Page 1

Terapia xĂŠnica


A terapia xénica é o proceso polo cal insertase material xenético nunha célula, co fin de facer que esta produza unha proteína normal.


Existen dous tipos de terapia xénica:

A terapia xénica en celulas somaticas


A terapia xĂŠnica en celulas xerminais


Aplicación da terapia xénica en humanos Fibrose quística ●

Cáncer

VIH

Apartado especial leucemia


Fibrose quística ●

É unha enfermidade hereditaria que provoca a acumulación de moco espeso nos pulmóns tubo dixestivo e outras áreas do corpo. É un dos tipos de enfermidade pulmonar crónica máis común en rapacess e xóvenes.


Cáncro ●

Cancro é un termo que se usa para enfermidades nas que as células anormales divídense sen control e poden invadir outros texidos.


VIH Sida ●

Este virus ataca ao sistema inmunitario. O sistema inmunetario permitelle ao corpo combatir as infeccións. O VIH atopa e destrue os glóbulos brancos que utiliza o sistema inmunetario para combater as enfermidades.


Leucemia

Aqui presentamos o caso de Emma, con leucemia, un tipo de cáncro da sangue e comeza na médula, onde se forman as células sanguíneas.


En el plano jurídico A la hora de legislar hay que tener en cuenta: ●

Las posibilidades actuales, futuras y de la ingeniería genética. Los riesgos presentes, futuros y existentes en la manipulación genética. Los principios jurídicos que determinan los límites de licitud de las intervenciones manipuladoras. Los sistemas de control y las técnicas de reglamentación de éstos


La Ley del 28 de Diciembre de 1.988, contiene las autorizaciones, prohibiciones y sanciones sobre la donación y utilización de embriones y fetos humanos, o de sus células, tejidos u órganos con fines diagnósticos, terapéuticos, de investigación experimentación.En el Código Penal de 1.995, recoge bajo la denominación de "Delitos relativos a la Manipulación Genética" desarrollado en los artículos 159 al 162 inclusive.Además del delito que supone la manipulación genética, el Código Penal de 1.995 castiga, persigue y sanciona a los resultados originados por la manipulación En cuanto a la terapia génica en la línea germinal, nos remite a la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida, que admite la terapia génica (art. 1.3) en embriones y fetos en el útero únicamente si se cumplen ciertos requisito.


CONSECUENCIAS DA TERAPIA xÉNICA • A modificación do material xenético dunha célula afecta tanto a célula como ós seus descendentes. • Existe un gran debate dos perigos potenciais do uso dun tratamento que deseña deliberadamente cambios xenéticos que son potencialmente propagables. • Estos medos céntranse sobre todo nas alteracións xenéticas da línea xerminal. Pero, ¿cales son estos riscos?


As integraciones cromosómicas. Caso de síndromes causados por locis dominantes.

Enfermedades xenéticas ligadas ó sexo.

A modificación deliberada da línea xerminal.

A terapia xénica somática.


PERSPECTIVAS FUTURAS •

Esta nova forma de intervención terapéutica ten aplicacións en muchas áreas de tratamiento médico A terapia xénica reparte un axente biolóxicamente activo, moi específico nun sitio determinado.


A ética da terapia xénica: Se analizamos o concepto de ética, nos atopamos con que é a parte dea Filosofía que trata a moral e as obligacions do home. Cabe preguntarnos qué cuestions morais e obligacions hacia o home surgen como resultado da terapia xénica. Hai moi distintas opinions : Esta mal feito realizar o que a natureza leva facendo durante séculos? Ao fin e ao cabo as mutacions tanto artificiais como naturais levan ocorrendo dende sempre. Non deberiamos usar os medios dos que dispoñemos para acelerar o proceso?

Terapia genica  
Terapia genica  

Terapia genica casos, consecuencias

Advertisement