Page 1


1. Schrijf de nummers op van 10 tot 0.

1 0

2

Zet een kruis door de bolletjes die er niet bij horen.

4

3

3

4

1

Welke getallen staan er voor en er na?

9

10

8

6

5

7


6

Kleur de aftrekkingen waarvan het verschil 4 is.

10 – 3 - 4

4-4-1

10 – 4 - 2

7-5-0

5–1-1

9-2-3

5-1-0

8-2-2

7 Vul in.

9

8 Welke som staat hier als je naar de figuurtjes kijkt?

7 = …… 7 = …… ……

+ ++

7 = ……

……

…… ……

=7

+

……

7 =………… + +…………= 7


9 Vul in.

10 - 5 =

2+1=

10 - 9 =

2+2=

8-5=

2+3=

7-1=

2+4=

10 - 1 =

2+5=

6-5=

2+6=

8-6=

2+7=

9-4=

3+0=

7-5=

3+1=

5

Tot 10  

Dit is een boekje voor het eerste leerjaar met allerlei oefeningen tot 10.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you