Page 1

Hej Kim, start din Sql Server Management Studio Højreklik på database-træet, væl g ny database, giv den f.eks navnet C5, owner c5_supervisor

Under logins (properties),sættes deafult databasetil c5


Her sættes c5_supervisor nu også til medlem af ”owner” og ”Public” grupperne for databasen C5under User Mapping.

Nu er du klar til at opbygge C5tabellerne. Kopier din ”C5 2010native” til et ny katalog f. eks C52010SQL. Opret Dsn og check databaseconnectivity under datakilder(ODBC). Fjern dine c5w32.exe + c5w32c.exe filer, erstat dem med d5w32.exe + d5w32c.exe Kopier din ”Native genvej”, ret destination til med korrekt bibliotek .exe filer osv


NB !. NB ! Inden du starter c5 FØRSTEgang indsættes følgende I c5.ini filen -zjsqlsrvr_c5.xal (FJERNES INDENnæsestart af C5) Kommandoen starter en syncronisering mellem C5native databaseog SQL Der kan forekomme fejl opstarts fejl, f. eks databse for lile osv d, disse ignoreres Hvis der bedesom kode-fil, kan der pegespå vedhæftede fil

Nu er vi så klar til, at opbygge datafilen igen

Hilsen fra Kim

C5_SQL_manuelt  

Under logins (properties),sættes deafult databasetil c5 Højreklik på database-træet, væl g ny database, giv den f.eks navnet C5, owner c5_su...