Page 1

11.SINIF TM GRUPLARI TATİL ÇALIŞMA PROGRAMI 20 Haziran 2011 Pazartesi

21 Haziran 2011 Salı

22 Haziran 2011 ÇarĢamba

23 Haziran 2011 PerĢembe

24 Haziran 2011 Cuma

25 Haziran 2011 Cumartesi

26 Haziran 2011 Pazar

DOĞAL-TAM SAYILAR

AÇILAR

BÖLME-BÖLÜNEBĠLME

AÇI-KENAR BAĞINTILARI

RASYONEL SAYILAR

ÜÇGENDE EġLĠK

ÜSLÜ-KÖKLÜ SAYILAR

YAZIM KURALLARI

NESĠR

ATMOSFER-SICAKLIK

FELSEFENĠN ANLAMI

SÖZCÜKTE ANLAM

27 Haziran 2011 Pazartesi

28 Haziran 2011 Salı

29 Haziran 2011 ÇarĢamba

30 Haziran 2011 PerĢembe

01 Temmuz 2011 Cuma

02 Temmuz 2011 Cumartesi

03 Temmuz 2011 Pazar

ÖZEL ÜÇGENLER

MUTLAK DEĞER BASĠT EġĠTSĠZLĠK

ÜÇGENDE BENZERLĠK

ORAN-ORANTI

KENARORTAY AÇIORTAY

SAYI-YAġ PROB.

ÜÇGENDE ALAN

BASINÇ-RÜZGARLAR

BĠLGĠ FELSEFESĠ

04 Temmuz 2011 Pazartesi

05 Temmuz 2011 Salı

06 Temmuz 2011 ÇarĢamba

07 Temmuz 2011 PerĢembe

08 Temmuz 2011 Cuma

09 Temmuz 2011 Cumartesi

10 Temmuz 2011 Pazar

Ġġ-HAREKET PROB.

ÇOKGENLER

YÜZDE-FAĠZ PROB.

YAMUK

TABAN ARĠTMETĠĞĠ

PARALELKENAR

BAĞINTI-FONKSĠYON

BATI EDB-EDB.AKIMLAR

NEMLĠLĠK-YAĞIġ

VARLIK FELSEFESĠ

NOKTALAMA

TANZĠMAT EDB.

ĠKLĠM-BĠTKĠ TOPLULUKLARI

11 Temmuz 2011 Pazartesi

12 Temmuz 2011 Salı

13 Temmuz 2011 ÇarĢamba

14 Temmuz 2011 PerĢembe

15 Temmuz 2011 Cuma

16 Temmuz 2011 Cumartesi

17 Temmuz 2011 Pazar

EġKENAR DÖRTGEN

DELTOĠD

KARTEZYEN ÇARPIM

DĠKDÖRTGEN-KARE

ĠġLEM-MODÜLER ART.

ÇEMBER

ÇEMBER

CÜMLEDE ANLAM

SERVET-Ġ FÜNUN EDB.

EKOSĠSTEM

SÖZCÜĞÜN YAPISI

MĠLLĠ EDB.

NÜFUS POL.VE KENTLER

18 Temmuz 2011 Pazartesi

19 Temmuz 2011 Salı

20 Temmuz 2011 ÇarĢamba

21 Temmuz 2011 PerĢembe

22 Temmuz 2011 Cuma

23 Temmuz 2011 Cumartesi

24 Temmuz 2011 Pazar

ÖZDEġLĠK-ÇARPANLARA AYR.

DAĠRE

KÜMELER

POLĠNOMLAR

2.DER.DENK

PERMÜTASYON

KOMBĠNASYON

PARABOL

TR'DE YERġEKĠLLERĠ VE ARAZĠ KULLANIMI

OBEB-OKEK

NAZIM

SES BĠLGĠSĠ

EġĠTSĠZLĠK CÜMLE TÜRLERĠ

EKONOMĠK FAAL.

TR'NĠN COĞRAFĠ KONUMU

TR EKONOMĠSĠNĠ ETKĠLEYEN FAK.

25 Temmuz 2011 Pazartesi

26 Temmuz 2011 Salı

27 Temmuz 2011 ÇarĢamba

28 Temmuz 2011 PerĢembe

29 Temmuz 2011 Cuma

30 Temmuz 2011 Cumartesi

31 Temmuz 2011 Pazar

OLASILIK

BĠNOM

TRĠGONOMETRĠ

TRĠGONOMETRĠ

TRĠGONOMETRĠ

TRĠGONOMETRĠ

KARMAġIK SAYILAR

TARIM VE HAYVANCILIK

MADENLER VE ENERJĠ KAYNAKLARI

TR'DE SANAYĠ

TR'DE DOĞAL AFETLER

TR'DE BÖLGE SINIFLAMASI

KÜLTÜR BÖLGELERĠ VE TR KÜLTÜRÜ

01 Ağustos 2011 Pazartesi

02 Ağustos 2011 Salı

03 Ağustos 2011 ÇarĢamba

04 Ağustos 2011 PerĢembe

05 Ağustos 2011 Cuma

06 Ağustos 2011 Cumartesi

07 Ağustos 2011 Pazar

KARMAġIK SAYILAR

LOGARĠTMA

LOGARĠTMA

TOPLAM-ÇARPIM

TOPLAM-ÇARPIM

DĠZĠ-SERĠ

MATRĠS DETERMĠNANT

KÜRESEL TĠC.-HAMMADDEÜRT-PAZAR

TURĠZM

SANAYĠ ÜLKELERĠ:JAPONYA, ĠNGĠLTERE

TARIM ÜLKELERĠ:HOLLANDA, HĠNDĠSTAN

ÇEVRE VE TOPLUM

ÇEVRE SORUNLARI

11.SINIF YAZ ÇALIŞMA PROGRAMI TM  

KÜRESEL TĠC.-HAMMADDE- ÜRT-PAZAR TURĠZM SANAYĠ ÜLKELERĠ:JAPONYA, ĠNGĠLTERE OLASILIK BĠNOM TRĠGONOMETRĠ TRĠGONOMETRĠ TRĠGONOMETRĠ TRĠGONOMETR...

11.SINIF YAZ ÇALIŞMA PROGRAMI TM  

KÜRESEL TĠC.-HAMMADDE- ÜRT-PAZAR TURĠZM SANAYĠ ÜLKELERĠ:JAPONYA, ĠNGĠLTERE OLASILIK BĠNOM TRĠGONOMETRĠ TRĠGONOMETRĠ TRĠGONOMETRĠ TRĠGONOMETR...

Advertisement