Page 1

I LL US ION...


...

DOPPLEREFFECT HEILIGEN WOORDEN FANTASMEN MYTHEN SAGEN RECLAME BESCHEIDENHEID ONVOORWAARDELIJKHEID MOEDERLIEFDE VERBONDENHEID

STRUCTUREN SCHADUW GEVOEL INTUÏTIE ZIEN HOREN RUIKEN WERELD ILLUSIE SOCIALE NETWERKEN GEDACHTEN MOOI LELIJK RIJK ARM GOED SLECHT SMAAK VISIE PARRALEL UNIVERSUM VORMENWERELD BEDROG SYMBOLEN KUNST GEZAG MACHT SOLIPSISME AKOESTIEK INTERFERENTIE AUTOKINETIEK HALLUCINATIES GODSDIENST GODEN FILM FOTOGRAFIE BEWEGING


GEUREN VOELEN DONKER DUISTERENIS SUCCES VERVORMINGEN BEKEND ZIJN OPTISCHE ILLUSIE KUNST JIJ VRIENDSCHAP DOOD LEVEN MUZIEK TAAL TIJD LICHT KLEUR PIJN GELUID UTOPIE ZINTUIGEN ZICHT PERSPECTIEF GELUK ONGELUK VERDRIET EMOTIES LIEFDE REFLECTIE DROMEN DOELEN SCHOONHEID ESTHETIEK ETHIEK EGO IK IDENTITEIT UITERLIJK

RELATIES GEMIS VORMEN DAG NACHT SCHIJNGESTALTEN


RESEARCH L

I G

H T


Michel Verjux


Michel Verjux


Licht en ruimte zijn te benaderen als gegevens binnen een afgesloten ruimte. Dit is een thematiek die Michel Verjux sterk boeit, zij het dat hij uitsluitend met geprojecteerd wit licht werkt, waarbij hij vervolgens meer vrijheden neemt en manipulatie toelaat.


Licht maakt het verschil tussen zien en niet zien. Maar dat is niet het enige: licht is ook een sfeermaker. Dat de Aldi-supermarkt een totaal andere uitstraling heeft dan de Albert Heijn, komt voor een groot deel door de verlichting. Verder weten we dat licht bruint en een helende werking heeft bij sommige huidziekten (psoriasis, eczeem) en dat een gebrek aan licht kan leiden tot vormen van depressiviteit (‘winterblues’). Niet alleen een gebrek aan licht kan de gezondheid schaden, een tekort aan donker is ook niet goed. Er zijn aanwijzingen dat een tekort aan donker één van de veroorzakers van borstkanker zou zijn. Amerikaanse wetenschappers kwamen er onlangs achter dat bij vrouwen die te weinig ‘donker zien’, de aanmaak van melatonine verstoord kan raken. Melatonine wordt wel het slaap- of herstelhormoon genoemd en speelt een rol bij het onderdrukken van tumoren.

“Licht én donker hebben niet alleen visuele en emotionele effecten, maar ook biologische”, stelt ir. Wout van Bommel, manager bij Philips Lighting in Eindhoven. Philips doet al tien jaar onderzoek naar de wisselwerking tussen licht en gezondheid en heeft veel kennis op dat gebied opgebouwd. “Inmiddels”, zegt Van Bommel, “weten we dat licht en donker veel belangrijker zijn voor de mens dan lang werd gedacht.” De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA boog zich al lang geleden over de biologische effecten van licht en donker. Van Bommel: “Bij astronauten die om de aarde cirkelen, verandert het slaapgedrag. Vaak kost het ze de grootste moeite om alert te blijven. De NASA onderzocht dat en vond een verband met de cyclus lichtdonker. In de ruimte is die veel korter dan op aarde. Daar is het na een paar uurtjes licht alweer donker.”


Een ander onderzoek had betrekking op mensen die, meestal door een ongeval, blind waren geworden en bij wie om esthetische redenen één of beide ogen werden verwijderd. Een deel van die patiënten kampte na de operatie plotseling met ernstige slaapproblemen. Daardoor rees het vermoeden dat het oog behalve een visuele functie ook een biologische functie heeft, die door het wegnemen van het oog wordt uitgeschakeld. Al ruim een eeuw is bekend dat de lichaamstemperatuur volgens een vast patroon varieert: ‘s ochtends, na zonsopgang, stijgt ze; na zonsondergang, daalt ze. De lichaamstemperatuur volgt dus de cyclus van licht en donker. Hetzelfde patroon zien we bij de aanmaak voor twee hormonen: cortisol (populair ‘stresshormoon’ genoemd, omdat het activeert) en melatonine, dat slaperig maakt. De aanmaak van cortisol is ‘s ochtends vroeg het hoogst en neemt daarna geleidelijk af. Bij melatonine zien we het omgekeerde: ‘s avonds vanaf een uur of tien neemt deze toe om vroeg in de ochtend haar top te bereiken; overdag zakt het niveau sterk terug. De cycli van beide hormonen zorgen dat we ‘s ochtends fit opstaan en ‘s avonds de slaap goed kunnen vatten. Ogen spelen in deze biologische processen een belangrijke regulerende rol, weten we sinds kort. Zelfs bij blinden en slechtzien-

den, bij wie de ‘zie-functie’ niet of slecht functioneert, zouden de ogen deze taak vervullen. Dat verklaart de slaapproblemen bij mensen bij wie de ogen zijn weggenomen. Lichttherapie Astronauten hebben een ander probleem. Van Bommel: “De hormoonhuishouding kan die korte cycli van vier uur licht, vier uur donker niet goed bijbenen. Op de verkeerde momenten wordt cortisol en melatonine aangemaakt, waardoor astronauten op de verkeerde momenten actief dan wel slaperig zijn. Een jetlag heeft een soortgelijk effect: overdag val je om van de slaap en ‘s avonds, als je naar bed gaat, lukt het niet om lekker in te dutten.” Bij een jetlag zijn er twee remedies om de normale dag-/ nachtcyclus snel te herstellen: gun jezelf overdag een ‘zonnebad’ (het Okura Hotel in Amsterdam biedt gasten tegenwoordig lichttherapie aan) of slik ‘s avonds voor het slapengaan een melatoninetabletje (zonder recept bij de drogist te koop). Mensen in ploegendienst lopen tegen soortgelijke problemen aan. “De eerste shift in de nachtdienst lukt het ze vaak niet om alert te blijven. Ze zitten nog in de oude cyclus van nauwelijks cortisol en de maximale hoeveelheid melatonine.” Niet zonder risico. Grote


L

I G H

T

ongevallen - de kernramp in Tsjernobyl, buscrashes op de Route du Soleil, aanvaringen op drukke scheepvaartroutes - gebeuren vaak in het holst van de nacht. Werken als de biologische klok wil dat we slapen, is kennelijk best gevaarlijk. “Geef deze mensen ‘s nachts gedurende enige tijd veel licht en ze komen snel in de nieuwe cyclus. Verder is het belangrijk dat ze overdag in een echt donkere kamer slapen. Gordijnen die een beetje licht doorlaten, zijn niet goed genoeg.”

werken in ruimten waar geen daglicht binnenvalt - zoals warenhuizen en magazijnen vindt geen correctie plaats. “Na 24 dagen zit je dan 12 uur - 24 keer een half uur - uit fase: je produceert maximaal melatonine als je maximaal cortisol moet produceren en omgekeerd. Gevolg: overdag heb je problemen om wakker te blijven en ‘s avonds heb je moeite met slapen. Na nog eens 24 dagen loopt dat weer glad en voel je je weer prettig.” zaklamp Conclusie

Vreemd genoeg wijkt het natuurlijke ritme van de mens een beetje af van het 24-uurs ritme waarin de aarde om haar as draait. Van Bommel: “Op verschillende plaatsen in de wereld werden studenten verscheidene dagen in een ruimte gezet, waar geen daglicht naar binnen kwam en de lampen continu op hetzelfde niveau brandden. Slapen, eten, werken; ze moesten daar op eigen gevoel een ritme in zien te vinden. Alle onderzoeken leidden tot dezelfde conclusie: het natuurlijke ritme is gemiddeld gesproken niet 24 uur, maar 24 uur en 20 à 30 minuten.”

De mens is gebaat bij een dagelijkse portie daglicht, liefst zo veel mogelijk. Daarin speelt mee dat de intensiteit van daglicht vele malen hoger is dan van kunstlicht. Ter vergelijking: straatverlichting is goed voor 5 lux (kleine woonstraat) tot 20 lux (snelweg), in een thuissituatie ligt het verlichtingsniveau gewoonlijk op 150 lux en in fabrieken en kantoren is 300, respectievelijk 500 lux de norm. Vergeleken met daglicht is dat allemaal peanuts: een zonnige dag is goed voor 100.000 lux en een bewolkte dag altijd nog voor 10.000 lux.

Mensen die dagelijks buitenlucht zien, corrigeren dat verschil ongemerkt en gladjes: hun biologische klok wordt automatisch gelijk gezet met de cyclus van licht en donker. Maar bij mensen die dag in, dag uit

Mensen die deze daglichtpieken aan den lijve ondervinden, voelen zich vaak fitter: ze zitten lekkerder in hun vel, presteren beter, maken minder fouten. Een soortgelijk effect treedt op als de hoeveelheid kun-


stlicht op de werkplek wordt verhoogd. Proefondervindelijk is vastgesteld dat, als het lichtniveau in een fabriek wordt opgevoerd van 300 tot 2000 lux, de productiviteit van de mensen die daar werken met 20 procent toeneemt. Van Bommel: “Dat effect is sensationeel. Toch pleit ik er niet voor het verlichtingsniveau zo hoog op te schroeven. Dat kost te veel energie en dat willen we niet. Wel zou men in werksituaties met een groot risico op dramatische ongevallen - ik denk aan Tsjernobyl - over verhoging van de verlichtingsniveaus moeten nadenken. Want dat leidt aantoonbaar tot een forse vermindering van het aantal fouten en, daarmee, van de kans op ongelukken.” Overigens gaat de productiviteit ook bij een minder extreme verhoging van het lichtniveau al behoorlijk omhoog. “Ga je van 300 lux, het gebruikelijke lichtniveau in fabrieken, naar 500 lux, dan is de algehele productiviteitsstijging altijd nog 8 procent.”


Licht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog, in het algemeen met inbegrip van infrarood licht (met een iets lagere frequentie) en ultraviolet licht, met een iets hogere frequentie. In vacu端m plant licht zich voort met de lichtsnelheid, maar daarin onderscheidt het zich niet van andere elektromagnetische straling met andere frequenties. Lichtkwanta worden fotonen genoemd. Licht valt in het zichtbaar spectrum van de elektromagnetische straling. De drie variabelen die licht beschrijven, zijn de lichtsterkte (ofwel amplitude), de kleur (ofwel frequentie of golflengte) en de polarisatie, ofwel de trillingsrichting, die altijd loodrecht op de voortplantingsrichting staat. De studie van licht en de interactie van licht met materie heet optica.

Jan Van Munster (1)

Simon Dybbroe Moller (1)


Hans Schork


Experimentele typografie >>>>>> Voor mijn experimenteel font, lettertype, Ben ik vertrokken vanuit het feit dat licht in een constante staat van beweging en verandering is. Licht zorgt voor een bepaalde dynamiek in onze dagelijkse omgeving waarvan we ons maar nauwelijks bewust zijn. Licht is het verschil tussen iets en niets. Ik Ben op zoek gegaan naar allerlei vormen en manieren om dit aspect van licht weer te geven en te benadrukken. Hiervoor heb ik mij vooral gefocust op de licht-, schaduwwerking en de vervormingen die deze met zich meebrengen. Ik vertrok vanuit een bestaandt lettertype (nml. BEBAS). Ik maakte sjablonen van de letters die ik Dan dmv. een lichtbron op de muren projecteerde. Ook werkte ik met een externe lichtbron waarmee ik bij lange sluitertijd allerlei letters vormde en deze fotografeerde, (zie hiernaast). En met een lichthoudende verf waarop ik de sjablonen plaatste en deze belichtte tot de uitgespaarde vormen oplichtten in een donkere ruimte.


TENT OONS TELL ING BEELD MER KEN...


...

Opdrachtom schrijving >>>>>> Conceptualisering, ontwerp en uitvoering van een tentoonstellingsvorm die (mede) studenten informeert over beeldmerken. Meer Dan ooit tevoren worden we belaagd met beeldmerken, terwijl de herkomst en achtergronden van die beeldmerken ons meestal ontgaan. Deze tentoonstelling heeft als doel om die informatie op een compacte en heldere manier aan studenten te communiceren (en behandelt klassieke en hedendaagse beeldmerken die aansluiten bij de leef-, en studiewereld van ‘onze’ studenten). Elke student ontwerpt hiervoor een affiche A0 formaat (later veranderd naar A1 formaat). Met een in de groep overeengekomen titel, informatie, etc. Dit alles gebeurt in InDesign. De tentoonstelling zal plaatsvinden op campus Sint Lucas op 17 maart 2012.


CONCEPT

EEN EXPO OVER LOGO’S MET EEN INTERESSANTE GESCHIEDENIS, ONTWERPTGESCHIEDENIS EN LOGO’S DIE EEN INTERESSANTE EVOLUTIE DOORMAAKTE.


-

cloud corner fly fold it families invisible agents killed productions locks black cat evolution x nike mtv obey nokia ocad-u nai L/b La vache qui rit Bacardi Canon Apple Harley Davidson Heineken MGM Q8 Renault The beatles Toblerone Volkswagen Quicksilver Sega

-

7up (DNL) Vaio Starbucks Toyota Dreamworks Colombia Paramount IBM Myfonts Eight Kodak Hp Pepsi cola/coca cola Chupa chups Illy Johnnie walker Kool aid Ferari Deutsche bank I <3NY Superman/batman Chiquita Kiss Queen Tigra Kleenex BMW Lacoste Johnson-johnson Kellogs GE HMV Camel Hells Angel Hyundai

LOGOSELECTIE VOOR DE EXPO (HIERBOVEN) TITEL EXPO (LINKS) “WHAT YOU SHOULD DO BUT PROB ABLY DON’T.”


WHAT YOU SHOULD KNOW BUT PROBABLY DO A LOGO EXHIBITION Sint Lucas Antwerpen Sint Jozefstraat 35 - 2018 Antwerpen

17 03 2012


BOX X24


BAZ

VAZ

ZAZ


240CM

240CM

240CM


ZAZ (1)

ZAZ (2)


KARTONNEN DOOS X 24 BEAMER X 2 DONKERE RUIMTE LAMP X 2 LOGO’S + TEKST


VOOR STEL JAAR BOEK...


TECHNISCH GRID In het midden van het boek is ER een scheiding d.m.v. het verslag van de expoâ&#x20AC;&#x2122;s van error en illusie. Uitneembare A1 of A0 affiches. 4 kolommenstramien


ID EN TI TY...


...

Individueel portfolio >>>>>> Als voorbereiding naar het werkveld toe ontwikkelden we een naamkaartje, eventueel een logo en een online portfolio. Hier toon ik het proces en de zoektocht naar een logo en gepaste vormgeving voor mijn werk in samen te vatten. Aangezien ik het liefst en meestal in illustrator werk heb ik gekozen voor een vormgeving die daar de nadruk op legt en hierin terug te vinden is.


ER ROR / I LL US SIE...


...

Opdrachtom schrijving >>>>>> De klasgroep wordt in geen, een of meerdere groepen verdeeld volgens eigen keuze. Onderzoeksbegrip werd klassikaal gekozen. Analyseer, documenteer en onderzoek in het onderzoeksbegrip. Presenteer het resultaat via een weloverwogen medium of media. Ontwikkel een individueel concept en project vanuit eigen interesse uit een van de begrippen waarbij je een concrete toepassing ontwerpt en een relevant medium zoekt en kiest. Er wordt zowel in groep als individueel onderzocht en gedocumenteerd. Op basis van dit alles wordt en bepaald in groep hoe hiermee een boeiende en verhelderende presentatie/ tentoonstelling/ verhaal kan worden

samengesteld. Het verslag van deze presentatie zal ook verwerkt worden in het jaarboek, DAT een publicatie is van het gevoerde onderzoek. Gelijktijdig buigt elke student zich over zijn/haar individuele keuze die moet leiden tot een individueel uitvoerbaar project. Dit project kan alle mogelijke vormen hebbenen is een veruitwendigen van de eigen persoonlijke visie. Het kan een product zijn, een grafisch systeem, een campagne, een publicatie, een website, een technologische toepassing, een identiteit, een animatie, een generiek,... . De nadruk ligt hier niet enkel op het eindproduct maar ook op het proces/onderzoek en hoe dit tot stand gekomen is. Beide zijn even belangrijk.


IN TO THE LIGHT...


visuele spread naar onderzoek van lichtweergave >>>>>> Blachlight met een ge誰mproviseerde sterrenhemel


De schijngestalten of fasen van de maan>>>>>> De aarde beweegt samen met de maan omheen de zon. De zon verlicht steeds een helft van de maanbol. Omdat de maan rond de aarde beweegt, zien we de verlichte helft niet altijd. Zo ontstaan schijngestalten of maanfasen. Als de maan nabij de zon aan de hemel staat, zien we de maan niet. Het is Nieuwe Maan (NM). Naarmate de maan aan de hemel verder van de zon af beweegt, kunnen we een smalle sikkel van het verlichte deel zien (aan de westkant).

Deze sikkel is ‘s avonds in het westen zichtbaar. De sikkel groeit aan tot een ‘halve maan’. Dat is het Eerste Kwartier (EK). De maan gaat nu aan de hemel nog verder van de zon weg, totdat de opkomst van de maan (in het oosten) samenvalt met de ondergang van de zon (in het westen). Nu zien we de verlichte helft volledig. Het is Volle Maan (VM). Daarna komt de maan steeds later op en is nog maar een deel van de zichtbare maan verlicht. Als dat slechts de helft meer is, is het Laatste Kwartier (LK). Het verlichte deel verkleint nu verder tot een smalle sikkel, die ‘s morgens te zien is tot het weer Nieuwe Maan is en alles weer opnieuw begint.

procesfolio  
procesfolio  

procesfolio about research and work whitin the subject illusion. 'illusion of light'

Advertisement