Page 1

Bodoni


Giambattista Bodoni -1-


Bodoni B B

odoni är är ett ett av av världens världens mest mest kända kända typsnitt typsnitt och odoni skapades av år skapades av italienaren italienarenGiambattista GiambattistaBodoni Bodoni 1788 . Giambattista Bodoni föddes denfebruari 16 feår 1788 . Giambattista Bodoni föddes den 16 1740 i Saluzzo den 29 november 1813 bruari 1740 i Saluzzo och dogoch dendog 29 november 1813 i Parma ioch Parma och var – förutom en typograf – även gravör, var även gravör, förläggare och boktryckare. Men förläggare och boktryckare men är idag mest känd för idag är han mest känd för att ha skapat Bodoni. att Giambattista ha skapat Bodoni. Bodoni inspirerades av typografen John Giambattista Bodoni inspirerades av typografen Baskerville som bland annat skapade typsnittet BaskerJohn Baskerville – som bland annat skapade typsnittet ville år 1757. Vid utformningen av Bodoni strävade han Baskerville år 1757 – och vid utformningen av Bodoni efter att utforma typsnitt som var så vackert att strävade han efterettattunikt utforma ett unikt typsnitt som var det skulle bli beundrat av alla. så vackert att det skulle bli beundrat av alla. Istället för för att att hämta hämta inspiration inspiration från från penndrag penndrag hämhämIstället tade han inspiration från matematiska formler och tunna inspiration från matematiska formler och tunhårliknande linjer somsom varvar karaktäristiskt för för kopparna hårliknande linjer karaktäristiskt kopgravyr vilket var var populärt under den den tiden. pargravyr vilket populärt under tiden.

-2-


Typsnittets kännetecken

B

odoni ceras enligt enligt Vox Vox odoni är är en en antikva antikva och och klassifi klassificeras som en nyantikva. Typsnittet kännetecknas av som en nyantikva. Typsnittet kännetecknas av tjocka och kraftiga grundstreck i kontrast med tjocka och kraftiga grundstreck i kontrast med tunna hårstreck samt raka seriffer som saknar ansvälltunna hårstreck samt rakaPrecis seriffersom somandra saknar ansvällning mot grundstrecken. nyantikvor ning grundstrecken. Precisuppstramad som andra nyantikvor så så harmot Bodoni en horisontell, och symmehar Bodoni en horisontell, uppstramad och symmetrisk trisk stil samt vertikala ansvällningar. stilTypsnittet samt vertikala ansvällningar. präglas också av en stor klarhet och skönTypsnittet präglas också av en stor skönhet, Giambattista Bodoni skalade bortklarhet alla de och krusidulhet,som Giambattista Bodoni alla de krusiduller ler oftast fanns på deskalade tidigarebort generationernas typsnitt. Hansfanns stil påminner mycket om de gamlatypsnitt. antika som oftast på de tidigare generationernas idealen sina rena former. Hans stilmed påminner mycket om de gamla antika idealen Bodoni visade sig redan från början vara mindre med sina rena former. lämplig i längre eller små på grund av Bodoni visadetexter sig redan frånstorlekar början vara mindre den inte är särskilt läsvänlig. Men för rubriker och lämplig i längre texter eller små storlekar på grund avi större storlekar passar den desto bättre. den inte är särskilt läsvänlig. Men för rubriker och i större storlekar passar den desto bättre.

Kraftigt grundstreck Öra Tunt hårstreck

Avslutning

Tunt tvärstreck Tunna samt platta seriffer

-3-

Vertikal avsvällning


Bodoni Book Bodoni Book Italic Bodoni Roman Bodoni Italic Bodoni Bold Bodoni Bold Italic Bodoni Bold Compressed Bodoni Poster Bodoni Poster Italic Bodoni Poster Compressed

-4-


P

åå grund grund av av dess dess popularitet popularitet har har typsnittet typsnittet kopiekopierats, tolkats och nyskapats hundratals gånger, rats, tolkats och nyskapats hundratals gånger, även om olikheterna är små har inte alla de så även om olikheterna är små har inte alla de så kallade skärnignarna fått något större genomslag. kallade skärnignarna fått något större genomslag. Två av de mer framgångsrikaste skärningarna är Två Bodoni av de mer skärningarna är Bauer som framgångsrikaste skapades av Heinrich Jost år 1926 Bauer Bodoni som skapades av Heinrich Jost år 1926 och ATF Bodoni som skapades av Morris Fuller Benton och ATF Bodoni skapades av Morris Fuller Benton . åt American Typesom Founders år 1907 åt American Type Founders år 1907 . Bauer versionen betonar den extrema kontrasten Bauerhårstrecket versionen avoch Bodoni betonar den extrema ATFkontbemellan grundstrecket medan tonar läsbarheten. rasten mellan hårstrecket och grundstrecket medan Andra nyskapade varianter inkluderar bland annat ATF betonar läsbarheten. Bodoni. Bodoni Bodoni Old Face och ITC bland AndraAntiqua, nyskapade varianter inkluderar annat Bodoni Antiqua, Bodoni Old Face och ITC Bodoni.

Bodoni Bauer Bodoni BodoniXT -5-


ABCDEFGHIJLKMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijlkmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 Bodoni roman, 14 pt

ABCDEFGHIJLKMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijlkmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 Bauer Bodoni roman, 14 pt

ABCDEFGHIJLKMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijlkmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 BodoniXTX regular, 14 pt

-6-

Bodoni folder  
Bodoni folder  

Folder med information om typsnittet Bodoni.

Advertisement