med fredag: 12.00-19.30 Veke 9, Torsdag: 15.00-19.30 Laurdagar: 09.30-16.30 Søndagar: 11.30-18.30

Opningstider sjå www.lustrabadet.no

VINTER I SOGN 2014

13


Alle barnekle:

Ta 3 betal for 2 NB! Gjeld i dag og i morgo 14.februar. Du finn oss inne på Freequent i 2. etasje på Årdalssenteret.

Årdal byggservice i bransjen sidan 1972 •   Byggvarebutikk •  Tømrar- og   snikkararbeid •  Våtromsarbeid •   Prosjekt- og   teikneservice

•   Stillasutleige •   Mur- og   betongarbeid •   Flisearbeid •  Uavhengig   kontroll firma

Ditt lokale byggvarehus. Drevet av fagfolk

www.ardalbygg.no

Vi skreddersyr for deg! Sigdal har laget norskprodusert kvalitetskjøkken siden 50-tallet. Godt håndverk, grundighet og bred kompetanse har vært bærende for et av Norges mest tradisjonsrike kjøkkenmerker. Vi har opparbeidet oss stor kunnskap om hva kjøkkenet betyr i hverdagslivet for folk flest.

VOSS KJØKKENSENTER AS

Forhandlerens adresse56 og51 telefon-nummer BRyNAlii 101,navn, 5700Forhandlerens VOSS | TElEfON: 15 55 | E-pOST: Marit@Vosskjokkensenter.no Man- ons 00 - 00. Tors 00 - 00.09.00-16.30, Fre 00 - 00. Lør09.00-18.00, 00 -00 OpNiNgSTidER: Mån-fre tor lør 10.00-14.00.

14

VINTER I SOGN 2014


SOGNDAL 20.–23. FEBRUAR fjellsportfestivalen.no

VINTER I SOGN 2014

15


Leiar Tryggleik I år som tidligare år har me eigne skredvarslar for festivalen. Representantar frå NVE (Noregs vassdrags- og energidirektorat) går ut kvar dag. Dei tek prøvar og gjer vurderingar slik at du som deltakar får meir informasjon å basere dine val på.

Velkomen alle skifolk, alle klatrarar og alle som likar bratt vintermoro! Me satsar alt på at Fjellsportfestivalen 2014, den sjette i rekkja, blir den beste nokon gong! Som festivalsjef har eg ei god kjensle. Det er utruleg mange flinke folk med! Ein stor gjeng med eldsjeler som gjer sitt beste for at du skal få gode opplevingar under festivalen. Eg er svært takknemleg for at så mange stiller opp. Ikkje berre er dei frivillige årsaka til at festivalen kan gjennomførast, dei gjer festivalen betre! Programmet Me har sett saman eit solid og utfordane program med ein klar bodskap. Bratt moro, bratt læring! Konkurransar, kurs, føredrag, toppturar og fjellsportkveldar med laus snipp. Her er det noko for dei fleste. Konkurransar Fjorårets nyvinning, downhill på sykkel vil utvidast med innleiande heat og finalar. Konkurransen vart ein stor suksess i fjor. Med den enorme veksten sti- og utforsykling har hatt i området siste åra, samt alle positive tilbakemeldingar frå deltakarar og publikum i fjor. Denne konkurransen blir berre betre og større!

Det legendariske kinesisk utfor, der alle startar på likt og fyrste mann og kvinne i mål er vinnar, er òg ein del av årets program. Frikøyringskonkurransen er også i år ein del av festivalen. Det vert gitt poeng i Norges Cup og Freeride World Qualifier. I tillegg kan du konkurrere mot ein av verdas beste frikøyrarar. Aurelien Ducroz. Og sjølvsagt, ingen Fjellsportfestival er komplett utan mangekamp i klatring! Kunnskap Fjellsportfestivalen er mykje meir enn konkurransar. Du kan tileigne deg masse ny kunnskap. Om snø, skred, redning, toppturar, tryggleik, utstyr og mykje meir. Ved å delta på nokre av dei kursa og turane me tilbyr. Me har mange profesjonelle tindevegleiarar som er klare til å kurse deg. Denne delen av festivalen er utvida frå i fjor, då etterspurnaden var større enn nokon gong. Slik kan du bli klokare og betre rusta til å ta rette val når du ferdast i bratt terreng vinterstid.

Kva var vel Fjellsportfestivalen utan dei?

Dei er unge, dei er eldre og dei er gamle. Det er gutar og jenter, kvinner og menn. Nokon har vore med frå starten, og er alltid på plass der det trengs, før du i det heile teke veit at det trengs å gjere noko akkuraat der. Nokon kjem og spør om det er noko meir dei kan gjere, om dei ikkje skulle jobba litt lenger viss det er noko meir som må gjerast. Nokon tek seg fri frå jobb og frå studiar, slik at dei kan hjelpa til. Nokon står opp midt på natta for å dra seg tidleg opp høgt til fjells for å sikre område og ordne løypar, slik at nokon andre kan moro seg akkurat der fleire timar seinare. Nokon står og smilar heile dagen og svarar på alle mulege spørsmål som folk måtte ha. Nokon reiser rundt og delar ut varm drikke og mat til dei som står parat på post, time etter time, og fryser. Men smiler. Nokon tek bilde og filmar, slik at alt som skjer i bygdi kan bli foreviga og delt med resten av verda. Nokon ropar vinnaren sitt namn inn i mikrofonen og får folk til å juble. Det rungar i fjella av herleg latter, og smila til fleire hundre menneske lyser opp himmelen over Sogndal. Kven er desse folka som gjer slik? Kven er dei som gidd slik slit? Dei er frivillige. Det er dei som gjer alt dette. Det er dei som er grunnmuren til heile Fjellsportfestivalen! Fjellsportfestivalen søkar etter å lage liv og røre i bygdi, og ønskjer å vise fram dei unike naturkvalitetane vi har nettopp her. Dei frivillige 16

Til slutt vil eg nytta høvet til å takke alle dei gode hjelparane våre. Dei som brukar massevis med tid og krefter for at me saman skal lage Noregs beste vinterfestival. Ein stor takk også til eit entusiastisk næringsliv, til offentlege og private verksemder som gjer det muleg å arrangere Fjellsportfestivalen. Framfor alt er Fjellsportfestivalen ein sosial møtestad. Ei samling der me gjer kjekke ting saman i den flotte leikegrinda me har i Sogn. Mi oppmoding til alle saman er. Ha det kjekt saman, og ta vare på kvarandre! GOD FJELLSPORTFESTIVAL! Magnus Aasheim, festivalsjef

er stolte av kva bygdi kan by på, og difor hjelp dei også til, slik at ein har mulegheit til å visa dette fram for andre. Dei fleste frivillige er også hyppige brukarar av desse naturkvalitetane sjølv, og veit å sette pris på dei. Dei frivillige ønskjer å sjå den same gleda hjå andre, som dei sjølv følar når dei boltrar seg i dei flotte fjella og skogane våre. Dei vil la andre få sjå kor vakker sola er på veg ned frå fjelltoppane, og korleis puddersnøen glitrar i sola. Dei frivillige ønskjer å lage noko moro i Sogndal – ein diger fest fire dagar til endes. Ein fest for seg sjølv, for alle andre som bidreg og bor i bygdi, og for alle andre som har teke turen for å sjå kva Sogndal har å by på. Dei frivillige er dei som får alt til å skje. Det er dei som dreg alt i gong frå start til endes, og det er dei som driv Fjellsportfestivalen vidare frå år til år. Kva var vel Fjellsportfestivalen utan dei frivillige? Ingenting. Hjarteleg takk for innsatsen! Hilsen Frivilligsjefen 2014 Rosa Marie Skovli Øyrehagen

FJELLSPORTFESTIVALEN 2014


#fjellsportfestivalen14 Visit Sognefjord arrangerer fotokonkurranse under Fjellsportfestivalen 2014. Du deltek ved å laste opp bileta dine på instagram og hashtaggar # Fjellsportfestivalen14. Du må ha open profil for å delta. Målet med konkurransen er å få fram blinkskot av folk i aktivitet i vinternatur! Visit Sognefjord er spesielt på jakt etter motiv med barn og familiar på tur, kombinasjonen fjell og fjord. Dei litt spesielle og unike bileta som fangar merksemd. Det vert premiering av dagens bilete under fjellsportkveldane på Quality Hotel Sogndal torsdag, fredag og laurdag. Søndagsvinnaren blir annonsert på anna vis, sidan det ikkje er fjellsportkveld denne dagen. Ord frå Hodlekve Me gledar oss til Fjellsportfestivalen her i Hodlekve! Sogndal Skisenter har som mål å legge til rette for fjellsport og å lage ein møtesplass for folk med interesse for fjellsport og fjellopplevingar. Fjellsportfestivalen er den perfekte kombinasjonen av det som vi verdset og det at vi får gitt folk mogelegheita til å oppdage området for fantastiske fjellopplevingar. Vi har ein splitter ny heis til deg i år. Til neste år har vi enno ein. Velkomen! Parkering Brandhaugadn toppturparkering og parkeringsplassen ved Frudalstunellen er flotte utgangspunkt for toppturar når vær, føre og skredvarsel tillet det. I Sogndal Skisenter er det parkeringsplassar ved SIL-hytta og i Rindabotn. Parkeringsvaktene viser til alternativ parkering ved Hodlekvebrua med tilhøyrande shuttlebuss dersom det vert fullt. Kontaktinformasjon Frivilligsjef: Rosa Marie Skovli Øyrehagen, epost:bergrosa@gmail.com Festivalsjef: Magnus Aasheim, epost:magnus@brattmoro.no Eller ta kontakt med sekretariatet på festivalhotellet, Quality Hotell Sogndal mellom kl 08.00 – 20.00 kvar festivaldag, på tlf 993 33 218, eller epost post@fjellsportfestivalen.no Festivalpass Pass kjøper de på www.fjellsportfestivalen.no. Eventuelle resterande pass vert mogeleg å kjøpt i sekretariatet på festivalhotellet under festivalen. Nettside: www.fjellsportfestivalen.no Facebook: www.facebook.com/Fjellsportfestivalen

Foto: Breogfjell/Halvor Dannevig

Praktisk informasjon

Laussnøekspressen Laussnøekspressen er nyttig for deg som ønskjer å ta vegen utanfor dei oppkøyrde løypene. Den køyrer gjennom Sogndalsdalen og plukkar opp skikøyrarar som har leika seg nedover fjellsidene og tek dei opp att til skitrekket. Ved å ta trekket i Hodlekve og gå i retning Nons-holten kan du velja nedkøyringa sjølv så lenge du endar opp i Gunvordalen. Dette er noko av landets beste skogskøyring. Du rekk mange turar med laussnøekspressen i løp av ein dag. Laussnøekspressen kan også nyttast i samband med eit av toppturalternativa i Sogndalsdalen som starter og endar ved riksveg 5. Med deltakarpass får du køyre gratis med laussnøekspressen og med festivalpass får du rabatt. Gledespatruljen Som ein av Fjellsportfestivalen sine frivillige, har du stått på vaktposten din i ei evigheit. Det er sju friske minusgrader ute, og du må konsentrere deg om å stadig vekk røre på terna dine, for at dei ikkje skal stivne heilt vekk. Magen rumlar, og det skulle verkeleg ha smakt med noko varmt å drikke. Litt kaffi kanskje. Sukk. Endå tre timar att. Men høyr! Kva er det? Kven er dette for brudulje? Det er Fjellsportfestivalen si Gledespatrulje! Der du står kald og snart har mista vitet i skolten – der kjem Gledespatruljen og stilnar svolten. Der du står med frosne fingrer og tær – der kjem Gledespatruljen og kitlar deg med fjær. Der du dreg på tunge laster så musklane nesten brister – der kjem Gledespatruljen og gjev deg meir styrkje enn du mister. Der du står lei og sur – der kjem Gledespatruljen med ein sjokolade på lur. Når du tenkjer «at dette gidd eg ikkje lenger» - der kjem Gledespatruljen og smilar med tenner. Når deltakarane trur dei har sett og opplevd alt – so kjem Gledespatruljen og tek ein tralt. Når alle so trur at alt er slutt – so kjem jammen Gledespatruljen med meir krutt. Gledespatruljen er eit trivselsinitiativ under Fjellsportfestivalen, og er fyrst og fremst med for å ta vare på dei frivillige. Gledespatruljen skal reise rundt på dei ulike vaktpostane og sørgje for at dei frivillige er glade og fornøgde. Sjå etter Gledespatruljen under festivalen – du kjenner dei att når du ser dei!

Lurer du på noko? Sekretariatet er i lobbyen på Quality Hotell Sogndal. tlf 993 33 218, eller epost post@ fjellsportfestivalen.no Sekretariatet er åpent fra 12:00-22:00 onsdag, 07:00-01:00 torsdag, fredag og lørdag, og 07:00-17:00 søndag FJELLSPORTFESTIVALEN 2014

Busstider

Sogndal Skysstasjon - Sogndal Skisenter alle dagar 8.30, 9.30 og 10.30. Sogndal Skisenter - Sogndal Skysstasjon alle dagar 14, 15 og 16. Eigne bussopplegg til FWQ Sogndal Frikøyring 17


Program for Fjellsportfestivalen Torsdag

19:30 Born by the Sea, Raised by the Mountains; lån Helly Hansen sin kolleksjon for vinteren 2015

07:00 Fjellsportfrukost 07:00 Festivalsekretariatet opnar 07:00: FjellsportYoga på Idrettssenteret Fosshaugane Campus 08:00 Frukostseminar; Naturbaserte aktivitetar og festivalane sin betydning for reiselivet 08:15 Skredkurs for ungdom dag 1 08:15 Frå fjell til fjord med Fjord Visjon Reis på tur med kaptein Mads Bækkelund frå fjell til fjord. Mads Bækkelund og skuta hans MS Fjord Visjon kjenner du frå NRK suksessen ”Oppdrag Sognefjord” der han tok med seg ekstremsportutøvarar på Sognefjorden. No er det din tur!

20:30 Fjellsportkveld; oppsummering av dagen i lyd og bilete, småprat, premieutdeling og show! Oppsummering av dagen i lyd og bilete, småprat, premieutdeling og show, på Quality Hotell Sogndal. Mot kveldinga blir det kåring av dagens video, dagens bilete og topp stemning. Desse vil du absolutt ikkje gå glipp av! 22:00 Me avsluttar dagen med skryt, ljuging og mingling på Quality Hotel Sogndal 22:00 Kino: Supervention på Sogndal Kulturhus

Fredag 07:00 Fjellsportfrukost

08:15 Alpin topptur; Sogndalseggi - Frudalsbreen

07:00 Festivalsekretariatet opnar

08:15 Laussnøjakt i Sogndalsdalen

07:00: FjellsportYoga på Idrettssenteret Fosshaugane Campus

08:15 Snøbrettur til Leirdalen 08:30 Snø- og skredfarevurdering for jenter dag 1

08:00 Frukostseminar - Når ulukka er ute; korleis føregår ein skredredningsaksjon?

08:30 Bussane går

08:15 Skredkurs for ungdom dag 2

08:30 Padling på fjorden med Kristian og Eilif - gutane som padla heile Noregs kyst

08:15 Toppturkurs dag 1

10:00 Arena Rindabotten: demoutstyr, liv og røre i Sogndal Skisenter Hodlekve sitt nye trekk! 11:00 Speedriding Boogie 11:00 FWQ Sogndal Frikøyring Er du klar for å konkurrere med noregselita i frikjøyring? Beste linje ned fjellsida vinn. Det vert luftige svev, absurde linjeval, høg dra-på-faktor og god stemning når både gutar og jenter pumpar laus i landets beste pudder. Konkurrerar du i Sogndal Frikøyring 2014 deltek du i Norway Freeride Cup, og du kan sikre deg poeng i World Freeride Qualifier. I tillegg får du konkurrere mot ein av verdas beste frikøyrarar; to gongar vinnar av Freeride World Tour; Aurelien Ducroz! 14:00 Barnefest i klatreveggen i Sognahallen. Dynafit Nachspetakkel - hodelykttur med Eirik Finseth 16:00 Barane opnar - Afterski på Quality Hotel Sogndal 17:00 Fjellsporttema Ekspedisjon; Oppturar og nedturar med Aleksander Gamme og Åsnes, samt lokale ekspedisjonistar 17:00 Mangekamp i klatring i Sognahallen Kva greiner det skal konkurrerast i er hemmeleg ei lita stund til, men det gjeld og vere ein allsidig klatrar! 18:00 Hels på SogndØlen - eit minikurs i lokal ølkultur, v/Balder Bryggeri 18:00 Redning i bratt terreng; føredrag med Per Ola Seim og Camilla Underland Camilla Underland og Per Ola Seim held føredrag om tryggleik og fjellredning i bratt terreng, førstehjelp, vanlege skirelaterte skader og behandling av desse.

18

08:15 Skredkurs med innføring i bruk av skredvarsel dag 1 08:15 Frå fjell til fjord med Fjord Visjon Reis på tur med kaptein Mads Bækkelund frå fjell til fjord. 08:15 Laussnøjakt i Sogndalsdalen 08:15 Topptur i Engjadalen i Luster 08:15 Isklatring 08:30 Snø- og skredfarevurdering for jenter dag 2 08:30 Bussane går 08:30 Fjellsporttema Ekspedisjon: Ekspedisjonstrening med deltakare frå Expedition Amundsen 09:00 Topptur med Helly Hansen 09:00 Topptur med Kjetil Isaksen og Åsnes 09:30 Fotokurs med Vegard Breie 09:30 Fyrstehjelps- og redningskurs med Per Ola Seim og Camilla Underland 10:00 Arena Rindabotten: demoutstyr, liv og røre i Sogndal Skisenter Hodlekve sitt nye trekk! 10:00 Barneaktivitetar i Sogndal Skisenter Hodlekve 10:00 Jibbing i Sogndal Skisenter Hodlekve 11:00 Speedriding Boogie 16:00 Barane opnar - afterski på Quality Hotel Sogndal 17:00 Swap your baselayer med Helly Hansen! 17:30 Take your best shot! Føredrag av fotograf Vegard Breie 18:00 Hels på SogndØlen - eit minikurs i lokal ølkultur, v/Balder Bryggeri

FJELLSPORTFESTIVALEN 2014


2014 18:30 Sigrar, bratte nedkøyringar og høge bølgedalar - føredrag med to gongar Freeride World Tour-vinnar Aurelien Ducroz 19:30 Born by the Sea, Raised by the Mountains; lån Helly Hansen sin kolleksjon for vinteren 2015 20:30 Fjellsportkveld; oppsummering av dagen i lyd og bilete, småprat, premieutdeling og show Mot kveldinga vert det ekte Fjellsportkveld med dagens video, dagens bilete og topp stemning. Desse vil du absolutt ikkje gå glipp av! 22:00 Åsnes Oppturfest på Quality Hotel Sogndal - Årets Opptur! Lue til dei fyrste gjestane!

Laurdag

12:30 Kinesisk Utfor; 16+ 13:30 Sykkelutfor - innleiande heat På sommarstid er Sogndal eit mekka for sti – og downhillsyklistar. Då må vi sjølvsagt også ha ein sykkelkonkurranse under Fjellsporfestivalen! Også her er det første kvinne eller mann over målstreken! 15:00 Sykkelutfor - finalar 16:00 Barane åpnar og festivalens siste afterski er i gong på Quality Hotel Sogndal! 17:00 Fyrstehjelp på tur med Camilla Underland 17:00 Field Productions elskar Sogndal! Filip Christensen & co presenterer sine råaste klipp frå regionen.

07:00 Fjellsportfrukost

18:00 Hels på SogndØlen - eit minikurs i lokal ølkultur, v/Balder Bryggeri

07:00 Festivalsekretariatet opnar

18:30 Kick-Off Protect Our Winters Norge!

08:00 Frukostseminar: Field Productions presenterar: The making of Supervention.

19:30 Helly Hansen syr på Fjellsportfestivalen-patch på dine kle!

08:15 Tryggleik og skiteknikk for brattkøyrarar

20:30 Fjellsportkveld; oppsummering av dagen i lyd og bilete, småprat, premieutdeling og show Mot kveldinga vert det ekte Fjellsportkveld med dagens video, dagens bilete og topp stemning. Desse vil du absolutt ikkje gå glipp av!

08:15 Alpin topptur; Sogndalseggi - Frudalsbreen

22:00 FjellsportFesten med stor F på Quality Hotel Sogndal!

08:15 Toppturkurs dag 2 08:15 Skredkurs med innføring i bruk av skredvarsel dag 2

08:15 Frå fjell til fjord; Storehogen 08:15 Frå fjell til fjord; Sogndalsdalen - Fjærland

Sundag

08:15 Laussnøjakt i Sogndalsdalen

07:30 Fjellsportfrukost

08:15 Topptur i Engjadalen i Luster

07:30 Festivalsekretariatet opnar

08:15 Isklatring

08:15 Toppturkurs dag 3

08:30 Bussane går

08:15 Skredkurs med innføring i bruk av skredvarsel dag 3

08:30 Fjellskitur med Aleksander Gamme og Åsnes Bli med Aleksander Gamme på fjellskitur! Han går mest aleine, så dette er din unike mogelegheit til å dra på tur med kanskje nasjonens mest allsidige eventyrar. Aleksander er nyskjerrig av natur, og verken fallskjerm, basehopp, speedriding eller klatring er uprøvd. Frå før har Aleksander kryssa Sahara på tandemsykkel, gått Las Vegas på langs, klatra Mount Everest og gått til Sydpolen. No har Åsnes utfordra Aleksander til å prøve seg i Sogndalsfjella.

08:15 Frå fjell til fjord; Storehogen 08:15 Frå fjell til fjord; Sogndalsdalen - Fjærland 08:15 Laussnøjakt i Sogndalsdalen 08:15 Isklatring 08:30 Bussane går 11:45 Topptur for juniorar «Me tek atterhald om endringar»

10:00 Arena Rindabotten: demoutstyr, liv og røre i Sogndal Skisenter Hodlekve sitt nye trekk!

«Hald deg oppdatert - last ned appen

10:00 Jibbing i Sogndal Skisenter Hodlekve 11:00 Speedriding Boogie 11:00 Hest og kjerre på Amfi Sogningen 12:00 Kinesisk Utfor; U16 Felles start – første mann eller kvinne over målstreken vinn!

FJELLSPORTFESTIVALEN 2014

Toppturar i Sogn Lurer du kvar du bør legge toppturen din? Sjekk ut denne boka for dei beste turane i Sogn. 19


DESSE GJER FJELLSPORTFESTIVALEN MOGELEG Festivalpartnarar

Badnakonapartnarar

Toggapartnarar

° Blafjellpartnarar

Røyrleggjar Kjell Arne Haugen AS

Telefon: 57 67 34 00

20

FJELLSPORTFESTIVALEN 2014


FJELLSPORTFESTIVALEN 2014

21

P

LEIKANGER

SOGNDAL SENTRUM

P

2

9

1

P

5

4

3

12

P

8

6

10

FRAM DALEN SELSENG FJÆRLAND

11

P

KAUPANGER LUSTER

7

P

Fjelltoppar

Kafé, kultur, transport ++

Butikkar

Lege

Bustadhus, støl, hytte

Fjellsportfestivalen

FRUDALSHESTEN

SOGNDALSDALEN

6

5

4

3

2

1

NONSHOLTEN

GRÅNIPA

Meieriet

Lustrabui / Kafé Krydder

Buss herfrå og fram i dalen

Sogndal skysstasjon

Klatrevegg

Sognahallen

Dampskipskaien

Festivalsekretariat, fjellsportkveld, føredrag, mingling

Quality Hotel

NYSTØLSFJELLET

OKSLI

P FRUDALEN

TOGGA

LAMMANIPA

P

Sogndal Legesenter Sogningen Storsenter 11

P

12 13

Sogndal Lodge 9 10

P

Innaover eit stykkje = Lenger aust, inn fjorden

Utaover eit stykkje = Lenger vest, ut fjorden Parkering, som regel mot betaling

Eit lite stykkje heimaover = Nærmare sentrum Uteplassen

Leinger fram dalen = Lenger vekk frå sentrum

Da e i nista fjørao = I sentrum, lengst ned mot fjorden

Da e i fjørao = Det er i sentrum

Det er ikkje så vanskeleg å finna fram i Sogndal. Som regel skal du ikkje så langt heller. Dersom du treng å spørja nokon om vegen er det eit par ting som er kjekt å vita:

HODLEKVE SKISENTER OM Å FINNA FRAM I SOGNDAL

P

TYLDERINGEN

Sportsbutikkar

Matbutikkar Intersport

Kommunehuset

7 8

VARDAFJELLET

VATNASETE

13

DALAVATNET

TORSTADNAKKEN

SELSENG

SVARTEHOLTEN

Kulturhuset

BLÅFJELL

P

P

BRANDHAUGANE

ANESTØLSVATNET

ANESTØLEN


FJELLSPORT KOLLEKSJON Saman med Åsnes har mei utvikla ein flott Fjellsportkolleksjon med huer, t-skjorter og fleecejakker som er i sal i sekretariatet på Quality Hotel Sogndal og på Intersport Sogndal.

Tskjorte

249,-

Lue

Fleece dame og herre petrol og granite 22

499,-

249,-

I lobbyen på QHS og på Sogndal Skisenter vert det mogeleg å testa utstyr frå leiande vinterutstyrsleverandørar med Åsnes og Helly Hansen i spissen. Utstyret får du kjøpt hjå Intersport Sogndal.

VINTER I SOGN 2014


Snø og is møter våren med fart og spenning i butikken……..

VINTERTILBOD: Kjøp shampo og balsam og få med valfritt stylingprodukt 250 ml.

Paul Mitchell SUPERTILBUD Planter og dekorasjonar med litt ekstra som skaper den rette stemninga i heimen din.

- 30%

ALLE RABATT PÅ BL&W HELL PAUL MITC TER PRODUK

Gode tilbod!

Velkommen til

BLI NY KLIPP FARGE KRØLLAR KUR MAKE-UP PARYKK EXTENSIONS BRUD STUDENTRABATT NEGLEDESIGN VIPPE/BRYNFORMING STIL / FARGEANALYSE HUDPLEIE

Nybø Blomster – Din faghandlar – Tlf. 57 67 67 20

Fylkes flottaste bunadsbutikk ! Eigen systove. Me syr og fører alt til sognebunad, dame herre og born........ Me har det største og utvalet av sølv til bunaden fra SØLVSMIDJA Kom innom for ein hyggeleg bunadsprat.

VINTER I SOGN 2014

23


6sp0retkikekar

3,50 % 3,50 3,50% % 4,80 % 4,80 4,80% %

bu

Kundeprogram med gode vilkår for deg mellom 18 og 34 år: Kundeprogram med gode vilkår for deg mellom 18 og 34 år: Kundeprogram med (3,60% gode vilkår for deg mellom 18 og 34 år: Lånerente frå 3,50% eff.rente) Lånerente frå 3,50% (3,60% eff.rente) Lånerente frå 3,50% (3,60% eff.rente)

www.indresognsparebank.no

AMFI SOGNINGEN OPE: MÅN - FRE 10-19 LAUR 10-18 WWW.SOGNINGEN.NO

Meny sogndal -Din ferskvarespesialist!

Årets Butikk

i vest - 20

13

I dei betjente ferskvarediskane våre får du hjelp om du ynskjer fersk fisk, kjøt, kaker eller noko anna godt! Prøv oss!

Åpn.tider: 8-23 (8-21, sønd: 10-22) 24

Meny Sogndal VINTER I SOGN 2014

Velkommen! MENY.no

www.amfikreativ.no

Bustadlån Bustadlån Bustadlån BSU BSU BSU


Butikken er full av nye varer

Intersport Sogndal og 7 Blaaner er klare til Fjellsportfestivalen. Stor demo park tilgjengeleg torsdag-fredag-laurdag. Gratis testing av utstyr.

Amfi Sogningen

Tlf. 97 99 14 82

/ 97 99 14 83

Møt oss i butikken, Sogndal skisenter (Rindabotn), og på Quality Sogndal Hotel.

Meir info på vår facebookside! Nytt på Porselens ostehøvel og knivar, frå PorsgrundPorselen. Frå kr

16900

Joseph Joseph skjærefjøler i boks Før kr 699 No

39900 Garvity Gryter frå Eva Solo Frå kr

79900 Kehler lyshus Frå kr

24900 VINTER I SOGN 2014

AMFI Sogningen • tlf.: 57 67 18 80 • www.traktoren.no

25


HELLY HANSEN CATWALK HELLY HANSEN CATWALK HELLY HELLYHANSEN HANSENCATWALK CATWALK

Asmus Nørreslet Asmus Nørreslet UIAGM Mountain guide UIAGM Mountain guide Lofoten, Norway Lofoten, Norway Asmus Nørreslet UIAGM Mountain guide Lofoten, Norway

Design is Helly the cornerstone in all Hansen gear. The optimal Scandinavian Design isScandinavian the cornerstone in all Hansen gear. TheHelly optimal combination of purposeful design, protection and style. This is why professional combination of purposeful design, protection and style. This is why professional mountain guides, patrollers and discerning enthusiasts mountain guides, patrollers and discerning enthusiasts choose Helly Hansen. choose Helly Hansen. Scandinavian Design is the cornerstone in all Helly Hansen gear. The optimal combination of purposeful design, protection and style. This is why professional CONFIDENT WHEN MATTERS CONFIDENT WHEN IT MATTERS mountain guides, patrollers and discerning enthusiastsIT choose Helly Hansen.

CONFIDENT WHEN IT MATTERS

UNDER FJELLSPORTFESTIVALEN HAR VI UNDER FJELLSPORTFESTIVALEN HAR VI UNDER FJELLSPORTFESTIVALEN HAR VI UNDER FJELLSPORTFESTIVALEN HAR VI

RABATT 50%50% RABATT 50% RABATT

AV HELLY HANSEN PRODUKTER! PÅ MENGDERPÅ AVMENGDER HELLY HANSEN PRODUKTER!

PÅ MENGDER AV HELLY HANSEN PRODUKTER!

26

VINTER I SOGN 2014


FJELLSPORTFESTIVAL TILBOD

Alle Volkl ski og Dalbello sko i butikk

K2 Hyak Kit

(sekk, spade og søkestang)

FESTIVAL PRISAR PÅ K2 SKI!!! K2 Superbright K2 Coomback K2 Sidestash

Gecko skifelle

NB! Åsnes sin Fjellsportfestival kolleksjon finn du i vår butikk. Meir info på vår facebookside.

VINTER I SOGN 2014

27


– Alltid under ein time h

og lett tilgjengeleg

28

VINTER I SOGN 2014


heim att.

Desse orda har i alle år vore regelen, når Arne Monrad Johnsen og oppvekstkameratane er på tur i Systrondsfjelli. Uansett kor langt fram i fjella ein går, så er det for gjort i segla heim, om ein er god på ski. Kvar er dei? – Systrondsfjelli kallar eg fjellpartiet på halvøya mellom Fjærlandsfjorden og Sognefjorden. I aust strekkjer dei seg til kommunegrensa til Sogndal, og kanskje heilt til Dalavatnet. Systrondsfjelli er Leikanger kommune og systrendingane sine fjell. Dette forklarar Arne Monrad Johnsen, systrendingen som er utstyrt med lærsko og på treski.

Ikkje so farleg før Han er oppvaksen i desse fjella. Ei naturleg leikegrind sidan han blei dregen med til fjells av foreldra som liten. Turgleda på ski har han alltid hatt. Men den løfta seg nokre hakk, etter eit opphald i USA, 1981–82. Arne Monrad har fått status som mannen som førte telemarksporten tilbake til Sogn. – Me reiste mykje rundt på ski når me var unge. Mange av oss var aktive alpinistar under dyktige trenarar som Lars Håkon Seim og Ragnar Sørfonden. Før konfirmasjonsalderen tok me oss til fjells ofte åleine på ski. Gjerne turar over fleire døger. Det var ikkje so farleg VINTER I SOGN 2014

for ungdomen å reisa til fjells åleine før, seier han. Stort miljø – I USA fekk eg innføring i telemarkssvingen. Då eg gjorde vendereis til Sogn viste eg telemarkssvingen til kameratane mine. Spesielt bror min var interessert i starten, men etter kort tid hadde Systrond eitt av dei største telemarksmiljøa i landet, og slik har det vore sidan. I dag har Syril Telemark fleire utøvarar på nasjonalt nivå. Systrondsfjelli eignar seg godt for telemarkkjøyring. Framhals neste side 29


Kleppa og Fjellrenna Systrondsfjelli er snørike og lett tilgjengelege, men også krevjande med flotte utforkøyringar. Noko som har ført til at det frå naturens sine eigne premissar har blitt etablert og arrangert fleire typar skirenn utan menneskeskapte skianlegg. På Kjeringafjellet, 1.314 meter over havet. Går starten for multisport-tevlinga Kjeringi Open, ein idé som Arne Monrad tok med heim frå USA. I 1993 fekk han kameratane med på oppstarten. Ein suksess som sidan har vore arrangert kvart år. Seinare har Sognefjordrennet kome til, eit reint fjellrenn med målområde i Aoreveitane. Sognefjordrennet har hatt status som Norgescup og NM. Kongepokalen har vore utdelt i desse fjella. Idrettslaget Syril som står som arrangør for desse konkurransane. – Det går bilveg opp til parkeringsplas-

30

sen på Kleppa. Eit fast utgangspunkt for Kjeringafjellet. Frå Kleppa går det løype over Videmyrane mot Damefall, Stokksete, Kallbakk, Fagreggi, Kjeringi og fram til toppen av Kjeringafjellet. På Kleppa er det slalåmbakke med skitrekk og lys, skihytte og lysløyper for langrenn. På Videmyrane er det også lysløype for langrenn saman med ei lengre langrennsløype. Systrondsfjelli, frå Kjeringafjellet og ned til fjorden, er verdas beste Kjeringi Open fjell, seier Arne Monrad. Kjeringi Kjeringafjellet er blitt hjarta i Systrondsfjella. Ein skal ikkje langt eller høgt før ein har flott utsikt over Sognefjorden. – Kjeringafjellet ligg lett tilgjengeleg og mest rett utanfor stoveglaset til systrendingane. «Kjeringi» er ofte nytta som utgangspunkt for vidare turar

VINTER I SOGN 2014

innover i Systrondsfjelli. Til dømes over Kaldekletten, Svinadalseggi og til Voggebreen. Frå «Voggao» har ein mange alternativ heim. Ein kan segla ned både Grindsdalen, Henjadalen og Njøsadalen. Eller retur via «Kjeringi». Ein tur til Voggebreen kan gjerast på mange måtar. Tek ein raskaste veg heim, skal det ikkje ta meir enn ein time. Slik var det iallfall før i tida, fortel han. – Flottaste eg veit – Kva kan du trekkje fram som særmerke for fjella dine? – I Systrondsfjella er det først og fremst utsikta mot fjorden. Fjella er sørvendte, solrike og lett tilgjengelege i nærområdet for systrendingane. Om du bur på rette staden kan du gå frå heimen. Du treng ikkje bil. Det er nesten slik at ein på mørkaste vinteren kan ta seg ein tur på Smørkletten etter jobb å få med seg


noko sol. Frå Kleppa når ein fram på under ein time. Tek ein med seg hovudlykt, så kan ein nyta ein heilt fantastisk solnedgang over Balestrandsfjella og Grindfjella. Noko av det flottaste eg veit, seier Arne Monrad. Lenger vest Sjølv om systrendingane har gjort Kjeringafjellet til sitt «nasjonalfjell» med superlativ som solfjellet, fjordfjellet, konkurransefjellet, familiefjellet. Så finst det mykje meir. Litt lenger vest finn ein blant anna fjellryggen Troeggi. Den startar frå Storholten ovanfor Hella

og går langsmed Fjærlandsfjorden. Den endar opp på fjellet Stav. Området er vilt og urørt og innbyr til eit fantastisk turterreng med lite folk og støy. Frå Troeggi og Stav, har ein fjordutsikt i tre himmelretningar. – Området lengst vest er lite nytta. Det kan vera fleire grunnar til det. I grunn er desse fjella også lett tilgjengelege om ein startar turen frå Grinde. Når ein går turen over Voggebreen til Grindsdalen, kan ein med stort utbytte karre seg opp fjellsida frå Stavsete og køyre ned Troeggi. Bonus er flotte nedkøyringar med ein fantastisk utsikt over både

VINTER I SOGN 2014

Sognefjorden og Fjærlandsfjorden. Systrondsfjelli er fantastiske og har noko for ein kvar smak. Her er det god plass til alle, og ikkje noko problem å finna urørt og stille natur. Om ein ikkje trur meg får ein koma og sjå sjølv, avsluttar Arne Monrad.

Tekst: Foto:

Håvard Nesbø Arne Monrad Johnsen Ørjan Talle

31


på mjukt underlag Y 368000

Y 364000

X 6788000

balestrand:

– Denne løypa startar kring 1.100 meter over havet og går heilt ned til bygda.

X 6784000

X 6780000

32

  

VINTER I SOGN 2014


VINTER I SOGN 2014

33


Primus motor for å leggja til rette for løyper i Balestrand, Jørgen Hundseth, teiknar og forklarer på kartet. Balestrand-fjella skjuler mange flotte løyper for dei som likar fart og spenning med ski under beina. Tilrettelagt Gjengen bak TV-suksessen «Oppdrag Sognefjorden» fekk opp augo hjå mange balestrendingar for kva fjella i kommunen har å by på. Sidan har den eine flotte løypa etter den andre blitt forma etter timevis med dugnad. På strekninga frå Kvamsøy og inn til sentrum er det rydda fleire nedfartar. – Me har no ti løyper frå fjellet og 34

ned til fjorden, fortel Hundseth. Saurdal skiarena er eit greitt utgangspunkt for dei som vil køyra frå fjelltoppar og ned i skogsløyper. Jørgen Hundseth har køyrd alle løypene og har funne sine favorittar. – Løypa frå Raunekletten, som ligg 1.096 meter over havet, ned til Kallbakk og vidare til Skåsheim har det meste. Du køyrer i høgfjellet før du får ei spennande skogsløype på slutten. Dette skjer medan du heile tida har utsyn mot fjorden, fortel Hundseth. Løypa går slik at rasfaren er liten, og med litt kunnskap i botn kan du gjennomføra ein slik tur utan utan guide. VINTER I SOGN 2014

– Turen tek 4–5 timar, fortel Hundseth. Dersom vergudane spelar på lag kan turen utvidast med å gå opp til Munkeggi (1270 moh.). – Då får du to lange nedfartar. Det er også mogleg å ta seg ned på Bruhjell på slutten dersom ein ønskjer det, seier Hundseth, som planlegg ein tur i turlaget sin regi i dette området i mars/april. – Snøtilhøva avgjer sjølvsagt kort lenge ein kan driva på, men erfaringa er at ein kan få fantastiske turar her utpå våren, seier Hundseth.


God plass Han er ikkje redd for at fleire skal ta i bruk Balestrand-fjella på den kaldaste årstida. − Det er svært få som bruker områda om vinteren, så her er det eksklusivt og stor sjanse for å møta på jomfrusnø. Stort sett er rasfaren relativt liten, men eg oppmodar folk om å henta inn slik kunnskap før dei legg i veg, seier Hundseth, som legg til at det nye turkartet som er laga for Balestrand viser alle gode skinedfartar i kommunen. Dette gjeld tre ulike opp/nedfartar i Nessadalen, der Hest, 1.060 moh., er spesiell med utsikt ut Sognefjorden,

Vindreken–Grisagrø (1.325 moh.), Farnes - Geithalsen (1.090 moh.) og Johannesberg–Dalsdalen (1.446 moh.). – Balestrand har med sin austvente plassering og i grenseland mellom kyst og innlandsklima, normalt gode snøtilhøve heilt ned til fjorden, understrekar Hundseth.

Tekst: Foto:

Eirik Thue Jørgen Hundseth

VINTER I SOGN 2014

35


NYE PEUGEOT 308

peugeot.no

KUN KR 1.795,- PR. MND* ”DETTE ER DEN BESTE PEUGEOTEN VI NOEN GANG HAR KJØRT.” DAGSAVISEN, 3.OKTOBER 2013

”PEUGEOT LANSERER NÅ EN VERDIG UTFORDRER TIL GOLF.” BILNORGE.NO, 2. OKTOBER 2013

KAMPANJERENTE

308 Active 1,6 92 hk diesel

1.795,-

KUN 1.95 % RENTE

PR. MND Startleie: 39.000,-

Godt utstyrt med blant annet: · 16” aluminiumsfelg · Automatisk klimaanlegg 2-soner · Radio touch screen, USB, Bluetooth og 6 høyttalere · Ryggesensor · Cruise control, programbar · Hill assist · LED-kjørelys

*Privatleasing 3 år/45.000km. 208 Active 1,2 82 hk: Månedsleie 1395,-. Startleie: 30.000,-. Total leiekostnad 36 mnd: 80.220,- 2008 Active 1,2 82 hk bensin: Månedsleie 1495,- Startleie: 39.000,-.Total leiekostnad 36 mnd: 92.820,-. 308 Active 1,6 92 hk: Månedsleie 1795,-. Startleie: 39.000,-. Total leiekostnad 36 mnd: 103.620,-. 508 SW Active 1,6 115 hk: Månedsleie 2395,-. Startleie: 59.900,-. Total leiekostnad 36 mnd: 146.120,- Alle modeller er basert på 1.95 % flytende nominell rente i 36 mnd. Etabl.geb. 4.200,- kommer i tillegg. Alle beløp oppgitt er inkl mva. Forutsetter finansiering gjennom Bertel O. Steen Finans AS. Kampanjerente 1.95% gjelder også ved lån, forutsatt minimum 35% egenkapital. Tilbudet gjelder til 28.02.2014. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike. Forbehold om trykkfeil.

PEUGEOT

208

PEUGEOT

2008

Active 1,2 82 hk bensin

Active 1,2 82 hk bensin

Månedsleie:

Månedsleie:

1.395,-

Startleie: 30.000,-

En helt ny bilopplevelse. Moderne utstyr, lavere utslipp – oversikt og kjøreglede.

1.495,-

Startleie: 39.000,-

Robust som en SUV og kompakt som en bybil.

PEUGEOT 208 • 2008 • 308 • 508 SW

36

VINTER I SOGN 2014

PEUGEOT

508 SW

Active Style 1,6 115 hk diesel

Månedsleie:

2.395,-

Startleie: 59.900,-

Bilen for deg som stiller høye krav til kjørekomfort og kjøreegenskaper.

Vinter i sogn  
Vinter i sogn  
Advertisement