Page 1

(1,1) -1- 60

27.07.2013.indd 29.07.2013 8:41:39

E-mail: sogdpravda@mail.ru

Наш сайт: www.sogd-pravda.tj


(1,1) -2- 60

27.07.2013.indd 29.07.2013 8:41:51


(1,1) -3- 60

27.07.2013.indd 29.07.2013 8:41:51


(1,1) -4- 60

27.07.2013.indd 29.07.2013 8:41:53


(1,1) -5- 60

27.07.2013.indd 29.07.2013 8:41:54


(1,1) -6- 60

27.07.2013.indd 29.07.2013 8:41:55


(1,1) -7- 60

27.07.2013.indd 29.07.2013 8:41:55


(1,1) -8- 60

27.07.2013.indd 29.07.2013 8:41:56

адрес редакции: 735700, Таджикистан, г.Худжанд, 20 квартал, строение №35 «Кохи матбуот», 5 этаж E-mail: sogdpravda@mail.ru Заказ № ____ тираж 2550 экземпляров индекс издания 68892 регистрация Минкультуры РТ №274

№60 от 27 07 2013  
№60 от 27 07 2013  

Газета от 27.07.2013

Advertisement