Page 1

friRum i asylfasen H a n d l i n g s k ata lo g – ko m g o dt i g a n g m e d f r i r u m s g r u p p e r rødeKors.dk

friRum i Asylfasen - Handlingskatalog  
friRum i Asylfasen - Handlingskatalog  

Udarbejdet af SocialRespons for Røde Kors asylafdeling som del af evalueringen af projekt friRum i Asylfasen.