Page 1

001

Procesfolio Sofie Apers 3de Bachelor Grafische Vormgeving 2011-2012


ONDERZOEK 005- 083

LOGO EXPO 096- 107

EXPERIMENTELE TYPOGRAFIE 084- 093


PERSOONLIJK PROJECT/ LICHT 005- 083 (+ andere pagina’s zonder

003

INHOUDSPAGINA

referentie)

GRID JAARBOEK 110- 123

VISUELE IDENTITEIT 124- 133


illusie 1) Beeld 2) Begoocheling 3) Denkbeeld 4) Droom 5) Droombeeld 6) Fantasie 7)


005

ONDERZOEK

Fantasiebeeld 8) Fata morgana 9) Geen werkelijkheid 10) Geopperd denkbeeld 11) Hersenschim 12) Hersenspinsel 13) Hoop


DOPPLEREFFECT HEILIGEN WOORDEN FANTASMEN MYTHEN SAGEN RECLAME BESCHEIDENHEID ONVOORWAARDELIJKHEID MOEDERLIEFDE VERBONDENHEID

STRUCTUREN SCHADUW GEVOEL INTUÏTIE ZIEN HOREN RUIKEN WERELD ILLUSIE SOCIALE NETWERKEN GEDACHTEN MOOI LELIJK RIJK ARM GOED SLECHT SMAAK VISIE PARRALEL UNIVERSUM VORMENWERELD BEDROG SYMBOLEN KUNST GEZAG MACHT SOLIPSISME AKOESTIEK INTERFERENTIE AUTOKINETIEK HALLUCINATIES GODSDIENST GODEN FILM FOTOGRAFIE BEWEGING FATA MORGANA SCHIJNGESTALTEN GEZICHTSBEDROG


ONDERZOEK

007

GEUREN VOELEN DONKER DUISTERENIS SUCCES VERVORMINGEN BEKEND ZIJN OPTISCHE ILLUSIE KUNST JIJ VRIENDSCHAP DOOD LEVEN MUZIEK TAAL TIJD LICHT KLEUR PIJN GELUID UTOPIE ZINTUIGEN ZICHT PERSPECTIEF GELUK ONGELUK VERDRIET EMOTIES LIEFDE REFLECTIE DROMEN DOELEN SCHOONHEID ESTHETIEK ETHIEK EGO IK IDENTITEIT UITERLIJK

RELATIES GEMIS VORMEN DAG NACHT


009

ONDERZOEK/ LEWIS BALTZ


011

ONDERZOEK

Licht is het gedeelte van de straling dat voor mensen zichtbaar is. Dit golflengtegebied loopt van 400 tot 700 nm. Licht is dus de zichtbare straling. Zowel het menselijk oog als de plant zijn gevoelig voor licht. Het oog is echter voor heel andere kleuren gevoelig dan de plant.


Licht en ruimte zijn te benaderen als gegevens binnen een afgesloten ruimte. Dit is een thematiek die Michel Verjux sterk boeit, zij het dat hij uitsluitend met geprojecteerd wit licht werkt, waarbij hij vervolgens meer vrijheden neemt en manipulatie toelaat.


013

ONDERZOEK/ MICHEL VERJUX


015

ONDERZOEK/ MICHEL VERJUX


017

ONDERZOEK/ MICHEL VERJUX


019

ONDERZOEK/ Dirk Braeckman


De drie variabelen die licht beschrijven, zijn de lichtsterkte (ofwel amplitude), de kleur (ofwel frequentie of golflengte) en de polarisatie, ofwel de trillingsrichting, die altijd loodrecht op de voortplantingsrichting staat. De studie van licht en de interactie van licht met materie heet optica.

021 ONDERZOEK/ LICHT 021

Licht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog, in het algemeen met inbegrip van infrarood licht (met een iets lagere frequentie) en ultraviolet licht, met een iets hogere frequentie. In vacu端m plant licht zich voort met de lichtsnelheid, maar daarin onderscheidt het zich niet van andere elektromagnetische straling met andere frequenties. Lichtkwanta worden fotonen genoemd. Licht valt in het zichtbaar spectrum van de elektromagnetische straling.


023 ONDERZOE/ SOFIE APRRS 023


025

ONDERZOEK/ VITO ACCONICI


027

ONDERZOEK/ IMI KNOEBEL- KAROLA KRAUSS


029

ONDERZOEK/ SOFIE APERS


031

ONDERZOEK/ SOFIE APERS


ONDERZOEK/ SOFIE APERS

033

I_N_T_O \ T_H_E

/

\

L

I \ H / T

/ G \

/


035

ONDERZOEK/ SOFIE APERS


037


039

ONDERZOEK/ SOFIE APERS


041

ONDERZOEK/ WE WANT ARCHITECTURE THAT BLEEDS


043

ONDERZOEK/ BAS JAN ADER


045

ONDERZOEK/ ERKI DE VRIES & TIM VETS


047

ONDERZOEK/ JAMES WELLING


049

ONDERZOEK/ DOUGLAS WHEELER


051

ONDERZOEK/ NADAV KANDER


053

ONDERZOEK/ NADAV KANDER


In mijn onderzoek betreffende illusie heb ik mij vooral gefocust op licht en het feit dat het constant veranderlijk is en zorgt voor een niet te vergeten dynamiek in onze dagelijkse omgeving, een dynamiek die ons meestal ontgaat. Ook het verschil tussen dag en nacht, donker en licht, lichtvlakken en schaduwvlakken boeit me. Licht is er ondanks dat het harmonieus samengaat met donker constant. Ik ging op zoek naar allerlei manieren om deze aspecten van licht vast te leggen en trachtte deze te vertalen in allerlei grafische oplossingen, zowel 2D als 3D. Dit doe ik door het aspect licht vanuit verschillende standpunten te benaderen en te onderzoeken. Ik wil zo het aspect licht benadrukken en de constante differentiaties die het met zich meebrengt, door omkeringen, ... .


055

ONDERZOEK/ SOFIE APERS


057

ONDERZOEK/ SOFIE APERS


059

ONDERZOEK/ SOFIE APERS


061

ONDERZOEK/ SOFIE APERS


the

light

into


063

ONDERZOEK/ SOFIE APERS


065

ONDERZOEK/ SOFIE APERS


067

ONDERZOEK/ SOFIE APERS


069

ONDERZOEK/ SOFIE APERS


071

ONDERZOEK/ SOFIE APERS


OBSERVING THE MOON


DAY 1 - 00.00

073

DAY 3 - 00.04

ONDERZOEK/ SOFIE APERS

DAY 2 - 23.59

DAY 4 - 00.01

DAY 5 - 00.06


075


077


079

ONDERZOEK/ SOFIE APERS


081


Voor mijn experimenteel font, lettertype, ben ik vertrokken vanuit het feit dat licht in een constante staat van beweging en verandering is. Licht zorgt voor een bepaalde dynamiek in onze dagelijkse omgeving waarvan we ons maar nauwelijks bewust zijn. Licht is het verschil tussen iets en niets. Ik Ben op zoek gegaan naar allerlei vormen en manieren om dit aspect van licht weer te geven en te benadrukken. Hiervoor heb ik mij vooral gefocust op de licht-, schaduwwerking en de vervormingen die deze met zich meebrengen. Door middel van projecties op verschillende manieren benadrukte ik deze vervormingen.


083

EXPERIMENTELE TYPOGRAFIE/ ONTWERP


085

EXPERIMENTELE TYPOGRAFIE/ ONTWERP


087

EXPERIMENTELE TYPOGRAFIE/ ONTWERP


089

EXPERIMENTELE TYPOGRAFIE/ ONTWERP


091

EXPERIMENTELE TYPOGRAFIE/ ONTWERP


093


een expo over logo’s met een interessante geschiedenis, ontwerpgeschiedenins en logo’s die een interessante evolutie doormaakte.


095

LOGO EXPO/ WHAT YOU SHOULD KNOW BUT PROBABLY DON’T


LOGO EXPO/ WHAT YOU SHOULD KNOW BUT PROBABLY DON’T

- Starbucks - Toyota - Dreamworks - Colombia - Paramount - IBM - Myfonts - Eight - Kodak - Hp - Pepsi cola/coca cola - Chupa chups - Illy - Johnnie walker - Kool aid - Ferari - Deutsche bank - I <3NY - Superman/batman - Chiquita - Kiss - Queen - Tigra - Kleenex - BMW - Lacoste - Johnson-johnson - Kellogs - GE - HMV - Camel - Hells Angel - Hyundai

097

- cloud corner - fly - fold it - families - invisible agents - killed productions - locks - black cat - evolution x - nike - mtv - obey - nokia - ocad-u - nai - L/b - La vache qui rit - Bacardi - Canon - Apple - Harley Davidson - Heineken - MGM - Q8 - Renault - The beatles - Toblerone - Volkswagen - Quicksilver - Sega - 7up (DNL) - Vaio


A LOGO EXHIBITION Sint Lucas Antwerpen Sint Jozefstraat 35 - 2018 Antwerpen

099

LOGO EXPO/ WHAT YOU SHOULD KNOW BUT PROBABLY DON’T

WHAT YOU SHOULD KNOW BUT PROBABLY DO 17 03 2012


101

LOGO EXPO/ WHAT YOU SHOULD KNOW BUT PROBABLY DON’T


LOGO EXPO/ WHAT YOU SHOULD KNOW BUT PROBABLY DON’T

X24 103

BOX


BAZ

VAZ

ZAZ


105

240CM LOGO EXPO/ WHAT YOU SHOULD KNOW BUT PROBABLY DON’T

240CM

240CM


kartonnen doos X 24 beamer X 2 donkere ruimte lamp X 2 logoâ&#x20AC;&#x2122;s+ tekst


ZAZ (2) 107

LOGO EXPO/ WHAT YOU SHOULD KNOW BUT PROBABLY DON’T

ZAZ (1)


109


Voor mijn individueel concept betreffende het jaarboek ben ik uitgegaan van een gescheiden weergave van error en illusie met enkele overlappende delen, zoals de index, verslag van de tentoonstelling, bronvermelding, etc.. De scheiding zal gebeuren door middel van verschillende kleuren parier zodat ja ook vanaf de zijkant van het boek de kleurscheiding kan zien. Ik ben van een letterlijk jaarboek concept uitgegaan wat de index betreft, zo wordt elke leerling weergegeven door middel van een foto en daarbij staan thema (error of illusie), naam en pagina nummers vermeld (op welke het werk van de student staat. Elke leerling krijgt vier

spreads (8 paginaâ&#x20AC;&#x2122;s) om zijn werk op voor te stellen. In het midden van het boek zal er een scheiding zijn tussen error en illusie dit wordt aangegeven door het verslag van de tentoonstelling, in de vorm van een uitneembare poster waarop het werk van zowel error en illusie samengebracht wordt. De bronvermelding zal achteraan in het boek komen per student op alfabetische wijze. Omdat kleur in sommige concepten een belangrijk aspect is en d.m.v. gekleurd papier de intensiteit of sterkte verloren gaat zullen we geen gekleurde paginaâ&#x20AC;&#x2122;s gebruiken maar de achtergrondkleuren printen zodat afbeeldingen op een witte achtergrond geprint kunnen worden.


111

GRID JAARBOEK/INDIVIDUEEL CONCEPT


113

GRID JAARBOEK/INDIVIDUEEL CONCEPT


115

GRID JAARBOEK/INDIVIDUEEL CONCEPT


/

/ /

/ /

//

// // // // /

COMMUNICATIE OPDRACHT

Licht- ,schaduw- ,vormen structuuronderzoek. De invloed van licht op vorm en structuur en de afbuiging van licht door middel van architectuur en andere objecten. EXPERIMENTELE TYPOGRAFIE

BENDIT een typeface gebasseerd op de afbuiging van licht door architectuur.

In mijn onderzoek betreffende illusie heb ik mij vooral gefocust op het onderwerp licht. Op het feit DAT het constant veranderlijk is en zorgt voor een niet te vergeten dynamiek in onze dagelijkse omgeving, een dynamiek die ons meestal ontgaat. Ook het verschil tussen dag en nacht, donker en licht, lichtvlakken en schaduwvlakken boeit me. Licht is ER ondanks DAT het harmonieus samengaat met donker constant. Ik ga op zoek naar allerlei manieren om deze aspecten van licht vast te leggen en zal trachten deze te vertalen in allerlei grafische oplossingen, zowel 2D als 3D. Dit doe ik door het aspect licht vanuit verschillende standpunten te benaderen en te onderzoeken. Ik wil zo het aspect licht benadrukken en de constante differentiaties die het met zich meebrengt, door omkeringen,het proberen vastleggen van licht,... .

â&#x20AC;&#x2DC;De wereld is zichtbaar en onzichtbaar tegelijkâ&#x20AC;&#x2122; Maurice Merleau-Ponty

illusie van een stad uit de lucht. observatie van de maan gedurende vijf nachten. ( 8 tem. 12 april 2012)


blacklight experiment.

iluusie van sterrenhemel dmv. blacklight experiment.

analoge lichstudie van trappenhal met koepel.

GRID JAARBOEK/INDIVIDUELE SPREADS

117

SOFIE APERS - http://sofieillusion.wordpress.com/

117

Maurice Merleau-Ponty

SOFIE APERS http://sofieillusion.wordpress.com/

â&#x20AC;&#x153;De bewering dat ik een gezichtsveld heb, zegt dat ik door mijn positie toegang heb tot en opensta voor een systeem van bestaande dingen, van zichtbare dingen, dat deze op grond van een soort primordiaal contract en dankzij een gave van de natuur, zonder enig tussenkomst mijnerzijds, aan mijn blik ter beschikking staan, het wil dus zeggen dat het zien voorpersoonlijk is.â&#x20AC;?


/ / / / / / / / / / / / /

/

studie 3 studie 1

studie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. studies naar de invloed van licht op vormen structuur.

216 d. 5.185 u. 311.040 min. 18.662.400 sec. totale duur van de jaaropdracht+ titel van het eindproduct.

schaduwstudie

studie 4


studie 5

studie 8

119

119

studie 7

GRID JAARBOEK/INDIVIDUELE SPREADS

SOFIE APERS - http://sofieillusion.wordpress.com/

SOFIE APERS http://sofieillusion.wordpress.com/

studie 6


/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

studie 9

In mijn visie omtrent illusie ben ik niet zo zeer uitgegaan van het theoretische aspect maar eerder van de verschijningsvorm van licht. Hoe het dagelijks aan ons verschijnt en wat het allemaal teweeg brengt. Enerzijds is er de omkering van licht naar donker, van dag naar nacht en anderzijds de dynamiek en beweeglijkheid ervan. Licht wordt in onze woonomgeving altijd afgebogen of onderbroken door obstakels, bijvoorbeeld architectuur, hierdoor ontstaan vaak patronen of andere nieuwe vormen. Ik heb door middel van een fotoreeks dit fenomeen, mijn visie ervan, proberen weergeven.

studie 10

studie 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. studies naar de afbuiging en patronen van licht.

studie 11

studie 12


ǂ

GRID JAARBOEK/INDIVIDUELE SPREADS

SOFIE APERS - http://sofieillusion.wordpress.com/

studie 13

‘De reflectie in een spiegel geeft een idee van de wereld rondom.’

... ¬

studie 14

studie 16

studie 15

studie 17

121


/ /

/ /

/

/

/

/

/

/

typostudie gebasseerd op vorm, licht en afbuiging/ vervorming dmv. een bepaalde lichtinval. vorm en schaduw worden een, naargelang de belichting bekom je allerlei verschillende, zowel niet,- als wel herkenbare vormen.

typostudie gebasseerd op licht en afbuiging/ vervorming dmv. architectuur. Projectie door uitsnijdingen in papier die door middel van een lichtbron op de muur geschenen werden.

typostudie gebasseerd op licht en vervorming dmv. architectuur en andere objecten. Digitale interpretatie.


GRID JAARBOEK/INDIVIDUELE SPREADS

123

SOFIE APERS - http://sofieillusion.wordpress.com/

typostudie gebasseerd op licht en afbuiging/ vervorming dmv. architectuur dmv. projecties.

typostudie gebasseerd op licht en afbuiging/ vervorming dmv. architectuur. Projectie op muur, hoek, plafond, ...


125

GRID JAARBOEK/ VISUELE NASLAG VAN DE TENTOONSTELLING (MET STIG DE BLOCK)


Als voorbereiding naar het werkveld toe ontwikkelde ik een naamkaartje, een logo en een online portfolio. Hier toon ik het proces en de zoektocht naar een logo en gepaste vormgeving voor mijn werk in samen te vatten. Aangezien ik het liefst en meestal in illustrator werk heb ik gekozen voor een vormgeving die daar de nadruk op legt.


127

VISUELE IDENTITEIT/ LOGO- NAAMKAARTJE- ONLINE PORTFOLIO


S

...

O

ʘ F

¬

I

E


◊ 129

ǂ

P

«

E

R

S

VISUELE IDENTITEIT/ LOGO- NAAMKAARTJE- ONLINE PORTFOLIO

A


131

VISUELE IDENTITEIT/ LOGO- NAAMKAARTJE- ONLINE PORTFOLIO


VISUELE IDENTITEIT/ LOGO- NAAMKAARTJE- ONLINE PORTFOLIO

133

SOFIE APERS GRAPHIC

DESIGN

w ww.sofieapers.com s fie_apers@hotmail.com 0 032472 23 22 3 3


www

. sofieapers .

com


135

VISUELE IDENTITEIT/ LOGO- NAAMKAARTJE- ONLINE PORTFOLIO


BEONNEN

137

DANK AAN IEDEREEN DIE MIJ STEUNDE, HIELP EN COACHTE BINNEN DIT PROJECT. http://eyesrepublic.com/tag/lewis-baltz/ http://www.americansuburbx.com/2011/03/interviewinterview-with-lewis-baltz.html http://www.basjanader.com/ http://jameswelling.net/ http://www.davidzwirner.com/exhibition/dougwheeler/ http://www.moca.org/pc/viewArtWork.php?id=105 http://www.douglaswheelerassociates.com/ http://www.artnet.com/artists/doug-wheeler/ http://pytr75.blogspot.com/2008/06/erki-de-vriestim-vets.html http://www.mikehoolboom.com/r2/artist. php?artist=70 http://michel-verjux.net/ http://www.1fmediaproject.net/2011/09/09/karolakrauss-museum-of-desires-for-the-relaunch-andanniversary-mumok-view/ http://www.dirkbraeckman.be/ http://www.ster.be/urania/spectrum.html http://butdoesitfloat.com/1210452/We-wantarchitecture-that-bleeds http://www.nadavkander.com/ http://nl.wikipedia.org/wiki/Maurice_Merleau-Ponty


WWW.SOFIEAPERS.COM - SOFIEILLUSION.WORDPRESS.COM

216 d. 5.185 u. 311.040 min. 18.662.400 sec.

Procesfolio (final)  
Procesfolio (final)  

Dit procesfolio bevat een samenvatting van alle toegepaste opleidingsonderdelen die ik dit jaar had in mijn 3e bachelor grafische vomgeving...

Advertisement