Page 1

LIVSSTILSPROJEKT STRANDEN En evaluering af et pilotforløb med fokus på livsstilsændringer hos udsatte unge

Evaluering af Livsstilsprojekt Stranden  

Livsstilsprojekt Stranden er et pilotprojekt mhp. at undersøge hvordan de på bostedet Stranden kan motivere unge med socialpsykiske vanskeli...