Page 82

Voor mijn experimenteel font, lettertype, ben ik vertrokken vanuit het feit dat licht in een constante staat van beweging en verandering is. Licht zorgt voor een bepaalde dynamiek in onze dagelijkse omgeving waarvan we ons maar nauwelijks bewust zijn. Licht is het verschil tussen iets en niets. Ik Ben op zoek gegaan naar allerlei vormen en manieren om dit aspect van licht weer te geven en te benadrukken. Hiervoor heb ik mij vooral gefocust op de licht-, schaduwwerking en de vervormingen die deze met zich meebrengen. Door middel van projecties op verschillende manieren benadrukte ik deze vervormingen.

Procesfolio (final)  

Dit procesfolio bevat een samenvatting van alle toegepaste opleidingsonderdelen die ik dit jaar had in mijn 3e bachelor grafische vomgeving...