Page 1

Press Release สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เลขที่ 111 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 โทร.02-664-8150 ต่อ 212,217,712 โทรสาร 02-644-8192 E- MAIL pr@nstda.or.th

สวทช. ผนึกกำลังซิป้า เร่งสร้างมาตรฐานผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน CMMI® เพื่อวางรากฐานและยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างมีศักยภาพพร้อมก้าวสู่ การแข่งขันในเวทีระดับโลกอย่างมั่นใจ โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์รายใหม่ที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน CMMI® อีก 6 บริษัท ทำให้ประเทศไทยขึ้นเป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน วันที่ 27 มกราคม 2555 ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ มีการแถลงข่าวผล การดำเนินการโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจซอฟแวร์ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ รุ่นที่ 2 (SPI@ease II) และการแสดงความยินดีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน Capability Maturity Model Integration หรือ CMMI® โดยรศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวย การเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “เนื่องจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกทำให้บริษัทข้ามชาติ และ ธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆ หันมามุ่ง เน้นธุรกิจและกิจกรรมที่เป็น Core Business เป็นหลัก และเน้นการ Outsource งานในส่วนของ IT ออกไป มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ตลาด IT Outsourcing ทั้งในและต่างประเทศโตขึ้น มาตรฐานการผลิตซอฟต์แวร์ จึงมี ความสำคัญอย่างยิ่งในการแข่งขัน ซึ่งในการเข้าไปรับงาน Outsource ทั้งตลาดภายในประเทศและ เวที โลก โดยเกณฑ์การคัดเลือก Supplier ที่สำคัญ ก็คือ CMMI® ซึ่งหลายประเทศที่ต้องการมีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นใน Global Outsourcing Market ที่กำลังโตขึ้นจาก วิกฤติเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ภาครัฐในประเทศต่างๆเร่งผลักดันบริษัทซอฟต์แวร์ให้ได้รับมาตรฐาน CMMI® มากขึ้น ผ่านการให้ทุนสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมและการประเมินตั้งแต่ 70%-100% ของค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของเรา เช่น เวียดนาม ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีบริษัทที่ผ่าน CMMI® มากกว่า 100 ราย ภายใน 4 ปี และมาเลเซีย ตั้งเป้าให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกรวมเป็น 100 ราย” รศ.ดร.ธนชาติ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ทาง สวทช.โดยซอฟต์แวร์พาร์ค, ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม (ITAP) และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) จึงเล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจซอฟต์แวร์ จึงเปิดโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ในการ ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นรุ่นที่ 2 (SPI@ease II) หลังจากที่เปิดโครงการฯ รุ่นที่ 1 (SPI@ease I) เมื่อ 3 ปีที่แล้วประสบความสำเร็จและมีบริษัทซอฟต์แวร์ผ่านการรับรองมาตรฐาน CMMI® จำนวน 23 บริษัท แบ่งเป็น  Level 5 จำนวน 1 บริษัท  Level 3 จำนวน 13 บริษัท  Level 2 จำนวน 9 บริษัท


Press Release และโครงการฯ SPI@ease II มีบริษัทซอฟต์แวร์เข้าร่วม จำนวน 22 บริษัทโดยมีบริษัทที่จะทำ Level 5 จำนวน 4 บริษัท และล่าสุดในเดือน มกราคม 2555 มีบริษัทในโครงการผ่านการรับรองมาตรฐาน CMMI® แล้วจำนวน 6 บริษัท แบ่งเป็น  Level 3 จำนวน 3 บริษัท คือ คอลล์วอยซ์ คอมมูนิเคชั่น, บีทามส์ โซลูชั่น และ วี-สมาร์ท  Level 2 จำนวน 3 บริษัท คือ เคพี ซอฟท์, ซัมมิท คอมพิวเตอร์ และ ไอทอส คอนซัลติ้ง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เรากำลังเป็นที่จับตามองในวงการซอฟต์แวร์โลก และจากผลการประเมินอย่างเป็นทางการ ล่าสุดจาก Software Engineering Institute (SEI) เมื่อเดือน ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ขณะนี้ประเทศไทยมี บริษัทที่ผ่านการประเมิน CMMI® ทั้งสิ้น 42 บริษัท จัดเป็นอันดับที่ 2 ในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รอง จากมาเลเซีย และการที่ประเทศไทยจะปรากฏในแผนที่ซอฟต์แวร์โลกได้นั้น การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม อย่างจริงจังและต่อเนื่องจากภาครัฐในการขยายผลและต่อยอดโครงการ SPI@ease ใน Phase 2 จึงมีความ จำเป็นอย่างยิ่ง ในการเสริมสร้างรากฐานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน สร้าง ความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นให้กับประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยปักธงในเวทีซอฟต์แวร์ระดับสากล และมี ส่วนแบ่งในตลาด Outsource เพิ่มขึ้น พร้อมที่จะก้าวสู่การแข่งขันในเวทีโลกอย่างมั่นใจ” สามารถติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : คุณอุบลรัตน์ ทองคงเหย้า ที่ปรึกษางานปรึกษาด้านไอที เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งขาติ (สวทช.) โทรศัพท์ : 0-2 583-9992 ต่อ 1432 โทรสาร : 0-2 583-2884 E-mail : ubonrat@swpark.or.th ผู้ส่งข่าว : เกศวรงศ์ หงส์ลดารมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทรศัพท์ : 0-2644-8150 ต่อ 709 โทรสาร : 0-2644-8192 E-mail : ketwarong@nstda.or.th, pr@nstda.or.th

Press Release แถลงข่าวผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน CMMI  

สวทช. ผนึกกำลังซิป้า เร่งสร้างมาตรฐานผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน CMMI® เพื่อวางรากฐานและยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้เข้มแ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you