Page 21

De drie variabelen die licht beschrijven, zijn de lichtsterkte (ofwel amplitude), de kleur (ofwel frequentie of golflengte) en de polarisatie, ofwel de trillingsrichting, die altijd loodrecht op de voortplantingsrichting staat. De studie van licht en de interactie van licht met materie heet optica.

021 ONDERZOEK/ LICHT 021

Licht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog, in het algemeen met inbegrip van infrarood licht (met een iets lagere frequentie) en ultraviolet licht, met een iets hogere frequentie. In vacu端m plant licht zich voort met de lichtsnelheid, maar daarin onderscheidt het zich niet van andere elektromagnetische straling met andere frequenties. Lichtkwanta worden fotonen genoemd. Licht valt in het zichtbaar spectrum van de elektromagnetische straling.

Procesfolio (final)  

Dit procesfolio bevat een samenvatting van alle toegepaste opleidingsonderdelen die ik dit jaar had in mijn 3e bachelor grafische vomgeving...

Procesfolio (final)  

Dit procesfolio bevat een samenvatting van alle toegepaste opleidingsonderdelen die ik dit jaar had in mijn 3e bachelor grafische vomgeving...

Advertisement