Page 1

TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ GRÀFICA Projecte final Marc Graells Inés Ferrer Sofía Hernandez Grup 2 Diss. Prof. Moisés Morón Soler


ÍNDEX • • • •

• •

Conjunt escollit Objectius Planificació del treball Metodologia - Idees i croquis - Disseny escollit - Materials - Peces modelades - Plànols - Acoblament Resultat final Conclusions


CONJUNT ESCOLLIT

• Parada d’autobús -

Disseny modern i innovador Incorporació de noves funcionalitats Materials reciclables


OBJECTIUS

• Crear un nou disseny totalment innovador • Disseny d’acord amb la personalitat de la • • • •

ciutat Aportar alguna millora Originalitat Sostenibilitat Reducció de costos


PLANIFICACIÓ DEL TREBALL Diagrama de Gantt (en hores) 0

Elecció del conjunt

Croquis i disseny

Disseny CAD

Plànols

Redacció

20

40

60

80

100

120

140


METODOLOGIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mesurar una parada d’autobús real Idees i croquis Elecció disseny final i estudi de peces Elecció de materials Modelatge de les peces Realització dels plànols amb les cotes Acoblament del conjunt Renders


IDEES I CROQUIS


DISSENY ESCOLLIT


MATERIALS

• Acer inoxidable • Fusta de pi • Policarbonat • Polietilè • Gespa artificial • Panell fotovoltaic


PECES MODELADES

• El conjunt té un total de 400 peces.


PLÀNOLS

• Plànols d’especejament


• Conjunt ensamblat (cotes generals)


MODELATGE • Conjunt acoblat


• Conjunt seccionat


• Conjunt explosionat


RESULTAT FINAL

• Disseny òptim que combina estètica, • • • •

funcionalitat, innovació i sostenibilitat. Compost per materials reciclables i de baix cost. Sistema d’alimentació elèctrica autosuficient (panells solars) Disseny inviable ja que ocupa molt més espai que les parades d’autobús convencionals i és molt complex. Hem aportat noves funcionalitats.


• Renders


CONCLUSIONS

• Hem posat en pràctica tots els conceptes • •

adquirits a classe i n'hem après molts de nous. La comunicació entre els membres del grup és essencial perquè l’error d’un pot comportar el canvi de la resta de peces. Hem adaptat el disseny final a les dificultats que anaven sorgint durant el procés. Hem assolit un alt nivell de maneig del programa “Solid Works”.


MOLTES GRÀCIES Marc Graells Inés Ferrer Sofía Hernandez Prof. Moisés Morón Soler

TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ GRÀFICA

Parada Bus  
Parada Bus  
Advertisement