Page 6

DOPPLEREFFECT HEILIGEN WOORDEN FANTASMEN MYTHEN SAGEN RECLAME BESCHEIDENHEID ONVOORWAARDELIJKHEID MOEDERLIEFDE VERBONDENHEID

STRUCTUREN SCHADUW GEVOEL INTUÏTIE ZIEN HOREN RUIKEN WERELD ILLUSIE SOCIALE NETWERKEN GEDACHTEN MOOI LELIJK RIJK ARM GOED SLECHT SMAAK VISIE PARRALEL UNIVERSUM VORMENWERELD BEDROG SYMBOLEN KUNST GEZAG MACHT SOLIPSISME AKOESTIEK INTERFERENTIE AUTOKINETIEK HALLUCINATIES GODSDIENST GODEN FILM FOTOGRAFIE BEWEGING FATA MORGANA SCHIJNGESTALTEN GEZICHTSBEDROG

Procesfolio (final)  

Dit procesfolio bevat een samenvatting van alle toegepaste opleidingsonderdelen die ik dit jaar had in mijn 3e bachelor grafische vomgeving...

Procesfolio (final)  

Dit procesfolio bevat een samenvatting van alle toegepaste opleidingsonderdelen die ik dit jaar had in mijn 3e bachelor grafische vomgeving...

Advertisement