Page 1


ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2009


ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΑΣΤΕ ‘ΌΜΙΛΟΣ SOFIDEL Ένας ιταλικός όμιλος μεταξύ των κορυφαίων της αγοράς χαρτιού tissue Ο όμιλος Sofidel αποτελεί σήμερα τον τέταρτο ευρωπαϊκό όμιλο στον τομέα tissue, το χαρτί που χρησιμοποιείται για τα προϊόντα κουζίνας, μπάνιου και προσωπικής υγιεινής. Η γνώση της αγοράς, η καινοτομία, η ποιότητα, η βελτιστοποίηση των συντελεστών παραγωγής, η αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, η οικοβιωσιμότητα και η ικανοποίηση των πελατών έχουν μετατρέψει αυτή την ιταλική βιομηχανία, η οποία γεννήθηκε τη δεκαετία του εξήντα, σε ένα δυναμικό και διεθνή όμιλο με συνεχή ανάπτυξη.

Δημιουργούμε αξία για όλους

Για τον όμιλο Sofidel, η αποστολή, το όραμα και οι αξίες αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία, τα οποία ασπάζονται όλοι και έχουν αποκτηθεί με την απευθείας δραστηριοποίηση της διεύθυνσης σε διεθνές επίπεδο.

Αποστολή και όραμα

Να κάνουμε πιο τακτοποιημένη, καθαρή, πρακτική, ασφαλή και ευχάριστη την καθημερινότητα, αξιοποιώντας το προσωπικό, την καινοτομία και τις συμπεριφορές που εμπνέει η βιωσιμότητα, η εμπορική διαφάνεια και ο σεβασμός των κανόνων με στόχο τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες, τους μετόχους και την κοινότητα.

Αξίες

• Αξιοποιούμε τους υπαλλήλους μας εγγυώμενοι την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και την προσωπική τους άνοδο • Εγγυούμαστε την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας όλων των επιχειρήσεών μας • Λειτουργούμε με εντιμότητα, ηθική ακεραιότητα και διαφάνεια • Εργαζόμαστε σε ομάδα για την επίτευξη ολοένα πιο φιλόδοξων στόχων • Προστατεύουμε το περιβάλλον και τις κοινότητες


ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ Καινοτομία, ανάπτυξη των ανθρώπων και των αγορών, σεβασμός στο περιβάλλον Για τον όμιλο Sofidel, δεν δύναται να υπάρξει μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, εάν δεν ληφθεί υπόψη η ανάγκη συνδυασμού της ανάπτυξης με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των

υπαλλήλων και των κοινοτήτων εντός των οποίων λειτουργεί η επιχείρηση, καθώς και η διαφύλαξη και η προώθηση του περιβάλλοντος.

Στρατηγική

• Επέκταση και διεθνοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας • Καινοτομία που επικεντρώνεται στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα • Αξιοποίηση του προσωπικού • Εξασφάλιση και επιβράβευση σταθερών πελατών • Ενσωμάτωση στην περιοχή

Επιχειρηματική κοινωνική ευθύνη: μια καθημερινή υποχρέωση

Ο όμιλος Sofidel περάτωσε μια μακρά και πολύπλοκη πορεία αναδιάρθρωσης του οργανωσιακού μοντέλου, η οποία βασίζεται στις αρχές της ανάληψης ευθύνης ανάλογα με τα καθήκοντα, την

αξιοκρατία, τη διαφάνεια στην εργασία, την καινοτομία και την ομαδική εργασία. Υπό αυτό το πρίσμα, η επιτροπή έδωσε στον Όμιλο Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η Sofidel ανέπτυξε επίσης τα πρώτα στάδια της διαδικασίας stakeholder engagement (Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέλη – οδηγίες AA1000SES και ISO26000), η οποία προβλέπει συναντήσεις με

εκπροσώπους πελατών, προμηθευτών, ενώσεων, συνδικάτων, δημόσιων φορέων και ιδρυμάτων, πανεπιστημίων, πιστωτικών και ασφαλιστικών ιδρυμάτων, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την συμμετοχή στα θέματα που αφορούν την από κοινωνικής και περιβαλλοντικής πλευράς βιώσιμη ανάπτυξη.


ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ Αποκτάμε οικονομική αποδοτικότητα, την οποία επενδύουμε προς όφελος των ενδιαφερόμενων μερών Η πολιτική για την οικονομική βιωσιμότητα του ομίλου Sofidel βασίζεται στη διαρκή καινοτομία μέσω συνεχών επενδύσεων στην παραγωγή, οι οποίες επιτρέπουν την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας, την ελάττωση του κόστους μεταφοράς και τη διανομή των προϊόντων με πιο εκτεταμένο τρόπο. Η χρήση του 2009 κατέγραψε τζίρο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το επίπεδο των επενδύσεων σημείωσε άνοδο της τάξης του 57% αναφορικά με το προηγούμενο έτος, ακολουθώντας μια

στρατηγική διαρκούς εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της παραγωγικής ικανότητας και των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, η προστιθέμενη αξία, η οποία ισούται με το 36,3% του τζίρου, μαρτυρά την ικανότητα του Ομίλου να παράγει πόρους προς όφελος των ενδιαφερόμενων μερών, αναφορικά με την αποδοτικότητα της διαχείρισης και τις προσδοκίες των συνομιλητών του.


ΣΕΒΟΜΑ ΣΤΕ

Εργαζόμαστε και στηρίζουμε το περιβάλλον, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO2 Στόχοι περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του ομίλου Sofidel

• Αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου χάρη στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. • Διαφύλαξη των δασών με υπεύθυνη χρήση ινών κυτταρίνης. • Περιβαλλοντική πιστοποίηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων για τη μείωση των επιπτώσεων στο οικοσύστημα.

Πρόγραμμα WWF Climate Savers

Σε επίρρωση της δέσμευσής της για το περιβάλλον, η Sofidel, πρώτη επιχείρηση στην Ιταλία και πρώτη στον τομέα tissue, μπήκε στο διεθνές πρόγραμμα του WWF Climate Savers, το οποίο προτείνει στις μεγάλες επιχειρήσεις να θεσπίσουν σε εθελοντική βάση σχέδια μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω στρατηγικών και καινοτόμων τεχνολογιών. Οι δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβε δημοσίως η Sofidel προβλέπουν: • μείωση κατά 11% των εκπομπών CO2 έως το 2012 σε σχέση με τα επίπεδα του 2007 • συνολική μείωση κατά 26% των

εκπομπών CO2 έως το 2020 και αναφορικά με το 2007. Τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα είναι σημαντικά και απτά: 24.800 τόνοι λιγότερες εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα, το οποίο αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης του 4,7 % αναφορικά με τα επίπεδα εκπομπών της Sofidel για το 2007, χάρη στις παρεμβάσεις που γίνονται για τη μείωση της κατανάλωσης και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών.

Τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα είναι σημαντικά και απτά:

• 24.800 τόνοι λιγότερες εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα, το οποίο αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης του 4,7 % αναφορικά με τα επίπεδα εκπομπών της Sofidel για το 2007, χάρη στις παρεμβάσεις που γίνονται για τη μείωση της κατανάλωσης και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών. • Μεταξύ των κυριότερων επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για το σκοπό αυτό επισημαίνονται οι εξής: • εγκατάσταση τριών φωτοβολταϊκών μονάδων στην Ιταλία, συνολικής ισχύος περίπου 1830 KWp σε μια επιφάνεια 25.000 m2. Η συνολική επένδυση ανήλθε στο ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ περίπου • αναδιάρθρωση δύο υδροηλεκτρικών

• •

μονάδων στις εγκαταστάσεις της Fibrocellulosa (Ιταλία) και της Werra Papier (Γερμανία), οι οποίες σε πλήρη λειτουργία έχουν δυνατότητα να παράγουν ισχύ 800 KW, ενώ η επένδυση ανήλθε στο ποσό των 2 εκατ. ευρώ περίπου έναρξη λειτουργίας της μονάδας συμπαραγωγής 5 MWe στην εταιρεία Imbalpaper SpA (Ιταλία) εξορθολογισμός των κυριότερων χρήσεων ηλεκτρισμού και θερμικής ενέργειας των εργοστασίων χαρτοποιίας του Ομίλου με επενδύσεις που έφτασαν τα 2.100.000 ευρώ σταδιακή αaντικατάσταση των παραδοσιακών μέσων φωτισμού των εγκαταστάσεων και των χώρων στάθμευσης με λάμπες LED, επένδυση ύψους 1.150.000 ευρώ προμήθεια πολυάριθμων εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και εγκατάσταση πληροφοριακών εικονικών μηχανών.

Άλλες δραστηριότητες που έχουν ξεκινήσει αφορούν: • την υλοποίηση μιας μονάδας συμπαραγωγής στην Πολωνία, ικανής να καλύψει τις συνολικές ανάγκες σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια της εγκατάστασης Delitissue S.P.z.o.o. και να προμηθεύει ζεστό νερό στο σύστημα τηλεθέρμανσης της γειτονικής κωμόπολης, • τη βελτιστοποίηση του κυκλώματος ατμού των εγκαταστάσεων της Thüringer Hygiene Papier (Γερμανία) με ένα καινοτόμο σύστημα ανάκτησης θερμότητας της παραγωγικής διαδικασίας.


ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ Λιγότεροι τόνοι αποβλήτων ετησίως χάρη στην αποδοτική χρήση της κυτταρίνης, των υδάτινων πόρων και της ανακύκλωσης του νερού Χρήση πρώτης ύλης

Η βασική πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την κατασκευή χαρτιού είναι η ίνα κυτταρίνης, η οποία εξάγεται από δασικά είδη ή προέρχεται από την επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων χάρτου. Η πολιτική αγορών κυτταρίνης του ομίλου Sofidel προωθεί την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα στη διαχείριση των δασών, αυξάνοντας ολοένα περισσότερο τα ποσοστά πιστοποιημένης πρώτης ύλης σύμφωνα με τα πρότυπα FSC (Forest Stewardship Council) και PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification). Μέσα στο 2009, ποσοστό περίπου 64% της αγορασθείσας παρθένας ίνας έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα FSC ή PEFC. Η αξιοποίηση των απορριμμάτων κυτταρίνης σημαίνει εξάλλου παραγωγή 35.000 τόνων λιγότερα απόβλητα ετησίως.

Κατανάλωση νερού και απόβλητα

Η κατανάλωση νερού του ομίλου Sofidel διαπιστώνεται ότι κυμαίνεται σε ελάχιστα επίπεδα, χάρη στις υψηλής τεχνολογίας εγκαταστάσεις και τον υψηλό βαθμό ανακύκλωσης: η Sofidel χρησιμοποιεί 7,5 λίτρα/κιλό χαρτί. Οι καλύτερες τεχνολογίες στον τομέα της χαρτοποιίας προβλέπουν κατανάλωση έως 25 λίτρα/κιλό χαρτί. Όπου είναι εφικτό, προτιμάται η χρήση επιφανειακών πηγών για τη διατήρηση των υδάτινων πόρων του υπεδάφους. Αν και η κατά κόρον χρήση καθαρής κυτταρίνης επιτρέπει να μειωθούν στο ελάχιστο οι ρύποι, το 95% των λυμάτων υπόκειται σε διαδικασία βιολογικής επεξεργασίας, με αποτέλεσμα η συνολική εκπομπή ρύπων να είναι σημαντικά χαμηλότερη από τα όρια που έχουν θεσπιστεί.

Παραγωγή και αξιοποίηση αποβλήτων

Η διαδικασία παραγωγής χαρτιού του ομίλου Sofidel επιτρέπει να παράγονται ελάχιστα απόβλητα, τα οποία στην πλειονότητά τους χρησιμοποιούνται σε άλλους τομείς. Τα απόβλητα που παράγονται από την επεξεργασία της καθαρής κυτταρίνης (λάσπη, απορρίμματα από τη συντήρηση και συσκευασίες) επαναχρησιμοποιούνται σε άλλους βιομηχανικούς τομείς. Τα απορρίμματα που παράγονται από την επεξεργασία των απορριμμάτων χάρτου, αντιθέτως, χρησιμοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων για τη βιομηχανία κατασκευών και τη γεωργία ή σε μονάδες θερμικής αξιοποίησης. Τα τελικά απορρίμματα, εξάλλου, εναποτίθενται σε κατάλληλες υποδομές πλησίον των εγκαταστάσεων, με στόχο την αποφυγή της διακομιδής των απορριμμάτων σε χώρες με πρακτικές διάθεσης λιγότερο επιβλαβείς και πιο ασφαλείς.


ΕΓΓΥΩΜΑΣΤΕ Τα προϊόντα μας απέκτησαν τις σημαντικότερες διεθνείς πιστοποιήσεις

Τα προϊόντα του ομίλου Sofidel είναι εγγυημένα από τις κυριότερες σημάνσεις οικολογικής ποιότητας, με τις οποίες πιστοποιείται η βιωσιμότητα καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους: από την πιστοποιημένη πρώτη ύλη έως τα υλικά συσκευασίας που είναι λιγότερα σε ποσότητα και πλήρως ανακυκλώσιμα. • Ecolabel: ευρωπαϊκή σήμανση για την οικολογική ποιότητα, η οποία πιστοποιεί ότι το προϊόν έχει μικρή επίπτωση στο περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του

• Nordic Swan: οικολογικό σήμα των σκανδιναβικών χωρών, που επιβραβεύει την υπεροχή σε θέματα ασφάλειας και μείωσης των ρύπων στην ατμόσφαιρα και τα ύδατα • Der Blaue Engel: γερμανικό σήμα που χρησιμοποιείται από το 1978 για προϊόντα χαρτιού tissue που προέρχονται από απορρίμματα χάρτου • FSC και PEFC: σήματα που εγγυώνται τη βιωσιμότητα των προϊόντων δασικής προέλευσης


Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας, οι άνθρωποι, με σεβασμό στη διαφορετικότητά τους Η εστίαση στο άτομο, η προαγωγή αυτού, η αξιοποίηση και η ανάπτυξή του αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της κληρονομιάς ολόκληρου του ομίλου Sofidel, αποτελώντας παράγοντες κλειδί για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας μακροπρόθεσμα. Το προσωπικό του ομίλου Sofidel αποτελείται από συνολικά 3.176 υπαλλήλους και παρουσιάζει χαμηλό ποσοστό αλλαγής. Οι επιχειρήσεις του ομίλου Sofidel υιοθετούν διαδικασίες πρόσληψης, οι οποίες ευνοούν τα άτομα που προέρχονται από την τοπική κοινότητα για την καλύτερη ενσωμάτωση και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία και με σεβασμό προς τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, με την πεποίθηση ότι η διαφορετικότητα αποτελεί πλούτο προς αξιοποίηση. Ο Όμιλος καταγράφει ορισμένα σημαντικά στοιχεία: • προσωπικό με σωστή αντιπροσώπευση προστατευόμενων ομάδων

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ

• η εργασία ανηλίκων και η καταναγκαστική εργασία απαγορεύονται, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, τη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την εθνική νομοθεσία για την εργασία • αυξημένο ποσοστό γυναικών • αυξημένος κοινωνικός διάλογος εντός και εκτός του ομίλου.

Υγεία και ασφάλεια: πρωταρχικά αγαθά

Ο όμιλος Sofidel προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων, των προμηθευτών και των επισκεπτών του με τα εξής: • διαρκής εποπτεία των χώρων εργασίας και της διαδικασίας ατυχημάτων • εφαρμογή των προτύπων ασφάλειας σε μηχανές και εγκαταστάσεις • υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και δραστηριοτήτων πληροφόρησης • πραγματοποίηση υγειονομικής εποπτείας ανά διαστήματα και κατάρτιση ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων κινδύνου - τήρηση των διατάξεων ατομικής προστασίας - δραστηριότητες προώθησης για τη διαφύλαξη της ασφάλειας με: - τη Διεθνή Επιτροπή για την Ασφάλεια του Ομίλου - την περιοδική έκδοση Working Safely Together Ως απόδειξη για αυτή τη δέσμευση, μέσα στο 2009, τρία ακόμη εργοστάσια του ομίλου Sofidel απέκτησαν την πιστοποίηση OHSAS 18001.


Κατάρτιση και επικοινωνία για την ανάπτυξη της αξίας των ανθρώπων μας

Η ανάπτυξη του προσωπικού αποτελεί παράγοντα κλειδί για τον όμιλο Sofidel, ο οποίος θεμελιώνει την επιχειρηματική του στρατηγική στο ανθρώπινο κεφάλαιο, αξιοποιώντας και εφαρμόζοντας πλάνα ατομικής ανάπτυξης. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθορίζονται στο «Ετήσιο πλάνο εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και

εκσυγχρονισμού του προσωπικού». Μέσα στο 2009 παρασχέθηκαν περίπου 11.000 ώρες εκπαίδευσης, με αποδέκτες το σύνολο του προσωπικού, ανεξαρτήτως ηλικίας και επαγγελματικής εμπειρίας. Εκτός από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η Sofidel επενδύει στη διαδικασία της επικοινωνίας ως μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας εργασίας, την ανάπτυξη συνθηκών οργανωτικού κλίματος και την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Ορισμένες από τις δραστηριότητες επικοινωνίας:

• το περιοδικό του ομίλου People & Paper • το newsletter Soft and Green όπου δημοσιεύεται η δέσμευση της Sofidel για τη βιωσιμότητα • καταγραφή ανά διαστήματα της ευημερίας στην επιχείρηση

ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ


ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΜΕ Εργαζόμαστε με ειλικρίνεια, διαφάνεια και δυναμισμό για τη δημιουργία σταθερών σχέσεων με τους συνομιλητές μας Η πραγματική κληρονομιά της Sofidel είναι οι πελάτες, οι καταναλωτές και οι διανομείς. Στόχος είναι να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη όλων αυτών, την οποία ο Όμιλος έχει κατακτήσει με το πέρασμα του χρόνου χάρη στην ειλικρίνεια και την εντιμότητα που διέπει τις μεταξύ τους σχέσεις. Προκειμένου να εγγυηθεί υψηλά επίπεδα υπηρεσιών και διαφάνειας, ο όμιλος Sofidel διένειμε την εμπορική του δραστηριότητα σε τέσσερα κανάλια (Line of Business): την πώληση με δικό του σήμα (brand), την πώληση με ιδιωτικά σήματα των διανομέων (λογαριασμός τρίτων ή ιδιωτική ετικέτα), την πώληση των προϊόντων που χρησιμοποιούνται εκτός σπιτιού (τοπικοί οργανισμοί ή Away from Home) και η πώληση ημιτελών προϊόντων (μπομπίνες χαρτιού για τους μεταποιητές ή jumbo rolls). Το σήμα Regina, η κυριότερη μάρκα του ομίλου Sofidel, διαθέτει ευρεία γκάμα χαρτιών υγείας, ρολών κουζίνας, χαρτοπετσετών και χαρτομάντιλων. Σε όλες τις κατηγορίες η Regina αξιολογεί τα προϊόντα της μέσω ενός ευρέος φάσματος

χαρακτηριστικών παραγόντων που προορίζονται να καλύψουν τις διάφορες ανάγκες των καταναλωτών. • Χαρτιά υγείας Regina. Με τα προϊόντα Rotoloni, Carta Camomilla, Softis ηγείται της αγοράς όσον αφορά το μήκος και την απαλότητα. • Ρολά κουζίνας Regina. Asciugoni, Regina di cuori, τα προϊόντα με ανάγλυφη επιφάνεια που έχουν σχεδιαστεί για μεγαλύτερη απορρόφηση και διατίθενται σε όμορφα μοτίβα. • Το ρολό Bliz είναι ένα προϊόν του οποίου οι πρώτες ύλες προορίζονται ειδικά για τον καθαρισμό τζαμιών και λείων επιφανειών. • Χαρτομάντιλα Regina. Τα πρώτα που διακοσμήθηκαν με σχέδια ειδικά για παιδιά και συσκευάστηκαν σε καινοτόμα κουτιά που προσελκύουν τον τελικό καταναλωτή. • Χαρτοπετσέτες Regina. Δίφυλλες ή τρίφυλλες, με ανάγλυφη επιφάνεια και σχέδια για να ομορφαίνουν το τραπέζι. Σήμερα η Regina έχει παρουσία στην Ιταλία,

τη Γερμανία, την Πολωνία, τη Γαλλία, την Αγγλία, την Τουρκία και σε μικρότερο βαθμό σε ορισμένες χώρες της βαλκανικής χερσονήσου. Εκτός από τη μάρκα Regina, σε ορισμένες χώρες η εμπορική δραστηριότητα συνεχίζεται υπό άλλα σήματα, όπως το Soft&Easy στην Πολωνία, το Yumy στην Τουρκία και το Softis στη Γερμανία και την Αυστρία. Προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η παρουσία των εμπορικών σημάτων, τέθηκε ως στόχος η αγορά του ιστορικού γαλλικού σήματος Le Trefle. Το σήμα των διανομέων, η ιδιωτική ετικέτα, είναι ο πραγματικός ηγέτης της αγοράς στο πλαίσιο των πωλήσεων: συχνά φέρει φανταστικά ονόματα και σε ορισμένες περιπτώσεις την εμπορική επωνυμία. Από στατιστικής πλευράς για τον Όμιλο, το κανάλι Λογαριασμός Τρίτων περιλαμβάνει και άλλα σήματα, όπως τα Nicky, Valenty, Florex, Daily, Temis, Tyril, It’s magic. Τα σήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν ανέκαθεν ως υποστηρικτικά για τη μεγάλη διανομή,

τα οποία παρέχονταν έως ότου η τελευταία να τελειοποιήσει τη δική της μάρκα. Άξιο αναφοράς είναι το σήμα Nicky, το οποίο από το 2006 μέχρι σήμερα δημιούργησε μια γκάμα προϊόντων υψηλής ποιότητας σε ένα φάσμα μέσης τιμής και έγινε το δεύτερο σήμα του Ομίλου από πλευράς πωληθέντων ποσοτήτων. Υπάρχει επίσης το κανάλι Away from home στο οποίο ανήκουν τα προϊόντα που καταναλώνονται εκτός σπιτιού, όπως χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, μεγάλα ρολά καθαρισμού, χάρτινες πετσέτες χεριών

σε διάφορες μορφές και διαστάσεις και σχετικά προϊόντα για τη διάθεση του προϊόντος. Συχνά, μαζί με τα προϊόντα δικής μας παραγωγής συνυπάρχουν άλλα εμπορευματοποιημένα προϊόντα (σαπούνι χεριών, χάρτινα τραπεζομάντιλα και σουπλά). Το τελευταίο κανάλι περιλαμβάνει τις πωλήσεις μεγάλων μπομπίνων σε ιταλικές και ξένες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν παράγουν χαρτί και το αγοράζουν ημιτελές από τις χαρτοποιίες του ομίλου Sofidel για να το μετατρέψουν σε τελικά προϊόντα.


Οι κυριότεροι στόχοι μας: ικανοποίηση πελατών, ποιότητα και ασφάλεια προϊόντων Τα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών καταγράφονται, όσον αφορά τους διανομείς, μέσω ενός ερωτηματολογίου που υποβάλλεται ανά διαστήματα από το εμπορικό δίκτυο, ενώ αναφορικά με τους τελικούς καταναλωτές ο διάλογος γίνεται σε διαρκή βάση με την Πράσινη Γραμμή. Πηγή για την ικανοποίηση των πελατών είναι η ποιότητα των προϊόντων, η οποία ελέγχεται διαρκώς σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς. Εξάλλου, ο όμιλος Sofidel ανέκαθεν ενσωμάτωνε τις αρχές που αφορούν την ασφάλεια των προϊόντων και την υγεία του καταναλωτή στην πολιτική του για την ποιότητα και επιχείρησε μια διαδικασία εφαρμογής των αρχών του προτύπου BRC-Consumer Product στα εργοστάσια του Ομίλου. Το εν λόγω πρότυπο συνίσταται στην ανάλυση των κινδύνων (οι οποίοι καθορίζονται με βάση τη μεθοδολογία HACCP) που συνδέονται με τους διάφορους κύκλους παραγωγής που συνθέτουν την κατεργασία και την επακόλουθη τυποποίηση ενός συστήματος αυτοελέγχου υγιεινής και υγείας, με στόχο την εξάλειψη ή τη μείωση του κινδύνου χημικής, φυσικής και μικροβιολογικής μόλυνσης. Ως ένα ακόμη μέσο διασφάλισης της ποιότητας και της ασφάλειάς τους, όλα τα προϊόντα του ομίλου Sofidel υπόκεινται σε συστηματικούς φυσικο-μηχανικούς και χημικο-μικροβιολογικούς ελέγχους σε πιστοποιημένα εξωτερικά εργαστήρια.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΜΕ Σε διαρκή διάλογο με τους προμηθευτές μας

Ο όμιλος Sofidel επιλέγει με προσοχή τους προμηθευτές, με τους οποίους αναπτύσσει με το χρόνο σχέσεις μακράς διάρκειας, με βάση τις παρακάτω παραμέτρους: • παρουσία στις φιλοξενούσες χώρες ώστε να δοθεί ώθηση σε σημαντικές ανακτήσεις σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο • παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών • συνέπεια ως προς την κοινωνική ευθύνη και τους παράγοντες υγιεινής και υγείας, η οποία ελέγχεται σε διαρκή βάση. Οι προμηθευτές αξιολογούνται με βάση ορισμένους δείκτες παροχής υπηρεσιών και την πραγματοποίηση επισκέψεων επιθεώρησης, από όπου εξαρτάται η επιλογή αυτών, καθώς και ανάλογα με κριτήρια οικονομικότητας, λαμβανομένων υπόψη των επιδόσεών τους και της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Ομίλου όσον αφορά το προϊόν και την υπηρεσία που παρέχεται.

Δέσμευση για το καλό της κοινότητας

Ο όμιλος Sofidel αλληλεπιδρά με την κοινότητα με ενέργειες κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης συμμετέχοντας ενεργά σε αθλητικές πρωτοβουλίες, πολιτιστικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, τις οποίες προτείνουν επιτροπές και τοπικές οργανώσεις. Αξίζει να αναφερθεί το Ίδρυμα Giuseppe Lazzareschi, το οποίο ιδρύθηκε το 2003 εις μνήμην ενός από τους ιδρυτές του Ομίλου και στρέφει τη δραστηριότητα του προς τον κοινωνικό-πολιτιστικό και οικονομικό-επιχειρηματικό τομέα. Ο όμιλος Sofidel αλληλεπιδρά επίσης με τους ανθρώπους της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και έρευνας για την αύξηση των πόρων και των ικανοτήτων, καθώς και την προώθηση της καινοτομίας και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Σε επίρρωση αυτού, η συμμετοχή της Sofidel στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα CHAT (Control of Heterogeneus Automation Systems), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πίζας. Ο όμιλος Sofidel συμμετέχει σε πολυάριθμες εθνικές και διεθνείς κλαδικές ενώσεις.


ΣΤΟΧΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου προβλέπει την ετήσια κατάρτιση ενός πλάνου βελτίωσης. Αναφορικά με τους επιμέρους στόχους για κάθε τομέα, παραπέμπουμε στην ανάγνωση αυτού (www.sofidel.it).

Σημείωση για τη μεθοδολογία Η διάρθρωση των περιεχομένων του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει γίνει σύμφωνα με τα κυριότερα διεθνή πρότυπα αναφοράς, μεταξύ των οποίων και οι οδηγίες Sustainability Reporting Guidelines της Global Reporting Initiative (GRI – Επίπεδο A+). Κατά την κατάρτισή του, ελήφθησαν υπόψη οι διάφοροι οργανωσιακοί τομείς του ομίλου Sofidel, δημιουργώντας ένα ανακτήσιμο και επαληθεύσιμο σύστημα καταγραφής.


Το παρόν έγγραφο έχει παραχθεί με οικολογικό χαρτί Fedrigoni Freelife Symbol Matt Plus Premium: έχουν χρησιμοποιηθεί μελάνια που δεν περιέχουν μόλυβδο και τα παράγωγά του, υδροχρώματα και χαρτοδεσία με φυτικές κόλλες και φυσικές ίνες.

SOFIDEL S.p.A. Via di Lucia - Porcari (Lucca) - tel +39 0583.2681 - corporatesocialresponsibility@sofidel.it - www.sofidel.it

sosten greco  

sosten greco

sosten greco  

sosten greco

Advertisement