Page 54

In mijn onderzoek betreffende illusie heb ik mij vooral gefocust op licht en het feit dat het constant veranderlijk is en zorgt voor een niet te vergeten dynamiek in onze dagelijkse omgeving, een dynamiek die ons meestal ontgaat. Ook het verschil tussen dag en nacht, donker en licht, lichtvlakken en schaduwvlakken boeit me. Licht is er ondanks dat het harmonieus samengaat met donker constant. Ik ging op zoek naar allerlei manieren om deze aspecten van licht vast te leggen en trachtte deze te vertalen in allerlei grafische oplossingen, zowel 2D als 3D. Dit doe ik door het aspect licht vanuit verschillende standpunten te benaderen en te onderzoeken. Ik wil zo het aspect licht benadrukken en de constante differentiaties die het met zich meebrengt, door omkeringen, ... .

Procesfolio (final)  

Dit procesfolio bevat een samenvatting van alle toegepaste opleidingsonderdelen die ik dit jaar had in mijn 3e bachelor grafische vomgeving...